Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa

THL
THLSenior Planning officer um THL
Sosiaalipalvelut
Sote-uudistuksessa
Anu Muuri
sosiaalihuollon johtava asiantuntija, THL
9.2.2016 Anu Muuri 2016 1
9.2.2016 Anu Muuri 2016 2
Sosiaali-
palvelut
Sosiaalityö
Sosiaali-
ohjaus
Sosiaalinen
kuntoutus
Perhetyö
Koti-
palvelut
Asumis-
palvelut
Kotihoito
Laitos-
palvelut
Kasvatus- ja
perhe-
neuvonta
Tapaamisten
valvonta
Päihde-
työ
Muut
Liikkumista
tukevat
palvelut
Mielen-
terveystyö
Edellisten lisäksi kunnan on huolehdittava
§ kehitysvammaisten
erityishuollosta,
§ vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista,
§ toimeentulotuen antamisesta
kunnassa oleskeleville henkilöille,
§ sosiaalisen luototuksen
myöntämisestä kunnan asukkaille,
§ kuntouttavasta työtoiminnasta,
§ päihdyttävien aineiden
väärinkäyttäjien huoltoon
kuuluvista palveluista,
§ omaishoidon tuesta,
§ lasten ja nuorten huollon,
§ lastensuojelun,
§ ottolapsineuvonnan,
§ perheasioiden sovittelun,
§ lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevien tehtävien,
§ lastenvalvojalle säädettyjen
tehtävien,
§ ja muiden isyyden selvittämiseen
ja vahvistamiseen liittyvien
tehtävien,
§ sekä opiskeluhuollon
järjestämisestä.
9.2.2016 Anu Muuri 2016 3
2014: Sosiaalihuoltolaki
2013: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
2007 Lastensuojelulaki
2001: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
2000: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
1997: Laki toimeentulosta
1983: Lastensuojelulaki, Laki lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta, Päihdehuoltolaki
1982: Sosiaalihuoltolaki
1977: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
1973: Laki lasten päivähoidosta
1961: Laki päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta
1956: Huoltoapulaki
1936: Lastensuojelulaki
1922: Köyhäinhoitolaki
20-luku
30-luku
50-luku
60-luku
70-luku
80-luku
90-luku
2000-luku
9.2.2016 Anu Muuri & Merja Kovasin 2016
Sosiaalihuollon
lainsäädäntöjen
uudistaminen
Väestön mielestä terveyspalvelut toimivat hyvin (80%)
– sosiaalipalveluista on tätä mieltä vain 60 %
Luottamus sosiaali- ja terveyspalveluihin (%-jakauma)
9.2.2016 Anu Muuri 2016 5
30
38
14
25
11
20
40
40
51
57
50
60
17
11
20
9
20
8
10
8
13
8
16
10
3
3
2
2
3
2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Palvelutlisää
tasa-
vertaisuutta
Luottaa
henkilöstön
ammattitaitoonToimiihyvin
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä erimieltä
Jokseenkin erimieltä Täysin erimieltä
Väestöstä runsas puolet luottaa saavansa lapsiperhe-
palveluita - mutta vain 40 % vanhusten palveluja
Luottaa että tarvittaessa saa palvelun (%-jakauma)
9.2.2016 Anu Muuri 2016 6
11
9
11
9
6
29
45
32
39
42
35
34
50
43
30
34
32
37
29
10
5
18
14
13
16
26
9
6
8
3
2
3
5
2
2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Toimeentulotukea
Sosiaalityöntekijän ohjausta
Lapsiperheiden palveluja
Vammaispalveluja
Vanhusten palveluja
Hoito pitkäaikaissairauteen
Kiireellinen hoito
Täysin samaa meiltä Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin erimieltä
Täysin erimieltä
Sosiaalipalvelut Sote-uudistuksessa - mahdollisuuksia
• Asiantuntija-arvioiden mukaan sosiaalipalvelut, erityisesti erityispalvelut,
hyötyisivät toiminnallisesti nykyistä laajemman väestöpohjan
järjestäjätahoista ja osaamisen integroinnista (esim. päihdehuollon
erityispalvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyneiden palvelut,
sosiaalityö).
• Laajemman väestöpohjan järjestäminen takaisi mm. paremmin perus- ja
erityispalveluiden välisen toiminnallisen integraation, henkilöstön määrän,
riittävyyden ja osaamisen (suurempi haaste kuin terveydenhuollossa),
paremman kilpailutusosaamisen ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen.
