Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitkän ajan haasteet muuttuneet akuuteiksi

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Suomen Pankki
Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa –
Suomen pitkän ajan haasteet muuttuneet akuuteiksi
Euro ja talous -tiedotustilaisuus
20.6.2023
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaation hidastuminen korjaa nyt suomalaisten
kotitalouksien reaalista ostovoimaa
• Korkoja on nostettu inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen.
• Viime vuoden kuluttajahintojen nousu koetteli enemmän pieni- ja
keskituloisia kuin hyvätuloisia.
• Korkomenojen nopea kasvu kohdistuu voimakkaimmin keski- ja
hyvätuloisiin, joilla on suuria lainoja, mutta myös edellytyksiä tasata
kulutustaan yli ajan.
• Kotitalouksien reaalinen ostovoima palaa kasvuun hidastuvan inflaation ja
tiedossa olevien palkankorotusten ja etuuksien indeksitarkistusten
johdosta.
• Työllisyystilanteen ennakoidaan säilyvän suhdanteeseen nähden hyvänä.
20.6.2023 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio on edelleen liian nopeaa – etenkin
pohjainflaatio on sitkasta
20.6.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n neuvosto on nostanut ohjauskorkoja inflaation
vakauttamiseksi 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä
1. EKP:n neuvosto varmistaa korkopäätöksillään, että ohjauskoroilla
pystytään hillitsemään kysyntää riittävästi että inflaatiovauhti palautuu
kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi ajallaan.
2. Tulevat korkopäätökset perustuvat jatkossakin tuoreimpiin tietoihin
talouden näkymistä, ja päätökset tehdään kokous kokoukselta.
3. Inflaatiokehitystä pyritään ennakoimaan taloudesta ja rahoitusmarkkinoilta
kulloinkin saatavien tietojen pohjalta. Lisäksi seurataan pohjainflaation eli
ilman energian ja ruoan hintoja lasketun inflaatiovauhdin kehitystä ja
tarkkaillaan, miten rahapolitiikan vaikutus näkyy taloudessa.
20.6.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pitkän aikavälin kasvun edellytyksistä
pitää huolehtia
• Suomen Pankin pitkän aikavälin skenaarioiden perusteella väestön
ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen
• rajoittavat osaavan työpanoksen saantia, sekä
• heikentävät innovaatiopanostusten ja tuotannollisten investointien kasvun
edellytyksiä.
• Korkeakoulut avainasemassa, koska ne tuottavat paitsi inhimillistä pääomaa,
myös tutkimusta ja innovaatioita.
• Väestörakenteemme muutos on niin merkittävä, että kasvun edellytyksiä on
hyvin vaikeaa turvata ilman työperäisen maahanmuuton kasvua.
20.6.2023 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Syytä ryhtyä toimiin – kahden kärjen taktiikka
1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti
• Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen
• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen
• Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto sujuvammaksi
2. Julkisen talouden kestävyys turvattava
• Paluu menosääntöihin ja menokehysmenettelyyn
• Priorisointi keskeisten tehtävien turvaamiseksi
• Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma
20.6.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Inflaatio on edelleen liian nopeaa. EKP:n neuvosto on nostanut korkoja
johdonmukaisesti inflaation vakauttamiseksi 2 prosentin tavoitteeseen
keskipitkällä aikavälillä.
• Suomen talous supistuu tänä vuonna. Taantuma jää lyhyeksi, sillä inflaation
hidastuminen tukee kotitalouksien reaalista ostovoimaa.
• Suomen julkisen sektorin päätöksenteossa on keskitytty useisiin lyhyen
aikavälin haasteisiin. Pitkän aikavälin haasteet ovat ehtineet muuttua
akuuteiksi.
• Hallitusohjelma luo pohjaa julkisen talouden ja kestävän talouskasvun
edellytysten vahvistamiseen.
20.6.2023
suomenpankki.fi
Kiitos!
1 von 8

Recomendados

Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? von
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Suomen Pankki
86 views9 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Suomen Pankki
230 views14 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Suomen Pankki
619 views13 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
1.6K views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Suomen Pankki
770 views9 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Suomen Pankki
1.1K views7 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitkän ajan haasteet muuttuneet akuuteiksi

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Suomen Pankki
587 views12 Folien
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista von
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaSuomen Pankki
5.3K views27 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Suomen Pankki
213 views14 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Suomen Pankki
621 views13 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Suomen Pankki
747 views10 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Suomen Pankki
464 views9 Folien

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitkän ajan haasteet muuttuneet akuuteiksi(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Suomen Pankki587 views
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista von Suomen Pankki
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki5.3K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Suomen Pankki464 views
Vesa Vihriälä: Millä kasvua voidaan edistää? von Verohallinto
Vesa Vihriälä: Millä kasvua voidaan edistää?Vesa Vihriälä: Millä kasvua voidaan edistää?
Vesa Vihriälä: Millä kasvua voidaan edistää?
Verohallinto634 views
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede... von Suomen Pankki
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki10.8K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki215 views
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 views
Pääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritys von Suomen Pankki
Pääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritysPääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritys
Pääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritys
Suomen Pankki1.1K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki148 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K views
Valtiovarainministerin talousarvioehdotus vuodelle 2013 von SDP
Valtiovarainministerin talousarvioehdotus vuodelle 2013Valtiovarainministerin talousarvioehdotus vuodelle 2013
Valtiovarainministerin talousarvioehdotus vuodelle 2013
SDP336 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki822 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 views
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... von Suomen Pankki
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Suomen Pankki192 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki129 views
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa von Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki914 views

