Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Suomen Pankki
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurojärjestelmän rahapolitiikan
toimeenpano korona-pandemian aikana
Webinaarit 7.5.2020
Tuomas Välimäki
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Tärkeimmät viestit
• Koronapandemia vie euroalueen talouden syvään taantumaan
• Rahapolitiikan nykymitoituksella helpotetaan rahoituksen
välittymistä yrityksille ja kotitalouksille kriisissä
• Rahapolitiikan on syytä tukea kysyntää talouskasvun elpyessäkin
7.5.2020 2
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen näkymät ennen korona-pandemiaa
Inflaatioennuste
7.5.2020 3
BKT:n kehitys (q / q)
Lähde: EKP, eurojärjestelmän BMPE -ennuste joulukuu 2019
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan mitoitus ennen korona-pandemiaa
• Talletuskorko -0,5% (alempi kuin koskaan ennen)
• Arvopapereiden netto-ostot käynnistettiin uudelleen (20mrd €/kk)
• Kevyen mitoituksen ennakoitiin jatkuvan, kunnes inflaationäkymät
palautuisivat kestävästi lähelle 2%:ia, ja tämä näkyy myös pohja-
hintainflaatiossa
• Rahapolitiikan strategiauudistus 2020
7.5.2020 4
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pandemia iskee maaliskuussa 2020
7.5.2020 5
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan mitoitus ennen korona-pandemiaa
• Talletuskorko -0,5%
• Arvopapereiden netto-ostot käynnistettiin uudelleen (20mrd €/kk)
• Kevyen rahapolitiikan ennakoitiin jatkuvan, kunnes
inflaationäkymät palautuvat kestävästi lähelle 2%:ia ja tämä
heijastuu myös pohjahintainflaatiossa
• Rahapolitiikan strategiauudistus 2020
7.5.2020 6
[toivottavasti 2021]
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2010 2012 2014 2016 2018 2020
1 vuosi 1 vuoden jälkeen* 5 vuotta 5 vuoden jälkeen* SPF-ennuste, pidempi aikaväli
Inflaatio-odotus, %
Lähteet: EKP, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.
* Laskettu inflaatioswapeista. 32426@odotusSPF
Inflaatio-odotukset laskeneet voimakkaasti, mutta…
7.5.2020 7
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
…tällä erää suurin huoli talouskehityksestä:
EKP:n skenaariot euroalueen BKT:n kasvusta
7.5.2020 8
80
85
90
95
100
105
2019 2020 2021 2022
EKP:n joulukuun ennuste Lievä Medium Ankara
2019 Q4 = 100
Lähde: EKP ja Suomen Pankki. 39519@Chart1
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskuspankkien ohjauskorot, taseet ja niiden käyttö
7.5.2020 9
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Euroalue Yhdysvallat
Keskuspankkien rahapolitiikkakorot, % %
Lähde: EKP ja Federal Reserve. 32422@rapokorot_glob
Keskuspankkien ohjauskorot
7.5.2020 10
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskuspankkien taseiden koko
7.5.2020 11
0
10
20
30
40
50
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Yhdysvallat Euroalue
Keskuspankin tase, % BKT:sta
32422@taseet_bkt
Lähteet: EKP, kansalliset keskuspankit ja Suomen Pankin laskelmat.
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot
7.5.2020 12
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Luotto-operaatiot ja arvopaperiostot, mrd. euroa
Lähde: EKP.
rahapoliittiset luotot
rahapoliittiset
ostot
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Vuodelle 2020 kaavaillut rahapoliittiset ostot
7.5.2020 13
0
200
400
600
800
1000
1200
PEPP
lisäostot
aiemmin päätetyt
ostot
mrd. EUR
200
120
750
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Mitä pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP)
ostetaan?
