Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Motioner med Distriktsstyrelsens yttranden och svar för Distriktsstämman 9/4 – 2011   Centerpartiet Stockholms stad  ...
Motion 1:2011. Om informationspolicy för Centerpartiet.Motionär: Marianne NordMotion 2:2011. Ang. att inskränka fackets ro...
Motionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 15:2011. Avskaffa fasta skollovMotionär: Tobias Wahlqvist, Stureplans...
Motion 28:2011. Kräv fullständiga beräkningar av transporterskoldioxidutsläpp.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Inners...
MotionerMotion 1:2011. Om informationspolicy för CenterpartietMotionär: Marianne NordJag vill se två ledande principer för...
Svar på motion 1:2011Motionären lyfter frågan om internkommunikation för att alla medlemmar ska få möjlighet attdelta i pa...
Att      anse motionen besvarad.Att      sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 2:2011. Ang att ins...
välfärden. Människor avskräcks från att vilja driva företag. Blockad är en grundlagsstadgadrättighet för fackförbund att ö...
Motionären föreslår också upprättandet av en ”svart lista” över företagare som är belagda mednäringsförbud. Tjänster för k...
hans/hennes drivkraft och flexibilitet att finna eller skapa sig ett arbete. Det är också upp tillindividen att själv välj...
Motionssvar nr 3:2011Motionärerna tar upp en av de grundläggande frågorna om organiseringen av kärnan i densvenska välfärd...
en kärnfråga att lösa för att företagare ska känna en trovärdighet för systemet och attbetalningsviljan inte ska försvinna...
Uppmuntra sparande.För att öka möjligheten och uppmuntra uppbyggandet av ett sparkapital som kan användastill nyföretagand...
Fredrik PosseHelen TörnqvistStockholmscenternMotionssvar 4:2011.Motion 4 besvaras tillsammans med Motion 12. Se Motion 12 ...
Jag föreslår:– Att distriktsstämman med instämmande sänder denna Motion till riksstämman.Stockholm den 25 februari 2011Bru...
Rengöringen tycks också vara ganska slumpmässig. Så till exempel hålls sedan en tid,bropelarna under Tranebergsbron klotte...
arbeta aktivt med att bekämpa skadegörelse som klotter. Därför har Stockholm, sommotionären också nämner, en 24-timmarsreg...
Jag föreslår inte ändring i lagstiftningen men det vore bra om attityden kunde förändras motmer smidighet och samarbete.Hä...
Några av förvaltningarna har utbildat sin personal i sk eco-driving, dvs sparsam körning. Ikörkortsutbildningen ingår seda...
Systembolagets roll bör därför förändras till att bli ett tillstånds- och kontrollorgan förförsäljningen av alkoholhaltiga...
instämmer i att Systembolagets kompetens skulle passa bra att användas till detta i enlighetmed vad motionärerna föreslår....
Att ta bort hastighetskameror vore ett bra första steg till ökad säkerhet.Jag yrkar:– Att Centerpartiet verkar för att ta ...
De senaste åren har allt mer av utbildningspolitiken handlat om att så många som möjligt skastudera. I kombination med hög...
– Att Motionen bifalles i sin helhet.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplan...
utbildning för att studenterna valt bort dem på grund av att egenkostnaderna skulle bli förhöga är inte försvarbart.Distri...
AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 11:2011.Centerpartiets handelspolitik har alltid varit för frihandel, öppenhe...
Motion 12:2011. Synliggör skatternaMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSkatterna är oerhört centrala för hela sa...
uppräkningsfaktor. Denna preliminärskatt kan ändras under året om inkomstförhållandenändras, eller på annat sätt inte över...
att frikoppla den enskilde individens skatteskyldighet från arbetsgivaren. Eventuellaextrainkomster har den senare faktisk...
Distriktsstyrelsen håller med motionsförfattaren om att skattehöjningar ska vara svåra attdriva igenom. Att vara rädd om s...
Det är därför beklämmande att i vår relativt fria och upplysta tid betrakta tillkomsten av ochsträvanden efter lagstiftnin...
2007 (Artikelnr 2007-131-48) är det svårt att få en ”entydig och klar bild av omfattningen”.Den enda tendens som kan spåra...
Motionären menar att om två vuxna människor på frivillig grund kommer överens om att bytasexuella tjänster mot betalningsm...
mer mot köparen än säljaren, som är i en utsatt situation. Den syftar till att strypa efterfråganoch på så sätt minska utb...
skulle leda till att vi ser mindre av trafficking.Situationen för många sexarbetare har kommit att förvärrats av de signal...
I grunden ligger synen på framförallt sex hos kvinnor som något smutsigt och skambelagt.Horkomplexet talar sitt tydliga sp...
pensionsavsättningar med mera. Flera sexarbetare har lyft detta i debatten under senare årefter som de som alla andra vill...
ligger en undersökning av sexköpare till grund som säger att de i dag köper mindre sex äninnan lagen och sedan har man stu...
Motionären har en poäng i att underlätta för föräldrar att umgås med sina barn och att kunnavara ledig då det passar famil...
på en marknad som redan är extremt konkurrensutsatt. Ett huvudargument som SVT brukarföra fram i debatten för att rättfärd...
radioapparater tog emot. Det var länge sedan. Nu finns tekniken och mångfalden för att visjälva ska kunna bestämma över vå...
Att      bifalla motionenAtt      sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 17:2011. Rätten till ett p...
argumentera för men sammantaget ger de en tydlig bild som säger att staten i allt störreomfattning kan ta del av informati...
Att starta och driva ett företag är ofta förknippat med hårt arbete. Under uppstartsfasen levermånga företagare med knappa...
Att      sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 19:2011. Avskaffande av allmänna helgdagarMotionär: Avde...
Lagen i fråga består av endast två paragrafer där kärnan i lagen sammanfattas i den förstaparagrafen:       1 § Med...
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Motioner med yttranden och svar 2011
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Motioner med yttranden och svar 2011

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Motioner med yttranden och svar 2011

 1. 1. Motioner med Distriktsstyrelsens yttranden och svar för Distriktsstämman 9/4 – 2011 Centerpartiet Stockholms stad 1
 2. 2. Motion 1:2011. Om informationspolicy för Centerpartiet.Motionär: Marianne NordMotion 2:2011. Ang. att inskränka fackets roll för att värna näringsfrihetenför fler företag.Motionär: Helen TörnqvistMotion 3:2011. Ang. nytt socialförsäkringssystem.Motionärer: Helen Törnqvist & Tobias WahlqvistMotion 4:2011. Om sänkta skatter för fler företag och jobbMotionärer: Fredrik Posse & Helen TörnqvistMotion 5:2011. Översyn av stadgarnaMotionär: Bruno KlerbyMotion 6:2011. Angående klotterMotionär: Bruno KlerbyMotion 7:2011. Bättre signalsystem för effektivare o lägreenergiförbrukning.Motionär: Bruno KlerbyMotion 8:2011. Omreglera SystemmonopoletMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 9:2011. Säkrare trafik utan fartkamerorMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternMotion 10:2011. Förbättrad högre utbildning med mer personligt ansvarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 11:2011. Frihandel skapar fria samhällen med fria människorMotionär: Avdelningsmotion – StureplanscenternMotion 12:2011. Synliggör skatternaMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 13:2011. SkatteslöseriMotionär: Christer Mellstrand, StureplanscenternMotion 14:2011. Avskaffa sexköpslagen 2
 3. 3. Motionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 15:2011. Avskaffa fasta skollovMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternMotion 16:2011. Avskaffa TV-licensenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 17:2011. Rätten till ett privatlivMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 18:2011. Dubbelt grundavdrag för företagareMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 19:2011. Avskaffande av allmänna helgdagarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 20:2011. Centerpartiet ska sluta bedriva kyrkopolitikMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 21:2011. Enhetlig skatt- skapar rättvisa och räddar välfärdsstatenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 22:2011. Gratis lokaltrafikresor for pensionärer 75+Motionär: Irene NybergMotion 23:2011. Skänk bort Miljonprogramhusen till de boende.Motionär: Irene NybergMotion 24:2011Motionär: Anita LackbergMotion 25:2011. Motion om att värna barns rätt till skolgångMotionär: Helen Törnqvist, StockholmscenternMotion 26:2011. Inget dubbdamm i städernaMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 27:2011. Gör det lättare att byta nationsmedborgarskap inom EU.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, Stockholm 3
 4. 4. Motion 28:2011. Kräv fullständiga beräkningar av transporterskoldioxidutsläpp.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 29:2011. Lägre viktgräns för krav på C-behörighet i körkortMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 30:2011. Sommartid en månad tidigareMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 31:2011. Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än småbilarMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 32:2011. Statliga bolag bör gå före i energiomställningenMotionär: Cleanteachnätverket via Peter Platell 4
 5. 5. MotionerMotion 1:2011. Om informationspolicy för CenterpartietMotionär: Marianne NordJag vill se två ledande principer för Centerpartiets informationsarbete: 1. En öppenhet i partiets arbete, så att inte bara politiska ställningstaganden redovisas kontinuerligt t.ex. på webben utan också diskussioner och debatter, som kan leda till ändrade ståndpunkter. Öppna arkiv där man efteråt kan ta vilka argument det var som blev avgörande. Det senare kanske kunde ske i samarbete med Wikipedia. 2. Alla medlemmar ska – enligt principen alla människors lika värde – få möjlighet att delta i partiets verksamhet. Många nås av information via e-post och Internet, men inte alla. Även datorlösa medlemmar måste få vara med. Någon form av tryckt information typ Bladet krävs. Den måste vara regelbunden. Andra vägar kan tänkas som komplement t.ex. SMS-utskick eller ett telefonnummer med inspelad information.Dessutom bör en satsning göras för att få fler medlemmar delaktiga i de politiskadiskussionerna t.ex. genom utbildning i sociala media.Jag föreslår stämman besluta– Att ta fram en informationspolicy för Centerpartiet i Stockholm med hänsyn tagen tillMotionen synpunkter.– Att göra en satsning för att få fler medlemmar delaktiga.– Att skicka Motionen till Riksstämman för motsvarande diskussion på riksplanet.Hägersten den 27 februari 2011Marianne NordHägersten-Skärholmens Centeravdelning 5
