Más contenido relacionado

pronumele_si_adjectivul_pronominal_posesiv_(1).pptx

  1. Pronumele posesiv  Este alcătuit dintr-un grup de cuvinte care înlocuiește atât numele obiectului posedat, cât și numele posesorului, evidențiind relația dintre obiectul posedat și posesor. pronume semiindependent: al, a, ai, ale, alor  Alcătuire: formă specifică a posesivului: meu, mea, tău, ta, său, sa, nostru, noastră, vostru, voastră, mei, mele, tăi, tale, săi, sale, noștri, noastre, voștri, voastre, mei, mele. Pronumele semiindependent se modifică în funcție de numărul și genul substantivului care denumește obiectul posedat. Forma specifică a posesivului se schimbă după persoana și numărul posesorului. • Pronumele posesiv nu are forme pentru persoana a III-a plural. În locul acestora se folosesc formele de genitiv plural ale pronumelui personal ( lor). • Pronumele posesiv nu are forme de singular la cazurile genitiv și dativ.
  2. Formele pronumelui posesiv N.‐Ac. Obiect posesor posedat un singur posesor mai mulți posesori persoana I persoana a II‐a persoana a III‐a persoana I persoana a II‐a persoa na a III‐a un singur obiect posedat masc. fem. al meu a mea al tău a ta al său a sa al nostru a noastră al vostru a voastră ‐ mai multe obiecte posedate masc. fem. ai mei ale mele ai tăi ale tale ai săi ale sale ai noștri ale noastre ai voștri ale voastre ‐ D.‐G. mai multe obiecte posedate masc. fem. alor mei alor mele alor tăi alor tale alor săi alor sale alor noștri alor noastre alor voștri alor voastre ‐
  3. Funcțiile sintactice ale pronumelui posesiv  Subiect: Ai săi au venit la petrecere.  Nume predicativ: Laptopul este alor voștri.  Complement direct: I-am întâlnit pe ai tăi în parc.  Complement indirect: Le-am dat alor tăi informațiile necesare.  C. Circumstanțial de loc: M-am oprit lângă ai săi.  C. Circumstanțial de timp: Am ajuns înaintea alor noastre.  C. Circumstanțial de mod: Joacă rummy ca ai săi.  Atribut pronominal genitival: Cărțile alor voștri sunt interesante.  Atribut pronominal prepozițional: Cadourile de la ai săi l-au impresionat. Model de analiză: ,,ai săi” – pronume posesiv, un singur posesor (persoana a III-a), mai multe obiecte po- sedate (genul masculin, numărul plural), cazul nominativ, funcția sintactică de subiect
  4. Adjectivul pronominal posesiv  Când determină un substantiv ce numește obiectul sau obiectele posedate, cu care se acordă în gen, număr și caz, pronumele posesiv devine adjectiv pronominal posesiv.  Adjectivul pronominal posesiv desemnează ființa care are caracterul de posesor.  Adjectivul pronominal posesiv îndeplinește funcția sintactică de atribut adjectival.  Exemple: Cărțile mele sunt împrăștiate prin toată casa. Părinții tăi sunt foarte cunoscuți. Am ascultat părerile voastre. Sunt de acord cu alegerile sale. Elevii au respectat indicațiile noastre. Model de analiză: ,,mele” – adjectiv pronominal posesiv, se acordă în gen, număr și caz cu substantivul ,,cărțile” (feminin, plural, nominativ), mai multe obiecte posedate, un singur posesor (persoana I), funcția sintactică de atribut adjectival