• Lähipalvelut ovat sosiaalipalveluiden asiakkaille tärkeitä, sillä pitkät
välimatkat ja vähäisemmät mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluja ovat
tekijöitä, joita ei tule unohtaa palveluverkkoa rakennettaessa.
9.2.2016 Anu Muuri 2016 7
Sosiaalipalvelut Sote-uudistuksessa - haasteita
• Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on toteutettu tasavertaisesti – ei vain
terveydenhuollon ehdoilla ja kriteereillä
– Horisontaalinen – 10/80 eli paljon palveluja käyttävät, 10 % sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakkaista käyttää 80 % kustannuksista ja näistä yli puolet on sosiaalipalveluiden
kustannuksia
– Vertikaalinen – tähän asti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointi; nyt
sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon eli peruspalveluiden integrointi keskiössä
• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulttuurien erilaisuuden huomioiminen ja
yhteisen uuden työkulttuurin kehittäminen
• Asiakkaiden tosiasiallinen valinnanvapaus voi kohdistua vain osaan sosiaalipalveluja
– lisähaasteena asiakaslähtöinen sote-integraatio; kuka hallitsee palveluprosessia,
palveluketjua, laatua ja kustannuksia?
• Tutkimus-, koulutus-, ja kehittämisrakenteen on vastattava sote-integraation uusiin
haasteisiin lain tavoitteiden mukaisesti
• Sosiaalipalvelut linkittyvät vahvasti peruskuntien hyvinvointi ja terveysvastuuseen ja
muihin palveluihin, joten tarvitaan aivan uudenlaisia yhteistyön käytäntöjä (esim.
varhaiskasvatus, oppilashuolto, nuoriso- ja liikuntatoimi, asuminen, joukkoliikenne)
• Sote-tietojärjestelmien integraatiossa sosiaali on tulossa vasta 2020-luvulla
(Kanta/Kansa).
9.2.2016 Anu Muuri 2016 8
Kiitos!
9.2.2016 Anu Muuri 2016 9
anu.muuri@thl.fi
1 von 9

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Similar a Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa(20)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.1K views
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset2.2K views
Pirjo Hepo-Oja: Vähän ennen kyyneleitäPirjo Hepo-Oja: Vähän ennen kyyneleitä
Pirjo Hepo-Oja: Vähän ennen kyyneleitä
Lastensuojelun Keskusliitto340 views
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lastensuojelun Keskusliitto589 views

Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa

  • 1. Sosiaalipalvelut Sote-uudistuksessa Anu Muuri sosiaalihuollon johtava asiantuntija, THL 9.2.2016 Anu Muuri 2016 1
  • 2. 9.2.2016 Anu Muuri 2016 2 Sosiaali- palvelut Sosiaalityö Sosiaali- ohjaus Sosiaalinen kuntoutus Perhetyö Koti- palvelut Asumis- palvelut Kotihoito Laitos- palvelut Kasvatus- ja perhe- neuvonta Tapaamisten valvonta Päihde- työ Muut Liikkumista tukevat palvelut Mielen- terveystyö
  • 3. Edellisten lisäksi kunnan on huolehdittava § kehitysvammaisten erityishuollosta, § vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, § toimeentulotuen antamisesta kunnassa oleskeleville henkilöille, § sosiaalisen luototuksen myöntämisestä kunnan asukkaille, § kuntouttavasta työtoiminnasta, § päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvista palveluista, § omaishoidon tuesta, § lasten ja nuorten huollon, § lastensuojelun, § ottolapsineuvonnan, § perheasioiden sovittelun, § lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien tehtävien, § lastenvalvojalle säädettyjen tehtävien, § ja muiden isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien, § sekä opiskeluhuollon järjestämisestä. 9.2.2016 Anu Muuri 2016 3
  • 4. 2014: Sosiaalihuoltolaki 2013: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2007 Lastensuojelulaki 2001: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2000: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 1997: Laki toimeentulosta 1983: Lastensuojelulaki, Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, Päihdehuoltolaki 1982: Sosiaalihuoltolaki 1977: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1973: Laki lasten päivähoidosta 1961: Laki päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta 1956: Huoltoapulaki 1936: Lastensuojelulaki 1922: Köyhäinhoitolaki 20-luku 30-luku 50-luku 60-luku 70-luku 80-luku 90-luku 2000-luku 9.2.2016 Anu Muuri & Merja Kovasin 2016 Sosiaalihuollon lainsäädäntöjen uudistaminen
