Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Põllumajanduse struktuuriuuringud 2001–2007 Eve Valdvee, Andres Klaus Statistikaamet
Millest juttu tuleb? <ul><li>Põllumajanduse struktuuriuuringutest </li></ul><ul><li>Tüpoloogiast </li></ul><ul><li>Muutuse...
Põllumajanduse struktuuriuuringutest <ul><li>Üleeuroopaline harmoniseeritud põllumajandusstatistika põhiuuring, mille alus...
Tüpoloogiast <ul><li>Struktuuriuuringute korraldamisel ja tulemuste analüüsimisel kasutatakse majapidamiste tüpoloogiat (1...
Muutused Eesti põllumajanduse struktuuris 2001-2007 <ul><li>Põllumajanduslike majapidamiste arv on vähenenud 2,4 korda (55...
Põllumajandus Eestis ja Soomes, 2007
Põllumajanduslike majapidamiste struktuur Eestis ja Soomes, 2007 89% 57% 1,4% 17% 52% 73%
Põllumajandusmaa ja loomakasvatuse struktuur Eestis ja Soomes, 2007 38% 77% 66% 76%
Tööjõu struktuur Eestis ja Soomes, 2007 96% 87%
Põllumajandus Eestis ja Soomes, 2007 <ul><li>Eestis on 52% põllumajandustootmisest koondunud 1,4% suurte majapidamiste kät...
2010. a uus struktuuriuuring põllumajandusloendusena <ul><li>Traditsiooniline struktuuriuuring </li></ul><ul><li>Lisandub ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Eesti põllumajanduse struktuuriuuringud

3.972 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Eesti põllumajanduse struktuuriuuringud

