დეიდა კოკრიკო (2)

eka gachechiladze Vor 9 Jahren

ყურცქვიტა კურდღელი

Lali Makhanashvili Vor 10 Jahren