Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (12)

Ähnlich wie Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa (20)

Anzeige

Weitere von THL (20)

Anzeige

Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa

 1. 1. Hyvinvointitiedon käyttö Turussa Esimerkkejä palveluohjauksesta, suunnittelusta ja päätöksenteosta Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa Turun kaupunki / konsernihallinto 7.11.2019
 2. 2. Hyvinvointikertomustyö • Vuosittainen hyvinvointikertomus kytketty osaksi Hyvinvointi ja aktiivisuus –ohjelman raportointia • Lisäksi kaikkia toimialoja koskevat horisontaaliset hankkeet 1. Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi 2. Terveiden elämäntapojen edistäminen 3. Vanhemmuuden tuki 4. Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen • Toimeenpannaan sopimusohjauksen kautta • Laaja hyvinvointikertomus valmis 12/2019 • www.turku.fi/turkutekeehyvaa
 3. 3. Kuva: Turun kaupunki / Cederqvist & Jäntti Architects turku.fi/smart-and-wise
 4. 4. Syrjäy- tymisen ehkäise- minen Come along!
 5. 5. Painopisteinä 15–29-vuotiaiden syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämiseen tähtäävät toimenpiteet • Syrjäytymisen ehkäisemisen toimintamallit ja tiedolla johtaminen • Toimenpide-ehdotukset ja pilotointi • Alueelliseen eriytymiskehitykseen vaikuttaminen sosiaalisesti kestävällä kaupunkikehityksellä
 6. 6. Uutta tutkimustietoa toimenpiteiden kohdentamiseksi • Kaupunkitutkimusohjelman tutkimukset (3 kpl) syrjäytymisen riskeistä ja suojaavista tekijöistä Turussa, tuottaja Turun yliopisto • Finnsote-tulosten ja kouluterveyskyselyn rinnakkaisanalyysi Nuorten ja asiantuntijoiden kokemustieto • Työpajat nuorille, järjestöille, kaupungin asiantuntijoille • Nuorten haastattelut ja profilointi Kuntaliiton Cosie-hankkeen kanssa Toimintamallit ja tiedolla johtaminen 1/2
 7. 7. Työvälineitä • Syrjäytymisen dynamiikka-työkalu • Resurssivirta-analyysi aluekohtaisesti ja nuorten palveluista • Alueprofiilit Seuranta ja arviointi • Eriytymiskehityksen seurantamalli • Ilmiön ja toimenpiteiden kaupunkitasoinen seurantamalli ja vaikuttavuuden arviointi Toimintamallit ja tiedolla johtaminen 2/2
 8. 8. Turussa on 2 916 syrjään jäänyttä 15–29-vuotiasta Lähde: Me-säätiö (pohjautuu tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon) Syrjään jääneiksi nuoriksi laskemme ne työttömät työnhakijat, joilla on työttömyyden lisäksi vähintään kaksi seuraavaa syrjäytymisriskiä: tutkinnon puuttuminen, työhistorian puute ja/tai pitkittynyt työttömyys.
 9. 9. Syrjäytymisen dynamiikka • Työkalu perustuu Kohortti87-tutkimuksen dataan. Se on THL:n Suomessa vuonna 1987 syntyneisiin lapsiin kohdistuva pitkittäistutkimus, jossa tiedot on koottu yksilötasolta (sotu). • Me-säätiön ja THL:n työkalussa syrjäytymisellä tarkoitetaan vähintään kahden syrjäytymisen riskitekijän kasautumista samalle henkilölle, mikä ennustaa aikuisiällä syrjään jäämistä. • Turkulaisten kolmekymppisten taustalla on vähemmän syrjäytymisriskejä kuin muualla Suomessa keskimäärin. Merkittävin syrjäytymisriski laajuudeltaan (eli kuinka suuri osuus ikäluokasta) kohdistuu heikkoon menestykseen peruskoulussa. • Syrjäytymistä ennustaa suhteellisesti voimakkaimmin toisen asteen tutkinnon puuttuminen, mutta tutkinnottomien osuus on poikkeuksellisen alhainen. data.mesaatio.fi/syrjaytymisen-dynamiikka