1. Valtaosa ostoista kohdistuu valtionlainoihin
• aiemmasta poiketen ostetaan myös lyhytkestoisempia velkakirjoja
2. Pankkien liikkeeseen laskemia vakuudellisia joukkolainoja
3. Yritysten liikkeeseen laskemia velkapapereita
• aiemmasta poiketen voidaan ostaa joukkolainojen ohella yritystodistuksia
• yrityksellä oltava investointiluokan luottoluokitus
4. Omaisuusvakuudellisia velkapapereita (ABS)
7.5.2020 14
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kohdennetut luotto-operaatiot (TLTRO-III)
• Pankeille tarjotaan rahoitusta yritystoiminnan rahoittamiseen
entistä enemmän ja aiempaa edullisemmin ehdoin (jopa -1%)
• TLTRO-III määrä voi kasvaa jopa noin 3 000 miljardiin euroon
• TLTRO-III rahoitus vakuudellista → vakuuksien riittävyys
7.5.2020 15
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uudet rahoitusoperaatiot
• LTRO:
− Siltaoperaatioina ylimääräisiä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita
talletuskorolla, eli tällä hetkellä -0,5%.
− Pankit ovat lainanneet näistä operaatioista jo yli 250 miljardia euroa.
• PELTRO:
− Tuetaan euroalueen rahoitusjärjestelmän likviditeettiä ja ylläpidetään
rahamarkkinoiden sujuvaa toimintaa varautumisjärjestelyn avulla.
− Kiinteäkorkoisia huutokauppoja täydellä jaolla. Korkona perusrahoitus-
operaatioiden korko vähennettynä 25 peruspisteellä (nyt -0,25%).
7.5.2020 16
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurojärjestelmän vakuuskehikon muutokset (1/4)
• EKP:n neuvosto päätti 7.4.2020 väliaikaisista helpotuksista
rahapolitiikan vakuuksien kelpoisuusehtoihin.
• Päätöksillä pyritään kasvattamaan pankkien kykyä tarjota
rahoitusta yrityksille ja kotitalouksille.
• Vakuuskehikon väliaikaiset helpotukset ovat nykypäätöksillä
voimassa syyskuuhun 2021.
7.5.2020 17
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurojärjestelmän vakuuskehikon muutokset (2/4)
• Vakuudeksi tuotavien pankkilainojen vähimmäiskoko
kansallisten keskuspankkien päätökseksi. Suomen Pankki laski
minimikoon 500 000 eurosta 25 000 euroon (1.4.2020).
• Pankkien liikkeeseen laskemien vakuudettomien
arvopapereiden enimmäismäärä nostettiin 2,5%  10%
toimitetuista vakuuksista.
• Vakuuksien aliarvostuksia laskettiin 20%:lla.
7.5.2020 18
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurojärjestelmän vakuuskehikon muutokset (3/4)
• Kreikan valtionlainojen käyttö rahapoliittisten luottojen
vakuutena sallitaan.
• Helpotuksia eräiden kansallisten keskuspankkien soveltamien
ylimääräisten pankkilainojen ehtoihin – tämä ei koske
toistaiseksi Suomea.
7.5.2020 19
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurojärjestelmän vakuuskehikon muutokset (4/4)
• EKP:n neuvosto jäädytti 22.4. vakuuskelpoisten omaisuuserien
luottokelpoisuuden, kunhan luokitus säilyy vähintään BB-tasolla.
• Vakuuksien täytyy täyttää kaikki muut normaalit kelpoisuusehdot ja
niihin sovellettavat markkina-arvon aliarvostukset määritetään
todellisen luottoluokituksen perusteella.
7.5.2020 20
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Luotto-operaatiot ja arvopaperiostot, mrd. euroa
Lähde: EKP.
rahapoliittiset luotot
rahapoliittiset
ostot
Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot
7.5.2020 21
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskuspankkiswapit
• Eurojärjestelmä tarjoaa dollareita kiinteällä korolla euroalueen
pankeille niin paljon kuin ne tarvitsevat vakuuksia vastaan.
• Koronakriisin puhjettua dollarirahoituksen hintaa on laskettu,
maturiteettia pidennetty ja operaatioiden lukumäärää lisätty.
• Dollarioperaatiot ovat osa kansainvälistä keskuspankkien välistä
yhteistyötä. Verkostoon kuuluvat EKP:n ja Fedin lisäksi Japanin,
Ison-Britannian, Sveitsin ja Kanadan keskuspankit.
