Açık ve uzaktan öğretim

z
Açık ve uzaktan öğretim
 Sümeyra Daldal
 Konu : Öğreten ve öğrenen rolleri
 Ingilizce Öğretmenliği
 Danışman: DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
z
Öğretmenin rolleri
Kişisel Özellikleri:
 Öğretmenlik çocukları ve mesleği sevmeyi gerektirir.
 İletişim konusunda üst düzey yeteneklere sahip olmayı gerektirir.
 Öğretmenler örnek bir kişilik olmalıdırlar.
 Belli amaç ve ideallerinin olması gerekir.
 Öğretmenin milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olması
gerekir.
z
Öğretmenin rolleri
Mesleki Özellikler:
 Öğretmenlik genel kültür, alan bilgisi ve pedagojik formasyonla ilgili
yeterlilikleri gerektirir.
 Öğretmenler içinde yaşadıkları toplumu ve kültürü çok iyi tanımalıdır.
 Öğretmenler öğrenciler, veliler ve topluma karsı sorumluluklarını
bilmelidir.
z
Berge’nin çevrimiçi öğreten rolleri
1. Pedagojik rol
2. Sosyal rol
3. Yönetimsel rol
4. Teknik rol
z
Pedagojik Rol
Öğretmen öğrencilerin cevaplarını ve sorularını
araştırmalı, öğrenmede karşılaşılan problemleri ortadan
kaldıracak çözümler geliştirebilir.
z
Sosyal rol
Öğretmen başarılı bir eğitim için öğrenciyi sosyal
çevreye ve arkadaş edinmeye teşvik etmeli, öğrencilerin
sağlıklı insan ilişkileri kurmasını, grup bağlılığını ve
öğrencilerin birlikte çalışabilmesini sağlamalıdır.
z
Yönetimsel rol
Öğretmenin yönetimsel rolü her şeyi kontrol altında
tutmaktan daha çok işleri kolaylaştırma yönünde
değişmiştir. Bu rolde öğretende in beklenen sürecin ilk
aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde
yöneterek açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini
gerçekleştirmesi, öğrenme hedeflerini gerçekleştirmesi,
sanal sınıfları kontrol etmesi ve öğrencilerin
güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır. Özetle sanal
öğrenme ortamındaki sürecin kontrolünü eline alması be
süreci yönetmesi beklenmektedir.
z
Teknik rol
Öğretmen öğrencilere kullanılan teknolojiyi
açıklamalıdır. Bu görev destek elemanlarına aitken
öğrenciler bir problemle karşılaştıklarında ilk
başvurdukları kişi öğretmen olmaktadır.
z
Guasch ve arkadaşlarının öğreten rolleri
Tasarım ve planlayıcı roller
Sosyal roller
Öğretici/Bilgi verici roller
Teknolojik roller
Yönetimsel roller
z
Tasarım ve planlayıcı roller
Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim ortamında
öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç
içerisinde devam eden, öğrenme öğretme süreci bittikten sonra
tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan bir roldür.
Bu rolde öğreten öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek için açık
ve uzaktan öğretim organizasyonunda yer alan diğer
paydaşlarla işbirliği ve planlamar yapar, öğrenci-öğretmen,
öğrenci-içerik etkileşiminin nasıl olacağına karar verir, öğrenci
güdülenmesi için neler yapacağını planlar ve öğrenme ve
sürecin değerlendirme stratejisine karar verir.
z
Sosyal roller
Bu rolde öğretenden, Berge’nin sosyal rollerinde olduğu
gibi, öğrencilerle sosyal iletişime girip öğrenme ortamı
oluşturması ve öğrencilerin kendi aralarında etkileşim
içinde bulunabilecekleri bir sosyal ortam oluşturması
beklenmektedir. Guasch ve arkadaşları farklı olarak bu
rolün öğrencilerin duyuşsal olarak öğrencilerin
kendilerini daha rahat hissetmeleri ve ifade etmeleri için
önemli olduğunu belirtmektedir.
z
Öğretici/Bilgi verici roller
Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan
hâkimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir.
Anlattığı alan ile ilgili temel bilgi sahibi olan öğreten açık
ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamda yer alan
teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar, öğretme
yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları
hazırlar.
z
Teknolojik roller