 10. 10. Elämänhallinta ja elämään tyytyväisyys, % 89,4 78,1 78,5 86,6 77,8 77,1 73,9 86,7 78,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tuntee, että elämällä on päämäärä ja tarkoitus, % Tuntee olevansa arvokas, % Tietää, kenen puoleen pitää kääntyä vaikeuksissa, % Tyytyväineen elämäänsä tällä hetkellä, % 4 - 5 lk. 8 - 9 lk. Lukio 1 -2 lk. Ammatillinen oppilaitos Lähde kouluterveyskysely 2017
 11. 11. 1. Koti tukee nuoren kasvua. 2. Aikuiset välittävät nuoresta. 3. Palvelut ja nuoret kohtaavat. 4. Nuorella on eväät hyvään mieleen. 5. Nuorella on mahdollisuus harrastaa. 6. Nuorella on koulutus, joka avaa ovia työelämään. Turussa jokaiselle nuorella on usko tulevaisuuteen
 12. 12. 1. Selkeä malli alueelliseen kehittämiseen 2. Toimenpiteiden pohjana alueiden erityispiirteet 3. Lähiövisio - yhteinen tahtotila kehittämiseen 4. Lähiökehittämisen kumppanuusmallit 5. Elinvoimainen ja houkutteleva asuinalue 6. Viihtyisä, toimiva ja turvallinen arkiympäristö 7. Osallisuus ja yhteenkuuluvuus 8. Eri toimijoiden yhteistyö Turussa jokaisella asuinalueella on hyvä asua
 13. 13. • Kaupungin johdon ja asiantuntijoiden työkalu • Hyödynnetään esim. o palveluverkkojen suunnittelussa o toimintojen suuntaamisessa o alueellisen eriytymisen seurannassa ja ehkäisytoimien suunnittelussa o aluetyössä • Tulossa lisää hyvinvointitietoja alueittain o Finnsote, kouluterveyskyselyt • Työn alla lasten ja nuorten hyvinvoinnin tehostettu tarkastelu o aluetieto, vuorovaikutus, palveluohjaus • Suunnitelmissa avata myöhemmin osittain muidenkin toimijoiden käyttöön Alueprofiilit
 14. 14. Alueprofiili
 15. 15. Hirvensalo-Kakskerta Muuttotiedot suuralueilla Varissuo-Lauste
 16. 16. Asiak- kuuksien ja palvelujen hallinta 24/7 service
 17. 17. Asiak- kuuksien ja palvelujen hallinta Kehitetty yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja organisaatiosta riippumaton, keskitetty asiakasneuvonta ja -ohjaus. Sähköinen palvelualusta toimii asiakkaiden ja omaisten neuvonnassa ja ammattilaisten työn tukena ja kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden asiakasohjausta tekevien toimijoiden tiedonvälityspaikkana. www.asiakasneuvonta.fi KomPAssi Johanna Ritvanen, kehittämispäällikkö johanna.ritvanen@turku.fi
 18. 18. Keskitetty puhelinjärjestelmä ja asiakaschat ATATSOR (asiakasohjaajien työjonojen hallinta) Palveluntuottajien ja palveluiden tiedot (YTR) KomPAssin järjestelmät ja tiedonsiirrot Moniammatillinen chat Yhteydenotto pyyntö Linkki OmaOlon palveluihin Asiakkaan tarpeet
