Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maailmassa?

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Suomen Pankki
Miten Euroopan ja Suomen talous
selviävät kriisien maailmassa?
Väyläviraston sidosryhmätilaisuus 3.2.2023
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Sota ja energiakriisi varjostavat
maailmanpolitiikkaa ja -taloutta
3.2.2023
Eurooppa
• Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa
• Elinkustannuskriisi ja inflaation hallinta
• Energiatalouden vihreä siirtymä vauhdittuu
Globaalit trendit
• Geopoliittiset jännitteet yhä kasvussa
• Globalisaatio peruutusvaihteella?
• Ilmastotavoitteet etääntyvät: +2,3–2,8C?
Kiina
• Koronasulkujen
purkaminen ja talouden
avautuminen tukee kasvua
• Poliittisen kontrollin
voimistuminen
• Taiwanin tulevaisuus
Yhdysvallat
• Inflaatiovauhti
tasaantumassa?
• Demokratiakehitys?
• Suurvaltasuhteet:
- Pitääkö tuki
Ukrainalle?
- Milloin ja miten Kiina
uhkaa Taiwania?
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Energiakriisi on heikentänyt euroalueen kasvua –
mutta taantuma vältetään ja kasvu vahvistuu uudelleen
3.2.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Energiainflaatio selittää suuren osan hintojen noususta –
mutta inflaatio on laaja-alaistunut koko talouteen
3.2.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Palkkainflaatio oli pitkään maltillista, mutta on
nopeutunut viime vuodesta lähtien
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Euroalue* Saksa, pl. neuvotellut bonukset Ranska Italia Espanja Alankomaat
%, muutos vuoden takaisesta
* Neljännesvuosisarja.
Lähde: EKP. 32426@Negowage_kk (2)
Neuvoteltujen palkkojen kasvu
3.2.2023
Sopimuspalkkojen kasvu nopeutunut
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n neuvosto nostaa ohjauskorkoja inflaation
vakauttamiseksi 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä
1. EKP:n neuvosto nosti eilen ohjauskoron 2,5 prosenttiin. Korkoja nostettiin
viime vuonna neljä kertaa ja eilen lisää 0,5 %-yksiköllä. Korkoja nostetaan
riittävästi kysyntää rajoittavalle tasolle, jotta inflaatio vakautuu 2 %
tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä ja inflaatio-odotukset eivät nouse.
2. Näin ollen, ja pohjainflaatiossa näkyvät paineet huomioon ottaen, aiomme
nostaa korkoja vielä 0,5 %-yksiköllä kokouksessamme maaliskuussa ja
arvioimme sitten jatkoa uuden ennusteemme valossa. Tulevat
korkopäätökset perustuvat jatkossakin tuoreimpiin tietoihin talouden
näkymistä, ja päätökset tehdään kokous kokoukselta.
3. Laajan arvopapereiden osto-ohjelman (APP) uudelleensijoituksia
supistetaan maaliskuusta lähtien 15 miljardia euroa kuukaudessa
kesäkuun loppuun asti.
3.2.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan kiristyminen näkyy
markkinakorkojen nousuna
• Keskuspankin pankeille
maksama talletuskorko
nousee 2,5 prosenttiin.
• Suomessa yleinen
asuntolainojen viitekorko, 12
kuukauden euribor, on
noussut nopeasti EKP:n
koronnostojen johdosta ja
myös niitä ennakoiden.
3.2.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
3.2.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Epävarmuus, heikko talousnäkymä ja rahoituksen
kallistuminen jarruttavat investointien kasvua
Vihreältä siirtymältä odotetaan lähivuosina paljon
• Varsinkin asuinrakentamisen
korkeasuhdanne vaimenee
• Investointitarvetta kasvattaa
vihreä siirtymä, mikä voi
vilkastuttaa investointeja
odotettua enemmän
• Monet viime vuonna
julkistetuista vihreän
siirtymän investoinneista
ovat vasta
suunnitteluvaiheessa
3.2.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen julkinen velkasuhde on 15 vuodessa
kaksinkertaistunut ja kasvusuunta on huolestuttava
• Suomen julkisen talouden velkasuhde
on 15 vuodessa kaksinkertaistunut,
Ruotsin ja Tanskan on pysynyt 40 %
tuntumassa
• Julkisen talouden kestävyys ei vain
”yksi tavoite muiden joukossa”, vaan
välttämätön edellytys yhteiskunnan
luotettavalle toiminnalle ja
pitkäjänteiselle kehittämiselle
3.2.2023
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2005 2010 2015 2020
Tanska Suomi Ruotsi
%
Lähde: Euroopan komissio, Autumn 2022 Economic Forecast.
Velka suhteessa BKT:hen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kriisin keskellä pitää työskennellä myös pitkän
aikavälin ongelmien ratkaisemiseksi
• Ikärakenteen ja ilmaston muuttumisen vaikutukset näkyvät jo
• Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen
1. Paluu menosääntöihin
2. Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma
3. Vahva poliittinen sitoutuminen
• Kestävää talouskasvua tuettava pitkäjänteisesti
• Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen
• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen
• Kilpailulliset markkinat, järkevä sääntely ja vakaa toimintaympäristö
3.2.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Suomen kansainvälinen toimintaympäristö on nyt yhtä
kovassa murroksessa kuin 1990-luvun alussa, sekä talouden
että turvallisuuden osalta. Mutta nyt peruutusvaihteella.
• Työikäisen väestön supistuminen ja heikko tuottavuuskehitys
Suomessa heikentävät pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia.
• 1990-luvun lamasta Suomi nousi tukeutumalla tutkimukseen
ja koulutukseen, osaamiseen ja yrittäjyyteen – kilpailukyky
korjattiin, julkinen talous tasapainotettiin.
• Suomella on nytkin kaikki edellytykset olla paitsi selviytyjä-
myös menestyjäkansa.
• Se edellyttää Suomelta uudistumiskykyä – sitä soisi löytyvän.
3.2.2023
suomenpankki.fi
Kiitos!
1 von 13