 6. 6. Svar på motion 1:2011Motionären lyfter frågan om internkommunikation för att alla medlemmar ska få möjlighet attdelta i partiets verksamhet. Frågan är viktig, inte minst i en folkrörelse som Centerpartiet.För några år sedan gjorde Stockholmscentern en översyn av sin internkommunikation ochutvecklade bland annat medlemstidningen Bladet. Vi har även de senaste åren börjat medsms-utskick som komplement till e-post och vanliga postutskick. I tillägg till detta finnsstockholmscentern.se, med kalendarium och annan viktig information.Under vintern och våren har diskussion kring internkommunikationsarbetet pågått idistriktsstyrelsen. Vi har funnit att kommunikationen inte har fungerat optimalt, av olika skäl.Dels har Bladet inte den höga läsbarhet som hade varit önskvärt, i synnerhet inte i relation tilldet arbete som lagts ner på den, dels har e-posten blivit alltför omfattande. Till det kommer attdet sker en snabb utveckling på kommunikationsområdet, där sociala medier som Twitter ochFacebook används alltmer och där vi ser ett behov av att bli mer strategiska. Därutöver serdistriktsstyrelsen behovet av att på ett bra sätt även nå fram till de medlemmar som inte hartillgång till e-post eller internet. Det handlar alltså om att få en så god kommunikation sommöjligt, samtidigt som vi har begränsade resurser i form av både personal och ekonomi.Vid distriktsstyrelsens möte den 1 mars 2011 beslutades att inleda ett nytt sätt att arbeta medinternkommunikation. Vi valde då att lägga ner Bladet och att istället satsa på en ständigtuppdaterad webbplats och ett informationsbrev via e-post som helst ska gå ut veckovis. Vi skaockså i högre utsträckning använda oss av sms-information, till exempel när vi med kortvarsel behöver folk som gör kampanjinsatser, eller när någon i Stockholmscentern har endebattartikel publicerad i en tidning. Under våren går ett brev ut till alla de medlemmar tillvilka vi saknar e-postadress. Vi uppmanar dem som har en e-postadress, men som ännu inteuppgett den till partiet, att göra så. Till dem som inte har en e-postadress ska ombudsmannenmed viss regelbundenhet skicka utskrifter av webbkalendarium och veckoe-post per vanligpost.Motionären nämner också i motionen information från Riksorganisationen. Då partiet just nugenomgår en översyn av all kommunikation, bland annat med anledning av att en nypartisekreterare tillträtt, vill vi avvakta och se resultatet av den översynen.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta: 6
 7. 7. Att anse motionen besvarad.Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 2:2011. Ang att inskränka fackets roll för att värna näringsfriheten förfler företag.Motionär: Helen TörnqvistCenterpartiet vill se ett Sverige där vi har en god välfärd. Denna välfärd byggs upp med hjälpav pengar som samlas in till vår gemensamma skattekista. Skatter i form av inkomstskatt,mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter mm tas ut på arbete. Dessa skatter tas till stor del ut avföretagare som anställer personer eller säljer varor. Sverige behöver ha fler som blirföretagare. En företagare är en person som med egen tid, kapital, engagemang och kompetensförverkligar en affärsidé. När individers drivkrafter är så pass starka att man väljer att ge såmycket av sig själv att man vill kämpa för att bidra till vår gemensamma välfärd ska dettavärde värnas. Då krävs det att samhället står upp för näringsfriheten.Näringsfrihetens störste fiende är arbetsrättslagstiftningen som ger fackförbunden en orimligtstor roll. Fackens makt måste minskas, om fler ska vilja bli företagare. Fackens roll skrämmerföretagen att anställa och hindrar dem att växa. Fackförbunden är alltså ett hot mot tillväxtensom kan rädda välfärden för en åldrande befolkning, men också mot individens frihet då dearbetar kollektivistiskt. Inom offentlig sektor arbetar fackförbunden givetvis med störst fokuspå sina medlemmar, de anställda, som dock är ett medel för att nå målet, nämligen nöjdabrukare. På en modern och trygg arbetsmarknad måste företagare få bestämma vilkenkompetens som krävs för att bli konkurrenskraftig, men facken motsätter sig en reformeringav arbetsrätten och slopande av turordningsreglerna, vilket gör att företagaren inte fårbestämma över sina egna resurser. Detta är ett hot mot näringsfriheten.Fackförbunden spelade en stor och viktig roll i förra seklets början. Facken var med ochstiftade rådande arbetsrättsliga lagar under 1970-talet för en annan arbetsmarknad.Industrisektorn har minskat, medan tjänsteföretagen ökar hela tiden. Allt färre väljer att gåmed i ett fackförbund. Signalen är tydlig om att vi måste tona ned fackens roll.Den arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller ett antal stridsåtgärder som bygger på konflikt,snarare än konsensus och samarbete. Sympatistrejk härleds till att arbetare ska visa solidaritetmed arbetare i en helt annan bransch, vilket är osolidariskt med den svenska välfärden. Vidstrejk blir arbetsgivaren, som ofta är en företagare, drabbad. Lägre intäkter kommer in till 7
 8. 8. välfärden. Människor avskräcks från att vilja driva företag. Blockad är en grundlagsstadgadrättighet för fackförbund att övervaka en arbetsplats som ska förhindras till ekonomiskaförbindelser.Jag menar att det ska stå en arbetsgivare fritt att teckna vilket avtal som helst med enarbetstagare. Människor måste ses som starka, kompetenta, fria individer. Men det som står iavtalet ska givetvis följas av företagaren. Annars ska han/hon under en tid få näringsförbud,samt listas på Internet, så att uppgifterna lätt kan hittas av arbetstagare. Efter avtjänat straffmåste personen ifråga återigen betraktas som oskyldig.Att minska fackets roll är viktigt för att få fler företag där de nya jobben växer fram. Jobb somkan ge oss skatteintäkter till en framtida förnyad välfärd som behövs för våra barn och äldre.Jag yrkar:– Att arbetsrättslagstiftningen skrivs om så att arbetsgivaren har möjlighet att skriva de avtalhan/hon vill med arbetstagaren– Att på Internet lista företagare som har näringsförbudHelen Törnqvist, StockholmscenternMotionssvar 2:2011I flera uppmärksammade fall har små företag utsatts för starka konfliktåtgärder av olikafackförbund, för att tvingas skriva på avtal som ingen anställd vid företaget önskat. I någrafall har det gått så långt att företag har tvingats i konkurs.Centerpartiet har i olika omgångar adresserat problemet att den svenska arbetsmarknaden,med fackförbundens starka makt, inte riktigt är framtidssäkrad. Den lagstiftning somfackförbunden stöder sig på, när försöker framtvinga kollektivavtal, är tillkommen ochkonstruerad för en tid då det svenska näringslivet såg annorlunda ut. På väg in ett samhälledär tjänstesektorn blir större och industriarbetena färre, måste samhällets institutioner hängamed. De nya företagen är mindre och ägare och anställda arbetar ofta sida vid sida. Bådeanställda och ägare är individer med individuella förmågor. För vissa passar kollektivavtal braoch för andra gör det inte det. En lagstiftning som då tillåter en extern part att påtvinga allaföretag kollektivavtal är orimlig. Av såväl rent principiella skäl, som samhällsekonomiskaeftersom den nödvändiga strukturomvandlingen – och framväxten av nya jobb – hindras. 8
 9. 9. Motionären föreslår också upprättandet av en ”svart lista” över företagare som är belagda mednäringsförbud. Tjänster för kreditupplysning erbjuds på den privata marknaden och frågan omnäringsförbud kan besvaras genom dessa tjänster.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionens första att-satsAtt anse motionens andra att-sats besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreReservation:Per Karlberg och Fredrik Bojerud reserverade sig till förmån för avslag på motionens första att-sats.Helen Törnqvist reserverade sig till förmån för bifall till motionen i sin helhet.Motion 3:2011. Ang nytt socialförsäkringssystemMotionärer: Helen Törnqvist & Tobias WahlqvistCenterpartiet strävar efter ett Sverige där varje individ får växa. I ett starkare, rikare Sverigehar vi starka individer vars fulla potential kommer till sin rätt i företagande, övrigt arbetslivoch civilsamhället. Den viktigaste vägen till egenmakt är självförsörjning. Alliansensarbetslinje är grunden för ett samhälle där fler dagligen går med stolthet till jobbet.Nästa steg är att anpassa samhällets skyddsnät så att det signalerar människovärde, men ocksåpremierar sysselsättning och gör att människor blir friare att fatta egna beslut.På partistämman i Örebro 2009 beslutades att arbetslöshetsförsäkringen ska vara obligatorisk.Detta ifrågasätter vi, men menar att den bör individualiseras och omformar den så att privatacertifierade försäkringsbolag och fackförbund får möjlighet att erbjuda försäkringar. Dessaska alltså ta in avgifterna, betala ut ev. stöd och ansvara för omställning och jobbcoachning.I ett nytt arbetslöshetsförsäkringssystem bör företagare och arbetstagande vara likställda på såsätt att det är upp till individen själv att avgöra vilken nivå på försäkringen som önskas, vilkenlämpligen avgörs utifrån individens attraktion på arbetsmarknaden i kombination med 9
 10. 10. hans/hennes drivkraft och flexibilitet att finna eller skapa sig ett arbete. Det är också upp tillindividen att själv välja försäkringsbolag/fackförbund.Det är viktigt att samhället finns för att skydda och ge stöd när det verkligen behövs. Därförmåste även försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd vara människovärdigt och syfta till attarbetslinjen stärks. Vi anser att socialbidraget ska göras om till sociallån, som av individenkan tas av kommunen till en lägre ränta än av bankerna, just för att låntagaren ska kunna fåstöd och hjälp med ev. avbetalningsplaner. Pengarna ska alltså betalas tillbaka i sinom tid,vilket signalerar ett människovärde och visar på att du får ta en konsekvens av dinahandlingar. Kanske behövs någon form av övergångsperiod för människor som har befunnitsig i det gamla samhällssystemet och inte alls är vana vid att tänka på det nya sättet ellerbefinner sig i en utsatt situation.I socialförsäkringssystemet bör även en människovärdesgaranti införas. Garantin ska ge rättentill varje individ i Sverige att få tillbaka sitt människovärde när behovet uppstår. Personer somvill bryta ett missbruk, lämna brottslighet, hemlöshet, prostitution eller missförhållanden skafå omedelbart och adekvat stöd då han/hon söker hjälp. Att själv välja att ta sig ur en dåligsituation är ett stort steg och ska belönas med direkt agerande från samhället och de utföraresom samhället beställer tjänster från.Vi yrkar att:– En individualiserad arbetslöshetsförsäkring införs– Arbetslöshetsförsäkringen kopplas ihop med jobbcoaching/arbetsförmedling– Det ska vara frivilligt att teckna en arbetslöshetsförsäkring– Socialbidrag istället utvecklas till sociallån– En människovärdesgaranti införs– Sända Motionen vidare till partistämmanHelen TörnqvistTobias WahlqvistCenterpartiet i Stockholms stad 10
 11. 11. Motionssvar nr 3:2011Motionärerna tar upp en av de grundläggande frågorna om organiseringen av kärnan i densvenska välfärden nämligen socialförsäkringarna. Den pågående parlamentariskasocialförsäkringsutrednigen, Psfu, ser över den långsiktiga hållbarheten försocialförsäkringarna och ser över en eventuell samordning av a-kassan ochsocialförsäkringen.Motionärerna föreslår ett ökat mått av individualisering av försäkringarna och motsätter sig enobligatorisk a-kassa. De fakto är det så redan i dag att socialförsäkringarna allt merindividualiseras. Allt fler har tilläggsförsäkringar som antingen är avtalsförsäkringar somkommer med anställning och fackmedlemskap eller så har man valt att själv, helt privat,teckna sig tilläggsförsäkringar. Alla torde vara överens om att samhället ska stå för detyttersta ekonomiska skyddet i händelse av sjukdom eller arbetslöshet. Frågan vi kan ställa ossär hur högt den ska gå. Att den allmänna socialförsäkringen allt mer blir engrundtrygghetsförsäkring som vi som individer sedan kan välja att göra tilläggsförsäkringartill är att föredra. Det skulle också kunna stärka skyddet för dem som behöver det mest ochkommat att ge dem som har den relativt att bra ett något större eget ansvar.Frågan om en obligatorisk a-kassa är både kontroversiell och svårhanterad. De somförespråkar en obligatorisk a-kassa har egentligen inte definierat vad de menar med det.Många talar egentligen om en allmän a-kassa i stil med hur försäkringssystemet i dagfungerar. Debatten om vilken väg vi bör välja i centerpartiet borde ta sin grund iföreningsfrihet och möjligheten att själv ta ett större ansvar om man så önskar. En sån linjegår i rak kontrast till en obligatorisk a-kassa med medlemskap men behöver inte gå emot enallmän a-kassa som man skull omfattas av med endast skattepliktighet som grund.Motionärernas förslag om att öppna upp för a-kassorna att driva arbetsförmedlingar är enmöjlighet som genast bör prövas. I och med att a-kassorna står för kostnaderna vidarbetslöshet finns starka incitament för att driva en effektiv förmedlingsverksamhet och dendörren bör öppnas i stället för att som i dag vara stängd då det saknas lagstöd för sådanverksamhet.Det är välkommet att motionärerna lyfter företagarens tillgång till trygghetssystem och det är 11