Teknik ya da teknolojik roller, açık ve uzaktan öğretim
ortamlarında öğreten rollerini tanımlayan tüm
araştırmacılar tarafından ısrarla vurgulanan ve
öneminden bahsedilen bir roldür. Bu rolde öğretenden
beklenen kullanılmış olduğu açık ve uzaktan öğretim
ortamındaki teknolojileri rahatlıkla kullanılabilmesi ve
öğrencilere destek olabilmesidir.
z
Yönetimsel roller
Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk aşamasında yapmış
olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan
öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrenme hedeflerini
gerçekleşmesi, sanal sınıfları kontrol etmesi ve öğrencilerin
güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır. Özetle sanal öğrenme
ortamındaki sürecin kontrolünü eline alması ve süreci yönetmesi
beklenmektedir.
z
Abdulla’nın tanımlamış olduğu çevrimiçi
öğreten rolleri
Abdulla yapmış olduğu araştırmada uzaktan öğretim ortamlarında
öğreten rolleri ile ilgili çalışmaları incelemiş, alan yazında belirtilen
rolleri sentezleyerek öğreten rollerini 4 başlık altında toplamıştır:
1. Zihinsel Roller
2. Sosyal Roller
3. Yönetimsel Roller
4. Teknik Roller
z
Abdulla’nın belirlemiş olduğu rollerde Berge’nin sınıflandırılmasının etkiler
gözlenmektedir. Berge’den farklı olarak, Abdulla zihinsel rollerde öğretenin sürekli
kendini geliştirerek pedagojik yeterlilik ve becerilerini güncel tutması
gerektiğinden bahsetmektedir. Ayrıca sosyal rollerde, öğretenin öğrencilerin
birbiriyle olan ilişkilerini arttırabilmesi, grup bağlılığı oluşturabilmesi ve
öğrencilerin bir arada çalışabilecekleri ortamlar oluşturabilmesinin uzaktan
öğrenme faaliyetleri için kritik öneme sahip olduğunu belirtmiştir.
z
Goodyear ve arkadaşlarının tanımladığı çevrimiçi
roller
İçerik Yöneticisi: Konu ile ilgili içeriği öğrenenlerin rahat anlayabilceği bir
şekilde şekillendirir ve öğrenene sunar
Teknoloji Uzmanı: Uzaktan öğretim ortamında yer alan teknolojileri etkili bir
şekilde kullanır ve kullanılmasına yardımcı olur
Tasarımcı: Öğrenme ortamını ve öğrenme amaçlarının gerçekleştirilmesi için
öğretim faaliyetleri tasarlar
Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme programı ile ilgili kayıtları takip eder,
kayıtları saklar ve sistemin güvenliğini sağlar
Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme aktivitelerin yönetilmesi ve öğrenenlerin
sürece katılması için desteklenmesini sağlar
z
Danışman: Öğrenenlerle birlikte çalışma ve bireysel olarak öğrenenlerle etkileşim
kurulması, çevrimiçi öğrenme aktivitelere ve derslere katılımlarının sağlanması için
rehberlik yapar ve tavsiyelerde bulunur
Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin faaliyetlerini puanlar, geri bildirim sunar ve
öğrenme çalışmalarını tasdik eder
Araştırmacı: Alan ile ilgili yeni bilgilerin uzaktan öğretim ortamlarında nasıl etkili bir
şekilde öğretileceğine araştırır ve uygular
z
Öğrenen Rolleri
Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden
biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır. Bride ve Beers bu açıdan bakarak öğrenme
grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki temel öğrenen rolü
tanımlamışlardır:
Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine
katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır.
Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında
öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme
araçlarını etkili bir şekilde kullanılabilmektedir.
z
Kaynakça
https://ogem.atauni.edu.tr/2020/05/07/uzaktan-ogreticinin-rolleri/
https://www.researchgate.net/publication/330010476_Uzaktan_Egiti
mde_Ogreten_ve_Ogrenen_Rolleri
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/54571Acik%20ve%20Uz
aktan%20Egitim%203.%20Baskı.pdf
https://www.google.com.tr/amp/s/slideplayer.biz.tr/amp/3334880/
1 von 20