Recomendados

Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? von
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Suomen Pankki
148 views19 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Suomen Pankki
109 views9 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Suomen Pankki
230 views14 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? von
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Suomen Pankki
86 views9 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
54 views11 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Suomen Pankki
213 views14 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maailmassa?

Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Suomen Pankki
619 views13 Folien
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen von
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
781 views11 Folien
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... von
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Suomen Pankki
95 views24 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Suomen Pankki
215 views22 Folien
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021 von
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Lauri Kajanoja
198 views45 Folien
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet von
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetSuomen Pankki
68 views19 Folien

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maailmassa?(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 views
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen von Suomen Pankki
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki781 views
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... von Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki215 views
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021 von Lauri Kajanoja
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Lauri Kajanoja198 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki68 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Suomen Pankki776 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Suomen Pankki447 views
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope... von Suomen Pankki
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Suomen Pankki202 views
Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020 von Mauri Kotamäki
Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020
Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020
Mauri Kotamäki66 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Venäjän hyökkäys Ukrainaan – skenaarioita sodan taloude... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Venäjän hyökkäys Ukrainaan – skenaarioita sodan taloude...Pääjohtaja Olli Rehn: Venäjän hyökkäys Ukrainaan – skenaarioita sodan taloude...
Pääjohtaja Olli Rehn: Venäjän hyökkäys Ukrainaan – skenaarioita sodan taloude...
Suomen Pankki1.4K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät ja kestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät ja kestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät ja kestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät ja kestävyys
Suomen Pankki1K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Epävarmuus jäytää maailman ja Suomenkin taloutta von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Epävarmuus jäytää maailman ja Suomenkin talouttaPääjohtaja Olli Rehn: Epävarmuus jäytää maailman ja Suomenkin taloutta
Pääjohtaja Olli Rehn: Epävarmuus jäytää maailman ja Suomenkin taloutta
Suomen Pankki509 views
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik... von Suomen Pankki
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Suomen Pankki144 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 views
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa von Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki914 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Suomen Pankki362 views
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne von Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 views

Más de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 views7 Folien
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 views15 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 views15 Folien
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 views8 Folien
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicySuomen Pankki
432 views4 Folien

Más de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 views
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 views
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 views
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 views
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 von Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki286 views
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 views
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna von Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 views
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... von Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 views
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... von Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 views
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi... von Suomen Pankki
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Suomen Pankki100 views
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki von Suomen Pankki
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen PankkiMistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki
Suomen Pankki101 views
Governor Olli Rehn: Preparing the economy and financial system for hybrid war... von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Preparing the economy and financial system for hybrid war...Governor Olli Rehn: Preparing the economy and financial system for hybrid war...
Governor Olli Rehn: Preparing the economy and financial system for hybrid war...
Suomen Pankki180 views
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena von Suomen Pankki
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen Pankki65 views

Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maailmassa?

