Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentatie project toerismeboeren

Presentatie project toerismeboeren

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentatie project toerismeboeren

  1. 1. Toerismeboeren
  2. 2. Waarom?  Verstedelijkt Vlaanderen geeft nieuwe kansen  Vlaanderen kan meer innovatieve concepten gebruiken, vraag stijgt  Vb. Glamping  Originaliteit – beleving - verhaal  Nieuw logiesdecreet geeft meer mogelijkheden  Betere omkadering van ontwikkelde concepten  Kansen mbt landbouwverbreding
  3. 3. Partners  Drie promotoren:  Toerisme Oost-Vlaanderen  Innovatiesteunpunt  Plattelandscentrum  Meerdere partners zijn betrokken en geven input via stuurgroep  Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: dienst landbouw - platteland en dienst ruimte  ABS  Boerenbond  Landelijke Gilden  Regionaal landschap Schelde Durme  Een breed, sterk en gedragen partnerschap met relevante stakeholders
  4. 4. Opzet project  Naast klassiek hoevetoerisme, nieuwe pilots ontwikkelen: logeren op het platteland  Impuls naar landbouwers en lokale economie, met nadruk op  Beleving  Kwalitatief onthaal  aanbod ontwikkelen  unieke ervaring
  5. 5. Doelstelling  Nieuw duurzaam initiatief ontwikkelen dmv. rendabiliteitsberekening  Ontwikkelen van een draaiboek voor innovatieve verblijfsvormen  Kansen creëren voor flankerende toeristisch recreatieve ontsluiting  Deskundigheidsontwikkeling ifv de ondersteuning van initiatiefnemers  Bredere inbedding voor de initiatiefnemers, mogelijke samenwerking  Ontwikkelen en verankeren van promotie om idee op de markt te zetten
  6. 6. Concreet – voorjaar 2018  Start met kick-off:  Gericht op land- en tuinbouwers – Balegem 15/2 en Sint-Gillis-Waas 8/3  Gericht op stakeholders – Nevele 5/3  Ontwikkeling ondersteuningsmogelijkheden pilots  draaiboek  uitwerken rendabiliteitsberekening  Oproep naar potentiële deelnemers – locaties/ geïnteresseerde land- en tuinbouwers
  7. 7. Concreet – zomer 2018  Individuele ondersteuning ondernemers - 6 à 10 pilots  Vergunningen, wettelijke verplichtingen  Buisinessplanning, bedrijfsvoering en rendabiliteit  Kwaliteitsvolle en duurzame inrichting  Aansluiting bij regiomarketing  Ondernemerschap  Toeristisch onthaal en promotie  Inspiratietoer met experts – bezoek best practises in Nederland op 7/6
  8. 8. Concreet – 2018 tot midden 2020  Nieuw duurzaam initiatief ontwikkelen dmv. rendabiliteitsberekening  Ondersteunende vormingsmomenten  Onderzoek naar structurele samenwerking van betrokken ondernemers  Uitwerken van een ‘flankerend’ aanbod  Kwalitatieve beleefbare omgeving: recreatief aanbod  (verblijfs)arrangementen  Nieuwe producten (vb. foodfair, pop-up-acties, unieke beleving)  Ontwikkelen en verankeren van promotie om idee op de markt te zetten  B2B  Toeristische diensten, stakeholders  Potentiële doelgroepen in Vlaanderen en Nederland

×