7.5.2020 22
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Politiikkatoimien vaikutuksia
7.5.2020 23
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoituskustannusten jyrkkä nousu saatiin pysäytettyä
7.5.2020 24
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
tammi/2020 helmi/2020 maalis/2020 huhti/2020 touko/2020
BBB-yrityslaina, 10v AA-yrityslaina, 10v
Saksa valtionlaina, 10v EKP:n talletuskorko
%
(1): EKP:n lehdistötilaisuus 12.3. (2): PEPP-osto-ohjelman ilmoitus 18.3.
(3): Vakuuskehikon helpottaminen 7.4. (4): EKP:n korkokokous 30.4.
Lähteet: EKP, Macrobond. 39455@Chart17
(1)(2) (3) (4)
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Luotonannon kehitys maaliskuussa
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Suomi Ranska Saksa Espanja Italia
Asuntolainakannan kasvu edellisestä vuodesta, %
Lähde: EKP. 39455@Chart13
7.5.2020 25
-12
-8
-4
0
4
8
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Suomi Ranska Saksa Espanja Italia
Yrityslainakannan kasvu edellisestä vuodesta, %
Lähde: EKP. 39455@Chart14
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uusien lainojen keskikorot
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
0
1
2
3
4
5
6
7
Uusien asuntolainojen keskikorko (oikea akseli)
Uusien yrityslainojen keskikorko (oikea akseli)
Keskikorko, %
Lähteet: EKP, Macrobond. 39455@Chart8
7.5.2020 26
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin sijoitustoiminnan muutoksia
7.5.2020 27
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomalainen yritystodistusmarkkina
• Suomalainen markkinaerikoisuus
• Yritystodistusohjelma yli sadalla yrityksellä (kaikki eivät ole aktiivisia)
• Näistä vain osa täyttää Suomen Pankin riskienhallintakriteerit
• Emme osta (toistaiseksi) julkisen sektorin liikkeeseenlaskuja
• Yritystodistuksia oli helmikuussa liikkeessä 4,2 miljardin euron
edestä. Määrän arvioidaan kasvaneen vajaalla kahdella miljardilla.
7.5.2020 28
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotimaisten yritystodistusten ostaminen (1/2)
• Kotimaisen yritystodistusmarkkinan toiminta heikkeni nopeasti
maaliskuun puolivälissä (11.–13.3.), kun perinteiset sijoittajat
alkoivat poistua markkinoilta.
• Suomen Pankin johtokunta päätti 15.3., että Suomen Pankki
palaa kotimaiselle yritystodistusmarkkinalle, josta oli poistuttu
2018 alussa. Ostojen kooksi määriteltiin 500 miljoonaa euroa.
• Kotimaisen sijoitustoiminnan sijoituspolitiikka ja riskienhallinta-
kehikko asetettiin 17.3., jolloin myös ensimmäiset ostot tehtiin.
7.5.2020
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotimaisten yritystodistusten ostaminen (2/2)
• Markkinapaineen jatkuttua Suomen Pankki päätti 18.3. nostaa
yritystodistusostojen enimmäiskoon miljardiin euroon.
• Päiväostot ovat pienentyneet oleellisesti ostojen alkupäivistä.
• Tällä hetkellä tilanne on vakautunut ja teemme ensisijaisesti
uudelleensijoituksia.
• Vaikka ostot ovat osa sijoitustoimintaa, ne tukevat myös rahoituksen
välittymistä: poistaa yritysten luottolimiitteihin kohdistuvaa painetta.
7.5.2020
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiitos!
7.5.2020 31
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU7.5.2020 32
0
1
2
3
4
5
6
7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Yritysten velkakirjat, BBB-luokitus
Yritysten velkakirjat, AA-luokitus
Valtion velkakirjat, kaikki eurovaltiot
Korkoero AAA-luokiteltuihin valtion velkakirjoihin, %-yksikköä
Lähteet: EKP, Macrobond. 39455@Chart3
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pankkien kyettävä kriisitilanteessa tarvittaessa
kasvattamaan luotonantoaan
7.5.2020 33
| SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pohjoismaissa tehdyt makrovakauspäätökset kasvattaneet
merkittävästi pankkien lainanantokapasiteettia
7.5.2020 34
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Vastasyklisen pääomapuskurin kevennykset
(SE, NO, DK, UK)
Suomalaisten pankkien
makrovakauspuskureiden pienennys −1%-yks.
