Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista

THL
THLSenior Planning officer um THL
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli
Sote-ajankohtaista
Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
19.1.2017 Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Mistä Sotessa olikaan kyse?
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
”Sote- uudistuksessa on kyse siitä
kuinka nopeasti omalle
terveyskeskuslääkärille pääsee…”
Vai jostain muustakin?
20161
Vammaispa
lveluiden
neuvottelu
Terveyspalveluiden lisäksi SOtessa on kyse
sosiaalipalveluista, jotka on tarkoitettu….
§ Sinun ikääntyvälle äidillesi,
joka tarvitsee kotipalveluja
§ Sinun pojallesi, joka syntyi
kehitysvammaisena
§ Sinulle, joka vammauduit
auto-onnettomuudessa
§ Sinun naapurillesi, joka
hoitaa omaishoitajana
vaimoaan
§ Sinun enollesi, jolla on
päihdeongelma
§ Sinun puolisollesi, joka
käyttää pyörätuolia.
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Joka viides suomalainen käyttää
vuosittain sosiaalipalveluja ja ne
koskettavat meitä kaikkia jossain
elämänvaiheessa
Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä
§ Lain tarkoituksena on (1 §)
- Edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja
terveyttä
- Sekä varmistaa yhdenvertaiset,
kustannusvaikuttavat ja tuottavuudeltaan hyvät
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko maassa
§ Lausuntokierros on ohi ja lakiesitys on
menossa eduskuntakäsittelyyn helmikuun
lopulla 2017.
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa (luonnos 21.12.2016)
§ Lain tavoitteena on
– Lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia
– Nopeuttaa palveluun pääsyä
– Parantaa palvelujen laatua ja
kustannusvaikuttavuutta
§ Lakiesitys on tulossa lausunnolle tammikuun
lopulla 2017.
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Valinnanvapausmalli pähkinänkuoressa
(21.12.2016 luonnoksen mukaan)
1. Suoran valinnan palvelut
– Sosiaali- ja terveyskeskukset ja suunhoidon yksiköt
(maakunnan yhtiö, yksityinen, järjestö)
– Perustason palvelut
– Laajennetun perustason palvelut
– Maksusetelit (yksittäiset toimenpiteet ja palvelut)
2. Muut kuin suoran valinnan palvelut
- Maakunnan liikelaitos
- Perus- ja erityistason toimipisteet
- Asiakasseteli
- Henkilökohtainen budjetointi
§ Asiakas voi valita palvelun tuottajan koko
Suomen alueelta
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Suoran valinnan palvelut sosiaali- ja
terveyskeskuksessa – mitä ne ovat?
1. Perustason palvelut
- Perustason terveyspalvelut
- Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus
- Suun terveydenhuollon peruspalvelut
2. Laajennetun perustason palvelut
- Ammattihenkilöiden konsultaatiot ja
avovastaanottopalvelut (erikoissairaanhoito)
- Tilapäiset ja lyhytaikaiset sosiaalihuoltolain mukaiset
sosiaalipalvelut
- Suun terveydenhuollon palvelut (ei sairaalaolosuhteita
vaativaa hoitoa)
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
1. Suoran valinnan palvelut
- Asiakkaalla on oikeus valita sosiaali- ja terveyskeskus
ja suunhoidon yksikkö tai toimipiste (maakunnan yhtiö,
yksityinen, järjestö)
- Valinta voi kohdistua vain yhteen palveluntuottajaan
kerrallaan
- Suoran valinnan palvelun tuottajan on annettava
asiakkaalle maksuseteli, jolla asiakas voi valita jonkun
muunkin palvelun tuottajan – asiakkaan näin halutessa
- Suoran valinnan palvelun tuottajalla säilyy kuitenkin
kokonaisvastuu asiakkaan palvelukokonaisuudesta
- Perustason ja laajennetun perustason palvelut tulevat
voimaan asteittain.
22.8.2017
Vammaispa
lveluiden
neuvottelu
2. Muut kuin suoran valinnan palvelut
§ Asiakas saa muut kuin suoran valinnan palvelut
maakunnan liikelaitokselta
§ Liikelaitos vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen
arvioinnista sekä terveydenhuollon hoito- ja
sosiaalihuollon hallintopäätösten teosta
§ Maakunnan on käytettävä asiakasseteleitä
varmistaakseen asiakkaiden valinnanvapauden
toteutumisen. Asiakas voi setelillä valita jonkun muun
palvelun tuottajan – maakunta kuitenkin päättää niistä
palveluista, joissa se käyttää asiakasseteleitä.
§ Maakunnalla on velvollisuus ottaa käyttöönsä
henkilökohtainen budjetti vanhuspalvelulain,
vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain mukaisissa palveluissa (muissa kuin suoran
valinnan palveluissa).
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Maakunnan myöntämä henkilökohtainen budjetti –
kenelle se on tarkoitettu? (1)
§ Asiakkaat, joilla on jatkuva tuen ja avun tarve ja jotka
pystyvät itse tai tuettuna suunnittelemaan ja
hallinnoimaan oman palvelukokonaisuutensa.
§ Maakunnan liikelaitos tekee päätöksen
henkilökohtaisesta budjetista sen jälkeen, kun
asiakkaalle on tehty palvelujen tarpeen arviointi ja
asiakassuunnitelma.
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Maakunnan myöntämä henkilökohtainen budjetti –
kenelle se on tarkoitettu? (2)
§ Asiakas valitsee palveluiden sisällön ja palvelujen
tuottajat (ei maakunnan liikelaitokselta).
§ Henkilökohtainen budjetti on laadittava joko määräajaksi
tai toistaiseksi voimassa olevaksi ja sen toteutumista on
arvioitava vuosittain.
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden
saavuttamisesta (1)
§ Sosiaali- ja terveyspalveluiden vertikaalinen ja
horisontaalinen integraatio
Valinnanvapaus ja yhtiöittäminen luo monituottajamallin,
jossa peruspalvelut ja erityispalvelut kuuluvat eri palvelun
tuottajille - miten hoito- ja palveluketjut toimivat?
Vaatii uudenlaisia tiedon ja tiedonkulun malleja,
toimintamallien muutoksia ja tietojärjestelmien muutoksia.
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden
saavuttamisesta (2)
§ Kustannusten alentaminen eli säästöt – mistä ne
tulevat?
Alkuvaiheessa tarvitaan investointeja perustettaviin
yhtiöihin, henkilöstön siirtoihin, toimiviin tietojärjestelmiin,
muuttuviin toimitiloihin ja ennen kaikkea asiakkaille
tuotettavan valinnanvapaustiedon jakamiseen – säästöjä
ei arvioida syntyvän.
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden
saavuttamisesta (3)
§ Hyvinvointierojen vähentäminen
Palveluiden kokoaminen ’isoimmille hartioille’ voi parantaa
palveluiden saatavuutta ja laatua – varsinkin
sosiaalipalveluiden kohdalla.
Monituottajamallin ja yhtiöittämisen myötä voi kuitenkin
käydä niin, että osassa maakuntia ei synny monipuolisia
palvelumarkkinoita.
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden
saavuttamisesta (4)
§ Valinnanvapauden lisääntyminen
Kun malli on koko laajuudessaan voimassa, on
asiakkaiden valinnanvapaus lisääntynyt merkittävästi,
koska silloin myös sosiaalipalvelut tulevat
valinnanvapauden piiriin.
Edellyttää tietenkin monipuolisten
sosiaalipalvelumarkkinoiden syntymistä.
Valinnanvapausmalli saattaa olla jollekin
asiakasryhmille vaikea ja monimutkainen ymmärtää
ja hallinnoida.
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Väestö mielipide: ’Järjestelmän pitää ensin
toimia ennen kuin valinnanvapaudella on
merkitystä’
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Tavoite valittu kolmen tärkeimmän joukkoon
16
20
38
40
48
60
65
0 10 20 30 40 50 60 70
Oma vastuu
Valinnanvapaus
Yhtenäiset käytännöt
Kustannuskuri
Yhdenvertainen saatavuus
Sujuvat palvelut
Peruspalvelujen vahvistaminen
Prosenttia (%)
Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
Kiitos!
Anu Muuri
anu.muuri@thl.fi
1 von 19

