Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Protocol per a
l’aplicació de
mesures en
l’arribada de
menors procedents
de països en
conflicte i entorns
bèl.lics.
1- Pun...
lesionada. Cal treballar l’habilitat en les
respostes socials i personals.
En aquest sentit ha de quedar
eliminada la por ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Protocol aplicació mesures en l'arribada de menors procedents de països en conflicte i entorns bèl.lics

4.608 Aufrufe

Veröffentlicht am

Adreçat als Centres Educatius, com a nuclis de concentració de població vulnerable, procedent de països i/o entorns en conflicte bèl.lic

Cedit per Ramon Quilis
Societat Catalana de Pediatria

Veröffentlicht in: Bildung
  • Login to see the comments

Protocol aplicació mesures en l'arribada de menors procedents de països en conflicte i entorns bèl.lics

  1. 1. Protocol per a l’aplicació de mesures en l’arribada de menors procedents de països en conflicte i entorns bèl.lics. 1- Punt de partida Es tracta de garantir l’atenció educativa adient, adreçada a menors que han deixat el seu entorn d’origen, atesa una causa desestabilitzant i amb efectes traumàtics o risc per a la vida, tant per a la família com per als fills, amb resultat d’un desplaçament forçat j contextualitzats en una situació de supervivència. L’aproximació als menors. L’escola i els ens administratius. Aquesta aproximació es farà tenint en compte la legislació reguladora per a la protecció del menor i que compta amb la normativa legal nacional i internacional. 2- Aspectes immediats. Disposició informativa A partir de la intervenció dels EAP, CSMIJ, SSM, AP, SSAP. El caràcter especialment colpidor d’aquesta situació requereix la informació directa a la direcció del Centre, així com a la Inspecció corresponent. Aspectes a tractar a) Violència viscuda, violència presenciada, amenaça sentida, pèrdua i dol. Avaluació del TEPT. b) A l’escola serà de transcendent importància treballar l’adaptació com a projecció i integració correcta en la vida social i comunitària del noi. c) Treball sobre la reestructuració de valors. d) Reelaboració del vincle social, per a evitar la repercussió del trauma en les relacions socials. e) Paper de la tutoria en el reinici de la confiabilitat i la integració en el grup-clase. f) Incidència en la revinculació, amb la família i amb la dinàmica social, des de la cultura del país d’acollida. g) Detecció de desviacions oportunistes: Tenir en compte totes les vivències colpidores, erosionants i traumàtiques inductores de conductes de rebuig. h) Trastorns de conducta. Fer especial incidència en els casos de fòbia, pensaments intrusius i estats anormals de consciència, així com conductes autolesives. i) Derivació. Assabentar als Equips Professionals de la ubicació de nuclis de població vulnerable. En tota acció rehabilitadora, l’escola intervé en aquells aspectes que fan referència a la vida pública del noi i la noia. La dimensió social ha quedat
  2. 2. lesionada. Cal treballar l’habilitat en les respostes socials i personals. En aquest sentit ha de quedar eliminada la por a la vida social tot treballant la reconstrucció de la personalitat a partir de la consolidació del jo. En l’acció tutorial hem de tenir en compte tres aspectes clau: 1- El grup proporciona major protecció contra el terror i la desesperació. 2- El grup torna la sensació de pertinença. 3- La dimensió solidària només es descobreix en la relació amb l’altre. Raó aquesta pel que el més important és la restitució dels vincles comunitaris. Descobrir que no estem sols. Així, el treball amb el menor ha de ser: - Cognitiu, de retrobament. - Exploratori, per a descobrir que la por no pot ser mai una forma de defensa. Hem d’evitar que es perllonguin les mancances en l’atenció, la percepció i la memòria; i fent una insistent incidència en les dimensions positives del jo. Hem d’avaluar la prevalença dels factors protectors i amb valor terapèutic existents a l’escola; així com la possibilitat d’integració a algun grup juvenil d’iguals. També hem de tenir en compte que viure situacions traumàtiques en ocasions i segons els casos pot desenvolupar diferents tipus de psicosi tributàries de tractament psicològic, així com l’expressió de paranoies de persecució i vigilància amb rerefons fòbic i d’inseguretat i conductes d’evitació. 3- Identificació i sospita d’afectació L’experimentació de situacions extremes agreuja l’afectació de les defenses atesos diferents estats dissociatius de la consciència; tot provocant fallides immunològiques de caràcter psicogen i possibilitant l’adquisició de diferents malalties tipificables a partir d’una acció terapèutica. Pel que hem de tenir en compte que: a) Les conductes de desvinculació i les desafeccions són indicatius d’una sensibilitat endurida que pot donar lloc a comportaments d’indiferència aparent amb aïllament defensiu, atès que hi ha un rerefons traumàtic. b) Es pot produir inhibició, desvinculació i pèrdua d’interès. c) Així com factors desencadenants per situacions d’estrès, fracàs, frustració, rebuig i indefensió, amb important efecte fugida. d) Manifestacions físiques que requereixen avaluació mèdica i que poden respondre a reaccions psicosomàtiques. - Dra. Anna Bielsa; Psicòloga i Psiquatra (Centre Londres). Barcelona. - Dra. Lourdes Duñó. Psiquiatra (CSMIJ Sant Martí. Barcelona. - Ramon Quilis . Sociòleg IES Milà i Fontanals. Societat Catalana de Pediatria). Barcelona.

×