 12. 12. en kärnfråga att lösa för att företagare ska känna en trovärdighet för systemet och attbetalningsviljan inte ska försvinna. Möjligheten till att välja en så kallad opt out-väg för densom så önskar bör finnas.Önskvärt är också en generell diskussion om samhällets ansvar, skyddsnät och kostnader. Alltför mycket av stuprörstänkanden gör ibland att staten justerar sina regleringar ochkostnaderna hamnar i stället på kommunernas försörjningsstöd. Det är bara att skjutaproblemen under mattan utan att ta dem på allvar. Målet måste precis som motionärernaskriver vara att ge ett grundläggande skydd som tillåter egna val och låter individen växa.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 4:2011. Om sänkta skatter för fler företag och jobbMotionärer: Fredrik Posse & Helen TörnqvistAlliansen har under mandatperioden drivit jobblinjen (dvs. en ökning av arbetskraftsutbud),som har fungerat tämligen väl, trots finanskrisen. Vad som varit otillräckligt är dockföretagens efterfrågan på arbeten. Nu behövs ytterligare fokus på att skapa arbetstillfällen. Vibehöver en politik som mycket starkare uppmuntrar till ny- och tillväxtföretagande. Vi ser ettstort behov av förändringar i skattereglerna, vilka skulle möjliggöra arbetsskapande genom attminska riskerna för företag att anställa och expandera.Sverige måste bli ett land där det blir mer lönsamt att starta, driva och avyttra företag. Därförmåste vi sänka risken att driva företag. Snarast behöver även den svenska skattebelastningensänkas till den europeiska nivån för att vi ska kunna konkurrera på den internationellamarknaden.Centerpartiets ambition att göra Sverige till ett av världens mest företagsvänliga länder måstestyrkas ytterligare.Vi ser tre områden där det finns ett reformbehov för fler företag och jobb: 12
 13. 13. Uppmuntra sparande.För att öka möjligheten och uppmuntra uppbyggandet av ett sparkapital som kan användastill nyföretagande (både i egna och i andras företag) ser vi att den statliga inkomstskatten börslopas helt. En rättvis skatt med samma skattesats rätt över skulle underlätta sparandet till enstartplåt.Underlätta för människor att tjäna pengar på att driva företag.Det måste bli mer lönsamt att driva företag och att anställa. Jobbskatteavdraget har varit ettsteg i rätt riktning även för företagare. Skattesänkningen för fåmansbolag med storalönekostnader är ett annat. Men det behöver göras mer.Arbetsgivaravgifterna måste sänkas. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden för såvälbefintliga företag som för nya, vittnar företagens organisationer om.När det gäller enskilda firmor betalar dessa preliminära skatter i förskott. Staten tvingar alltsåföretagarna att betala skatt i förskott (alltså låna ut pengar till staten!), innan det blivit någonvinst, eller man ens börjat tjäna pengar. Detta system behöver förändras så att företagarenistället betalar en faktisk skatt i efterskott, som sker med moms. Företagaren vill givetvissnabbt kunna leva på sitt företagande.Stoppa straffbeskattningen av s.k. fåmansbolagsägare.När en fåmansföretagare, dvs. företagare med ett aktiebolag som ägs av ett fåtal personer,säljer sitt företag blir reavinsten 58 % upp till en viss nivå (beskattning sker som om det varitlön) istället för 30 % som det är i alla andra fall. Detta är djupt orättvist och kontraproduktivt.Reavinstskatt för fåmansbolagsägare måste sänkas till 30 % snarast.Vi yrkar:– Avskaffa systemet med preliminära skatteinbetalningar till förmån för betalning av faktiskskatt i efterskott.- Införa en enhetlig procentuell skattenivå för samtliga inkomstslag- Sänka arbetsgivaravgifterna- Att sänka reavinstskatten till 30 % för fåmansbolag 13
 14. 14. Fredrik PosseHelen TörnqvistStockholmscenternMotionssvar 4:2011.Motion 4 besvaras tillsammans med Motion 12. Se Motion 12 med svar.Motion 5:2011. Översyn av stadgarnaMotionär: Bruno KlerbyVid stämman i Örebro antogs nya stadgar för Centerpartiet.Jag var inte med vid stämman och har kanske inte bakgrunden klar för mig men icke destomindre anser jag att de nuvarande stadgarna behöver en förnyad översyn.Grunden i organisationen, avdelningen, har blivit något betydelselöst som kan hanteras hursom helst och denna Motion tar sikte på detta.Det står i par. 12 att avdelningen är en självständig juridisk person. Därmed antyds att den haren viss tyngd. Efterföljande text motsäger dock detta.Den är alltför oprecis och ofullständig och ger stort utrymme för godtycke.Istället för att vara ett stöd för ordning och reda bidrar den, efter vad jag redan kunnatobservera i verkligheten, till förvirring och oreda.Man kan nog säga att stadgarna är demokratiskadliga.Den tillhörande arbetsordningen förbättrar inte.Tyvärr är det nog så att väljarkåren så småningom inser detta förhållande och eftersompolitiken nu för tiden mer handlar om förtroende än om ideologi kommer det att skada partiet.Ett statsbärande parti måste helt enkelt ha fungerande stadgar.För den som tycker att ”byråkratin” kring avdelningen är för betungande finns ju möjlighetenatt ansluta sig till kretsen och ingå i någon lösare sammanslutning av typen ”nätverk” ellerliknande. 14
 15. 15. Jag föreslår:– Att distriktsstämman med instämmande sänder denna Motion till riksstämman.Stockholm den 25 februari 2011Bruno KlerbyMotionssvar 5:2011.Motionären anser att Centerpartiets stadgar behöver en översyn. Bland annat hävdarmotionären att stadgarna är demokratiskadliga och bidrar till förvirring och oreda.Distriktsstyrelsen har inte upplevt de påtalade bristerna. Vi anser att det är positivt attavdelningar är frivilliga. Det ger bättre demokrati att varje medlem har varsin röst pådistriktsstämman och inte som fallet var tidigare då man hade representativ demokrati ochbara ett fåtal hade rösträtt. En översyn av stadgarna pågår.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 6:2011. Angående klotterMotionär: Bruno KlerbyVi har i över 20 års tid plågats av klotter.Detta fenomen som gör en vanlig promenad, både hemomkring och i närliggandeströvområden, till en dyster och humörnedsättande upplevelse.Man kan gott tala om mental miljöförstöring.Jag tror att klottret har större negativ påverkan på trivsel och samhällsanda än vad vi kansketror.Kommunen har, jämfört med tidigare år och under moderat ledning intensifieratklotterbekämpningen. Framsteg har gjorts och det har säkert uppskattats men hittills har dettyvärr inte räcktKommunen sägs ha en 24-timmarsregel när det gäller borttagning. Den följs inte - inte ens iStadshusets omedelbara närhet. 15
 16. 16. Rengöringen tycks också vara ganska slumpmässig. Så till exempel hålls sedan en tid,bropelarna under Tranebergsbron klotterfria - en ganska undanskymd plats - medan klotterlängs Essingeleden och Klarastrandsleden får sitta i åratal.Det är också tydligt att det är kommunala, f.d. kommunala och statliga anläggningar såsomelskåp, lyktstolpar, transformatorstationer, förrådsbyggnader, skolbyggnader, parkbänkar ochliknande som sköts sämstÄven SL tycks ha börjat tappa mark på senare tid.Här behövs uppenbarligen nya tag och kanske ny metod.I Tyskland målar man över klotter. Det är förmodligen enklare, snabbare och jämfört medhögtryck mer skonsamt för underlaget.Kanske kan detta utvecklas ytterligare genom att frivilliga kostnadsfritt hämtar utrengöringsmaterial från kommunen och på så sätt håller sitt kvarter eller del av sin stadsdelklotterfri. Erfarenhet av detta finns och det kommer troligen att fungera. Åtminstone bitvis.Förutsättningarna att komma till rätta med detta är numera större än tidigare.Dels har vi ett centerpartistiskt stadsmiljöborgarråd och dels har vi den nya lagen omföräldrars ekonomiska ansvar. Den senare kommer troligen att avhålla många klottrare.Mot ”den hårda kärnan” bland klottrarna är det antagligen snabb rengöring eller övermålningsom kan ge framgång.Jag föreslår– Att stämman instämmer i Motionen och uppmanar våra kommunalt förtroendevalda attaktivt arbeta med denna fråga.Kristineberg den 19 februari 2011Bruno KlerbyMotionssvar M6:2011Motionären lyfter fram problemet med klotter och vill att Centerpartiets förtroendevalda ikommunen arbetar aktivt med klotterfrågan. Distriktsstyrelsen instämmer i att staden ska 16
 17. 17. arbeta aktivt med att bekämpa skadegörelse som klotter. Därför har Stockholm, sommotionären också nämner, en 24-timmarsregel när det gäller borttagning av klotter påkommunal egendom. För att klotter ska kunna saneras så krävs det dock att detta anmäls viatelefon eller web. Stockholmarna måste med andra ord själva anmäla klotter för attkommunen ska sanera detta. För klotter på privat egendom så är det naturligtvis intekommunen som står för kostnaden eller arbetet. Det finns säkert nya metoder som börstuderas i syfte att få en bättre klotterbekämpning. Distriktsstyrelsen förutsätter att deförtroendevalda som har att sköta klotterfrågan håller sig uppdaterade och arbetar aktivt medfrågan.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 7:2011. Bättre signalsystem för effektivare o lägre energiförbrukning.Motionär: Bruno KlerbyI Stockholm förflyttar jag mig vanligen till fots eller med buss.Man tvingas ofta konstatera att fotgängarkulturen i Stockholm är dålig,Jag syftar på de många som störtar ut på övergångsställen utan uppsikt åt något håll samt påde som trycker på knappen och sedan går direkt med ett senare onödigt trafikstopp som följd.Vi har alla många gånger sett en buss, kanske med 40-50 passagerare, tvingas stanna därföratt en, oftast, ”jäktad” pensionär eller ungdom anser sig just då behöva korsa gatan.Förutom den försämring av trivseln och den irritation som detta, i mitt tycke, djupt egoistiskaoch osociala beteende medför tillkommer ökad energiförbrukning.En buss eller tung lastbil med fart har ganska mycket rörelseenergi i sig. Denna försvinnersom värme vid inbromsning och måste tillföras igen med extra bränsleförbrukning som följd.Till detta kommer tillskott av partiklar från bromsbeläggen.Trafik är ett samarbete som alla bör delta i. 17
