Martin Bunček - Industry 4.0

Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČRTechnologická agentura ČR
Martin Bunček - Industry 4.0
Příští výrobní revoluce – příležitost nebo
hrozba?
Martin Bunček
Místopředseda TA ČR
Technologická agentura ČR
24. 3. 2015
ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí
Podíl zpracovatelského průmyslu na tvorbě HPH v %
Zdroj: Worldbank
Specializace ekonomiky
Zdroj: ČSÚ a UN
COMTRADE
Hodnota exportu ale není vytvořena pouze v ČR
Export v odvětví dopravních prostředků (NACE 29/30) dle zdrojů vytvořené PH
Zdroj: OECD
Závislá pozice ČR v hodnotovém řetězci
Index vzdálenosti k finální poptávce, odvětví výroby dopravních prostředků
Zdroj: OECD
Definice Industry 4.0 a příští výrobní revoluce
• Industry 4.0 - nový způsob výroby - předpokládá propojení
jednotlivých strojů, které dokážou při výrobě komunikovat.
→ Zavádění inteligentních propojených systémů, které podporují
aktivity napříč celým výrobním řetězcem.
• Příští výrobní revoluce (OECD) – dopad technologického vývoje,
který bude hnací silou změn ve výrobě v příštích 10 -15 letech. Tato
širší definice změn v moderní výrobě zahrnuje rozšíření globálních
hodnotových řetězců, vzrůstající důležitost znalostní ekonomiky a růst
digitální ekonomiky.
Faktory ovlivňující budoucnost výroby
Poptávka
- Globální posun k „emerging“
zemím
- Růst sektoru služeb
- Nutnost více zohlednit
potřeby zákazníka
Politiky a regulace
- Podpora domácí výroby
- Regulace kvality
bezpečnosti a udržitelnosti
- Ochrana duševního vlastnictví
- Korporátní daňové sazby
Nabídka
-Posuny v relativních
nákladech na práci
- Nedostatek talentů
- Změny cen komodit
- Ceny energií a dopravy
Technologie a inovace
- Nové materiály
- Design produktu
- Technologie výrobního
procesu
- Business modely
Rizika a nejistoty
- Proměnlivost poptávky
- Nestálost cen komodit
- Fluktuace měn
- Rizika výrobních
řetězců
- Nejistota nákladů na
kapitál
Technologie s největším dopadem na ekonomiku a
společnost
Robotika Pokročilé materiály Autonomní doprava
Mobilní internet Automatizace znalostně náročné práce
Genomika IOT (Internet věcí)
Cloud Skladování energie 3D tisk
Nové způsoby objevování a těžby ropy a zemního plynu
Obnovitelné zdroje energie
Zdroj: McKinsey & Company (2013)
Role VaV v Industry 4.0
Relevantní nápady, řešení a
inovace
Dynamický end-to-end
engineering přes celý
hodnotový řetězec
(zázemí a nástroje pro kolaborativní
výzkum a vývoj založen na
propojenosti, např. dálkové simulace,
testování a programování…)
Vývoj plně řiditelných, na
kontext sensitivních nebo
samoregulačních výrobních
systémů
Nutnost
multidisciplinárního
přístupu
(znalosti engineeringu, IT, designu,
ale i psychologie a sociologie)
VaV pro
Industry 4.0
Implikace pro business
• Příležitosti:
– Posílení digitálních technologií ve výrobě – podstatný nárůst efektivity.
– Pokročilé možnosti práce s informacemi (Big data) – lepší orientace výroby na
poptávku.
– Spolupráce mezi výzkumem a průmyslem – rozvoj a zavádění nových technologií.
– Růst sektoru služeb navázaných na výrobu (od logistiky po reklamu).
– Možnost malých firem dostat se na světový trh díky ICT a e-komerci.
– Otevírající se trhy v emerging countries.
– Reindustrializace ve vyspělých zemích.
• Hrozby:
– Dopady na celý hodnotový řetězec, nejvíce na nižší pozice (nahrazení nižších
pozic integrací výroby na vyšší pozici umožněné technologickým pokrokem).
– Se vstupem informačních technologií do výroby roste hrozba průmyslové
špionáže.
Implikace pro veřejnou správu
• Příležitosti:
– Nové výrobní technologie a digitální technologie znamenají vyšší produktivitu a
konkurenceschopnost, ekologičtější výrobu a produkty řešící společenské výzvy.
– Návrat výroby do vyspělých zemí (nižší náklady na práci).
– Využití a podpora kvalifikované pracovní síly.
– Podpora inovativních firem, výzkumu a vývoje.
– Podpora infrastruktury včetně infrastruktury pro digitální ekonomiku.
• Hrozby:
– Ztráta konkurenceschopnosti českých firem v případě nezvládnutí příští výrobní
revoluce.
– Sociální otázky vycházející ze změn na trhu práce.
– Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro potřeby průmyslu, nedostatek talentů.
– Dramaticky se zvyšující soutěž o FDI mezi zeměmi.
• Nutné podmínky úspěchu:
– Komplexní porozumění různých průmyslových segmentů a širších trendů, které je
ovlivňují.
– Pracovat v souladu s trendy, nikoliv proti nim (podpora perspektivních odvětví a
nikoliv naopak)
Klíčové otázky
Je modernizace výroby ve smyslu Industry 4.0
příležitostí nebo hrozbou pro ČR?
Jak jsou české podniky s tímto trendem obeznámeny a
na něj připraveny?
Jaká technologické změny bude zavedení Industry 4.0
vyžadovat?
Jaké jsou nároky na infrastrukturu a bezpečnost
spojenou s propojenou výrobou, logistikou a datovými
toky v Industry 4.0?
Jaký dopad na lidské zdroje a jejich kvalifikaci
představuje trend Industry 4.0?
Jaká je schopnost výzkumné infrastruktury reagovat na
požadavky průmyslu v dalších 10 letech v souvislosti
s vývojem technologií pro Industry 4.0
Implikace / doporučení / next steps
1. Zaměření výzkumu a vývoje musí
reflektovat příležitosti spojené s
Industry 4.0
2. Popsat a pochopit trendy včetně
doporučení, jak se na ně připravit
 Reflektovat téma Industry 4.0 v
inovačních platformách S3 a
potažmo výzvách v operačních
programech
 Potřeba širší diskuse mezi podniky
a veřejnou správou = společně
definovat potřeby pro zvýšení
konkurenceschopnosti a
kvalifikace spojené s příští
průmyslovou revolucí
Děkuji za pozornost
www.tacr.cz
1 von 15