 19. 19. • Tiedon vastaanottaminen ennaltaehkäisevistä palveluista • Itseohjautuva palvelujen etsintä/löytäminen • Laaja palveluvalikoima, myös sote- palveluiden ulkopuoliset palvelut • Itsearvioinnit (ODA: omaolo) • Tieto palveluista • Löydettävässä paikassa • Sellaisella kielellä ja siinä muodossa että asiakas ymmärtää • Helposti haettava tieto vertailukelpoisesti • Asiakastyytyväisyystieto • Tieto palvelukanavista • Monikanavainen yhteydenotto, vaihtoehtomahdollisuudet • Asiakas oikeassa yhteydenottokanavassa/paikassa • Ensikontaktissa asiakas ohjautuu oikeaan paikkaan (asiakasohjauksen verkosto) • Tiedon hakemisen tuki (ohjaus ja opetus), saavutettavuus, laatu, ajantasaisuus Kuntalaisen (asiakkaan) tietotarpeet
 20. 20. Asiakasneuvonta.fi
 21. 21. Laadukkaan ja yhtenäisen työprosessin tuki, osaamisen tuki, tiedollinen tuki asiakasohjaajien työssä • Toiminnanohjausjärjestelmä • Check listaukset: Ennen seuraavaa työvaihetta täytettävät tiedot • Käsikirjat: Palvelulupausta koskevat asiat: Arvot, ratkaisukeskeisyys, toimintamallit ym. • Ohjeet: Työvälineistä, yhteydenottoprosesseista, käytännöistä: raportointi avattuna sisällöllisesti • Raportointi • Asiakasta ja asiakkaan neuvontaa / ohjautumista koskeva tieto • Niiden asiakkaiden tunnistaminen, jotka tarvitsevat tarkemman arvion • Useasti yhteyttä ottavat asiakkaat • Toimintakykytieto (RAI), asiakastietojärjestelmien tieto • Palveluntuottajista tieto • Yhteystiedot, asiakastyytyväisyystiedot • Helposti löydettävä, vertailtava Asiakasohjaajan tietotarpeet
 22. 22. ”Atsor” – toiminnanohjausjärjestelmä Asiakasohjaajien toiminnan seuranta-, ohjaus- ja raportointijärjestelmä • Asiakkaan siirtoa neuvonnan ja ohjauksen prosessissa eteenpäin, työntekijältä toiselle sekä kunnasta toiseen • Tukee asiakkaan ohjauksen ja/tai palvelutarpeen arvioinnin tarvetta, kiireellisyyden ja asiakasohjaajan erityisosaamisen tunnistamista (ensitietolomake) • Kirjataan kaikki neuvonnan ja ohjauksen asiakkaat, myös anonyymit kontaktit • Organisaatiosta riippumaton toiminnanohjausjärjestelmä Ammattilaisten Chat
 23. 23. Toiminnan laatutieto • Asiakastyytyväisyys • Asiakkaiden ohjautuminen oikein oikeassa ajankohdassa • Asiakasohjaajien osaaminen Toiminnan vaikuttavuus • Palvelupolut, ohjautuminen Toiminnan resurssit • Palveluihin ohjautuneet oikeassa palvelussa (RAI toimintakyky) • Myönnetyt palvelut (volyymi, kustannustieto) Miksi näyttää siltä kun näyttää? Mitä toimenpiteitä on tarpeen tehdä? Johtamisen tietotarpeet
 24. 24. Yksinkertaiset, tärkeät oivallukset vievät pitkälle
 25. 25. Asiakastieto johtoryhmien asialistalla Asiakaskokemus Toiminto Kanava / Väline Vastuutaho Seuranta -jakso Mittarit Rapor- tointi Imagon hallinta Johdon näkyvyys mediassa Kantelu, muistutus, potilasvahinko, korvaushakemus, valitus Asiakastyytyväisyys/ Asiakaspalaute Välittömät palautteet Potilasasiamies Yhteiskuntasuhteet Valtakunnalliset trendit, tutkimukset, selvitykset kyselyt Asiakasosallisuus Asiakasraadit, kokemusasiantuntijat Palvelulupauksen jalkauttaminen Hyton palvelulupaus

×