 18. 18. Jag föreslår inte ändring i lagstiftningen men det vore bra om attityden kunde förändras motmer smidighet och samarbete.Här ett par förslag i den riktningen:– För det första skulle det behövas något slags enkelt och allmänt accepterat signalsystemmellan fotgängare och bilförare.Exempelvis skulle den fotgängare vid ett övergångsställe som, i likhet med mig, helst ser atten ensam bil går före kunna signalera detta genom att titta åt annat håll.– Ett annat konkret förslag kan vara att genomföra en kampanj som tar sikte på den onödigaenergiförbrukningen.För att få förståelse för denna bör den koncentreras på kollektivtrafiken och exempelvis hatemat ”BUSSEN FÖRST” eller någon liknande.En bieffekt blir en något bekvämare kollektivtrafik.Jag föreslår:– Att stämman med instämmande lämnar Motionen till fullmäktigegruppen.Kristineberg den 15 februari, 2011Bruno KlerbyMotionssvar 7:2011.Motionären synliggör det samarbete som måste äga rum för att stockholmstrafiken smidigtska flyta på. Konkreta förslag är att införa ett allmänt accepterat signalsystem samt eninformationskampanj om trafikansvar, vilken skulle syfta till att ge kollektivtrafikmedelföreträde.På Stockholms stads trafiknämnds hemsida nämns att många olyckor sker vidövergångsställen. En kampanj med namn ”Ta ögonkontakt innan du går över” genomfördestillsammans med NTF och polisen under 2010. Precis som motionären föreslår poängterasfotgängarnas, cyklisternas och bilisternas eget ansvar. Staden arbetar också med att samarbetamed skolor för att barn ska ha en så säker, trygg och hälsosam miljö som möjligt. 18
 19. 19. Några av förvaltningarna har utbildat sin personal i sk eco-driving, dvs sparsam körning. Ikörkortsutbildningen ingår sedan 2007 moment om sådan körning. Det är också möjligt attköpa kurser från trafikskolor för att uppdatera sig. Genomsnittsbilisten kan med eco-drivingminska sin bränsleförbrukning med femton procent.Distriktsstyrelsen menar att eget ansvar i trafiken är av största vikt. När många människor görrätt blir det svårt att göra fel. När många människor pratar om eco-driving sprids metoden.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 8:2011. Omreglera SystemmonopoletMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSverige har en tradition av en strikt och ansvarsfull alkoholpolitik. En komponent ialkoholpolitiken har varit systembolagets monopol på försäljning av alkoholdrycker.I praktiken har detta monopol förlorat en del av sin mening i och med EU-medlemskapet ochmer liberala införselregler. Det är i dagsläget fullt lagligt att beställa alkoholdrycker pånärbutiker, så länge svenska alkoholskatter betalas. En del av närbutikerna har i sina systemfunktioner för enkel och smidig hantering av alkoholskatterna.Intresset för mat och dryck är på stark frammarsch i Sverige. Över hela landet växer nyaföretag fram, specialiserade på att möta denna utveckling genom att erbjuda sina kunderlivsmedel av hög kvalitet. Detta är frågor i vilka Centerpartiet har både kunnande ochtrovärdighet. Det är därför naturligt att Centern också leder den politiska utvecklingen påområdet.Som en del av satsningen på matlandet Sverige, är drycker en naturlig del. Svenska tillverkarevill kunna sälja sina produkter på gårdarna, men det finns en oro att detta inte är förenligt medden svenska statens undantag från Europeisk rätt vad beträffar alkoholmonopolet.Dagens förbud för privata företag att sälja alkoholhaltiga drycker är ett hinder mot nya idéerom hur matlandets medborgare ska kunna utveckla intresset för mat och dryck.Själva idén med monopol är dessutom ideologiskt mycket tveksamt för ett liberalt parti. 19
 20. 20. Systembolagets roll bör därför förändras till att bli ett tillstånds- och kontrollorgan förförsäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige, men att själva försäljningen kan ske genomprivata företag.Den som vill öppna en vinbutik ska kunna söka tillstånd till detta av systembolaget som ocksåkan erbjuda utbildning och rådgivning vad beträffar de regler som gäller för försäljning avalkoholdrycker.Företagare och anställda i privata företag är varken bättre eller sämre på att följa lagen änanställda på myndigheter eller i statliga monopolföretag, men att separera ut tillsynen frånutförandet är en åtgärd som kan stärka kvaliteten i arbetet med att tillhandahålla dryckerna ienlighet med lagen. Risken att förlora sitt tillstånd för alkoholförsäljning gör också företagensincitament att följa lagen mycket starka.Vi föreslår därför– Att Centerpartiet verkar för att finna en överenskommelse i Alliansen om att privata företagska kunna sälja alkoholdrycker i Sverige.och– Att Centerpartiet verkar för att finna en överenskommelse i Alliansen att Systembolagetsroll omdefinieras till att behandla tillstånd för alkoholförsäljning, tillsyn, rådgivning ochutbildning för företag som vill sälja alkoholdrycker.och– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 8:2011Motionärerna tar upp inkonsekvenser, otidsenlighet och problem med rådande medalkoholmonopol. Distriktsstyrelsen delar motionärernas intentioner om att göra det möjligt förprivata företag att sälja alkoholdrycker i Sverige. Dessutom har distriktsstyrelsen ochmotionärerna en samsyn i att detta förutsätter ett starkt tillstånds- och kontrollorgan. Styrelsen 20
 21. 21. instämmer i att Systembolagets kompetens skulle passa bra att användas till detta i enlighetmed vad motionärerna föreslår.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionen samtAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 9:2011. Säkrare trafik utan fartkamerorMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternSverige får fler och fler fartkameror och Vägverket hävdar att dessa är en bidragandeanledning till varför andelen dödliga olyckor minskar. Det finns dock många fler faktorer somkan ha bidragit till denna minskning. Exempelvis har vi numera bättre och säkrare vägar äntidigare och likaså är bilarna säkrare än någonsin.Det finns många faktorer som avgör om en bilförare är trafiksäker eller inte. Just hastighet ärmätbart och därför läggs orimligt mycket fokus på just hastighet. Att visa hänsyn och se sinplats i trafikrytmen samt att vara utvilad och koncentrerad är minst lika viktiga faktorer förtrafiksäkerhet. Detta är dock inte mätbart på samma sätt varför inget fokus läggs på dessafaktorer.Det finns ett problem när hastighet är enda faktorn som avgör trafiksäkerhet. Indirekt sägerman att andra faktorer är mindre viktiga.Hänsyn är den enskilt viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn. Vi kan inte lagstifta om hänsyn, menvi kan ge bilförare det förtroende de förtjänar - ett förtroende som utvecklar eget ansvar ochvisad hänsyn.Ett lyckat exempel på hur färre regler har gett ökad säkerhet är den holländska stadenDrachten. De hade många olyckor, men testade att ta bort i princip alla trafikregler. Resultatetblev att antalet olyckor minskade drastiskt. Trafikanterna tvingades använda sitt omdömeistället för att luta sig mot statiska regler som i sig aldrig kan vara tillräckliga. Ett gottomdöme ger mer trafiksäkerhet än statiska regler.Hastighetskameror kostar mycket pengar både i installation och drift. Någon positiv effekt avdem är svår att påvisa och de leder fokus från andra viktigare trafiksäkerhetsfaktorer. 21
 22. 22. Att ta bort hastighetskameror vore ett bra första steg till ökad säkerhet.Jag yrkar:– Att Centerpartiet verkar för att ta bort alla fartkameror på vägar med hastighetsbegränsningöver 40 kilometer i timmen.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.Tobias WahlqvistStureplanscenternMotionssvar 9:2011.I dagsläget finns det ingen forskning kring hur fartkameror påverkar den enskilda förarensbeteende. Men Trafikverkets experter hänvisar till antalet minskade olyckor där fartkameroranvänds. Naturligtvis går det inte att härleda antalet minskade olyckor med enbartfartkameror, det finns självfallet även andra faktorer som påverkar eftersom där en fartkamerasätts upp följs det även med andra åtgärder, som till exempel bättre belysning ellervarningsskyltar.Centerpartiet anser att fartkameror är bland de mest kostnadseffektiva sätten att minskaantalet olyckor på vägarna, och än så länge finns det ingen statistik som kan motbevisa det.Motionären har rätt i sak, att genom att ge förare ansvar så kommer de även att ta ansvar försitt körande, men fartkameror har faktiskt lett till minskade antal trafikolyckor.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 10:2011. Förbättrad högre utbildning med mer personligt ansvarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternHögre utbildning är en central del i ett samhälle i utveckling. För att vara konkurrenskraftiga iframtiden behöver svenska utbildningars kvalitet hålla mycket väl i en internationelljämförelse. 22
 23. 23. De senaste åren har allt mer av utbildningspolitiken handlat om att så många som möjligt skastudera. I kombination med hög ungdomsarbetslöshet kan det leda till att många studerar utanegentligt mål utan snarare bara för att hålla sig sysselsatta. Skolor har också ekonomiskaincitament att så många som möjligt klarar utbildningen vilket kan leda till att kraven hålls påen lägre nivå jämfört med i andra länder.Med detta kommer en avsevärd kostnad för samhället. Att lägga resurser på utbildningarbedömer de flesta vara viktigt, men vi kan få mer kunskap för pengarna med en bättreutbildningspolitik.Kostnaden för utbildningar i Sverige är hög, men eftersom studenter sällan känner till denverkliga kostnaden finns det risk för att det upplevda värdet är betydligt lägre än det reellavärdet.Om högskole- och universitetsutbildningar finansieras av eleven själv blir det faktiska värdetav utbildningen tydligare. Elever som är måna om att få bästa möjliga utbildning för pengarnaställer högre krav och det blir lättare att jämföra skolor med varandra. En skola kan sätta etthögre pris på en viss utbildning, men om elever bedömer att utbildningen ifråga håller högrekvalitet kan de ändå välja denna. Det ger en tydligare konkurrens mellan skolor som leder tillatt de ständigt kommer fokusera på att skapa bästa möjliga utbildningar. När enskildastudenter tar ansvar för utbildningskostnaderna kommer resurser i högre grad gå tillutbildningar som i högre grad leder till jobb.Utbildningskostnaden ska gå att finansiera med studielån, med staten som borgensman.För att det ska vara långsiktigt lönsamt att utbilda sig bör alla kostnader för återbetalning avstudielån vara avdragsgilla. Av samma skäl bör värnskatten och statsskatten avskaffas för attge välutbildade större ekonomiska marginaler för att kunna betala tillbaka studiekostnaderna.Jag yrkar:– Att Centerpartiet verkar för att studiekostnader för eftergymnasiala utbildningar åliggerrespektive student.– Att Centerpartiet verkar för att staten ska vara borgensman för alla som behöver låna pengar- för en högre utbildning.– Att Centerpartiet verkar för att återbetalning av studielån ska vara avdragsgillt. 23