Recomendados

Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMelikeAr1
76 views35 Folien
Harmanlanmis ogrenme ortamlari von
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariMelikeAr1
183 views19 Folien
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMerve Gülşah Kıyıcı
38 views31 Folien
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...CemreZL
126 views30 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİGlenzgezyldz
66 views25 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriBeyzaNurErtrk
73 views29 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİMelikeGrbz1
67 views20 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİmeriek5
46 views26 Folien
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriKbraSeyhan2
26 views26 Folien
A von
AA
AKazmEnesAKKU
23 views26 Folien
E ogrenme platformlari von
E ogrenme platformlariE ogrenme platformlari
E ogrenme platformlariMelikeAr1
52 views10 Folien
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ Rumeysa ÜNAL
62 views27 Folien

Was ist angesagt?(20)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von MelikeGrbz1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz167 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von meriek5
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek546 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von KbraSeyhan2
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan226 views
E ogrenme platformlari von MelikeAr1
E ogrenme platformlariE ogrenme platformlari
E ogrenme platformlari
MelikeAr152 views
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Rumeysa ÜNAL62 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu40 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beyzanurener1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener117 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von HavvaNurZDEMR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
HavvaNurZDEMR38 views
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn51 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur88 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von İrem Aydoğan
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan61 views
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von HayriyeMusaoglu
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu60 views
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇ von ozgurkaragoz54
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
ozgurkaragoz542.5K views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von zeynepAytekin
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin36 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von EsadTekin1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EsadTekin158 views

Similar a Açık ve uzaktan öğretim

Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRAZYENURDEMREL
22 views29 Folien
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriTahaAKGN1
34 views23 Folien
Açık ve uzaktan öğrenme von
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeMERVENURUAR
22 views24 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriEmineDemirci1
50 views22 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeydarkay
19 views22 Folien
A von
AA
AERENCEEN
23 views21 Folien

Similar a Açık ve uzaktan öğretim(20)

Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von RAZYENURDEMREL
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL22 views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von EmineDemirci1
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
EmineDemirci150 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beydarkay
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay19 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von ERENCEEN
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
ERENCEEN16 views
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım von ErvaTueFT
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
ErvaTueFT46 views
Irem tomu von iremtomu
Irem tomuIrem tomu
Irem tomu
iremtomu49 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Nisanur Tür
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür36 views
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum von AbdullahGzkran
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
AbdullahGzkran32 views
13. bölüm, e eği̇tmen von BernaBEZ
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
BernaBEZ84 views
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi von Beydarkay
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Beydarkay13 views
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen) von MehmetAliKURT3
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
MehmetAliKURT390 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von KaanAka1
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAka118 views

Más de SumeyraDaldal

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARSumeyraDaldal
51 views23 Folien
Öğretim Yönetimi von
Öğretim Yönetimi Öğretim Yönetimi
Öğretim Yönetimi SumeyraDaldal
35 views29 Folien
öğretim tasarım modelleri von
öğretim tasarım modelleri öğretim tasarım modelleri
öğretim tasarım modelleri SumeyraDaldal
43 views21 Folien
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları von
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıSumeyraDaldal
46 views14 Folien
e- öğrenme platformları von
e- öğrenme platformları e- öğrenme platformları
e- öğrenme platformları SumeyraDaldal
39 views20 Folien
AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK) von
AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDENHERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK)AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDENHERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK)
AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK)SumeyraDaldal
154 views39 Folien

