Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

QCC - Kalite Kontrol Çemberleri Kitapçığı 2 /2

1.544 Aufrufe

Veröffentlicht am

Uygulamalı kalite çember kitapçığı
KKÇ etkili sunuş değerlendirme soru listesi

Veröffentlicht in: Automobil
 • Als Erste(r) kommentieren

QCC - Kalite Kontrol Çemberleri Kitapçığı 2 /2

 1. 1. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE Peki... Şimdi hangi yöne gitmeliyim!?Anlaşılan 1906 yılında bulduğum 80-20 kuralı geçerliliğini halenkoruyor. Yapmanız gereken kümülatif oranda %80 civarına daya-nan listenin ilk %20sine denk gelenleri belirlemek. Bu belirlenen-lere odaklanılırsa sonucu %80 etkileyen bir faaliyet yapılmış olur.ZATEN BİZİM İSTEDİĞİMİZ DE BU DEĞİL Mİ? PARETO ile YÖNÜMÜ BELİRLEDİM. AMA BİLİYORUM Kİ BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ...Vilfredo PARETO - 25 -
 2. 2. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEBEYİN FIRTINASI Kalitenin 2. Aracı FİKRİMDEN ALMAZ MIYDINIZ?Yaratıcı fikirlerin özgürce üretilmesini sağlayan tartışma yöntemidir. KKÇ çalışmalarınız sırasında takımın fikrine danışma ihtiyacı duyduğunuzda kullanmanız gereken bir araçtır. Peki bu yöntemin püf noktaları nelerdir: 1- Olabildiğince çok fikir üretilmeli. 2- Sunulan fikirler eleştirilmemeli. 3- Özgürce fikir sunulmalı. 4- Fikirler sırayla söylenmeli. 5- Herkesin sırası geçince tamamlanmalı. 6- Her üyenin sadece 1 oy hakkı olup, LİDER gerekli gördüğü taktirde bu sayıyı artırabilir. 2007 yılı TBT KKÇ faaliyetleri sırasında 2.lik kazanmış takımımızın konuseçimi sırasında kullandığı beyin fırtınasını birlikte inceleyelim. - 26 -
 3. 3. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OYLAMAYI NASIL YAPMIŞLAR?Çember çalışmasına başlarken çok fazla konu vardı. Hangisi takımımız açısındanen önemli diye sormaya başladık. Ama herkesten farklı fikirler gelince bunları biryöntem aracılığı ile bir araya getirip, bizim için EN ÖNEMLİ KONUYU bulduk. Kul-landığımız yöntemle herkese sınırsız oy hakkı verip, önemli olduğunu düşündüğükonuya el kaldırmasını sağlamaktı. ARTIK TAKIMIMIN GÜCÜNÜ NASIL KULLANACAĞIMI BİLİYORUM... - 27 -
 4. 4. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEBALIK KILÇIĞI Kalitenin 3. Aracı En azından beni kılçık yapmadan önce öyle söylediler... Bir sorunu oluşturan ana nedenleri tespit ederken kullanılan yöntemdir.Balık kılçığı yapma aşamaları şu şekildedir: 1- Sorunu açıkça tanımlayın. 2- Ana nedenleri tespit edin. (Makina, İşçi, Malzeme, Metot önerilir.) 3- Alt nedenleri belirleyin. 4- Oylama ile tüm nedenler içinde en önemlilerini belirleyin (2-6 arası önerilir). 5- Herhangi bir alt neden için gerekirse tekrardan balık kılçığı yapabilirsiniz. 6- 4. aşamada bulunan nedenleri tartışarak önem sırasına koyun. 7- En üsttekilerden başlayarak faaliyetler planlamaya başlayın. GEREKİRSE BALIK KILÇIĞI YAP - 28 -