 24. 24. – Att Motionen bifalles i sin helhet.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternSvar på motion 10:2011Motionärerna tar upp frågan om vikten av hög kvalitet inom utbildningsväsendet och i denhögre utbildningen i synnerhet. Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att den högreutbildningen är en central del i ett demokratiskt samhälle. God utbildning är en avgrundpelarna för att kunna säkra välfärden och för en positiv samhällsutveckling.Det är också väsentligt att utbildningen håller en så hög kvalitet att den förutom att ge denutbildning man som student har rätt att förvänta sig också är konkurrenskraftig i jämförelsemed andra utbildningar i världen och attraherar inhemska och internationella studenter.Principen att studier på eftergymnasial nivå ska vara fortsatt avgiftsfria är något vi slår vaktom och säger därför nej till terminsavgifter som föreslås i motionen. Att ges möjlighet attstudera vidare är en rättighet för alla invånare i Sverige och en viktig jämställdhetsfråga. Allasom önskar och i övrigt klarar intagningskraven ska kunna söka den utbildning man ärintresserad av oavsett bakgrund och ekonomisk förmåga.Vi tror dock, i likhet med motionärerna, att det vore positivt att på något sätt kunna redovisade faktiska kostnaderna för en utbildningsplats inom olika utbildningar. Syftet med denna typav transparens är att öka medvetenheten om vad en utbildning kostar, visa på hur de olikaskolorna använder de medel de får och för att få ett styrmedel för att fördela våragemensamma resurser. Utbildningspolitiken måste syfta till att den svenska utbildningen blirkonkurrenskraftig och att medel bara fördelas till dem som uppfyller satta mål ochkvalitetskrav.Att beräkna den exakta kostnaden för varje enskild utbildning enligt motionärens förslag trorvi skulle bli mycket svårt och inte vara värt den administration det skulle medföra. Det finnsalltför många olika utbildningskombinationer och kopplingar till overheadkostnader m.m. Ettfungerande samhälle har också ett behov av att ha tillräckliga utbildningsnivåer inom allaområden Att då riskera att en del näringsområden skulle få brist på personal med tillräcklig 24
 25. 25. utbildning för att studenterna valt bort dem på grund av att egenkostnaderna skulle bli förhöga är inte försvarbart.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 11:2011. Frihandel skapar fria samhällen med fria människorMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSveriges välstånd byggdes av öppna gränser. Genom frihandel, näringsfrihet och tydligaäganderätter lyftes vårt land från fattigdom till att bli ett av världens rikaste länder. Även idaghar öppenheten mot omvärlden en enorm betydelse för Sveriges ekonomi. Frihandel sporrarföretag genom att de konkurrensutsätts, ökar sin produktivitet och ger konsumenter tillgångtill billigare varor.Denna utveckling är idag än tydligare i mindre utvecklade delar av världen. Men utöverekonomisk tillväxt får samhällen som är öppna mot omvärlden snabbare del av nya idéer.Frihandel är därmed också en viktig bärare av demokratiska principer.Med den ekonomiska krisen i färskt minne finns det dock oroande tendenser att flera länder ivår omvärld väljer att stänga sina gränser. Detta är en farlig utveckling som i förlängningenskadar både människors och företags utvecklingspotential.Sverige och Centerpartiet måste därför tydligt ta ställning för öppenhet och mångfald, även påhandelspolitikens område.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet alltid står upp för frihandelns principer.– Att Centerpartiet aktivt verkar för avskaffandet av skadliga tullar, subventioner ochhandelsstörande regleringar.– Att Centerpartiet på alla politiska nivåer arbetar mot införandet av handelsstörande skatter,som till exempel skatter på internationella finansiella transaktioner. 25
 26. 26. AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 11:2011.Centerpartiets handelspolitik har alltid varit för frihandel, öppenhet och vettiga spelregler.Problemet med situationen idag är att det finns stora handelsaktörer som sätter stopp förDoha-rundan och förhandlingarna inom WTO. Det i sin tur försvårar skapandet avförutsättningarna för den fria handeln.Fortfarande finns det regeringar på olika håll som tror att det är genom att skydda deninhemska marknaden som jobb skapas och ekonomisk tillväxt ökar. Det är självklart kontra-produktivt. Genom globaliseringen har vi börjat handla med andra länder mer än någonsintidigare, det har i sin tur lett till bättre och fredligare politiska relation som t.ex. EU men ävenAfrika söder om Sahara. Men även till flera arbetstillfällen, bättre konkurrens och ökadekonomisk tillväxt.För att skapa denna frihet, är det en förutsättning att länder ömsesidigt ta bort tullar och öppnaupp sina marknader för andra länder. Detta skrämmer många länder och deras näringsliv.Samtidigt som vi vet att vissa länder har en underutvecklad industri vilket kommer attmedföra att dessa länder enbart blir konsumenter och inte kommer att kunna dra fördelar avden fria handeln. Det behövs en jämnare spelplan, så att även utvecklingsländer kan tjäna påfrihandel. Det kan åstadkommas med hjälp av både det internationella utvecklingssamarbetetoch genom teknik- och kunskapsöverföring.Det är oerhört viktigt att Doha-rundan avslutas och även kompletteras med en klimatdel. Detär förutsättningen för att frihandel ska kunna förverkligas.Arbetet för frihandel är en prioriterad fråga för Centerpartiet och går att finna i många avpartiets strategiska dokument.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i Åre 26
 27. 27. Motion 12:2011. Synliggör skatternaMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSkatterna är oerhört centrala för hela samhällets funktionssätt. Ett alltför högt skatteuttag ärskadligt för landets långsiktiga ekonomi. Med för höga skatter minskar företagarnasmöjligheter att tjäna pengar på sitt företagande och utveckla sina affärer. Skatter skapar kilarmellan företagens löneutrymme och arbetstagarens krav på inkomst och minskar antalettillgängliga jobb.Skattesystemet, nivåer och konstruktion såväl som den tekniska skatteuppbörden, måstepräglas av effektivitet och rättssäkerhet. Det måste upplevas som rättvist och stimulera tillarbete och företagande.En förutsättning för att en bra skattedebatt ska kunna föras är att den baseras på verkligaförhållanden, detta inte bara av rent ekonomiska skäl, men också demokratiska.Att hitta sätt att införa skatter som inte märks så tydligt har blivit ett sätt att skapa politiskacceptans för överföring av makt från medborgarna till stat och kommun. Det finns mångaolika sätt att skapa dessa dolda skatter. Moms och arbetsgivaravgifter är två exempel som kanvara svåra att göra något åt på mindre än mycket lång sikt, eftersom de utgör så väsentligadelar av skattebasen. Icke desto mindre måste problemet med dolda skatter börja diskuteras,eftersom vi för vårt framtida välstånd är helt beroende av ett växande näringsliv.Källskattesystemet innebär att de flesta svenskar aldrig egentligen ser de skatter de betalarvarje månad. Istället för att den som är skattskyldig betalar sin skatt, ska denna betalas av densom betalar skattskyldig ersättning till densamma.Det finns också en integritetsaspekt kopplad till detta. Arbetsgivaren har helt enkelt inte medatt göra vilka typer av jämkningar eller övriga inkomster den skattskyldige har.Vi vill synliggöra skatterna genom att ändra på systemet hur skatterna betalas in. Det finnsredan idag ett fullt fungerande system med ”skattekonton”. Alla egenföretagare betalar sinaskatter själva varje månad. Systemet är fullt skalbart och faktum är att varje svensk redan idaghar ett skattekonto.Det skulle därför inte innebära några praktiska problem att överföra betalningsansvaret förskatterna från löneutbetalaren till den skattskyldige. För egenföretagare föreslås enpreliminärskatt varje år, baserat på föregående års deklarerade inkomster och en 27
 28. 28. uppräkningsfaktor. Denna preliminärskatt kan ändras under året om inkomstförhållandenändras, eller på annat sätt inte överensstämmer med skatteverkets estimat.Skatterna skulle då betalas varje månad, precis som alla andra räkningar. Det fullalönebeloppet utbetalas till arbetstagarens lönekonto.Vi föreslår därför– Att Centerpartiet söker ett brett politiskt stöd för att ändra skatteuppbördssystemet till ettskattekonto för alla, istället för källskatt.– Att Centerpartiet utarbetar en plan för att identifiera och synliggöra de dolda skatterna.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 4:2011 och 12:2011Motionerna behandlas tillsammans eftersom de griper i varandra och tillsammans landar i enny syn på skatterna.Den befintliga skattepolitiken utgår från ett synsätt där staten är norm och att statens intressenska sättas i första rummet. Folk och företag har fått anpassa sig och acceptera för demopraktiska och ofördelaktiga dispositioner för att göra det lättare för staten och skatteverket.Centerpartiets politik utgår från motsatt håll. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. Deinstitutionella systemen ska anpassas efter människan. Att staten överhuvud taget ska ha någramedel att ta in, måste näringslivet erbjudas goda villkor att utvecklas. Smidiga system förskatteuppbörd och skatteinbetalningar som baseras på vad företagaren faktiskt fått in, iställetför vad man antas få in, borde vara en självklarhet.Källskattesystemet tjänstgör som ett politiskt instrument som till viss del döljer skatterna. Detär antagligen en av anledningarna till att det svenska folket under många år trots allt haft enacceptans för världens högsta skatter.Det är ett rimligare system med ett skattekontosystem som alla egenföretagare använder. I ettsådant tydliggörs hur mycket skatt var och en betalar och det finns också en integritetsaspekt i 28
 29. 29. att frikoppla den enskilde individens skatteskyldighet från arbetsgivaren. Eventuellaextrainkomster har den senare faktiskt inte nödvändigtvis någonting med att göra.Motionerna är exempel på den typ av perspektivskifte som Centerpolitiken bygger på och somsätter individen före systemen.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att motion 4 bifallesAtt motion 12 bifallesAtt sända motion 4 och 12 vidare till partistämman i ÅreReservation:Fredrik Bojerud reserverade sig till förmån för avslag på den andra att-satsen i motion 4.Motion 13:2011. SkatteslöseriMotionär: Christer Mellstrand, StureplanscenternEtt problem i kommuner runtom i Sverige är att det byggs illa finansierat simhallar, arenoroch andra skrytbyggen. Ofta rör det sig om dåligt genomtänkta investeringar som slutligenskattebetalarna stå för genom höjd kommunalskatt. Skattebetalarnas plånböcker ses av vissakommunpolitiker som kommunens egen kassa.För att förändra attityden kring budgetarbete bör man införa kvalificerad majoritet dåkommuner vill låna pengar för att rymma investeringar utanför en balanserad budget eller närman vill höja skattesatsen.Jag yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Införa kvalificerad majoritet då kommuner och landsting beslutar om höjdskattesats.– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämma 2011.Christer MellstrandStureplanscenternSvar på Motion 13. 29
 30. 30. Distriktsstyrelsen håller med motionsförfattaren om att skattehöjningar ska vara svåra attdriva igenom. Att vara rädd om skattebetalarnas pengar är oerhört viktigt. Motionen ställerflera principer på sin spets. Den ena om att all skatt i grund och botten är att minskavalfriheten för den enskilde, en andra att kommuner ska ha ett stort mått avsjälvbestämmande, en tredje att den majoritet som bildas efter ett val ska ha frihet attbestämma över både intäkter och kostnader och en fjärde att de enda viktiga frågor som vi ilagstiftande församlingar i Sverige kräver särskilda majoriteter för eller mellanliggande val ärgrundlagsfrågor.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 14:2011. Avskaffa sexköpslagenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternFör länge sedan utgick politiken från kyrkliga påbud om sederligt leverne och en allmänmoral. Det tjänade sitt syfte i fråga om att skapa ett homogent samhälle och bygga ennationell känsla. Avigsidorna blev dock tydliga för alla som avvek från den gängse normen.Särskilt allvarligt drabbade detta dem som avvek från normen på ofrivillig grund, exempelvisbarn till ogifta mödrar.Över tiden har samhället förändrats till att bli mer individanpassat. Vår kollektiva moral ansesnumera bunden genom sociala och kulturella strukturer, snarare än genom institutionella ochjuridiska. Yttrande- tryck- och religionsfrihet var viktiga reformer som markerade en gräns föröverhetens moralmonopol.1944 blev det lagligt att utöva homosexualitet i Sverige. Fram till dess hade majoritetensnormer påtvingats alla, oavsett läggning, men klokt nog tog sig värderingsskiftet uttryck ilagstiftningen. Vad två vuxna människor under frivillighet ägnar sig åt blev inte längre enstatlig angelägenhet.Så länge man inte inkräktar på andras friheter ska den egna friheten vara så stor som möjligt. 30