Más de SumeyraDaldal(6)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR von SumeyraDaldal
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR
SumeyraDaldal51 views
öğretim tasarım modelleri von SumeyraDaldal
öğretim tasarım modelleri öğretim tasarım modelleri
öğretim tasarım modelleri
SumeyraDaldal43 views
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları von SumeyraDaldal
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
SumeyraDaldal46 views
e- öğrenme platformları von SumeyraDaldal
e- öğrenme platformları e- öğrenme platformları
e- öğrenme platformları
SumeyraDaldal39 views
AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK) von SumeyraDaldal
AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDENHERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK)AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDENHERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK)
AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK)
SumeyraDaldal154 views

Açık ve uzaktan öğretim

 • 1. z Açık ve uzaktan öğretim  Sümeyra Daldal  Konu : Öğreten ve öğrenen rolleri  Ingilizce Öğretmenliği  Danışman: DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. z Öğretmenin rolleri Kişisel Özellikleri:  Öğretmenlik çocukları ve mesleği sevmeyi gerektirir.  İletişim konusunda üst düzey yeteneklere sahip olmayı gerektirir.  Öğretmenler örnek bir kişilik olmalıdırlar.  Belli amaç ve ideallerinin olması gerekir.  Öğretmenin milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olması gerekir.
 • 3. z Öğretmenin rolleri Mesleki Özellikler:  Öğretmenlik genel kültür, alan bilgisi ve pedagojik formasyonla ilgili yeterlilikleri gerektirir.  Öğretmenler içinde yaşadıkları toplumu ve kültürü çok iyi tanımalıdır.  Öğretmenler öğrenciler, veliler ve topluma karsı sorumluluklarını bilmelidir.
 • 4. z Berge’nin çevrimiçi öğreten rolleri 1. Pedagojik rol 2. Sosyal rol 3. Yönetimsel rol 4. Teknik rol
 • 5. z Pedagojik Rol Öğretmen öğrencilerin cevaplarını ve sorularını araştırmalı, öğrenmede karşılaşılan problemleri ortadan kaldıracak çözümler geliştirebilir.
 • 6. z Sosyal rol Öğretmen başarılı bir eğitim için öğrenciyi sosyal çevreye ve arkadaş edinmeye teşvik etmeli, öğrencilerin sağlıklı insan ilişkileri kurmasını, grup bağlılığını ve öğrencilerin birlikte çalışabilmesini sağlamalıdır.
 • 7. z Yönetimsel rol Öğretmenin yönetimsel rolü her şeyi kontrol altında tutmaktan daha çok işleri kolaylaştırma yönünde değişmiştir. Bu rolde öğretende in beklenen sürecin ilk aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrenme hedeflerini gerçekleştirmesi, sanal sınıfları kontrol etmesi ve öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır. Özetle sanal öğrenme ortamındaki sürecin kontrolünü eline alması be süreci yönetmesi beklenmektedir.
 • 8. z Teknik rol Öğretmen öğrencilere kullanılan teknolojiyi açıklamalıdır. Bu görev destek elemanlarına aitken öğrenciler bir problemle karşılaştıklarında ilk başvurdukları kişi öğretmen olmaktadır.
 • 9. z Guasch ve arkadaşlarının öğreten rolleri Tasarım ve planlayıcı roller Sosyal roller Öğretici/Bilgi verici roller Teknolojik roller Yönetimsel roller
 • 10. z Tasarım ve planlayıcı roller Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde devam eden, öğrenme öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan bir roldür. Bu rolde öğreten öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek için açık ve uzaktan öğretim organizasyonunda yer alan diğer paydaşlarla işbirliği ve planlamar yapar, öğrenci-öğretmen, öğrenci-içerik etkileşiminin nasıl olacağına karar verir, öğrenci güdülenmesi için neler yapacağını planlar ve öğrenme ve sürecin değerlendirme stratejisine karar verir.