Recomendados

Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČR von
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČRProf. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČRTechnologická agentura ČR
2.2K views18 Folien
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce von
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTechnologická agentura ČR
843 views95 Folien
Den TA ČR - Vladimír Mařík von
Den TA ČR - Vladimír MaříkDen TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír MaříkTechnologická agentura ČR
415 views15 Folien
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute) von
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)Technologická agentura ČR
1.1K views39 Folien
Den TA ČR - Rut Bízková von
Den TA ČR - Rut BízkováDen TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut BízkováTechnologická agentura ČR
281 views20 Folien
Cloud computing a zdravotnictví von
Cloud computing a zdravotnictvíCloud computing a zdravotnictví
Cloud computing a zdravotnictvíNess Technologies
372 views17 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Martin Bunček - Industry 4.0

Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language) von
Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language) Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language)
Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language) Jiri Donat, Ph.D.
1.1K views39 Folien
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel) von
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)PARTSIP: Partnerská síť informačních profesionálů
509 views41 Folien
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze von
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verzeBrozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verzeKamil Krč
440 views27 Folien
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015 von
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015Zonky
429 views34 Folien
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR von
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRTechnologická agentura ČR
432 views86 Folien
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016) von
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)Petr Koubský
1K views40 Folien

Similar a Martin Bunček - Industry 4.0 (20)

Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language) von Jiri Donat, Ph.D.
Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language) Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language)
Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language)
Jiri Donat, Ph.D.1.1K views
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze von Kamil Krč
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verzeBrozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Kamil Krč440 views
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015 von Zonky
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015
Zonky429 views
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016) von Petr Koubský
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)
Petr Koubský1K views
Brožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verze von kamilkrc
Brožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verzeBrožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verze
Brožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verze
kamilkrc144 views
Výzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnosti von Ondrej Krajicek
Výzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnostiVýzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnosti
Výzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnosti
Ondrej Krajicek203 views
Informacni spolecnost von CEINVE
Informacni spolecnostInformacni spolecnost
Informacni spolecnost
CEINVE 665 views
Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015) von Petr Koubský
Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015)Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015)
Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015)
Petr Koubský4.1K views
Cloud Business Acceleration von tcp cloud
Cloud Business AccelerationCloud Business Acceleration
Cloud Business Acceleration
tcp cloud155 views
Petr Dvořák 2017 von Jan Brychta
Petr Dvořák 2017 Petr Dvořák 2017
Petr Dvořák 2017
Jan Brychta1.3K views
Prezentace - XII. Klubové setkání exportérů von AgenturaHelas
Prezentace - XII. Klubové setkání exportérůPrezentace - XII. Klubové setkání exportérů
Prezentace - XII. Klubové setkání exportérů
AgenturaHelas1K views
The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc... von Jiri Donat, Ph.D.
The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc...The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc...
The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc...
Jiri Donat, Ph.D.581 views
Sprinx Systems - Magazín The Doers 01/2017 von Sprinx_Systems
Sprinx Systems - Magazín The Doers 01/2017Sprinx Systems - Magazín The Doers 01/2017
Sprinx Systems - Magazín The Doers 01/2017
Sprinx_Systems71 views

Más de Technologická agentura ČR

Prezentace pro uchazeče 4. vs delta von
Prezentace pro uchazeče 4. vs deltaPrezentace pro uchazeče 4. vs delta
Prezentace pro uchazeče 4. vs deltaTechnologická agentura ČR
743 views26 Folien
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA von
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTATechnologická agentura ČR
975 views29 Folien
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON von
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONTechnologická agentura ČR
1.3K views37 Folien
TA ČR v Horizontu 2020 von
TA ČR v Horizontu 2020TA ČR v Horizontu 2020
TA ČR v Horizontu 2020Technologická agentura ČR
194 views22 Folien
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI von
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRIStockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRITechnologická agentura ČR
200 views8 Folien
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta von
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaTechnologická agentura ČR
305 views36 Folien

Más de Technologická agentura ČR(20)

Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ... von Technologická agentura ČR
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...