Más de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 views7 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
53 views11 Folien
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 views15 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 views15 Folien
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicySuomen Pankki
432 views4 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Suomen Pankki
98 views6 Folien

Más de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki53 views
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 views
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 views
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 von Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki285 views
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 views
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna von Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki106 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 views
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... von Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 views
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... von Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 views
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... von Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 views
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi... von Suomen Pankki
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Suomen Pankki100 views
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki von Suomen Pankki
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen PankkiMistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki
Suomen Pankki101 views
Governor Olli Rehn: Preparing the economy and financial system for hybrid war... von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Preparing the economy and financial system for hybrid war...Governor Olli Rehn: Preparing the economy and financial system for hybrid war...
Governor Olli Rehn: Preparing the economy and financial system for hybrid war...
Suomen Pankki180 views
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena von Suomen Pankki
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen Pankki65 views

Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitkän ajan haasteet muuttuneet akuuteiksi

 • 1. Suomen Pankki Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitkän ajan haasteet muuttuneet akuuteiksi Euro ja talous -tiedotustilaisuus 20.6.2023 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaation hidastuminen korjaa nyt suomalaisten kotitalouksien reaalista ostovoimaa • Korkoja on nostettu inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen. • Viime vuoden kuluttajahintojen nousu koetteli enemmän pieni- ja keskituloisia kuin hyvätuloisia. • Korkomenojen nopea kasvu kohdistuu voimakkaimmin keski- ja hyvätuloisiin, joilla on suuria lainoja, mutta myös edellytyksiä tasata kulutustaan yli ajan. • Kotitalouksien reaalinen ostovoima palaa kasvuun hidastuvan inflaation ja tiedossa olevien palkankorotusten ja etuuksien indeksitarkistusten johdosta. • Työllisyystilanteen ennakoidaan säilyvän suhdanteeseen nähden hyvänä. 20.6.2023 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio on edelleen liian nopeaa – etenkin pohjainflaatio on sitkasta 20.6.2023
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n neuvosto on nostanut ohjauskorkoja inflaation vakauttamiseksi 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä 1. EKP:n neuvosto varmistaa korkopäätöksillään, että ohjauskoroilla pystytään hillitsemään kysyntää riittävästi että inflaatiovauhti palautuu kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi ajallaan. 2. Tulevat korkopäätökset perustuvat jatkossakin tuoreimpiin tietoihin talouden näkymistä, ja päätökset tehdään kokous kokoukselta. 3. Inflaatiokehitystä pyritään ennakoimaan taloudesta ja rahoitusmarkkinoilta kulloinkin saatavien tietojen pohjalta. Lisäksi seurataan pohjainflaation eli ilman energian ja ruoan hintoja lasketun inflaatiovauhdin kehitystä ja tarkkaillaan, miten rahapolitiikan vaikutus näkyy taloudessa. 20.6.2023
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pitkän aikavälin kasvun edellytyksistä pitää huolehtia • Suomen Pankin pitkän aikavälin skenaarioiden perusteella väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen • rajoittavat osaavan työpanoksen saantia, sekä • heikentävät innovaatiopanostusten ja tuotannollisten investointien kasvun edellytyksiä. • Korkeakoulut avainasemassa, koska ne tuottavat paitsi inhimillistä pääomaa, myös tutkimusta ja innovaatioita. • Väestörakenteemme muutos on niin merkittävä, että kasvun edellytyksiä on hyvin vaikeaa turvata ilman työperäisen maahanmuuton kasvua. 20.6.2023 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Syytä ryhtyä toimiin – kahden kärjen taktiikka 1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti • Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen • Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto sujuvammaksi 2. Julkisen talouden kestävyys turvattava • Paluu menosääntöihin ja menokehysmenettelyyn • Priorisointi keskeisten tehtävien turvaamiseksi • Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma 20.6.2023
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Inflaatio on edelleen liian nopeaa. EKP:n neuvosto on nostanut korkoja johdonmukaisesti inflaation vakauttamiseksi 2 prosentin tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä. • Suomen talous supistuu tänä vuonna. Taantuma jää lyhyeksi, sillä inflaation hidastuminen tukee kotitalouksien reaalista ostovoimaa. • Suomen julkisen sektorin päätöksenteossa on keskitytty useisiin lyhyen aikavälin haasteisiin. Pitkän aikavälin haasteet ovat ehtineet muuttua akuuteiksi. • Hallitusohjelma luo pohjaa julkisen talouden ja kestävän talouskasvun edellytysten vahvistamiseen. 20.6.2023