Mrd. euroa
+1,8 mrd. €
(+0,8 %-yks.)
+2,3 mrd. €
(+1,0 %-yks.)
Luotonantokapasiteetin
laskennallinen kasvu*
43 mrd. € (+6,0 %)
Luotonantokapasiteetin
laskennallinen kasvu*
52 mrd. € (+7,1 %)
*Taseen kasvu, joka nykyisillä riskipainotasoilla pitäisi kokonaispääomavaatimuksen ennallaan.
Lähde: Finanssivalvonta.
29.4.2020
eurojatalous.fi
Muiden maiden ja Finanssivalvonnan makrovakauspäätöksen arvioitu vaikutus
suomalaispankkien ylimääräisiin pääomapuskureihin ja lainanantokapasiteettiin
1 von 34

Recomendados

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Suomen Pankki
886 views26 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Suomen Pankki
1.1K views26 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Suomen Pankki
1.8K views20 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
1.1K views29 Folien
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen von
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
781 views11 Folien
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 von
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 views23 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Suomen Pankki
568 views12 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
968 views17 Folien
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio von
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioSuomen Pankki
612 views30 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Suomen Pankki
1.1K views7 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? von
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Suomen Pankki
8.6K views22 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Suomen Pankki
464 views9 Folien

Was ist angesagt?(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki568 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 views
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki612 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Suomen Pankki1.1K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Suomen Pankki464 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020 von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Suomen Pankki827 views
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki803 views
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... von Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Suomen Pankki503 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Suomen Pankki496 views
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla von Suomen Pankki
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki405 views
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t... von Suomen Pankki
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki1.2K views
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa von Suomen Pankki
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Suomen Pankki1.1K views
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki597 views
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo... von Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki462 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Suomen Pankki505 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 views
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite... von Finanssivalvonta
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Finanssivalvonta359 views
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki427 views

Similar a Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana

Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
1.6K views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Suomen Pankki
1K views17 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Suomen Pankki
540 views18 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Suomen Pankki
145 views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Suomen Pankki
587 views12 Folien
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet von
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetSuomen Pankki
68 views19 Folien

Similar a Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana(20)

Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Suomen Pankki1K views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Suomen Pankki540 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki145 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Suomen Pankki587 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki68 views
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa von Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki914 views