 31. 31. Det är därför beklämmande att i vår relativt fria och upplysta tid betrakta tillkomsten av ochsträvanden efter lagstiftning som grundar sig på en förmodat allomfattande moraluppfattningoch som därför kan och bör regleras av staten och betvingas med de repressionsmedel somfinns i statens makt.Centerpartiet måste arbeta för att avskaffa alla sådana lagar och förhindra nya. Ett exempel påen sådan lag är den s.k. sexköpslagen från 1999/2005.Individens friheter är oerhört viktiga och det är de flesta överens om, åtminstone när individenvill använda sina friheter till att göra sådant vi gillar. Men principen gäller faktiskt även när vitycker att individen fattar dåliga beslut om sitt liv och sin kropp.Om två vuxna människor på frivillig grund kommer överens om att utbyta sex motbetalningsmedel kan vi tycka vad vi vill om det, men det ger oss inte moralisk rätt att stoppadem.Sexköpslagen är så oerhört svår att diskutera eftersom någon som väcker den principiellarättighetsfrågan automatiskt antas förespråka prostitution. Men den här Motionen handlar inteom det, utan rätten för varje vuxen människa att bestämma över sitt eget liv. En viktig liberalprincip som bara får åsidosättas på mycket goda grunder.Huvudargumentet som framförs för att åsidosätta fri- och rättigheterna när det beträffarsexköp träffar fel. Människor som utsätts för människohandel, våld och hot är offer förfruktansvärda brott, som måste bekämpas med alla till buds stående medel. Men sexköpslagenverkar av allt att döma inte vara något verkningsfullt medel.Enligt Rikskriminalpolisens lägesrapport från 2007-12-04 (diarienr: A-425-1281/07)konstateras att antalet lagförda för brottet ”Människohandel för sexuella ändamål” i kankopplas till den särskilda resurstilldelning som rådde 2004 – 2006. Om vi vill bekämpamänniskohandeln måste vi vara beredda att avsätta särskilda polisresurser för ändamålet ochdet finns säkert anledning att se över straffskalorna.En del argumenterar för sexköpslagen mot bakgrund av att en generell minskning avprostitutionen även minskar den brottslighet som har att göra med människohandel andrahemskheter. Problemet med det resonemanget är att det inte går att påvisa att sexköpslagenhar någon effekt på prostitutionens omfattning. Enligt socialstyrelsens rapport från december 31
 32. 32. 2007 (Artikelnr 2007-131-48) är det svårt att få en ”entydig och klar bild av omfattningen”.Den enda tendens som kan spåras är att en viss ökning verkar ha skett.Det finns heller inget stöd för att sexköpslagen skulle ha hjälpt sexsäljare på något sätt, utantvärtom inneburit en hel rad allvarliga problem. RFSU varnade för dessa i sitt remissvar ochbekräftar i ett pressmeddelande från 990118 att det ”– Uppenbarligen är [det] kvinnan iprostitutionen som får betala det högsta priset för den nya sexköpslagen”.Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi– Att Centerpartiet verkar för att sexköpslagen ska avskaffasoch– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 14:1:2011.Stureplanscentern yrkar i en avdelningsmotion om att sexköpslagen ska avskaffas.Distriktsstyrelsen tycker att motionären tar upp en viktig fråga, nämligen den om hursituationen för människor i prostitution är i Sverige idag. Vi vet idag inte hur mångamänniskor som prostituerar sig, men det vi vet är att de som prostituerar sig och även de somköper sexuella tjänster är heterogena grupper. Enligt Prostitutionsenheten i Stockholms stadkommer personer som prostituerar sig från alla samhällsklasser, de har olika etniska ochreligiösa tillhörigheter och olika sexuella läggningar. Det handlar om både kvinnor och män,som säljer sexuella tjänster till både kvinnor och män.Något som är gemensamt för alla dem som Prostitutionsenheten kommer i kontakt med,antingen genom att de som prostituerar sig tar kontakt med enheten själva eller genom attenheten bedriver uppsökande verksamhet, är att deras uppväxtförhållanden har präglats avomsorgsbrist. Det kan till exempel ha handlat om att de som barn har blivit utsatta förpsykiskt eller fysiskt våld av närstående vuxna. Många har utsatts för sexuella övergrepp avnågon vuxen de haft förtroende för. 32
 33. 33. Motionären menar att om två vuxna människor på frivillig grund kommer överens om att bytasexuella tjänster mot betalningsmedel så ger detta oss inte moralisk rätt att stoppa det.Individens frihet är grundläggande i Centerpartiets värderingar. Det innebär dock inte att detär frihet att sälja eller köpa en kropp. Själva grunden i sexköpslagen är att det inte rör sig omen normal köp- och säljsituation utan om ett utnyttjande. För Centerpartiet handlar lagen inteom att moralisera utan om att alla människor ska behålla så mycket av egenmakten sommöjligt, fatta själva så många beslut som rör deras liv som möjligt. På intet sätt förespråkarCenterpartiet förmynderi. Vi vill inte påpeka för människor vad som är rätt och vad som är felatt göra med den egna kroppen, men sexköpslagen och vår inställning till densamma handlarom människor i utsatta situationer. Dessa ska samhället inte svika.En medarbetare på Prostitutionsenheten vittnar om att det finns klienter, i synnerhet sådanasom de träffar genom uppsökande verksamhet, som i ett första skede säger att de säljersexuella tjänster för att tjäna pengar och att det är vad personen i fråga själv vill. Efter en tidskontakt med klienten visar det sig (och här vill vi betona att enhetens erfarenhet är att dettaalltid händer) att personen i fråga inte mår bra, utan traumatiserad beroende tidigare svåraerfarenheter. Sådana klienter har varit utsatta för övergrepp och/eller våld och många gångerhaft en otillräcklig anknytning till sina omvårdnadspersoner (det vill säga föräldrar ellerliknande) under uppväxten.Enhetens erfarenhet är att prostitutionen blir en form av beroende eller ett självskadebeteendei sig. Istället för att till exempel missbruka alkohol, narkotika, ätstörning eller shopping blirprostitutionen missbruket. Många av dem som lämnar prostitutionen hamnar i något annatberoende eller självskadebeteende, om de inte har genomgått en adekvat behandling.Enhetens medarbetare ser sexköpslagen som nödvändig, inte minst för att den är en markeringsom säger att människor inte ska behöva bli utsatta för prostitution och att en människa ärvärd mer än pengar. Erfarenheten är att enhetens klienter uppskattar att lagen finns.Vidare vänder sig lagen mot köparen, inte säljaren som oftast är i en utsatt situation. Lagensyftar till att strypa efterfrågan och på så sätt även minska utbudet. Sexköpslagen behöversnarare kompletteras med handlingsplaner för personer som befinner sig i prostitution förrehabilitering och återgång till en vardag med meningsfull sysselsättning.Det är i utifrån detta vi kommer till kärnan av detta motionssvar. För lagen behövs. Ingenmänniska ska ha rätt att utnyttja en annan och kalla det ett ingånget avtal. Lagen vänder sig 33
 34. 34. mer mot köparen än säljaren, som är i en utsatt situation. Den syftar till att strypa efterfråganoch på så sätt minska utbudet. Erfarenheten visar dock att människor som lever i prostitutioninte får tillräcklig hjälp att ta sig ur.Prostitutionen är fortfarande utbredd och varken de som prostituerar sig eller de som köpersexuella tjänster har tillräcklig tillgång till hjälp för att komma ut ur sin situation och denutsatthet den medför. Centerpartiet anser att lagen behöver kompletteras med handlingsplanerför personer som befinner sig i prostitution, för rehabilitering och återgång till en fungerandevardag med meningsfull sysselsättning. Sexköpslagen är i lagboken placerad under kapitletOm sexualbrott, men domstolarna väljer ofta att hantera sexköp som brott mot allmänordning. Det finns därför flera skäl att se över sexköpslagen och dess tillämpning, inte minstför att stärka de utsatta personer som befinner sig i prostitution.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta;Att avslå motionen.Att Stockholmscentern verkar för att personer som befinner sig i prostitutionska erbjudas stöd, vård och behandling.Att föreslå partistämman att Centerpartiet ska arbeta för nationella riktlinjerkring stöd, vård och behandling till personer som befinner sig i prostitutionimplementeras i hela Sverige.Att föreslå partistämman att Centerpartiet arbetar för en översyn avsexköpslagen.Reservation:Per Karlberg och Helen Törnqvist reserverade sig mot beslutet att avslå motion 14:2011 till förmån fördet alternativa förslaget av yttrande (se motionssvar nr 14:2: 2011 nedan)Per Karlberg ställde sig bakom att-satser två och tre i Distriktsstyrelsens yttrande.Motionssvar nr 14:2:2011.Sexköpslagen har nu varit i kraft i drygt tio år. Vad som sade vara motivet till lagen var attstävja prostitution. För att inte kriminalisera de prostituerade valde man i stället attkriminalisera sexköparen.Efter tio år finns inga bevis på att sexköp minskat. Det finns inga bevis på att situationen försexarbetarna har förbättrats. Det finns heller inga bevis för att den svenska sexköpslagen 34
 35. 35. skulle leda till att vi ser mindre av trafficking.Situationen för många sexarbetare har kommit att förvärrats av de signaler som går att uttyda.Exempelvis slog mödravårdscentralen i Malmö här om året larm efter att de sexsäljare somfrekventerar dem kunde se dramatiska ökningar av könssjukdomar och underlivsskador. Närman undersökte frågan närmare visade det sig att kvinnorna som besökte mödravårdscentralensummerade situationen efter sexköpslagens införande med att de kunde som är rädda för att fåen dom försvunnit och kvar är de som inte bryr sig. Det har i sin tur lett till att staten varitmed att skapa kundens marknad som tvingar till sig sex utan skydd och allt grövre sex somsexsäljaren tidigare kunde välja bort.Tidigare träffade sexsäljaren ofta kunden och kunde göra en bedömning av denna och välja atttacka ja eller nej. I dag när prostitutionen flyttat allt mer bort från gatan och ut på internet ochin i källarlokaler har den möjligheten försvunnit och allt fler befinner sig i sexköparens väl ien okänd lägenhet där de inte har möjligheten att fly. Det är inte ovanligt att de som arbetarmed sexköpare som också har problem med drogmissbruk rekommenderar dem att ha en lättväska med sig för att snabbt kunna fly. Så illa såg vardagen inte ut innan sexköpslagen.I den svenska debatten blandar man ständigt ihop trafficking som är slaveri och striktförbjudet med sexköp som i grunden är en frivillig överenskommelse mellan två vuxna parter.Ingen förespråk sex med barn och ingen förespråkar sexhandel mot någons vilja,. Det är dockden sammanblandningen som många av sexköpslagens förespråkare lever på. Sverige harbland världens hårdaste lagar mot trafficking och skall så fortsätta att ha. Det är viktigt för attstraffa och att stävja kriminell verksamhet. Det har också gett resultatet att även omtrafficking i den senaste utredningen antas ha ökat så har det inte ökat lika mycket i Sverigesom i andra länder.De som förespråkar sexköpslagen brukar dock hävda att det är sexköpslagen och inte våralagar och relativt effektiva polisarbete mot trafficking vilket gett den effekten. Några sådanabevis finns inte. Däremot torde det direkta sambandet mellan arbetet mot trafficking ochresultatet tala sitt tydliga språk. Alltså har sexköpslagen inte fyllt en funktion här heller.Sexköpslagen är i grunden moralistisk och säger endast att sexköp är fel eftersom den intehaft någon verkan på det man åtminstone inledningsvis angav var skälen för lagens inrättande. 35
