Anzeige

Storre behov for att effektivt rekrytera

Career Counselor um Arbetsförmedlingen
13. Apr 2020
Storre behov for att effektivt rekrytera
Storre behov for att effektivt rekrytera
Storre behov for att effektivt rekrytera
Storre behov for att effektivt rekrytera
Nächste SlideShare
Dolda Jobb.Vad äR DetDolda Jobb.Vad äR Det
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Stig-Arne Kristoffersen(20)

Anzeige

Storre behov for att effektivt rekrytera

  1. #Hittajobb - Ett nyhetsbrev för arbetssökande mitt i krisen! Större behov för att effektivt rekrytera företag och arbetssökande. Vad menar jag med denna titel? Rekrytera företag hörs ju inte speciellt logiskt ut när vi läser dagligen att företag stänger dörrarna och arbetstagare måste lämna arbetsplatsen, antigen temporärt eller permanent. Det är tyvärr i dessa tider också företag och offentlig verksamhet som sliter med att få den hjälp som dem behöver. Vi har en utmaning, att vi inte klarar matcha arbetslösa med arbetsbehov i nuläget och nära framtid. Vi måste alla göra vad vi kan för att mobilisera arbetskraft där det är behov i dagsläget och i närmaste framtid. Vi måste etablera privata och offentliga grupper (helst i samverkan) som hjälper båda arbetstagare och arbetsgivare att matchas mot varandras behov. Det är just i nuläget allt mer viktigt att hålla god kontakt med företagarna och arbetstagarna i denna situation som vi står i just nu.
  2. Det är nog speciellt dem mindre företagen som behöver hjälp i dagsläget, kanske inte bara ekonomiskt stöd, men också att hitta rätt hjälp till rätt tid. Dessa företag är många gånger familjeföretag, och mycket känslig för det som sker nu. Corona pandemin gör att vi börjar bli kreativa och hittar nya vägar att arbeta på. Fler och fler börjar arbeta hemifrån, och många gör omskolning för att ta arbete inom yrken som behöver extra hjälp i dessa tider. Det finns företag som börjar samverka med varandra för att överleva, även företag som tidigare var konkurrenter samarbetar i dag för att hjälpa till med produkt och tjänster som behövs i dagsläget. Vad med att se på möjlighet att hyra medarbetare av varandra, ett sätt att behålla sina medarbetare på, men på samma tid vara med att bidra i den kris som vi är i nu. Dem permitterade och uppsagda behöver stöd och det är därför viktigt att vi har översikt över dessa och vilken kompetens dessa har för att se om vi kan matcha dessa mot behov som finns bland företag och det offentliga. Det är stora behov inom olika branscher i dag (se tidigare nyhetsbrev där vi gick igenom just detta). Branscher som transport, e-Commerce, IT, varuhandel, hälsa- och sjukvården med flera. Det är nu viktigare än någon gång att göra matchning, igenom kartläggning av vad företagarna behöver hjälp med och vilken kompetens och erfarenhet som arbetstagare kan ge, och som är tillgängliga nu för att kunde hjälpa till. Det är många som måste och vill lära sig hur man använder olika digitala lösningar, antigen det är för att kunde arbete hemifrån (se tidigare nyhetsbrev där vi gick igenom detta med hemarbete, eller distansarbete). Det vill därför vara ett behov för att lära dessa vilka tekniska lösningar som finns, och möjligt just för den personen att kunde använda för att få hjälp eller att kunde hjälpa till. Det finns också ett behov för individen att titta närmare på om distansarbete är något för mig eller inte (se tidigare nyhetsbrev om detta). Det offentliga börjar se stora behov för hjälp inom många olika ställen, som administration, transport, logistik, säkerhet och sjukvård inte minst. VI börjar se behov för hjälp inom försäkringsbranschen, lager/ logistik och kultur och fritid med flera. Inom flera sektorer har vi inte