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Suomen Pankki1.5K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Suomen Pankki770 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Suomen Pankki983 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki129 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 views
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ... von Suomen Pankki
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Suomen Pankki1.6K views
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015 von Suomen Pankki
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Suomen Pankki827 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 views
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik... von Suomen Pankki
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Suomen Pankki144 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Suomen Pankki1.2K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 views
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka von Suomen Pankki
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki704 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki822 views

Más de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 views7 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
54 views11 Folien
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 views15 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 views15 Folien
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 views8 Folien

Más de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki54 views
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 views
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 views
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki99 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 views
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 von Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki288 views
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 views
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna von Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 views
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... von Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 views

Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana

 • 1. Suomen Pankki | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana Webinaarit 7.5.2020 Tuomas Välimäki
 • 2. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Tärkeimmät viestit • Koronapandemia vie euroalueen talouden syvään taantumaan • Rahapolitiikan nykymitoituksella helpotetaan rahoituksen välittymistä yrityksille ja kotitalouksille kriisissä • Rahapolitiikan on syytä tukea kysyntää talouskasvun elpyessäkin 7.5.2020 2
 • 3. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen näkymät ennen korona-pandemiaa Inflaatioennuste 7.5.2020 3 BKT:n kehitys (q / q) Lähde: EKP, eurojärjestelmän BMPE -ennuste joulukuu 2019
 • 4. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan mitoitus ennen korona-pandemiaa • Talletuskorko -0,5% (alempi kuin koskaan ennen) • Arvopapereiden netto-ostot käynnistettiin uudelleen (20mrd €/kk) • Kevyen mitoituksen ennakoitiin jatkuvan, kunnes inflaationäkymät palautuisivat kestävästi lähelle 2%:ia, ja tämä näkyy myös pohja- hintainflaatiossa • Rahapolitiikan strategiauudistus 2020 7.5.2020 4
 • 5. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pandemia iskee maaliskuussa 2020 7.5.2020 5
 • 6. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan mitoitus ennen korona-pandemiaa • Talletuskorko -0,5% • Arvopapereiden netto-ostot käynnistettiin uudelleen (20mrd €/kk) • Kevyen rahapolitiikan ennakoitiin jatkuvan, kunnes inflaationäkymät palautuvat kestävästi lähelle 2%:ia ja tämä heijastuu myös pohjahintainflaatiossa • Rahapolitiikan strategiauudistus 2020 7.5.2020 6 [toivottavasti 2021]
 • 7. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2010 2012 2014 2016 2018 2020 1 vuosi 1 vuoden jälkeen* 5 vuotta 5 vuoden jälkeen* SPF-ennuste, pidempi aikaväli Inflaatio-odotus, % Lähteet: EKP, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat. * Laskettu inflaatioswapeista. 32426@odotusSPF Inflaatio-odotukset laskeneet voimakkaasti, mutta… 7.5.2020 7
 • 8. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU …tällä erää suurin huoli talouskehityksestä: EKP:n skenaariot euroalueen BKT:n kasvusta 7.5.2020 8 80 85 90 95 100 105 2019 2020 2021 2022 EKP:n joulukuun ennuste Lievä Medium Ankara 2019 Q4 = 100 Lähde: EKP ja Suomen Pankki. 39519@Chart1
 • 9. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskuspankkien ohjauskorot, taseet ja niiden käyttö 7.5.2020 9