 • 1. Suomen Pankki Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maailmassa? Väyläviraston sidosryhmätilaisuus 3.2.2023 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sota ja energiakriisi varjostavat maailmanpolitiikkaa ja -taloutta 3.2.2023 Eurooppa • Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa • Elinkustannuskriisi ja inflaation hallinta • Energiatalouden vihreä siirtymä vauhdittuu Globaalit trendit • Geopoliittiset jännitteet yhä kasvussa • Globalisaatio peruutusvaihteella? • Ilmastotavoitteet etääntyvät: +2,3–2,8C? Kiina • Koronasulkujen purkaminen ja talouden avautuminen tukee kasvua • Poliittisen kontrollin voimistuminen • Taiwanin tulevaisuus Yhdysvallat • Inflaatiovauhti tasaantumassa? • Demokratiakehitys? • Suurvaltasuhteet: - Pitääkö tuki Ukrainalle? - Milloin ja miten Kiina uhkaa Taiwania?
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energiakriisi on heikentänyt euroalueen kasvua – mutta taantuma vältetään ja kasvu vahvistuu uudelleen 3.2.2023
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energiainflaatio selittää suuren osan hintojen noususta – mutta inflaatio on laaja-alaistunut koko talouteen 3.2.2023
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Palkkainflaatio oli pitkään maltillista, mutta on nopeutunut viime vuodesta lähtien 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Euroalue* Saksa, pl. neuvotellut bonukset Ranska Italia Espanja Alankomaat %, muutos vuoden takaisesta * Neljännesvuosisarja. Lähde: EKP. 32426@Negowage_kk (2) Neuvoteltujen palkkojen kasvu 3.2.2023 Sopimuspalkkojen kasvu nopeutunut
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n neuvosto nostaa ohjauskorkoja inflaation vakauttamiseksi 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä 1. EKP:n neuvosto nosti eilen ohjauskoron 2,5 prosenttiin. Korkoja nostettiin viime vuonna neljä kertaa ja eilen lisää 0,5 %-yksiköllä. Korkoja nostetaan riittävästi kysyntää rajoittavalle tasolle, jotta inflaatio vakautuu 2 % tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä ja inflaatio-odotukset eivät nouse. 2. Näin ollen, ja pohjainflaatiossa näkyvät paineet huomioon ottaen, aiomme nostaa korkoja vielä 0,5 %-yksiköllä kokouksessamme maaliskuussa ja arvioimme sitten jatkoa uuden ennusteemme valossa. Tulevat korkopäätökset perustuvat jatkossakin tuoreimpiin tietoihin talouden näkymistä, ja päätökset tehdään kokous kokoukselta. 3. Laajan arvopapereiden osto-ohjelman (APP) uudelleensijoituksia supistetaan maaliskuusta lähtien 15 miljardia euroa kuukaudessa kesäkuun loppuun asti. 3.2.2023
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan kiristyminen näkyy markkinakorkojen nousuna • Keskuspankin pankeille maksama talletuskorko nousee 2,5 prosenttiin. • Suomessa yleinen asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden euribor, on noussut nopeasti EKP:n koronnostojen johdosta ja myös niitä ennakoiden. 3.2.2023
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 3.2.2023
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Epävarmuus, heikko talousnäkymä ja rahoituksen kallistuminen jarruttavat investointien kasvua Vihreältä siirtymältä odotetaan lähivuosina paljon • Varsinkin asuinrakentamisen korkeasuhdanne vaimenee • Investointitarvetta kasvattaa vihreä siirtymä, mikä voi vilkastuttaa investointeja odotettua enemmän • Monet viime vuonna julkistetuista vihreän siirtymän investoinneista ovat vasta suunnitteluvaiheessa 3.2.2023
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen julkinen velkasuhde on 15 vuodessa kaksinkertaistunut ja kasvusuunta on huolestuttava • Suomen julkisen talouden velkasuhde on 15 vuodessa kaksinkertaistunut, Ruotsin ja Tanskan on pysynyt 40 % tuntumassa • Julkisen talouden kestävyys ei vain ”yksi tavoite muiden joukossa”, vaan välttämätön edellytys yhteiskunnan luotettavalle toiminnalle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle 3.2.2023 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 2005 2010 2015 2020 Tanska Suomi Ruotsi % Lähde: Euroopan komissio, Autumn 2022 Economic Forecast. Velka suhteessa BKT:hen
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kriisin keskellä pitää työskennellä myös pitkän aikavälin ongelmien ratkaisemiseksi • Ikärakenteen ja ilmaston muuttumisen vaikutukset näkyvät jo • Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen 1. Paluu menosääntöihin 2. Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma 3. Vahva poliittinen sitoutuminen • Kestävää talouskasvua tuettava pitkäjänteisesti • Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen • Kilpailulliset markkinat, järkevä sääntely ja vakaa toimintaympäristö 3.2.2023
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Suomen kansainvälinen toimintaympäristö on nyt yhtä kovassa murroksessa kuin 1990-luvun alussa, sekä talouden että turvallisuuden osalta. Mutta nyt peruutusvaihteella. • Työikäisen väestön supistuminen ja heikko tuottavuuskehitys Suomessa heikentävät pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. • 1990-luvun lamasta Suomi nousi tukeutumalla tutkimukseen ja koulutukseen, osaamiseen ja yrittäjyyteen – kilpailukyky korjattiin, julkinen talous tasapainotettiin. • Suomella on nytkin kaikki edellytykset olla paitsi selviytyjä- myös menestyjäkansa. • Se edellyttää Suomelta uudistumiskykyä – sitä soisi löytyvän. 3.2.2023