Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tuulivoimapuistojen linnustoselvitykset ja_vaikutukset_lintuihin

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tuulivoimapuistojen linnustoselvitykset ja_vaikutukset_lintuihin

 1. 1. Tuulivoimapuistojen linnustoselvitykset ja vaikutukset lintuihin Santtu Ahlman 25.11.2013
 2. 2. Taustoja • Kokemusta lähes 50 tuulivoimapuistosta • Satoja turbiineja (80–6 000 ha) • Kymmenen maakunnan alueella (rannikko & sisämaa) • Pesimälinnusto, levähtäjät, muutonseurannat (n. 1,3 miljoonaa lentoa) • Lintujen lisäksi kasvillisuus, lepakot, liito-oravat ja muut eliöryhmät (250 luontoselvitystä) • Puolueettomuus • Päätöksen hyväksytyistä riskeistä tekee yhteysviranomainen
 3. 3. Muuttujia • Ei valtakunnallista tai edes alueellista ohjeistusta • ELY-keskuksilla erilaisia käytäntöjä ja vaatimuksia • Hyväksyttyjen selvitysten joukossa rimanalituksia
 4. 4. Pesimälinnustoselvitykset • Riittävästi maastopäiviä ja oikeaan vuodenaikaan • Oikeat menetelmät ja niiden tuulipuistokohtainen soveltaminen (linja-, piste- ja kartoituslaskennat, ei atlasta) • ”Arvolajien” eli uhanalaisten, direktiivin mukaisten ja Suomen erityisvastuulajien kartoittaminen sekä riittävä peruslajiston selvittäminen • Koko tuulivoimapuiston rajaus sekä vaikutusalueet • Rajataan arvoalueet
 5. 5. Riskit pesimälinnustolle • Elinympäristöjen pirstoutuminen (tielinjat, sähkönsiirto) • Törmäysriskit ruokailulentojen aikana (päiväpetolinnut) • Rakennus- ja käyttöaikainen häiriö
 6. 6. Muuttolintuselvitykset • Kevät- ja syysmuutto yhtä tärkeitä (oikea vuodenaika) • Tarpeeksi havainnointia (riittävä otanta), jonka perusteella läpimuuttavien yksilömäärien arvio > törmäysmallinnus • Havaintopaikkojen valinta, 2 havaintopistettä yhtä aikaa > kontrollipiste • Kaikki lajit, yksilömäärät, lentosuunnat, lentokorkeudet (turbiinien mukaan), lentoradat suhteessa hankealueeseen
 7. 7. Riskit muuttolinnuille / menetelmäongelmat • Ei tietoa yömuuttajista (merkittävä määrä lintuja) • Käyttäytyminen puistojen rakentamisen jälkeen > lentokorkeus ja reitti (olemassa oleva muuttotieto vanhenee) • Erityisesti rannikkovyöhykkeellä lukuisia hankkeita, mutta ei yhteisvaikutusten arviointia • Törmäys merkittävin riski; mitä korkeammalla napakorkeus, sitä pienempi riski (matalat lentokorkeudet) • Keskeiset lajit ja lajiryhmät: laulujoutsen (ilta- ja yömuutto syksyllä), metsä- ja merihanhi, päiväpetolinnut ja kurki
 8. 8. Yhteenvetoa • Vaikutuksia pesimä- ja muuttolinnustoon ei voida arvioida kunnolla (Suomen puistot pääosin vielä suunnitteluvaiheessa) • Muuttolinnuston osalta tulisi tehdä yhteisvaikutusten arviointia • Valmistuvat puistot muuttanevat muuttoreittejä • Korkeat napakorkeudet ”hyväksi” muuttajille • Maastoselvitysten laadusta pidettävä kiinni > valtakunnallinen / alueellinen ohjeistus (vaatimustaso) • Tuulivoimapuistossa voidaan hyödyntää muiden puistojen selvityksiä vain marginaalisesti • Törmäysmääriä vaikea selvittää
 9. 9. Kiitos!

×