 • 10. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Euroalue Yhdysvallat Keskuspankkien rahapolitiikkakorot, % % Lähde: EKP ja Federal Reserve. 32422@rapokorot_glob Keskuspankkien ohjauskorot 7.5.2020 10
 • 11. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskuspankkien taseiden koko 7.5.2020 11 0 10 20 30 40 50 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Yhdysvallat Euroalue Keskuspankin tase, % BKT:sta 32422@taseet_bkt Lähteet: EKP, kansalliset keskuspankit ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 12. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot 7.5.2020 12 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Luotto-operaatiot ja arvopaperiostot, mrd. euroa Lähde: EKP. rahapoliittiset luotot rahapoliittiset ostot
 • 13. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vuodelle 2020 kaavaillut rahapoliittiset ostot 7.5.2020 13 0 200 400 600 800 1000 1200 PEPP lisäostot aiemmin päätetyt ostot mrd. EUR 200 120 750
 • 14. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mitä pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP) ostetaan? 1. Valtaosa ostoista kohdistuu valtionlainoihin • aiemmasta poiketen ostetaan myös lyhytkestoisempia velkakirjoja 2. Pankkien liikkeeseen laskemia vakuudellisia joukkolainoja 3. Yritysten liikkeeseen laskemia velkapapereita • aiemmasta poiketen voidaan ostaa joukkolainojen ohella yritystodistuksia • yrityksellä oltava investointiluokan luottoluokitus 4. Omaisuusvakuudellisia velkapapereita (ABS) 7.5.2020 14
 • 15. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kohdennetut luotto-operaatiot (TLTRO-III) • Pankeille tarjotaan rahoitusta yritystoiminnan rahoittamiseen entistä enemmän ja aiempaa edullisemmin ehdoin (jopa -1%) • TLTRO-III määrä voi kasvaa jopa noin 3 000 miljardiin euroon • TLTRO-III rahoitus vakuudellista → vakuuksien riittävyys 7.5.2020 15
 • 16. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uudet rahoitusoperaatiot • LTRO: − Siltaoperaatioina ylimääräisiä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita talletuskorolla, eli tällä hetkellä -0,5%. − Pankit ovat lainanneet näistä operaatioista jo yli 250 miljardia euroa. • PELTRO: − Tuetaan euroalueen rahoitusjärjestelmän likviditeettiä ja ylläpidetään rahamarkkinoiden sujuvaa toimintaa varautumisjärjestelyn avulla. − Kiinteäkorkoisia huutokauppoja täydellä jaolla. Korkona perusrahoitus- operaatioiden korko vähennettynä 25 peruspisteellä (nyt -0,25%). 7.5.2020 16
 • 17. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurojärjestelmän vakuuskehikon muutokset (1/4) • EKP:n neuvosto päätti 7.4.2020 väliaikaisista helpotuksista rahapolitiikan vakuuksien kelpoisuusehtoihin. • Päätöksillä pyritään kasvattamaan pankkien kykyä tarjota rahoitusta yrityksille ja kotitalouksille. • Vakuuskehikon väliaikaiset helpotukset ovat nykypäätöksillä voimassa syyskuuhun 2021. 7.5.2020 17
 • 18. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurojärjestelmän vakuuskehikon muutokset (2/4) • Vakuudeksi tuotavien pankkilainojen vähimmäiskoko kansallisten keskuspankkien päätökseksi. Suomen Pankki laski minimikoon 500 000 eurosta 25 000 euroon (1.4.2020). • Pankkien liikkeeseen laskemien vakuudettomien arvopapereiden enimmäismäärä nostettiin 2,5%  10% toimitetuista vakuuksista. • Vakuuksien aliarvostuksia laskettiin 20%:lla. 7.5.2020 18
 • 19. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurojärjestelmän vakuuskehikon muutokset (3/4) • Kreikan valtionlainojen käyttö rahapoliittisten luottojen vakuutena sallitaan. • Helpotuksia eräiden kansallisten keskuspankkien soveltamien ylimääräisten pankkilainojen ehtoihin – tämä ei koske toistaiseksi Suomea. 7.5.2020 19
 • 20. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurojärjestelmän vakuuskehikon muutokset (4/4) • EKP:n neuvosto jäädytti 22.4. vakuuskelpoisten omaisuuserien luottokelpoisuuden, kunhan luokitus säilyy vähintään BB-tasolla. • Vakuuksien täytyy täyttää kaikki muut normaalit kelpoisuusehdot ja niihin sovellettavat markkina-arvon aliarvostukset määritetään todellisen luottoluokituksen perusteella. 7.5.2020 20
 • 21. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Luotto-operaatiot ja arvopaperiostot, mrd. euroa Lähde: EKP. rahapoliittiset luotot rahapoliittiset ostot Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot 7.5.2020 21
 • 22. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskuspankkiswapit • Eurojärjestelmä tarjoaa dollareita kiinteällä korolla euroalueen pankeille niin paljon kuin ne tarvitsevat vakuuksia vastaan. • Koronakriisin puhjettua dollarirahoituksen hintaa on laskettu, maturiteettia pidennetty ja operaatioiden lukumäärää lisätty. • Dollarioperaatiot ovat osa kansainvälistä keskuspankkien välistä yhteistyötä. Verkostoon kuuluvat EKP:n ja Fedin lisäksi Japanin, Ison-Britannian, Sveitsin ja Kanadan keskuspankit. 7.5.2020 22