  • 5. Väestön mielestä terveyspalvelut toimivat hyvin (80%) – sosiaalipalveluista on tätä mieltä vain 60 % Luottamus sosiaali- ja terveyspalveluihin (%-jakauma) 9.2.2016 Anu Muuri 2016 5 30 38 14 25 11 20 40 40 51 57 50 60 17 11 20 9 20 8 10 8 13 8 16 10 3 3 2 2 3 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Palvelutlisää tasa- vertaisuutta Luottaa henkilöstön ammattitaitoonToimiihyvin Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä erimieltä Jokseenkin erimieltä Täysin erimieltä
  • 6. Väestöstä runsas puolet luottaa saavansa lapsiperhe- palveluita - mutta vain 40 % vanhusten palveluja Luottaa että tarvittaessa saa palvelun (%-jakauma) 9.2.2016 Anu Muuri 2016 6 11 9 11 9 6 29 45 32 39 42 35 34 50 43 30 34 32 37 29 10 5 18 14 13 16 26 9 6 8 3 2 3 5 2 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Toimeentulotukea Sosiaalityöntekijän ohjausta Lapsiperheiden palveluja Vammaispalveluja Vanhusten palveluja Hoito pitkäaikaissairauteen Kiireellinen hoito Täysin samaa meiltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin erimieltä Täysin erimieltä
  • 7. Sosiaalipalvelut Sote-uudistuksessa - mahdollisuuksia • Asiantuntija-arvioiden mukaan sosiaalipalvelut, erityisesti erityispalvelut, hyötyisivät toiminnallisesti nykyistä laajemman väestöpohjan järjestäjätahoista ja osaamisen integroinnista (esim. päihdehuollon erityispalvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyneiden palvelut, sosiaalityö). • Laajemman väestöpohjan järjestäminen takaisi mm. paremmin perus- ja erityispalveluiden välisen toiminnallisen integraation, henkilöstön määrän, riittävyyden ja osaamisen (suurempi haaste kuin terveydenhuollossa), paremman kilpailutusosaamisen ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen. • Lähipalvelut ovat sosiaalipalveluiden asiakkaille tärkeitä, sillä pitkät välimatkat ja vähäisemmät mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluja ovat tekijöitä, joita ei tule unohtaa palveluverkkoa rakennettaessa. 9.2.2016 Anu Muuri 2016 7
  • 8. Sosiaalipalvelut Sote-uudistuksessa - haasteita • Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on toteutettu tasavertaisesti – ei vain terveydenhuollon ehdoilla ja kriteereillä – Horisontaalinen – 10/80 eli paljon palveluja käyttävät, 10 % sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista käyttää 80 % kustannuksista ja näistä yli puolet on sosiaalipalveluiden kustannuksia – Vertikaalinen – tähän asti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointi; nyt sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon eli peruspalveluiden integrointi keskiössä • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulttuurien erilaisuuden huomioiminen ja yhteisen uuden työkulttuurin kehittäminen • Asiakkaiden tosiasiallinen valinnanvapaus voi kohdistua vain osaan sosiaalipalveluja – lisähaasteena asiakaslähtöinen sote-integraatio; kuka hallitsee palveluprosessia, palveluketjua, laatua ja kustannuksia? • Tutkimus-, koulutus-, ja kehittämisrakenteen on vastattava sote-integraation uusiin haasteisiin lain tavoitteiden mukaisesti • Sosiaalipalvelut linkittyvät vahvasti peruskuntien hyvinvointi ja terveysvastuuseen ja muihin palveluihin, joten tarvitaan aivan uudenlaisia yhteistyön käytäntöjä (esim. varhaiskasvatus, oppilashuolto, nuoriso- ja liikuntatoimi, asuminen, joukkoliikenne) • Sote-tietojärjestelmien integraatiossa sosiaali on tulossa vasta 2020-luvulla (Kanta/Kansa). 9.2.2016 Anu Muuri 2016 8
  • 9. Kiitos! 9.2.2016 Anu Muuri 2016 9 anu.muuri@thl.fi