 36. 36. I grunden ligger synen på framförallt sex hos kvinnor som något smutsigt och skambelagt.Horkomplexet talar sitt tydliga språk. Samtidigt visar den forskning som har påbörjats iMalmö att antalet män som är sexarbetare kraftigt ökat. I Danmark som ligger oss nära och ärett jämförbart land visar forskningen att på nätet och bland unga är den männen som är i klarmajoritet. Om detta diskuteras det väldigt lite i Sverige eftersom det skulle komplicera bildenav den utnyttjade kvinnan.Sällan diskuteras heller det faktum att många människor är ensamma och många har ser detsin enda chans till könsumgänge att betala för det. Svenska staten har nu valt att kriminaliseradessa ensamma människor och det finns all anledning att anta att de av rädsla för att få endom över sig var bland de första att respektera lagen medan mindre samvetsgranna personerfortfarande inte gör det.Men så klart utnyttjas framförallt missbrukande kvinnor. Diskussionen om den lyckliga horanär ett grepp från sexköpslagsförespråkarna som i samma sekund de använder det visar på attde inte har vare sig vetenskap eller faktaunderlag på sin sida. Det vore lögnaktigt att inte sedet. De har dock inte hjälpts av lagen eftersom de är de enda prostituerade vi i dag ser om viinte söker oss till bloggar eller sexarbetares hemsidor. För att hjälpa en missbrukandesexarbetare är dock sexköpslagen en återvändsgränd. Missbruket minskar inte det minsta medden lagen. Där behövs uppsökande verksamhet, drogprogram och rehabilitering och inte ensexköpslag.Sexköpslagen försvårar också för många sexarbetare att ta del av trygghetssystemen. För attfå ta del av sjukförsäkringar, pensionsavsättningar med mera som andra företagare måste mannaturligtvis bokföra, anmäla sig för f-skatt och så vidare. På grund av kopplerilagen är detdock omöjligt att anlita en revisionsbyrå, vilket har lett till att många sexarbetare blivitskönstaxerade av skatteverket och därmed drabbats av stora ekonomiska bekymmer. Det finnsockså många som motsätter sig att sexarbetare alls ska tillåtas ta del av trygghetssystemen omde följer samtliga skatteregler - trots att de bara kan ges en mycket begränsad tillgång till dettadå de per definition är egenföretagare. Det skapar en mycket utsatt situation för den som påhelt frivillig grund försörjer sig som sexarbetare.[Sexköpslagen omöjliggör också för många sexarbetare att ta del av trygghetssystemen.Eftersom de inte får att betala in skatt för ett köp som är illegalt får man inte sjukförsäkringar, 36
 37. 37. pensionsavsättningar med mera. Flera sexarbetare har lyft detta i debatten under senare årefter som de som alla andra vill göra rätt för sig. Detta motsätter man sig dock och därmedskapar man ett utanförskap och en osäkerhet för den som på helt frivillig grund försörjer sigsom sexarbetare. ]Det finns i sexköpslagen flera märkligheter av olika karaktär. En av dem är att om Pelle ochAnna har sex mot ersättning är det olagligt. Om samma Pelle och Stina däremot har sex motersättning men framför en kamera eller en filmkamera är det inte olagligt. Det finn också detmärkliga paternalistiska perspektivet där staten avgör hur två människor kvalificerar sig församlag hos varandra. Alla sätt är accepterade utom just ifall kontanter byter han.Ytterligare en sak som är orimlig är att endast den ena parten kriminaliseras. Vore det så attsexköpslagsförepsråkarna ville förbjuda prostitution kunde de lika gärna göra det rakt igenom.Man är alltså beredd att offra frivillighet och allt annat för att hjälpa missbrukande sexarbetaremen erbjuder dem ingen hjälp utan drar undan mattan för dem och lämnar dem i ett värretillstånd. Staten har alltså genom sexköpslagen gjort sig skyldig till att radikalt försämrasexsäljarens situation. Sexköpslagen har med andra ord visat sig vara verkningslöst men sattsexarbetarna i ett än större utanförskap.Hade det varit sexarbetarnas situation man ville förbättra hade det varit bättre att föreslåexitprogram för den som vill lämna sexarbetet. Att gå från sexarbete till ordinarie arbete ärmånga gånger knutet till att svår omställning i relation till pengar. Många gånger behövs detockså utbildningsinsatser och arbetslivserfarenhet. Det handlar också om att socialamyndigheter inte per automatisk ska ta barnen ifrån en sexarbetare. Vilken kvinna söker stödhos sociala myndigheter om de vet att de med automatik får eventuella barn tagna ifrån sig?I det fall en sexarbetare befinner sig i ett drogmissbruk är det prioritet ett att motverkadrogmissbruket i form av uppsökande verksamhet, rehabilitering med mera. Inte att värnasexköpslagen.Därtill är det enda rimliga i fråga om kunskapsläget att börja forska på området. Sverigeställer sig hela tiden i ett läge där ingen forskning bedrivs. Som ett exempel kan tas denutredning som ligger till grund för det senaste förslaget om strängare straff för sexköp. Där 37
 38. 38. ligger en undersökning av sexköpare till grund som säger att de i dag köper mindre sex äninnan lagen och sedan har man studerat och sett att antalet sexarbetare på gatorna minskat.Inget diskuteras om huruvida sexhandeln de fakto har minskat eller om det är så att den gåttunder jorden. I undersökningarna som i och för sig i alla högsta grad kan ifrågasättas iför sistautredningen säger man att det inte ökat ”i samma omfattning” som i andra länder. Det skullealltså ge vid handen att det ökat trots en förbudslag.Motion 15:2011. Avskaffa fasta skollovMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternFasta skollov är en rest från när skolans planering var viktigare än elever som individer. Allaelever har skollov samtidigt för att göra planeringen enklare.En modern skola bör inte ha fasta lov utan låta varje elev förfoga över samma antal ledigadagar som motsvarar loven och vara fria att förlägga denna ledighet när de vill.Det finns flera fördelar. Semesterorter får jämnare belastning, möjlighet till längre säsong ochhögre beläggning. Infrastruktur får jämnare belastning varför tåg och flygpriser inte behöverpressas upp på samma sätt som vid skollov idag.Vissa föräldrar kan också ha svårt att få ledigt under tider då många andra söker ledigt ochdärför ha svårt att utnyttja ledigheten tillsammans med sina barn.De som inte firar påsk, men kanske andra religiösa högtider, har också en fördel i att självförlägga ledighet.Jag yrkar – Att Centerpartiet verkar för att alla skollov tas bort och ersätts med motsvarande antal lediga dagar – Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.Tobias WahlqvistStureplanscenternSvar till Motion 15:2011. 38
 39. 39. Motionären har en poäng i att underlätta för föräldrar att umgås med sina barn och att kunnavara ledig då det passar familjen/individen. Det finns en god avsikt i motionen.Distriktsstyrelsen avser att avslå motionen eftersom det skulle vara omöjligt att planeraskolarbetet då man hela tiden kommer att ha förändringar i gruppen vilket för grundskolebarnär en stor störande faktor.Skolväsendet skulle ha svårt att hantera de nationelle proven som ska utföras under samma tidi hela Sverige om alla elever i en klass ska ta ut sina lovdagar när man vill.I dag så ordnas det fritidsaktiviteter för de barn som inte kan vara lediga under loven. Debarnen skulle aldrig få vara lediga från skolan om motionen genomfördes. Det skulle blimycket dyrare att bedriva skolor med fria lov eftersom skolan då alltid måste vara öppen.I dag har föräldrar rätt att utöver de fasta lovdagarna även ta ut 10 valfria dagar underterminen, just för att kunna vara ledig under andra religiösa högtider än de enligt kristen tro.Man kan även på eget ansvar skriva ut sitt barn från skolan, om man avser att åka pålångsemester.Centerpartiet vill pröva ett system med tre terminer i grundskolan, vilket innebär att enförändring av skollagens reglering kring terminsindelning är nödvändig. Detta gör det möjligtför de enskilda skolorna att på ett bättre sätt lägga upp arbetet utifrån deras arbetssätt ochpedagogik.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 16:2011. Avskaffa TV-licensenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternEn mycket tydlig utveckling inom public service är att man har fler stora bredaunderhållningsformat i sitt utbud på SVT1 och SVT2. Nischkanalerna som Kulturkanalen,Barnkanalen blir även de allt bredare i sitt anslag och utbud.En följd är att Public service är bäst i klassen när det kommer till kommersiell TV. Statengenom SVT konkurrerar nu med kommersiella aktörer, som TV4 gruppen, MTG, Axcess TV 39
 40. 40. på en marknad som redan är extremt konkurrensutsatt. Ett huvudargument som SVT brukarföra fram i debatten för att rättfärdiga sitt breda kommersiella utbud är att storaunderhållningsformat drar in publiken i kanalen till smalare format, detta argument kan sessom valitt med lite välvilja. Men då SVT inte lägger smala kulturformat i direkt anslutning tillde stora underhållningsformaten kan detta inte anses som valitt argument.SVT är avgiftsfinansierat genom TV-avgiften. Huruvida det verkligen rör sig om en avgiftkan dock ifrågasättas eftersom avgiften trots överskott höjs på så gott som årlig basis ochdärtill inte korresponderar med faktiskt nyttjande av en tjänst; att klassificera finansieringensom en regressiv kvasiskatt på antennmottagare torde därmed snarare vara en mer träffandebeskrivning.Att man ursprungligen valde att finansiera SVT med ett skattesystem är dock inte så konstigt.När televisionen först kom till Sverige fanns bara SVT som kanalutbud och några TV-spel,DVD-spelare eller andra multimediatillbehör fanns ej heller att tillgå. Idag är situationenemellertid en annan. TV-ägaren kan numera välja mellan hundratals kanaler från hela världen,och TV-apparaten har fått ett långt mer mångsidigt användningsområde än att bara ta emotsändningar från SVT.Den digitala tekniken har även möjliggjort för operatörer på TV-marknaden att koda sinasändningar, varmed man på ett enkelt sätt som TV-konsument kan skräddarsy sitt kanalutbudoch välja att betala för endast de kanaler som man faktiskt vill ha.SVT tar även in sponsorpengar till program som Melodifestivalen, sportsändningar, osv, ochfår således också intäkter på den fria marknaden. Även på detta område konkurrerar manalltså med de kommersiella aktörerna. Genom sin kombinerade skatte- ochmarknadsfinansiering snedvrider därmed SVT den annars fungerande TV-marknaden. Utöverdet tvingar public service i sin nuvarande form tusentals svenskar att inte bara mot sin viljabetala för ett statligt TV-utbud, utan till och med att göra det till ett överpris eftersom avgifteninbringar ett överskott i hundratalsmiljonersklassen.SVT har ett erkänt bra programutbud och dess sändningar utan reklamavbrott uppskattas. Meni så fall borde man också klara av att konkurrera med andra aktörer på en fri marknad.Det fanns en tid när all tv och radio som vi kunde ta del av producerades av public service.Det fanns också en tid då det inte gick att skilja mellan de sändningar som våra tv- och 40