 • 23. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Politiikkatoimien vaikutuksia 7.5.2020 23
 • 24. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoituskustannusten jyrkkä nousu saatiin pysäytettyä 7.5.2020 24 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 tammi/2020 helmi/2020 maalis/2020 huhti/2020 touko/2020 BBB-yrityslaina, 10v AA-yrityslaina, 10v Saksa valtionlaina, 10v EKP:n talletuskorko % (1): EKP:n lehdistötilaisuus 12.3. (2): PEPP-osto-ohjelman ilmoitus 18.3. (3): Vakuuskehikon helpottaminen 7.4. (4): EKP:n korkokokous 30.4. Lähteet: EKP, Macrobond. 39455@Chart17 (1)(2) (3) (4)
 • 25. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Luotonannon kehitys maaliskuussa -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Suomi Ranska Saksa Espanja Italia Asuntolainakannan kasvu edellisestä vuodesta, % Lähde: EKP. 39455@Chart13 7.5.2020 25 -12 -8 -4 0 4 8 12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Suomi Ranska Saksa Espanja Italia Yrityslainakannan kasvu edellisestä vuodesta, % Lähde: EKP. 39455@Chart14
 • 26. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusien lainojen keskikorot 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 1 2 3 4 5 6 7 Uusien asuntolainojen keskikorko (oikea akseli) Uusien yrityslainojen keskikorko (oikea akseli) Keskikorko, % Lähteet: EKP, Macrobond. 39455@Chart8 7.5.2020 26
 • 27. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin sijoitustoiminnan muutoksia 7.5.2020 27
 • 28. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomalainen yritystodistusmarkkina • Suomalainen markkinaerikoisuus • Yritystodistusohjelma yli sadalla yrityksellä (kaikki eivät ole aktiivisia) • Näistä vain osa täyttää Suomen Pankin riskienhallintakriteerit • Emme osta (toistaiseksi) julkisen sektorin liikkeeseenlaskuja • Yritystodistuksia oli helmikuussa liikkeessä 4,2 miljardin euron edestä. Määrän arvioidaan kasvaneen vajaalla kahdella miljardilla. 7.5.2020 28
 • 29. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotimaisten yritystodistusten ostaminen (1/2) • Kotimaisen yritystodistusmarkkinan toiminta heikkeni nopeasti maaliskuun puolivälissä (11.–13.3.), kun perinteiset sijoittajat alkoivat poistua markkinoilta. • Suomen Pankin johtokunta päätti 15.3., että Suomen Pankki palaa kotimaiselle yritystodistusmarkkinalle, josta oli poistuttu 2018 alussa. Ostojen kooksi määriteltiin 500 miljoonaa euroa. • Kotimaisen sijoitustoiminnan sijoituspolitiikka ja riskienhallinta- kehikko asetettiin 17.3., jolloin myös ensimmäiset ostot tehtiin. 7.5.2020
 • 30. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotimaisten yritystodistusten ostaminen (2/2) • Markkinapaineen jatkuttua Suomen Pankki päätti 18.3. nostaa yritystodistusostojen enimmäiskoon miljardiin euroon. • Päiväostot ovat pienentyneet oleellisesti ostojen alkupäivistä. • Tällä hetkellä tilanne on vakautunut ja teemme ensisijaisesti uudelleensijoituksia. • Vaikka ostot ovat osa sijoitustoimintaa, ne tukevat myös rahoituksen välittymistä: poistaa yritysten luottolimiitteihin kohdistuvaa painetta. 7.5.2020
 • 32. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU7.5.2020 32 0 1 2 3 4 5 6 7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Yritysten velkakirjat, BBB-luokitus Yritysten velkakirjat, AA-luokitus Valtion velkakirjat, kaikki eurovaltiot Korkoero AAA-luokiteltuihin valtion velkakirjoihin, %-yksikköä Lähteet: EKP, Macrobond. 39455@Chart3
 • 33. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pankkien kyettävä kriisitilanteessa tarvittaessa kasvattamaan luotonantoaan 7.5.2020 33
 • 34. | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pohjoismaissa tehdyt makrovakauspäätökset kasvattaneet merkittävästi pankkien lainanantokapasiteettia 7.5.2020 34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Vastasyklisen pääomapuskurin kevennykset (SE, NO, DK, UK) Suomalaisten pankkien makrovakauspuskureiden pienennys −1%-yks. Mrd. euroa +1,8 mrd. € (+0,8 %-yks.) +2,3 mrd. € (+1,0 %-yks.) Luotonantokapasiteetin laskennallinen kasvu* 43 mrd. € (+6,0 %) Luotonantokapasiteetin laskennallinen kasvu* 52 mrd. € (+7,1 %) *Taseen kasvu, joka nykyisillä riskipainotasoilla pitäisi kokonaispääomavaatimuksen ennallaan. Lähde: Finanssivalvonta. 29.4.2020 eurojatalous.fi Muiden maiden ja Finanssivalvonnan makrovakauspäätöksen arvioitu vaikutus suomalaispankkien ylimääräisiin pääomapuskureihin ja lainanantokapasiteettiin