 5. 5. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE Balık baştan kokar...Gelin şu işi bir örnekle inceleyelim:Motivasyon eksikliğiYukardaki örnekte firmanın A hattındaki proses hatalarının %1’in altına düşürülememesinibir sorun olarak inceliyorlar. Varılan noktada ana nedenler tespit edilip, her biri için takımüyeleri beyin fırtınası yöntemiyle fikirlerini söylüyorlar. Sonuçta birçok alt neden ile beraberbir balık kılçığı oluşuyor. Sonraki aşama ise bu alt nedenleri takım üyeleri arasında oylamakve en önemlilerini tespit etmek.Yukardaki örneğimizde 4 adet en önemli neden tespit edilmiş durumda. Son aşamada yapıl-ması gereken bu dört nedeni tartışmak ve sorunumuzun temel nedeninin hangisi olabilece-ğini bulmaktır. Bundan sonrası alınacak önlemler ile ilgili takvim oluşturmak ile geçecektir. SORUNLARI ANA NEDENLERE PARÇALAMAK DOĞRU ANALİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ! - 29 -
 6. 6. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEÇETELE (Checksheet) Kalitenin 4. Aracı Çetelede DOĞRU hesap çok önemlidir. Çember çalışmaları sırasında toplanan verilerin - anlaşılır - kıyaslanır - ölçülür olmasını sağlayan sınıflandırma yöntemidir. 1- Öncelikle NİÇİN çetele tutacağınıza karar verin. 2- Ardından sınıflandırmayı NASIL yapacağınızı belirleyin. 3- Yapacağınız TABLO’nun ŞEKLİNE karar verin. 4- Elde ettiğiniz VERİLERİ (Dataları) GİRİN. Gelin şimdi bunları bir örnekle pekiştirelim.... Bir sonraki sayfada çember çalışması için seçtiğimiz ürün ile ilgili tespit edilen NG parçalarınölçümlerini sınıflandıracağız. Ölçüm aralığı olarak 0,5 mm arayla 7,0 ile 10,0 mm arasınıtespit ettik. Tablomuz haftanın günleri üstte ve ölçüm aralığı sol tarafta olacak şekildeolacaktır. - 30 -
 7. 7. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE Ölçümler...BU TABLO NE ANLATIYOR? Haftanın SALI günü özel bir durum söz konusu olduğunu ve hatanın arttığını görebiliyoruz. Ayrıca 7,5-8,0 mm ölçüm aralığında hataların daha çok olduğunu tespit etmiş olduk. Alacağımız önlemler- den sonra tekrar ÇETELE tutarak değişimi kıyas- layabilir ve daha anlaşılır şekilde KAİZEN’imizin faydasını anlayabilir ve açıklayabiliriz. ARTIK SAYILARIM VERİ OLDU. VE BANA NE VERECEKLERİNİ DE GÖREBİLİYORUM. - 31 -
 8. 8. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYESAÇILMA GRAFİĞİ Kalitenin 5. AracıAralarında bağlantı olup olmadığını merak ettiğiniz iki değişken arasındaki ilişkinin grafikselolarak gösterimidir. 1- İki değişken belirleyin! 2- Aralıklarını belirleyip, grafiği oluşturun! 3- Her bir değere göre diğerini hesaplayıp, işleyin! 4- Çıkan sonucun ortasından geçen bir kırmızı çizgi çizin! 5- İlişkinin güçlü veya zayıf olduğunu yorumlayın! 6- Kaizen ve çalışmalarınızı sonuca göre yönlendirin!Bir sonraki sayfadaki 4 örnekte ortaya çıkan sonuçlara göre bağlantıyı yorumlayacağız. - 32 -