 41. 41. radioapparater tog emot. Det var länge sedan. Nu finns tekniken och mångfalden för att visjälva ska kunna bestämma över vår mediekonsumtion.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet ska verka för att TV-avgiften avskaffas.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 16:2011Centerpartiet är det främsta partiet när det gäller att arbeta för företagandets villkor. Blandmånga kloka åtgärder har Centerpartiet i regeringen tagit initiativ till en lag som ska motverkaosund konkurrens från det offentliga.Distriktsstyrelsen förstår inte varför Radio- och TV-marknaderna ska undantas frånCenterpartiets strävan efter ett gott företagsklimat. Dessa marknader domineras av en storaoffentligfinansierade aktörer i form av Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT).SR och SVT har utöver de garanterade intäkterna från licenssystemet även från tid till annanbeviljats extra anslag från Riksdagen för olika ändamål. De äger också rätt att, tvärs emotmålet att vara reklamfria, ta emot sponsorpengar till sina program.SR och SVT ska stå för public service. Definitionen av public service är minst sagt otydligmen de flesta uppfattar sannolikt public serviceuppdraget som att man ska förmedlaoberoende nyheter och smal kultur, folkbilda samt vara ett forum för samhällsdebatt. Som allakänner till sysslar SR och SVT med mycket mer än så. I SR:s kanaler hör vi allt fråntopplisteprogram till morrongäng. I SVT:s kanaler sänds galor, dokusåpor, lekprogram ochamerikanska TV-serier. En stor del av programutbudet är sådant som bär sig kommersiellt ochsom direkt konkurrerar med fria radio- och TV-kanaler. Samhällsintresset i denna verksamhetär mycket tveksamt.Motionärerna föreslår att TV-avgiften ska avskaffas. Distriktsstyrelsen instämmer i detta. Denär föråldrad och bidrar till osund konkurrens riktad mot svenska fria företag.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta: 41
 42. 42. Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 17:2011. Rätten till ett privatlivMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternRätten till ett privatliv är en grundläggande rättighet i ett fritt samhälle. Samtidigt är en avstatens grundläggande uppgifter att skydda sina medborgare från terrorism och organiseradbrottslighet. Att balansera mellan dessa två principer är politikens svåra uppgift.Dagens tekniska möjligheter har gjort att vi under de senaste åren har sett en snabb utvecklingmot ett allt mer omfattande övervakningssamhälle. Bodströmsamhället har under det senasteårtiondet blivit en verklighet.För att skydda det öppna samhället är det dock viktigt att inte sänka sig till motståndarnasnivå. Det är möjligt att bekämpa hoten mot vårt samhälle med hjälp av demokratiska metoder,utan att kränka medborgarnas personliga integritet.För ett parti som värnar friheten är det viktigt med en tydlig debatt om gränsen för vad som ärlegitim statlig maktutövning.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet verkar för en samlad utredning om vad dagens lagstiftning innebär för denenskildes personliga integritet.– Att Centerpartiet vid varje regeringsförslag som rör lagstiftning på Internet- ochkommunikationsområdet kräver en transparent och offentlig integritetsprövning.– Att Centerpartiet arbetar för att avskaffa integritetskränkande lagstiftning, som FRA,datalagringsdirektivet och IPRED.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar nr 17: 2011 Rätten till ett privatlivPå en lång rad områden sker integritetsinskränkningar. Många av dem går var för sig att 42
 43. 43. argumentera för men sammantaget ger de en tydlig bild som säger att staten i allt störreomfattning kan ta del av information om och kartlägga rörelsemönster hos medborgarna. Detfinns ingen större oro i dag för att staten skulle vilja kartlägga oss i detalj. Det kan dock intevara parametern för hur vi hanterar integriteten utan de förslag som hanteras måste göra detutifrån att det kan komma nya krafter till makten som inte har samma intentioner och därtillkan det finnas privata intressen som vill komma åt informationen.I varje situation där information lagras och hanteras som i exempelvis kommer att ske efterdatalagringsdirektivets införande finns en risk att även om inte myndigheterna elleroperatörerna hanterar den ovarsamt att den läcker. Det kan handla om allt från att personermed dold identitet kan avslöjas till skvallerjournalister som kartlägger personer ellersvartsjuka äkta makar som för bok över partnerns förehavanden.Det blir allt lättare att via register, digitala spår mm följa personers förehavanden. En storskillnad ligger dock i att den information vi frivilligt delar med oss av som i fråga omkundkortsmedlemskap eller på facebook har vi själva valt att delge och acceptera att denregistreras. Värre är det med den information vi inte accepterat ska registreras och bevaras,Ytterligare ett led i den diskussion som förs är bland annat flyginformation där en hel del avdroghandeln kan avslöjas med kortare registreringar men det är ingen ursäkt för att långsiktetspara sådan information.Integritetsfrågan är styvmoderligt behandlad av alla partiet och särskilt centerpartiet harmycket att göra för att återfå trovärdighet en i sitt integritetsarbete.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 18:2011. Dubbelt grundavdrag för företagareMotionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 43
 44. 44. Att starta och driva ett företag är ofta förknippat med hårt arbete. Under uppstartsfasen levermånga företagare med knappa resurser och det tar ofta flera år innan intäkterna motsvarar enanställd inom samma bransch.Den enskilt största utgiften för de allra flesta företagare är skatten. Att inte betala sin skatt itid kan ge betalningsanmärkning som kan göra det svårt att fortsätta som företagare.De som trots dessa förutsättningar väljer att starta företag är starkt bidragande till Sverigesvälstånd.Det är viktigt för Sverige att fler företag startas och att fler företagare anställer. Det är ocksåviktigt att tröskeln mellan arbetslöshet till egenföretagande är låg. Därför måste vi frånpolitiskt håll tydligare visa att företagande och initiativkraft ska löna sig.Jag yrkar– Att Centerpartiet verkar för att dubblera grundavdraget för företagare.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 18:2011Centerpartiet är alliansens gröna och företagsamma röst. Mycket av vår politik går ut på attfrämja företagandet och göra det ”enklare, roligare och lönsammare” att driva företag.Skatterna är stora utgiftsposter och nya företag har ofta en mycket känslig likviditetssituation.Att dubblera grundavdraget är ett sätt att möjliggöra tillkomsten av fler framgångsrika företag.Mot förslaget står en önskan om konkurrensneutralitet. Ett enmansföretag kan med motionensandemening implementerad få en konkurrensfördel mot ett större företag. Det är dockdistriktsstyrelsens mening att denna effekt är begränsad och att de positiva aspekterna vägeröver.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionen 44
 45. 45. Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 19:2011. Avskaffande av allmänna helgdagarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternI det mångkulturella samhälle vi älskar och är en del av, är det viktigt att människor fårchansen att fira de dagar som är kulturellt viktiga för dem, oavsett om det är julafton, detkinesiska nyåret eller karnevalen i Rio de Janeiro. Gemenskap är inte något man skapargenom statliga direktiv, utan något som skapas i mötet mellan människor. Att ha en stat somhar nationella helgdagar är en signal om att vissa sätt leva sitt liv är bättre än andra. Det äricke upp till en stat att ha åsikter om när medborgarna ska känna stolthet för staten eller vidvilka högtider medborgaren ej bör gå till arbetet. Firandet av staten och nationen ellerreligiösa högtider är något som medborgarna frivilligt ska organisera, sprida och ta del av.Rätten till rekreation och firandet av högtider är något positivt och är en naturlig och viktigdel av vårt samhälle. Staten lägger sig inte i hur och var vi firar våra traditioner och bör inteheller lägga sig i när vi firar våra traditioner.När människor vill vara lediga är upp till varje enskild individ och avtalad ledighet bör görasupp mellan arbetsgivaren och arbetstagaren utan direktiv från staten.Därför yrkar vi– Att Centerpartiet verkar för att avskaffa lagen om allmänna helgdagar– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 19:2011Motionärerna föreslår att lagen om helgdagar (SFS 1989:253) ska avskaffas.Frågeställningar kring helgdagar är ingen ny företeelse. Bland annat har detta behandlats avRiksdagens konstitutionsutskott 1992 och 2009 (1992/93:KU7 samt 2009/10:KU31),diskussionerna har då handlat om specifika helgdagars vara eller icke vara, ingen har viddessa tillfällen gått så långt som motionärerna gör i detta fall och föreslagit ett totaltavskaffande av samtliga nationella helgdagar 45
 46. 46. Lagen i fråga består av endast två paragrafer där kärnan i lagen sammanfattas i den förstaparagrafen: 1 § Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen, nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller på en söndag, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag. Lag (2004:1320)Att ha en gemensam struktur för när huvuddelen av ett samhälle arbetar och är ledig skaparnaturliga förutsättningar för att utöva fritidsintressen, festa och fira tillsammans med andra.Det skapar också en rytm i ett samhälle som bidrar till en förutsägbarhet som har mångafördelar. Att denna förutsägbara rytm delas av stora delar av världen gör knappas sakensämre.Nya kulturers påverkan på befintliga kulturer i ett samhälle är en ständigt pågående process.Det är dock en ganska långsam process. Den senaste förändringen kring allmänna helgdagarvar att en religiöst sprungen helgdag ersattes av en profan när annandag pingst ersattes avnationaldagen.Bara de senaste 50 åren i Sverige har visat på en sekularisering och avdramatisering av deallmänna helgdagarnas symboliska värde. Idag är det betydligt enklare och mindre dramatisktför till exempel ett företag att bedriva verksamhet på en allmän helgdag. Mellandagsrea sombörjar på juldagen är ett talande exempel på detta. Arbetsmarknadens parter har idag storamöjligheter att kringgå helgdagarnas betydelse. Ett avskaffande av lagen skulle sannoliktendast förskjuta makten kring ledighetens förläggande från de folkvalda i riksdagen tillfackföreningar och arbetsgivarorganisationer.Att utan en bred och tydlig folklig förankring avskaffa samtliga helgdagar skulle dessutomriskera att skapa en konflikt där de nuvarande helgdagarna skulle få en nationellt symbolvärdesom inte skulle gynna ett mångkulturellt och tolerant samhälle. Tvärtom skulle det riskera attskapa ytterligare grogrund för främlingsfientliga, reaktionära och intoleranta krafter samt ökaklyftorna i samhället.Av praktiska, pragmatiska och symboliska skäl bör därför de allmänna helgdagarnasbetydelse få fortsätta att tappa relevans i en takt som känns naturlig för majoriteten ochupplevs som odramatisk för samhället. 46

×