Recomendados

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle von
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulleMitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulleSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
9.2K views9 Folien
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017 von
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
2.2K views37 Folien
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017 von
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
6.7K views34 Folien
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017 von
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
7.5K views24 Folien
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle? von
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
8.2K views14 Folien
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa von
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaAnu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaTHL
1.7K views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti von
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiMaakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.1K views32 Folien
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta von
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaTHL
1.3K views19 Folien
Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017 von
Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017
Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
2.7K views19 Folien
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelut von
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelutSote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelutTHL
217 views30 Folien
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017 von
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
9.7K views26 Folien
Asiakkaan valinnanvapaus 19.10.2017 von
Asiakkaan valinnanvapaus 19.10.2017Asiakkaan valinnanvapaus 19.10.2017
Asiakkaan valinnanvapaus 19.10.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
5.9K views26 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta von THL
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
THL1.3K views
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelut von THL
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelutSote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
THL217 views
Sote-uudistus ja sote-järjestämislaki von THL
Sote-uudistus ja sote-järjestämislakiSote-uudistus ja sote-järjestämislaki
Sote-uudistus ja sote-järjestämislaki
THL516 views
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi von THL
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
THL4.2K views

Destacado

Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan von
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaanVuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaanTHL
784 views14 Folien
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa von
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaTHL
1.8K views19 Folien
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointi von
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointiUlkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointi
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointiTHL
887 views17 Folien
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet von
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteetSuun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteetTHL
652 views45 Folien
THL's Morbidity Index von
THL's Morbidity IndexTHL's Morbidity Index
THL's Morbidity IndexTHL
492 views4 Folien
THL:s sjuklighetsindex 2016 von
THL:s sjuklighetsindex 2016THL:s sjuklighetsindex 2016
THL:s sjuklighetsindex 2016THL
419 views4 Folien

Destacado(20)

Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan von THL
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaanVuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
THL784 views
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa von THL
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
THL1.8K views
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointi von THL
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointiUlkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointi
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointi
THL887 views
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet von THL
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteetSuun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
THL652 views
THL's Morbidity Index von THL
THL's Morbidity IndexTHL's Morbidity Index
THL's Morbidity Index
THL492 views
THL:s sjuklighetsindex 2016 von THL
THL:s sjuklighetsindex 2016THL:s sjuklighetsindex 2016
THL:s sjuklighetsindex 2016
THL419 views
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden terveydentila ja palveluiden käyttö von THL
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden terveydentila ja palveluiden käyttöMaahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden terveydentila ja palveluiden käyttö
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden terveydentila ja palveluiden käyttö
THL1.1K views
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa von THL
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaEeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
THL658 views
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa von THL
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaRiikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
THL557 views
Vanhuspalvelujen tila 2016 von THL
Vanhuspalvelujen tila 2016Vanhuspalvelujen tila 2016
Vanhuspalvelujen tila 2016
THL5.3K views
Sähköisen reseptin toimintamalli muuttui 1.1.207: erityisseuranta von THL
Sähköisen reseptin toimintamalli muuttui 1.1.207: erityisseurantaSähköisen reseptin toimintamalli muuttui 1.1.207: erityisseuranta
Sähköisen reseptin toimintamalli muuttui 1.1.207: erityisseuranta
THL516 views
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen von THL
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseenYleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
THL3.5K views
Luopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttö von Kouluterveyskysely
Luopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttöLuopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttö
Luopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttö
Kouluterveyskysely6.1K views
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä? von THL
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
THL607 views
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna von THL
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkalunaPalvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
THL423 views
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet von THL
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteetSuun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
THL417 views
VRK:n sosiaali- ja terveydenhuolllon varmennpalvelut_220217 von THL
VRK:n sosiaali- ja terveydenhuolllon varmennpalvelut_220217VRK:n sosiaali- ja terveydenhuolllon varmennpalvelut_220217
VRK:n sosiaali- ja terveydenhuolllon varmennpalvelut_220217
THL1.2K views
Suun terveydenhuollon Potilastiedon arkiston toimintamallit von THL
Suun terveydenhuollon Potilastiedon arkiston toimintamallitSuun terveydenhuollon Potilastiedon arkiston toimintamallit
Suun terveydenhuollon Potilastiedon arkiston toimintamallit
THL276 views
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa von THL
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassaMikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa
THL2.9K views
Rokotteiden haittavaikutusilmoitukset jatkossa fimealle von THL
Rokotteiden haittavaikutusilmoitukset jatkossa fimealle Rokotteiden haittavaikutusilmoitukset jatkossa fimealle
Rokotteiden haittavaikutusilmoitukset jatkossa fimealle
THL2.2K views

Similar a Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista

Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen von
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen THL
316 views19 Folien
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille? von
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?Matti Heikkinen
175 views14 Folien
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu... von
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...THL
445 views19 Folien
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ... von
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...THL
737 views26 Folien
Mats Brommels: Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen so... von
Mats Brommels: Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen so...Mats Brommels: Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen so...
Mats Brommels: Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen so...THL
1.2K views16 Folien
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä von
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäUusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäTHL
306 views27 Folien