än sett behov, men det kommer sedan våren lockar fram behov för hjälp inom sektorer som lantbruk, trädgårdsarbete, jordbruk med flera. Det vill inte bli så många som kommer och hjälper inom denna sektorn från utlandet som tidigare på grund av Corona smittan och lokala behov i dem länderna som dessa kom från tidigare år. Det blir ett behov att säkerställa ett samarbete mellan det offentliga, intresseorganisationer inom lantbruk med mera, och med lantbrukarna själva, för att säkerställa att man är redo för att hjälpa till när behov toppar sig utöver våren.
  3. Det blir ett behov att fråga alla som kan tänka sig arbeta inom lant- och skogsbruk att registrera sin intressen i till exempel Arbetsförmedlingens Platsbank och andra rekryteringsföretags databaser. Detta för att Arbetsförmedlingen snabbt kan kontakta dessa tillsammans med företagarna som behöver hjälp. Det blir därför ett behov för Arbetsförmedlingen och alla andra bemannings- och rekryteringsföretag att säkerställa att det blir möjligt att matcha tillgänglig arbetskraft med företagarnas behov framöver. Därför måste det till ett stort samarbete mellan företagarna och Arbetförmedlingen och alla andra bemannings- och rekryteringsföretagen för att skapa tekniska lösningar som gör denna matchningen effektiv. I dag ser vi att i Norge har man börjat detta arbetet inom NAV, där man ger sökande och företagarna en lösning där man kan matcha varandra själva och på ett effektivt sätt koppla behov och kompetens/ erfarenhet med varandra. Arbetssökande måste kunde logga sig in på Arbetsförmedlingen sin hemsida, ha möjlighet att registrera kritisk efterfrågad kompetens eller erfarenhet. I dagsläget kan man igenom sök i platsannonser hitta olika jobb och vart dem är, men kanske inte hitta dem jobb som är kritiska direkt (se nyhetsbrev vi skrev tidigare om detta). Du kan om du har lite mer kunskap använda sökmotoren på Arbetsförmedlingen sin Platsbank, men det kräver att du har kännedom, och kanske intressen för att skapa avancerade sök i Platsbanken, och vi får vara ärliga – vi vill alla göra saker så smidigt och lättvindigt som möjligt (se tidigare nyhetsbrev om hur du kan använda sökmotor mer avancerad). Denna efterfrågade kompetens kan tas från platsannonser och annan inhämtad information från företagarna och listas upp för den arbetssökande, så hen kan lätt registrera sin intressen, kompetens och erfarenhet. Listan kan lätt uppdateras igenom automatiseringsprocess och spegla till varje tid det behov som söks. Matchning vill kunde ske automatiskt och koppling mellan sökande och arbetsgivare vil ske effektivt och lättvindigt. I dagens teknologisamhälle, så är det möjligt att man kan använda enkel konstig intelligens och skapa en robot som sållar igenom profiler för både arbetssökande och arbetsgivare. Sedan många som är permitterade i dag, eller uppsagda, kan kanske inte komma tillbaks till sitt tidigare jobb, och därför är detta ett sätt att ge nya möjligheter till dessa och på samma tid skapa hopp istället för rädsla och osäkerhet som säkert många har i dag. Det är utan tvekan ett stort behov för att säkerställa ökad och effektiv kontakt med företagarna och vilka behov som finns i dagsläget, men också vilka behov som kommer i nära framtid också. Efter denna Corona krisen är över, så vil det komma utmaningar inom arbetsmarknaden som vi måste hantera, och därför planera för redan nu.
  4. Tack för att du läste nyhetsbrevet #Hittajobb Ta gärna kontakt med mig om du har idéer om ämnen eller frågor jag ska ta upp i framtida utgåvor av #Hittajobb nyhetsbrev. Du kan också skicka e-post till mig på sak[at]ec-ba.com. Stig-Arne Kristoffersen https://www.linkedin.com/in/stigarne/ 13 april 2020
Anzeige