 9. 9. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE "Dobrıy den" (iyi günler)! Saçılma grafiği nasıl yorumlanır? Yardımcı olur musunuz?100 kişinin kilo ve boyu arasındaki sonucu gra-fiğe işlediğimizde görüyoruz ki, çok uzun boyluinsanlar muhakkak çok kilolu olacak diye bir kuralyok. Bu da bağlantının zayıf olduğunu gösterir.Ama diğer taraftan eskimiş arabaların fiyatınındüştüğünü ve ikisi arasında ters ama güçlü bir TB Rusya-Evgenybağlantı olduğunu da yine grafikten gözlüyoruz. DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KAİZENLERİN SONUCA ETKİSİNİ ARTIK DAHA RAHAT GÖREBİLİRİM! - 33 -
 10. 10. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEHİSTOGRAM Kalitenin 6. Aracı İncelenen verilerin; 1 Orta değerini, 2 Toleransını, 3 Dağılımını, 4 Standart dışı durumunu gösteren çubuk diyagramıdır.Elde ettiğiniz verilerden histograma geçiş şu şekilde olur: 1- En düşük ve en yüksek veriyi belirleyip, farkını alın. 2- Çıkan değeri yaklaşık 7-8 sütundan az olmayacak şekilde tam sayı çıkartarak bölün. 3- Çıkan sonuç sütun aralığıdır. Grafiğe en düşükten en yüksek değere kadar işleyin. 4- Elinizdeki verilerden bu aralıklara denk gelenleri sayın. 5- Sonucu grafiğe işleyip, orta değer, tolerans ve standart dışı durumları gözleyin. Hep yaptığımız gibi yukarıda anlattıklarımızı bir örnekle özetleyelim: Örneğimiz bir prosesteki fırın sıcaklıklarının standarda göre değişimini incelemek olsun. Fırın sıcaklıklarının standarda göre dağılımının bizim için doğru ürün çıkarıp, çıkaramayacağımız ile ilgili bir kriter olduğunu düşünüyoruz. - 34 -
 11. 11. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEÖzel bir fırın ile prosesimizin en az 8°C olması gerektiğini düşünelim. Farklı zaman-larda aldığımız fırın sıcaklık değerleri aşağıdaki gibi olsun.En üst sıcaklık değeri 17, en düşüğü ise 1 °C dir.Fark 16 olup, 8 kolonu seçersek tam bölünüp, 2 °C değerini elde ederiz. 2 bizim ko-lon enimizdir. En alt ve en üst değeri kapsayacak şekilde aralıklar belirlenip, kolonlaroturtulur ve verilerin hangi aralıklara geldiği tespit edilir. Hepsi kaydedildikten sonraçıkan grafiğin üzerine standart değerler yazılır. Örneğimizde standardımız en az 8°C olarak belirtildiği için 8’e denk gelen yerden kırmızı çizgi çizilmiştir.Tamamlanan histogramda fırın sıcaklık değerleri gözlenmekte ve NG olan sıcaklıkdeğerlerinin ne kadar olduğu kırmızı çizginin hemen solunda görülebilmektedir. HİSTOGRAMI, ALACAĞIM ÖNLEMLERDEN SONRAKİ DEĞİŞİMİ GÖSTERMEK İÇİN DE KULLANACAĞIM! - 35 -
 12. 12. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEKONTROL ÇİZELGESİ Kalitenin 1. AracıKontrol çizelgeleri yardımıyla, incelediğimiz verilerin istenen aralıkta değişip değişmediği vegenel gidişatını gözlemleyebiliriz.Çıkan değerleri yukardaki grafikte olduğu gibi çizgi grafiği şeklinde görselleştiririz.Fazla ayrıntıya girmeden gelin kontrol çizelgesini oluşturalım: 1- Öncelikle çizelgesi yapılacak olan değerin std ve toleransı belirtilir. 2- Belli sıklıkta (saatte 5 önerilir) ölçüm yapılır. 3- Yapılan ölçümlerin ortalama ve farkları bulunur (Xort, Rort). 4- Değerler çizelgeye taşınır. Üst ve alt tolerans değerleri de çizilir. 5- Üst ve Alt kontrol değerleri hesaplanır ve çizilir. 6- Çizilen değerlerin kontrol sınırları içinde olup olmadığına bakılır. 7- Sınırlar dışında kalan değerler için analiz yapılır ve önlemler alınarak, tekrar ölçümler yapılır. Bir sonraki sayfada değer ve hesaplamalar ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. - 36 -
