Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kaja Sostra: Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu valim ja korraldus

678 Aufrufe

Veröffentlicht am

Statistikaamet tutvustas tänasel pressikonverentsil maist oktoobrini toimuvat leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringut, millega testitakse registripõhise rahva ja eluruumide loenduse metoodika kvaliteeti. Uuringu käigus küsitletakse ligi 30 000 inimest.

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kaja Sostra: Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu valim ja korraldus

 1. 1. Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu valim ja korraldus Kaja Sõstra, PhD Statistikaameti sotsiaalstatistika ja analüüsi osakonna juhataja
 2. 2. Sisu  Uuringu üldkogum  Valimi disain  Küsitlusmeetodid  Küsimustik  Uuringu tulemused Kaja Sõstra02.05.2018
 3. 3. Uuringu üldkogum  Uuringu üldkogumiks on aadresside nimekiri, mis koostati kolme andmeallika kombineerimisel  Aadressiandmete süsteem  Ehitisregister  Rahvastikuregister  Üldkogumisse kaasati  Tavaeluruumid (asustatud ja asustamata)  Ühiselamud (asustatud)  Asustatud mitteeluruumid Kaja Sõstra02.05.2018
 4. 4. Valimi moodustamine Aadresside nimekiri jaotati asustus-/haldusüksuse suuruse ja tüübi järgi kuueks kihiks: 1. Tallinn 2. Suuremad maakonnakeskused + Keila ja Maardu linn (kokku 11 linna, kus on üle 8000 elaniku) 3. Ida-Viru maakonna suuremad linnad (Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe) 4. Muud väikelinnad (31 linna rahvaarvuga 762–5800 inimest) 5. Tallinna lähiümbruse vallad (7 valda Harju maakonnas) 6. Muu maapiirkond (62 valda ilma linnadeta) Kaja Sõstra02.05.2018
 5. 5. Eluruumide asustatus valimis  Valimi suuruseks on 15 000 aadressi, mis jaotati kaheks võrdseks osaks  Aadressidele lisati Rahvastikuregistrist (RR) aadressile registreeritud isikute andmed  RR-is asustatud – 72%  RR-is asustamata – 28% Kaja Sõstra02.05.2018
 6. 6. Küsitlusmeetodid  Aadressivalim I osa  Silmast-silma küsitlus maist septembrini  Veebiküsitlus aadressile registreeritud vähemal 18-aastastele isikutele, keda silmast-silma ei õnnestunud küsitleda oktoobris  Aadressivalim II osa  Veebiküsitlus aadressile registreeritud vähemalt 18-aastastele isikutele maist juunini  Isikuvalim (vähemalt 18-aastased isikud, kellel puudub RRis korrektne aadress)  Veebiküsitlus maist juunini Kaja Sõstra02.05.2018
 7. 7. Küsimustiku osad  A osa – Leibkonnaliikmed  B osa – Ajutised elanikud  C osa – Rahvastikuregistris registreeritud isikud  D osa – Eluruum Kaja Sõstra02.05.2018
 8. 8. A osa – Leibkonnaliikmed  Leibkonna moodustavad tavaliselt koos elavad inimesed, kellel on ühine kodune majapidamine  Kõigi leibkonnaliikmete kohta küsitakse järgmised andmed:  nimi, sugu, sünniaeg  seaduslik perekonnaseis, kooselu  ajutiselt eemalviibimise põhjus  aas on pendelrändaja või hargmaine  leibkonnaliikmete vahelised sugulussuhted Kaja Sõstra02.05.2018
 9. 9. B osa – Ajutised elanikud  Ajutised elanikud on isikud, kes viibivad või kavatsevad viibida eluruumis 3-12 kuud ja kelle püsielukoht on mujal  Ajutiste elanike kohta küsitakse järgmised andmed:  nimi, sugu, sünniaeg  seaduslik perekonnaseis, kooselu  kas püsielukoht on Eestis või välismaal Kaja Sõstra02.05.2018
 10. 10. C osa – Rahvastikuregistri elanikud  Esitatakse küsimused kõigi Rahvastikuregistris samasse eluruumi registreeritud isikute kohta:  kas elab selles eluruumis, mujal Eestis või välismaal  millal lahkus sellest eluruumist  välismaale lahkunute kohta küsitakse, kas on pärast väljarändamist Eestis viibinud Kaja Sõstra02.05.2018
 11. 11. D osa - Eluruum  Kes on eluruumi omanik  Kas leibkonna käsutuses on teisi eluruume, mis ei ole püsivalt asustatud  Teiste eluruumide aadressid  Kas eluruumi aeg-ajalt kasutatakse Kaja Sõstra02.05.2018
 12. 12. Uuringu andmete kasutamine  Residentsuse indeksi metoodika hindamiseks võrdleme uuringu tulemusel välismaale lahkunute, hargmaiste ja pendelrändajate kohta saadud infot indeksi väärtusega  Partnerluse indeksi metoodika hindamiseks võrdleme uuringus osalenud leibkondade koosseisu mudeli põhjal leitud leibkondadega  Paiknemise indeksi metoodika hindamiseks võrdleme tegelikke ja RR elukohti paiknemise indeksi põhjal saadud elukohtadega  Vajadusel täiendame indeksite metoodikat Kaja Sõstra02.05.2018
 13. 13. Kokkuvõte  Uuringu tulemused on väga oluline sisend registripõhise rahvaloenduse metoodika arendamisse  Uuringus vastanute andmeid kasutatakse ainult üldistatud kujul  Küsitlus on suhteliselt lühike, ega võta vastajatelt palju aega  Palun kõigil, kes saavad teavituskirja uuringu kohta, kindlasti leida aega küsitlejale vastamiseks või veebiankeedi täitmiseks Kaja Sõstra02.05.2018
 14. 14. Kaja Sõstra02.05.2018

×