 1. 1. Põllumajanduse struktuuriuuringud 2001–2007 Eve Valdvee, Andres Klaus Statistikaamet
 2. 2. Millest juttu tuleb? <ul><li>Põllumajanduse struktuuriuuringutest </li></ul><ul><li>Tüpoloogiast </li></ul><ul><li>Muutused Eesti põllumajanduse struktuuris 2001-2007 </li></ul><ul><li>Põllumajandus ja põllumajanduslike majapidamiste struktuur Eestis ja Soomes </li></ul><ul><li>2010. aasta põllumajandusloendus </li></ul>
 3. 3. Põllumajanduse struktuuriuuringutest <ul><li>Üleeuroopaline harmoniseeritud põllumajandusstatistika põhiuuring, mille alusel kujundatakse EL põllumajanduspoliitikat (EÜ 1166/2008) </li></ul><ul><li>Korraldatakse ELis 1966. aastast iga kahe-kolme aasta järel, igal kümnendal aastal põllumajandusloendusena </li></ul><ul><li>Eestis on korraldatud 2001, 2003, 2005 ja 2007 </li></ul><ul><li>Hõlmab põllumajanduslikke majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või kus toodetakse põllumajandussaadusi peamiselt müügiks. Majapidamise alampiiri võib tõsta, kui kaetud on 98% kogu riigi kasutatavast põllumajandusmaast ja 98% loomakasvatusest loomühikute arvestuses </li></ul><ul><li>Kompleksuuring, mis hõlmab majapidamiste tegevust tervikuna, sh juhtimist, taime- ja loomakasvatust, tööjõudu, muud tulutoovat tegevust jm </li></ul>
 4. 4. Tüpoloogiast <ul><li>Struktuuriuuringute korraldamisel ja tulemuste analüüsimisel kasutatakse majapidamiste tüpoloogiat (1242/2008) ehk liigitust tootmistüübi ja majandusliku suuruse järgi </li></ul><ul><li>Rahalises väärtuses iseloomustab majapidamise majanduslikku suurust standardkogutulu </li></ul><ul><li>Standardkogutulu </li></ul><ul><ul><li>mõõdetakse Euroopa suurusühikutes ehk ESÜ des (1ESÜ= 1200 eurot = 18 768 krooni). </li></ul></ul><ul><ul><li>on majapidamises toodetud põllumajandustoodangu väärtuse (sh põllumajandustoetused) ja selle tootmiseks tehtud erikulutuste vahe </li></ul></ul><ul><ul><li>a rvutatakse põllumajanduskultuuride kasvupinnast, loomade arvust ja standardkogutulu koefitsientidest lähtudes </li></ul></ul>
 5. 5. Muutused Eesti põllumajanduse struktuuris 2001-2007 <ul><li>Põllumajanduslike majapidamiste arv on vähenenud 2,4 korda (55 748-lt 23 336-le) </li></ul><ul><li>Tegevuse lõpetavad väikesed majapidamised, kuid neid on ikka veel väga palju </li></ul><ul><li>Kasutatav põllumajandusmaa ja loomade arv oluliselt ei vähene — tegevuse lõpetanud majapidamiste maa läheb suurte kasutusse </li></ul><ul><li>Põllumajanduses hõivatute arv on vähenenud 1,9 korda </li></ul><ul><li>Standardkogutulu 100 hektari põllumajandusmaa kohta on suurenenud ligi veerandi võrra (ELis oleme selle näitajaga ikka eelviimasel kohal ja jääme keskmisele alla üle 4,5 korra) </li></ul><ul><li>Rohkem andmeid vaata Statistikaameti koduleheküljelt www.stat.ee </li></ul>
 6. 6. Põllumajandus Eestis ja Soomes, 2007
 7. 7. Põllumajanduslike majapidamiste struktuur Eestis ja Soomes, 2007 89% 57% 1,4% 17% 52% 73%
 8. 8. Põllumajandusmaa ja loomakasvatuse struktuur Eestis ja Soomes, 2007 38% 77% 66% 76%
 9. 9. Tööjõu struktuur Eestis ja Soomes, 2007 96% 87%
 10. 10. Põllumajandus Eestis ja Soomes, 2007 <ul><li>Eestis on 52% põllumajandustootmisest koondunud 1,4% suurte majapidamiste kätte (>=100 ESÜ). Need on põhiliselt aktsiaseltsid ja osaühingud. Keskmiselt on sellises suurmajapidamises: </li></ul><ul><ul><li>1032 ha põllumajandusmaad </li></ul></ul><ul><ul><li>716 veist, 4 363 siga ja 843 lammast </li></ul></ul><ul><ul><li>32 töötajat </li></ul></ul><ul><ul><li>standardkogutulu 100 ha põllumajandusmaa kohta 27 ESÜ-t </li></ul></ul><ul><li>Soomes annavad 72% põllumajandustoodangust keskmise suurusega majapidamised (8-100 ESÜ), mis moodustavad majapidamiste koguarvust 77%. Need on põhiliselt füüsiliste isikute talud, kus valdavaks on peretööjõud </li></ul><ul><li>Keskmiselt on sellises talus: </li></ul><ul><ul><li>45 ha põllumajandusmaad </li></ul></ul><ul><ul><li>45 veist, 411 siga ja 87 lammast </li></ul></ul><ul><ul><li>2,3 töötajat </li></ul></ul><ul><ul><li>standardkogutulu 100 ha põllumajandusmaa kohta 69 ESÜ-t </li></ul></ul>
 11. 11. 2010. a uus struktuuriuuring põllumajandusloendusena <ul><li>Traditsiooniline struktuuriuuring </li></ul><ul><li>Lisandub põllumajanduslike tootmismeetodite uuring, mille eesmärk on saada täiendavaid andmeid põllumajanduse keskkonnapoliitika arengu kohta ja parandada põllumajanduse keskkonnanäitajate kvaliteeti </li></ul><ul><li>Erinevalt eelmisest loendusest majapidamistest väiksemaid üksusi e põllumajanduslikke kodumajapidamisi ei uurita </li></ul><ul><li>Korraldatakse sügisel 1.september-15.november </li></ul><ul><li>Andmekogumine elektrooniliselt, ankeedid on eeltäidetud PRIA maakasutuse ja loomade andmetega </li></ul><ul><li>Mahepõllumajanduse ja maaeluarengutoetuste andmeid loenduse käigus ei küsita, need võetakse otse administratiivregistritest ja seostatakse uuringu andmetega hiljem </li></ul><ul><li>Andmed avaldatakse tabelitena Statistikaameti avalikus andmebaasis 2011 </li></ul><ul><li>Analüütiline kogumik ilmub 2012 </li></ul>

×