 13. 13. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE1- X ort = (X1+X2+X3+X4+X5) / 52- R = X maks - X min = X= Tüm Xort’ların ortalaması Rort= Tüm R’lerin ortalaması3- Kon. Limitleri = X ± A2*Rort4- Std. limitleri = Standart ± tolerans UMARIM AKLINIZI KARIŞTIRABİLMİŞİMDİR!? VERİLERİN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMİNİ GÖRMEK İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANACAĞIM! - 37 -
 14. 14. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEGRAFİKLERKKÇ çalışması sırasına çeşitli grafikler kullanmamız gerekecek.Şimdi bunlardan en önemli 4 çeşidini örneklerle görelim:ÇİZGİ GRAFİĞİYukarıda verilen çizgi grafik örneğinde aylara göre iki vardiya arasındaki hata değişimini gö-rebiliyoruz. Çizgi grafiğini daha çok zamana göre değişimi izlemek istediğinizde kullanmanıztavsiye edilir. Çünkü çizgisel olduğu için artma ve azalma daha rahat görülebilir.ÇUBUK GRAFİĞİÇubuklarla gösterilen yukarıdaki grafik ise daha çok büyükten küçüğe doğru sıralama yapıla-rak kullanılır. Örneğimizde Verso ve Aurise göre hata adetlerinin gösterimi yapılmaktadır. - 38 -
 15. 15. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEPASTA GRAFİĞİPasta grafiği ise daha çok genel toplam içindeki dağılımı gösteren bir grafiktir. Örneğimizdeolduğu gibi Verso modelindeki aylık hata adetlerinin dağılımını orantısal olarak büyükten kü-çüğe görebilirsiniz.KEMER GRAFİĞİKemer grafiği ise yanlamasına çubuklar şeklinde yapılır. Çubuk grafiği ile farkı yatay olması-dır. Yukardaki örneğimizde araba modellerine göre hata tiplerinin dağılımı gösterilmektedir. ARTIK SUNUŞLARIMI GRAFİKLERLE SÜSLEYEBİLİRİM ! - 39 -
 16. 16. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEİSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL-İPK (*) EK BİLGİ(*) Statistical process control-SPCBu yöntem bir KKÇ yöntemi olmasa da histogram ve kontrol çizelgeleri yöntemleri ile büyük birbenzerlik göstermektedir. Bu nedenle ek bilgi olarak burada verilmiştir. Histogram ile,dağılımın standarda göre nerede olduğunu görürsünüz. Kontrol çizelgeleri ile, verilerin zama-na göre değişimini de gözlersiniz. Ama İPK ile, prosesin dağılımının zaman içindeki yeterliliği-ni görürsünüz. Daha anlaşılır söylersek; yeterlilik:HEDEFE NE KADAR YAKLAŞTIĞINIZI GÖSTERİR. Peki yeterlilik nasıl hesaplanır? Kontrol çizelgesi konusunu işlerken; Xort, Rort, X, kontrol ve std. Limitlerini gördük. Proses yeterliliği (Cpk ve Cp) ile ifade edilir. Formülü ise; Cpk = Min. (Cpü,Cpa) Cpü = (ÜSL - X) / 3σ Cpa = (X - ASL) / 3σ ÜSL= Üst standart limiti (Standart+tolerans) ASL= Alt standart limiti (Standart-tolerans) σ = Rort/d2 (standart sapma demektir) TBT standardına göre Cpk her zaman 1,33 ve üzeri olmalıdır.Şimdi gelin fazla karıştırmadan basit bir örnek üzerinde inceleyelim. - 40 -
 17. 17. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEVarsayalım ki; müşterimiz Toyota için çok önemli olan koltuk ön delik kaçıklığı için bir analizyapıyoruz. Bunu yaparken, preste bastığımız bir parçadaki deliğin pozisyonunu ölçeceğiz.Amacımız preste yaptığımız bu delik açma işleminin ne kadar yeterli olduğu. YANİ HEDEFİ NE KADAR VURDUĞUMUZA BAKACAĞIZ. ÖLÇÜM NOKTASI STANDART ve TOLERANSI 45 ± 1,5 mm ÜST = 45 + 1,5 = 46,5 mm AST = 45 - 1,5 = 43,5 mmVERİLER ve HESAPLAMALARBu örnekte aklınızda kalması gereken en önemli nokta, yetersiz olan bu prosesin Cp veCpk’sının doğru yorumlanmasıdır.Şöyle ki; Silahla yapılan bir atış talimi sonucu üç sonuç çıkmış olsun: Cp: KÖTÜ Cp: İYİ Cp: İYİ Cpk: KÖTÜ Cpk: KÖTÜ Cpk: İYİBizim yukardaki örneğimizdeki sonuç, ATIŞ 1’e benzemektedir. Yani dağınık ve sınırlara yakındurum sözkonusudur. Atış 2 ise çok istikrarlıdır ama hedeften sapmıştır. Küçük bir ayarlamaile atış 3’teki sonuç elde edilebilir. Atış 3, hem hedefte hem de istikrarlıdır. İşte ARADIĞIMIZ sonuç! - 41 -
 18. 18. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYEÇEMBER SUNUŞUBu kitapçıkta sizlere ne kadar bilgi versek ve siz bir o kadar da bunlarıkullansanız dahi...Eğer Çember Sunuş’unuzda aşağıdaki hususlara dikkat edilmemişse çok da fazlaümitli olmayın derim. 1- Dinleyenlerin beklentisini karşılamayan sunuş başarısızdır! 2- Dinleyenlerin sorularına cevap veremeyen sunucu başarısızdır! 3- Dinleyenleri uyutan sunuş içeriği başarısızdır! 4- Hedef güdümlü, çözüm odaklı kaizen avcıları olduğunuzu vurgulayın! 5- Takımınızın çalışma sürecinin, dinleyicilerin gözünden Yeşilçam film şeridi gibi geçmesini sağlayın! 6- Elde ettiğiniz sonuçları standartlaştırıp, yaygınlaştırdığınızı gösterin! 7- Bu işi bildiğinizi BAĞIRIN!Gelin şimdi KKÇ için hazırladığım Sunuş Kılavuzu’ ndan yola çıkarak bir sunuşdeğerlendirmesi yapalım. Nasıl olması gerektiğini beraberce görelim. - 42 -
 19. 19. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ ETKİLİ SUNUŞ HAZIRLAMA KILAVUZU HAZIRLAYACAĞINIZ SUNUŞ ÖNCESİ İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ MADDELER İLE KONTROL EDİNİZ. EĞER SUNUŞUNUZ İSTENENİ KARŞILIYORSA 1 PUAN VERİNİZ. DİKKAT! TOPLAM PUANINIZ 17 VE ÜSTÜ OLMADAN ÇEMBER SUNUŞU YAPMAYINIZ. TAVSİYE EDİLEN 20 PUANDIR. DURUM NO İÇERİK AÇIKLAMA (0/1) 1 TAKIM ÇALIŞMASI Beyin fırtınası gibi teknikler ile grup çalışması yapıldığının gösterilmesi 1 KALİTE TEKNİKLERİNİ KUL- 2 Eğitimlerde gösterilen kalite teknikleri kullanılmalı 1 LANMA GENEL 3 FAYDA SAĞLAMA Çalışmanın kalite, maliyet veya verimliliğe olumlu etkisi sayısal olmalı ve açıkça izah edilmeli 1 4 ESPRİLİ BİR ANLATIM Kullanılan esprilerle sunuş sırasında izleyicilere tebessüm ettirilmeli 0 5 SUNUŞ AKIŞI Sunuş akış sırası ‘’giriş - gelişme - sonuç’’ mantığına uygun yapılmalı 1 6 GİRİŞ Şirketimizin adı-çemberin adı-tarih gibi bilgiler 1 7 ÇEMBER TANITIMI Fotoğraflı - isim - soyisim - çemberde görevi 1 8 SLOGAN Sizi anlatan - ilgi çekici - komik - kafiyeli olursa iyi olur 1 9 KONU Ele alınan konu ile ilgili fotoğraf ve adı - sunan kişi adı 1 10 KARAR MATRİSİ Konu seçimi yapılırkenki başlıklar - puanlama indeksi- sonuç olmalı 0 11 HEDEF Pareto - çubuk, çizgi grafikleri ve sayısal - anlaşılabilir bir hedef olmalı. Zaman kavramı olmalı 1 12 UYGULAMA PLANI Planlanan - yapılan - ertelenen belirtilmeli. Güncel ve aşamaları anlaşılır olmalı 1 SUNUŞ AKIŞI Beyin fırtınası ile analiz yapıldığı bilgisi olmalı. 13 ANALİZ 1 Balık kılçığı-5 neden gibi teknikler kullanılarak bol sayısal verilerle desteklenmeli. 14 YAPILANLARIN AÇIKLANMASI Grafik - Matris - Pareto - Çetele - Histogram gibi teknikler yardımıyla sayısal ve açıkça anlatılmalı 1 15 İYİLEŞTİRME SONRASI DURUM Hedefe kıyasla varılan durum grafik vs ile açıkça ifade edilmeli 1 16 STANDARTLAŞTIRMA Alınan önlemlerin nasıl standartlaştırılacağı izah edilmeli. Form/ talimat no gibi 0 17 SONRAKİ AŞAMA Bu çalışmadan sonra çember ne yapacağını belirlemeli. 1 18 NE ÖĞRENDİK? Yaptıkları takım çalışmasının kendilerine ne öğrettiği yazılmalı 0 19 YAYGINLAŞTIRMA Yapılan çalışmaların ‘’Yokoten’’ yapılabileceği hatlar belirlenerek takip edilmeli 1 20 TEŞEKKÜR Verilen destek için ve özel destek alındıysa o kişilere teşekkür edilmeli 1 GRİ RENKLİ OLANLAR DIŞINDAKİLERİN TÜMÜ 1 PUAN OLMAK ZORUNDADIR. TOPLAM PUAN 16YORUM Çember, sunuş hazırlıklarında ortaya koyduğu önlemleri nasıl standartlaştırdığına değinmelidir.Ayrıca yapılan inceleme ve toplantılar sonucunda neyi öğrendikleri ve bu çalışmaların kendilerineneler kattığından bahsetmeleri yerinde olur. Yapılan çalışmaya yön veren konu seçimi konusundaise çember kararı ile seçim yapıldığının ispatı için Karar matrisi mutlaka eklenmelidir. Elbette tümbunların hoş bir anlatım ve tebessümle izlenmesi için birkaç espri de fena olmaz. ÇEMBERİMİN YILDIZIYIM!!! SUNARKEN DİNLEYENLERİN GÖZÜNÜ KAMAŞTIRACAĞIM... - 43 -
 20. 20. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE TBT KKÇ ETKİNLİKLERİ FOTOĞRAFLARI KALİTENİN GÜCÜ REAL AND UNIVERSAL Çember toplantısında... Çember konu seçimini yapmak üzere... ADIMIZ: SÜNGER KALİTE Bu arada ÇÖZÜM TAKIMI’ında DESTEK işler yoğun... EL NINO Kurul’da estirmeye Dinleyicilerde ilgi en başlamış... ÜST DÜZEYDE... - 44 -
 21. 21. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE TBT KKÇ ETKİNLİKLERİ FOTOĞRAFLARI 2007 yılı 2.si 2007 yılı 3.süDANCE OF THE QUALITY LIONS PROBLEM ÇÖZÜCÜLER 2008 yılı 2.si 2008 yılı 3.sü ALTIPAS IMPOSSIBLE IS NOTHING Şampiyon ÇÖZÜM TAKIMI ÇÖZÜM TAKIMI Japonyada sunumda Yönetim kurulu üyeleriyle. Başkan Suzuki san hitap Birimiz HEPİMİZ ediyor... Hepimiz birimiz için.. - 45 -
 22. 22. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYENotlar - 46 -
 23. 23. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYENotlar - 47 -
 24. 24. TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE Adres : 1.Organize Sanayi Bölgesi Hanlı Beldesi, P.K.190 Adapazarı 54060 SAKARYA TÜRKİYETel : (+90 264) 295 25 25 Fax : (+90 264) 295 25 26

×