Similar a Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista(20)

Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen von THL
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen
THL316 views
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille? von Matti Heikkinen
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?
Matti Heikkinen175 views
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu... von THL
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
THL445 views
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ... von THL
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
THL737 views
Mats Brommels: Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen so... von THL
Mats Brommels: Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen so...Mats Brommels: Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen so...
Mats Brommels: Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen so...
THL1.2K views
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä von THL
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäUusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
THL306 views
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018 von THL
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
THL74 views
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase... von THL
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
THL293 views
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle? von THL
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
THL474 views
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen von THL
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminenLotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
THL1.4K views
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv... von Innolink Research
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Innolink Research150 views
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020 von Timo Aronkytö
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Timo Aronkytö97 views
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia von THL
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksiaHelena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia
THL161 views
Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K... von Valliry
Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...
Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...
Valliry74 views

Más de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 Folien
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 Folien
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 Folien
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 Folien
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 Folien
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 Folien

Más de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf von THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf von THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 von THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto von THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe von THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL236 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 von THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf von THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer von THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner von THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... von THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu von THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 von THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista von THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista

 • 1. Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 19.1.2017 Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 2. Mistä Sotessa olikaan kyse? Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 3. ”Sote- uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti omalle terveyskeskuslääkärille pääsee…” Vai jostain muustakin? 20161 Vammaispa lveluiden neuvottelu
 • 4. Terveyspalveluiden lisäksi SOtessa on kyse sosiaalipalveluista, jotka on tarkoitettu…. § Sinun ikääntyvälle äidillesi, joka tarvitsee kotipalveluja § Sinun pojallesi, joka syntyi kehitysvammaisena § Sinulle, joka vammauduit auto-onnettomuudessa § Sinun naapurillesi, joka hoitaa omaishoitajana vaimoaan § Sinun enollesi, jolla on päihdeongelma § Sinun puolisollesi, joka käyttää pyörätuolia. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017 Joka viides suomalainen käyttää vuosittain sosiaalipalveluja ja ne koskettavat meitä kaikkia jossain elämänvaiheessa
 • 5. Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä § Lain tarkoituksena on (1 §) - Edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä - Sekä varmistaa yhdenvertaiset, kustannusvaikuttavat ja tuottavuudeltaan hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko maassa § Lausuntokierros on ohi ja lakiesitys on menossa eduskuntakäsittelyyn helmikuun lopulla 2017. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 6. Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (luonnos 21.12.2016) § Lain tavoitteena on – Lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia – Nopeuttaa palveluun pääsyä – Parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta § Lakiesitys on tulossa lausunnolle tammikuun lopulla 2017. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 7. Valinnanvapausmalli pähkinänkuoressa (21.12.2016 luonnoksen mukaan) 1. Suoran valinnan palvelut – Sosiaali- ja terveyskeskukset ja suunhoidon yksiköt (maakunnan yhtiö, yksityinen, järjestö) – Perustason palvelut – Laajennetun perustason palvelut – Maksusetelit (yksittäiset toimenpiteet ja palvelut) 2. Muut kuin suoran valinnan palvelut - Maakunnan liikelaitos - Perus- ja erityistason toimipisteet - Asiakasseteli - Henkilökohtainen budjetointi § Asiakas voi valita palvelun tuottajan koko Suomen alueelta Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 9. Suoran valinnan palvelut sosiaali- ja terveyskeskuksessa – mitä ne ovat? 1. Perustason palvelut - Perustason terveyspalvelut - Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus - Suun terveydenhuollon peruspalvelut 2. Laajennetun perustason palvelut - Ammattihenkilöiden konsultaatiot ja avovastaanottopalvelut (erikoissairaanhoito) - Tilapäiset ja lyhytaikaiset sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalipalvelut - Suun terveydenhuollon palvelut (ei sairaalaolosuhteita vaativaa hoitoa) Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 10. 1. Suoran valinnan palvelut - Asiakkaalla on oikeus valita sosiaali- ja terveyskeskus ja suunhoidon yksikkö tai toimipiste (maakunnan yhtiö, yksityinen, järjestö) - Valinta voi kohdistua vain yhteen palveluntuottajaan kerrallaan - Suoran valinnan palvelun tuottajan on annettava asiakkaalle maksuseteli, jolla asiakas voi valita jonkun muunkin palvelun tuottajan – asiakkaan näin halutessa - Suoran valinnan palvelun tuottajalla säilyy kuitenkin kokonaisvastuu asiakkaan palvelukokonaisuudesta - Perustason ja laajennetun perustason palvelut tulevat voimaan asteittain. 22.8.2017 Vammaispa lveluiden neuvottelu
 • 11. 2. Muut kuin suoran valinnan palvelut § Asiakas saa muut kuin suoran valinnan palvelut maakunnan liikelaitokselta § Liikelaitos vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen arvioinnista sekä terveydenhuollon hoito- ja sosiaalihuollon hallintopäätösten teosta § Maakunnan on käytettävä asiakasseteleitä varmistaakseen asiakkaiden valinnanvapauden toteutumisen. Asiakas voi setelillä valita jonkun muun palvelun tuottajan – maakunta kuitenkin päättää niistä palveluista, joissa se käyttää asiakasseteleitä. § Maakunnalla on velvollisuus ottaa käyttöönsä henkilökohtainen budjetti vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisissa palveluissa (muissa kuin suoran valinnan palveluissa). Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 12. Maakunnan myöntämä henkilökohtainen budjetti – kenelle se on tarkoitettu? (1) § Asiakkaat, joilla on jatkuva tuen ja avun tarve ja jotka pystyvät itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hallinnoimaan oman palvelukokonaisuutensa. § Maakunnan liikelaitos tekee päätöksen henkilökohtaisesta budjetista sen jälkeen, kun asiakkaalle on tehty palvelujen tarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 13. Maakunnan myöntämä henkilökohtainen budjetti – kenelle se on tarkoitettu? (2) § Asiakas valitsee palveluiden sisällön ja palvelujen tuottajat (ei maakunnan liikelaitokselta). § Henkilökohtainen budjetti on laadittava joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi ja sen toteutumista on arvioitava vuosittain. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 14. Uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden saavuttamisesta (1) § Sosiaali- ja terveyspalveluiden vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio Valinnanvapaus ja yhtiöittäminen luo monituottajamallin, jossa peruspalvelut ja erityispalvelut kuuluvat eri palvelun tuottajille - miten hoito- ja palveluketjut toimivat? Vaatii uudenlaisia tiedon ja tiedonkulun malleja, toimintamallien muutoksia ja tietojärjestelmien muutoksia. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 15. Uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden saavuttamisesta (2) § Kustannusten alentaminen eli säästöt – mistä ne tulevat? Alkuvaiheessa tarvitaan investointeja perustettaviin yhtiöihin, henkilöstön siirtoihin, toimiviin tietojärjestelmiin, muuttuviin toimitiloihin ja ennen kaikkea asiakkaille tuotettavan valinnanvapaustiedon jakamiseen – säästöjä ei arvioida syntyvän. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 16. Uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden saavuttamisesta (3) § Hyvinvointierojen vähentäminen Palveluiden kokoaminen ’isoimmille hartioille’ voi parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua – varsinkin sosiaalipalveluiden kohdalla. Monituottajamallin ja yhtiöittämisen myötä voi kuitenkin käydä niin, että osassa maakuntia ei synny monipuolisia palvelumarkkinoita. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 17. Uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden saavuttamisesta (4) § Valinnanvapauden lisääntyminen Kun malli on koko laajuudessaan voimassa, on asiakkaiden valinnanvapaus lisääntynyt merkittävästi, koska silloin myös sosiaalipalvelut tulevat valinnanvapauden piiriin. Edellyttää tietenkin monipuolisten sosiaalipalvelumarkkinoiden syntymistä. Valinnanvapausmalli saattaa olla jollekin asiakasryhmille vaikea ja monimutkainen ymmärtää ja hallinnoida. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017
 • 18. Väestö mielipide: ’Järjestelmän pitää ensin toimia ennen kuin valinnanvapaudella on merkitystä’ Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 2017 Tavoite valittu kolmen tärkeimmän joukkoon 16 20 38 40 48 60 65 0 10 20 30 40 50 60 70 Oma vastuu Valinnanvapaus Yhtenäiset käytännöt Kustannuskuri Yhdenvertainen saatavuus Sujuvat palvelut Peruspalvelujen vahvistaminen Prosenttia (%)

Hinweis der Redaktion

 1. Ei tekstiä.