Martin Bunček - Industry 4.0

 • 2. Příští výrobní revoluce – příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015
 • 3. ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na tvorbě HPH v % Zdroj: Worldbank
 • 5. Hodnota exportu ale není vytvořena pouze v ČR Export v odvětví dopravních prostředků (NACE 29/30) dle zdrojů vytvořené PH Zdroj: OECD
 • 6. Závislá pozice ČR v hodnotovém řetězci Index vzdálenosti k finální poptávce, odvětví výroby dopravních prostředků Zdroj: OECD
 • 7. Definice Industry 4.0 a příští výrobní revoluce • Industry 4.0 - nový způsob výroby - předpokládá propojení jednotlivých strojů, které dokážou při výrobě komunikovat. → Zavádění inteligentních propojených systémů, které podporují aktivity napříč celým výrobním řetězcem. • Příští výrobní revoluce (OECD) – dopad technologického vývoje, který bude hnací silou změn ve výrobě v příštích 10 -15 letech. Tato širší definice změn v moderní výrobě zahrnuje rozšíření globálních hodnotových řetězců, vzrůstající důležitost znalostní ekonomiky a růst digitální ekonomiky.
 • 8. Faktory ovlivňující budoucnost výroby Poptávka - Globální posun k „emerging“ zemím - Růst sektoru služeb - Nutnost více zohlednit potřeby zákazníka Politiky a regulace - Podpora domácí výroby - Regulace kvality bezpečnosti a udržitelnosti - Ochrana duševního vlastnictví - Korporátní daňové sazby Nabídka -Posuny v relativních nákladech na práci - Nedostatek talentů - Změny cen komodit - Ceny energií a dopravy Technologie a inovace - Nové materiály - Design produktu - Technologie výrobního procesu - Business modely Rizika a nejistoty - Proměnlivost poptávky - Nestálost cen komodit - Fluktuace měn - Rizika výrobních řetězců - Nejistota nákladů na kapitál
 • 9. Technologie s největším dopadem na ekonomiku a společnost Robotika Pokročilé materiály Autonomní doprava Mobilní internet Automatizace znalostně náročné práce Genomika IOT (Internet věcí) Cloud Skladování energie 3D tisk Nové způsoby objevování a těžby ropy a zemního plynu Obnovitelné zdroje energie Zdroj: McKinsey & Company (2013)
 • 10. Role VaV v Industry 4.0 Relevantní nápady, řešení a inovace Dynamický end-to-end engineering přes celý hodnotový řetězec (zázemí a nástroje pro kolaborativní výzkum a vývoj založen na propojenosti, např. dálkové simulace, testování a programování…) Vývoj plně řiditelných, na kontext sensitivních nebo samoregulačních výrobních systémů Nutnost multidisciplinárního přístupu (znalosti engineeringu, IT, designu, ale i psychologie a sociologie) VaV pro Industry 4.0
 • 11. Implikace pro business • Příležitosti: – Posílení digitálních technologií ve výrobě – podstatný nárůst efektivity. – Pokročilé možnosti práce s informacemi (Big data) – lepší orientace výroby na poptávku. – Spolupráce mezi výzkumem a průmyslem – rozvoj a zavádění nových technologií. – Růst sektoru služeb navázaných na výrobu (od logistiky po reklamu). – Možnost malých firem dostat se na světový trh díky ICT a e-komerci. – Otevírající se trhy v emerging countries. – Reindustrializace ve vyspělých zemích. • Hrozby: – Dopady na celý hodnotový řetězec, nejvíce na nižší pozice (nahrazení nižších pozic integrací výroby na vyšší pozici umožněné technologickým pokrokem). – Se vstupem informačních technologií do výroby roste hrozba průmyslové špionáže.
 • 12. Implikace pro veřejnou správu • Příležitosti: – Nové výrobní technologie a digitální technologie znamenají vyšší produktivitu a konkurenceschopnost, ekologičtější výrobu a produkty řešící společenské výzvy. – Návrat výroby do vyspělých zemí (nižší náklady na práci). – Využití a podpora kvalifikované pracovní síly. – Podpora inovativních firem, výzkumu a vývoje. – Podpora infrastruktury včetně infrastruktury pro digitální ekonomiku. • Hrozby: – Ztráta konkurenceschopnosti českých firem v případě nezvládnutí příští výrobní revoluce. – Sociální otázky vycházející ze změn na trhu práce. – Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro potřeby průmyslu, nedostatek talentů. – Dramaticky se zvyšující soutěž o FDI mezi zeměmi. • Nutné podmínky úspěchu: – Komplexní porozumění různých průmyslových segmentů a širších trendů, které je ovlivňují. – Pracovat v souladu s trendy, nikoliv proti nim (podpora perspektivních odvětví a nikoliv naopak)
 • 13. Klíčové otázky Je modernizace výroby ve smyslu Industry 4.0 příležitostí nebo hrozbou pro ČR? Jak jsou české podniky s tímto trendem obeznámeny a na něj připraveny? Jaká technologické změny bude zavedení Industry 4.0 vyžadovat? Jaké jsou nároky na infrastrukturu a bezpečnost spojenou s propojenou výrobou, logistikou a datovými toky v Industry 4.0? Jaký dopad na lidské zdroje a jejich kvalifikaci představuje trend Industry 4.0? Jaká je schopnost výzkumné infrastruktury reagovat na požadavky průmyslu v dalších 10 letech v souvislosti s vývojem technologií pro Industry 4.0
 • 14. Implikace / doporučení / next steps 1. Zaměření výzkumu a vývoje musí reflektovat příležitosti spojené s Industry 4.0 2. Popsat a pochopit trendy včetně doporučení, jak se na ně připravit  Reflektovat téma Industry 4.0 v inovačních platformách S3 a potažmo výzvách v operačních programech  Potřeba širší diskuse mezi podniky a veřejnou správou = společně definovat potřeby pro zvýšení konkurenceschopnosti a kvalifikace spojené s příští průmyslovou revolucí