 • 11. z Sosyal roller Bu rolde öğretenden, Berge’nin sosyal rollerinde olduğu gibi, öğrencilerle sosyal iletişime girip öğrenme ortamı oluşturması ve öğrencilerin kendi aralarında etkileşim içinde bulunabilecekleri bir sosyal ortam oluşturması beklenmektedir. Guasch ve arkadaşları farklı olarak bu rolün öğrencilerin duyuşsal olarak öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmeleri ve ifade etmeleri için önemli olduğunu belirtmektedir.
 • 12. z Öğretici/Bilgi verici roller Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan hâkimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir. Anlattığı alan ile ilgili temel bilgi sahibi olan öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamda yer alan teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar, öğretme yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları hazırlar.
 • 13. z Teknolojik roller Teknik ya da teknolojik roller, açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rollerini tanımlayan tüm araştırmacılar tarafından ısrarla vurgulanan ve öneminden bahsedilen bir roldür. Bu rolde öğretenden beklenen kullanılmış olduğu açık ve uzaktan öğretim ortamındaki teknolojileri rahatlıkla kullanılabilmesi ve öğrencilere destek olabilmesidir.
 • 14. z Yönetimsel roller Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrenme hedeflerini gerçekleşmesi, sanal sınıfları kontrol etmesi ve öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır. Özetle sanal öğrenme ortamındaki sürecin kontrolünü eline alması ve süreci yönetmesi beklenmektedir.
 • 15. z Abdulla’nın tanımlamış olduğu çevrimiçi öğreten rolleri Abdulla yapmış olduğu araştırmada uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rolleri ile ilgili çalışmaları incelemiş, alan yazında belirtilen rolleri sentezleyerek öğreten rollerini 4 başlık altında toplamıştır: 1. Zihinsel Roller 2. Sosyal Roller 3. Yönetimsel Roller 4. Teknik Roller
 • 16. z Abdulla’nın belirlemiş olduğu rollerde Berge’nin sınıflandırılmasının etkiler gözlenmektedir. Berge’den farklı olarak, Abdulla zihinsel rollerde öğretenin sürekli kendini geliştirerek pedagojik yeterlilik ve becerilerini güncel tutması gerektiğinden bahsetmektedir. Ayrıca sosyal rollerde, öğretenin öğrencilerin birbiriyle olan ilişkilerini arttırabilmesi, grup bağlılığı oluşturabilmesi ve öğrencilerin bir arada çalışabilecekleri ortamlar oluşturabilmesinin uzaktan öğrenme faaliyetleri için kritik öneme sahip olduğunu belirtmiştir.
 • 17. z Goodyear ve arkadaşlarının tanımladığı çevrimiçi roller İçerik Yöneticisi: Konu ile ilgili içeriği öğrenenlerin rahat anlayabilceği bir şekilde şekillendirir ve öğrenene sunar Teknoloji Uzmanı: Uzaktan öğretim ortamında yer alan teknolojileri etkili bir şekilde kullanır ve kullanılmasına yardımcı olur Tasarımcı: Öğrenme ortamını ve öğrenme amaçlarının gerçekleştirilmesi için öğretim faaliyetleri tasarlar Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme programı ile ilgili kayıtları takip eder, kayıtları saklar ve sistemin güvenliğini sağlar Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme aktivitelerin yönetilmesi ve öğrenenlerin sürece katılması için desteklenmesini sağlar
 • 18. z Danışman: Öğrenenlerle birlikte çalışma ve bireysel olarak öğrenenlerle etkileşim kurulması, çevrimiçi öğrenme aktivitelere ve derslere katılımlarının sağlanması için rehberlik yapar ve tavsiyelerde bulunur Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin faaliyetlerini puanlar, geri bildirim sunar ve öğrenme çalışmalarını tasdik eder Araştırmacı: Alan ile ilgili yeni bilgilerin uzaktan öğretim ortamlarında nasıl etkili bir şekilde öğretileceğine araştırır ve uygular
 • 19. z Öğrenen Rolleri Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır. Bride ve Beers bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki temel öğrenen rolü tanımlamışlardır: Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır. Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanılabilmektedir.