Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Fagseminar: 
Innvandrere 
og arbeid
Program 
Mer forskjeller enn likheter: 
Innvandrere er ingen homogen gruppe i arbeidslivet 
Helge Næsheim, leder seksjon f...
Mer forskjeller enn likheter: 
Innvandrere er ingen homogen 
gruppe i arbeidslivet. 
Helge Næsheim 
Leder seksjon for arbe...
Begreper 
• Befolkningen i følge Folkeregisteret: 
– Innvandrere (sysselsatte 358 000) 
– Befolkningen ellers (sysselsatte...
Vekst i antall sysselsatte fra 2004 til 2013
Antall sysselsatte. 2004 - 2013
Vekst i antall sysselsatte fra 2004 til 2013
Vekst i antall sysselsatte fra 2004 til 2013
Sysselsetting blant innvandrere 25-54 år. 4.kv. 2013. 
Prosent.
Sysselsatte etter næring. 2013 
Befolkning Innvandrere 
eks.innv. Sverige 
I alt 100,0 100,0 
01-03 Jordbruk, skogbruk og ...
Sysselsatte etter næring. 2013 
Befolkning Innvandrere 
eks.innv. Sverige Polen 
I alt 100,0 100,0 100,0 
01-03 Jordbruk, ...
Sysselsatte etter næring. 2013 
Befolkning Innvandrere 
eks.innv. Sverige Polen USA 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 
01-03 ...
Sysselsatte etter næring. 2013 
Befolkning Innvandrere 
eks.innv. Sverige Polen USA Pakistan 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,...
Oppsummering-variasjon 
• Sysselsettingsprosenter: 
– Lite variasjon mellom land i samme region, 
unntatt Afrika og Asia 
...
Hvor mange er utenfor 
arbeidslivet og på 
velferdsordninger? 
Erik Horgen, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet
Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet 
Mottar 
velferdsytelser
Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet 
- Mange ulike velferdsytelser 
– Individstønad 
– Dagpenger 
– Introd...
Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet 
- Hvordan definere «utenfor arbeidslivet»? 
• «Utenfor arbeidslivet» ...
Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet 
- Hvor mange mottar velferdsytelser? 
23,6 % 
793 200 
Mottar velferd...
Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet 
- Hvor mange mottar velferdsytelser og er utenfor arbeidslivet? 
15,5...
Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet 
- Hvor mange mottar velferdsytelser og er utenfor arbeidslivet? 
14,0...
Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet 
- Hvor mange mottar velferdsytelser og er utenfor arbeidslivet? 
12,3...
Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet 
- Hvor mange mottar velferdsytelser og er utenfor arbeidslivet? 
11,9...
Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet 
Mottar 
velferdsytelser
Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet 
Mottar 
velferdsytelser 
Svak 
tilknytning 
til arbeids-livet
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Hvordan definere «svak tilknytning til arbeidslivet»? 
1 Ordinære til...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Innvandrere Norskfødte med 
innvandrerforeldre 
D...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Flere eller færre over tid? 
80,000 
70,000 
60,000 
50,000 
40,000 
...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Flere eller færre over tid? 
24.0 
22.0 
20.0 
18.0 
16.0 
14.0 
12.0...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Flere eller færre over tid? 
24.0 
22.0 
20.0 
18.0 
16.0 
14.0 
12.0...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Flere eller færre over tid? 
24.0 
22.0 
20.0 
18.0 
16.0 
14.0 
12.0...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Er dette en varig tilstand? 
• Året før: Halvparten med samme status ...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Flest kvinner 
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 
I alt 
Norden 
Vest-...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Kjennetegn ved de med svak tilknytning: 
0 10 20 30 40 50 60 70 
Gift...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Hva lever de av? 
Sosialhjelp 
Forsørgerytelser, 
med mer 
Ukjent sta...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Hva lever de av? 
Sosialhjelp 
Forsørgerytelser, 
med mer 
Ukjent sta...
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 
- Hvem er de med ukjent status og ingen inntekt? 
• 18 650 innvandrere ...
Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet 
Mottar 
velferdsytelser 
Svak 
tilknytning 
til arbeids-livet
Program 
Mer forskjeller enn likheter: 
Innvandrere er ingen homogen gruppe i arbeidslivet 
Helge Næsheim, leder seksjon f...
Overkvalifisering 
– varig tilstand? 
Om utviklingen de senere år. 
Ole Villund 
Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Definisjon 
Hvem er overkvalifisert? Altså telles IKKE: 
Registrert utdanning 
universitet/høyskole 
Uten utdanning, ukjen...
Klar for noen tall?
Utvikling?
Sammenlignbare grupper?
Variasjon, 
mangfold 
 
 
Ensartet, 
sammenlignbar
Konklusjon 
 Overkvalifisering varierer ofte som forventet 
mellom ulike grupper. 
 Men innenfor mange av gruppene har 
...
Innvandrere blant 
helsepersonell 
Åsne Vigran 
Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Definisjoner 
• Innvandrer: Personer bosatt i Norge, født i 
utlandet av to utenlandsfødte foreldre. 
• Lønnstaker på kort...
Sysselsatte i Norge med helse- eller 
sosialfaglig utdanning, etter næringsområde 
400000 
350000 
300000 
250000 
200000 ...
Sysselsatte i helse- og sosialtjenester etter 
innvandringsbakgrunn 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
2009 2010...
Innvandrere og lønnstakere på korttidsopphold 
Utdannet helsepersonell 
- innenfor helse- og sosialtjenester 
12000 
10000...
Innvandrere og lønnstakere på korttidsopphold 
Utdannet helsepersonell 
- utenfor helse- og sosialtjenester 
4000 
3500 
3...
Innvandret helsepersonell, etter alder. 2013 
10000 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
0 
Leger Legesp...
Leger, etter landbakgrunn 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
2009 2010 2011 2012 2013 
Asia, Afrika, Latin-Amerik...
Legespesialister, etter landbakgrunn 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
0 
2009 2010 2011 2012 2013 
Asia, Afrika, Lat...
Sykepleiere, etter landbakgrunn 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
0 
2009 2010 2011 2012 2013 
Asia, Afrika, Latin...
Helsefagarbeidere, etter landbakgrunn 
5000 
4500 
4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
0 
2009 2010 2011 2012 2...
Mer informasjon om: 
Innvandring og arbeid? 
• Publiseringer: 
– 10 publikasjoner per år 
• Rapporter 
• Samfunnsspeilet 
...
Mer informasjon om: 
Innvandring og arbeid? 
• Statistikk for helse- og sosialpersonell 
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/...
Innvandrere og arbeid
Innvandrere og arbeid
Innvandrere og arbeid
Innvandrere og arbeid
Innvandrere og arbeid
Innvandrere og arbeid
Innvandrere og arbeid
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×
Nächste SlideShare
Flyktninger i Norge, presentasjoner fra seminar 14. desember 2016
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Innvandrere og arbeid

Herunterladen, um offline zu lesen

Fagseminar om arbeid og innvandring basert på arbeidsmarkedsstatistikk 26. november 2014.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Innvandrere og arbeid

 1. 1. Fagseminar: Innvandrere og arbeid
 2. 2. Program Mer forskjeller enn likheter: Innvandrere er ingen homogen gruppe i arbeidslivet Helge Næsheim, leder seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Hvor mange er utenfor arbeidsmarkedet og på velferdsordninger? Erik Horgen, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk KAFFEPAUSE Overkvalifisering – varig tilstand? Om utviklingen de senere år. Ole Villund, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Sysselsetting av innvandrere blant helsepersonell Åsne Vigran, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 3. 3. Mer forskjeller enn likheter: Innvandrere er ingen homogen gruppe i arbeidslivet. Helge Næsheim Leder seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 4. 4. Begreper • Befolkningen i følge Folkeregisteret: – Innvandrere (sysselsatte 358 000) – Befolkningen ellers (sysselsatte 2,3 millioner) • Lønnstakere på korttidsopphold ( 90 000) • Sysselsettingsprosent: 푆푦푠푠푒푙푠푎푡푡푒 푖 푏푒푓표푙푘푛푖푛푔푒푛 퐵푒푓표푙푘푛푖푛푔푒푛 × 100
 5. 5. Vekst i antall sysselsatte fra 2004 til 2013
 6. 6. Antall sysselsatte. 2004 - 2013
 7. 7. Vekst i antall sysselsatte fra 2004 til 2013
 8. 8. Vekst i antall sysselsatte fra 2004 til 2013
 9. 9. Sysselsetting blant innvandrere 25-54 år. 4.kv. 2013. Prosent.
 10. 10. Sysselsatte etter næring. 2013 Befolkning Innvandrere eks.innv. Sverige I alt 100,0 100,0 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,6 0,7 05-09 Utvinning og bergverksdrift 2,6 1,6 10-33 Industri 8,6 6,9 35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 1,2 0,7 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,6 5,5 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 14,3 17,5 49-53 Transport og lagring 5,4 5,0 55 Overnattingsvirksomhet 0,8 2,6 56 Serveringsvirksomhet 1,6 7,0 58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,6 5,2 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2,0 2,1 68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 6,4 6,9 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,0 7,2 Av dette: 78.2 Utleie av arbeidskraft 1,1 3,3 81.2 Rengjøringsvirksomhet 0,4 0,5 84 Off.adm.,forsvar, sosialforsikr. 6,8 2,4 85 Undervisning 8,2 5,2 86-88 Helse- og sosialtjenester 20,1 18,6 90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. 3,8 4,7
 11. 11. Sysselsatte etter næring. 2013 Befolkning Innvandrere eks.innv. Sverige Polen I alt 100,0 100,0 100,0 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,6 0,7 2,3 05-09 Utvinning og bergverksdrift 2,6 1,6 0,8 10-33 Industri 8,6 6,9 14,8 35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 1,2 0,7 0,7 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,6 5,5 27,9 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 14,3 17,5 7,9 49-53 Transport og lagring 5,4 5,0 4,8 55 Overnattingsvirksomhet 0,8 2,6 2,4 56 Serveringsvirksomhet 1,6 7,0 2,7 58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,6 5,2 0,6 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2,0 2,1 0,2 68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 6,4 6,9 3,7 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,0 7,2 19,3 Av dette: 78.2 Utleie av arbeidskraft 1,1 3,3 10,7 81.2 Rengjøringsvirksomhet 0,4 0,5 6,0 84 Off.adm.,forsvar, sosialforsikr. 6,8 2,4 0,8 85 Undervisning 8,2 5,2 1,9 86-88 Helse- og sosialtjenester 20,1 18,6 7,2 90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. 3,8 4,7 1,6
 12. 12. Sysselsatte etter næring. 2013 Befolkning Innvandrere eks.innv. Sverige Polen USA I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,6 0,7 2,3 0,7 05-09 Utvinning og bergverksdrift 2,6 1,6 0,8 5,1 10-33 Industri 8,6 6,9 14,8 7,4 35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 1,2 0,7 0,7 0,4 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,6 5,5 27,9 2,8 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 14,3 17,5 7,9 6,9 49-53 Transport og lagring 5,4 5,0 4,8 2,5 55 Overnattingsvirksomhet 0,8 2,6 2,4 1,0 56 Serveringsvirksomhet 1,6 7,0 2,7 3,1 58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,6 5,2 0,6 6,9 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2,0 2,1 0,2 1,5 68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 6,4 6,9 3,7 12,8 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,0 7,2 19,3 5,3 Av dette: 78.2 Utleie av arbeidskraft 1,1 3,3 10,7 2,0 81.2 Rengjøringsvirksomhet 0,4 0,5 6,0 0,5 84 Off.adm.,forsvar, sosialforsikr. 6,8 2,4 0,8 2,6 85 Undervisning 8,2 5,2 1,9 19,0 86-88 Helse- og sosialtjenester 20,1 18,6 7,2 12,7 90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. 3,8 4,7 1,6 8,1
 13. 13. Sysselsatte etter næring. 2013 Befolkning Innvandrere eks.innv. Sverige Polen USA Pakistan I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,6 0,7 2,3 0,7 0,0 05-09 Utvinning og bergverksdrift 2,6 1,6 0,8 5,1 1,1 10-33 Industri 8,6 6,9 14,8 7,4 4,1 35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 1,2 0,7 0,7 0,4 0,3 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,6 5,5 27,9 2,8 1,0 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 14,3 17,5 7,9 6,9 14,9 49-53 Transport og lagring 5,4 5,0 4,8 2,5 26,8 55 Overnattingsvirksomhet 0,8 2,6 2,4 1,0 1,3 56 Serveringsvirksomhet 1,6 7,0 2,7 3,1 10,5 58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,6 5,2 0,6 6,9 3,0 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2,0 2,1 0,2 1,5 0,9 68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 6,4 6,9 3,7 12,8 3,3 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,0 7,2 19,3 5,3 6,2 Av dette: 78.2 Utleie av arbeidskraft 1,1 3,3 10,7 2,0 1,5 81.2 Rengjøringsvirksomhet 0,4 0,5 6,0 0,5 2,3 84 Off.adm.,forsvar, sosialforsikr. 6,8 2,4 0,8 2,6 3,1 85 Undervisning 8,2 5,2 1,9 19,0 4,1 86-88 Helse- og sosialtjenester 20,1 18,6 7,2 12,7 16,0 90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. 3,8 4,7 1,6 8,1 2,0
 14. 14. Oppsummering-variasjon • Sysselsettingsprosenter: – Lite variasjon mellom land i samme region, unntatt Afrika og Asia • Næringsfordeling: – Generelt større variasjon mellom land i samme region
 15. 15. Hvor mange er utenfor arbeidslivet og på velferdsordninger? Erik Horgen, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 16. 16. Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet
 17. 17. Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet Mottar velferdsytelser
 18. 18. Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet - Mange ulike velferdsytelser – Individstønad – Dagpenger – Introduksjonsstønad – Sykepenger – Arbeidsavklaringspenger – Varig uførestønad – Etterlattepensjon – AFP – Kontantstøtte – Enslig forsørgerstønad (overgangsstønad) – Sosialhjelp
 19. 19. Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet - Hvordan definere «utenfor arbeidslivet»? • «Utenfor arbeidslivet» er ikke et definert begrep i statistikken • Brukt fire tilnærminger: 1 Ordinære tiltak, introduksjonsordning, m.m. 1 2 3 4 Ikke i jobb     Ikke arbeidsledig    Ikke andre arbeidssøkende1   Ikke under utdanning 
 20. 20. Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet - Hvor mange mottar velferdsytelser? 23,6 % 793 200 Mottar velferdsytelser Mottar ikke velferdsytelser 24,5 % 106 600 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - Alle (15-66 år) Innvandrere (15-66 år)
 21. 21. Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet - Hvor mange mottar velferdsytelser og er utenfor arbeidslivet? 15,5 % 519 700 Mottar velferdsytelser, ikke jobb Mottar velferdsytelser, i arbeidslivet Mottar ikke velferdsytelser 17,6 % 76 400 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - Alle (15-66 år) Innvandrere (15-66 år)
 22. 22. Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet - Hvor mange mottar velferdsytelser og er utenfor arbeidslivet? 14,0 % 471 700 Mottar velferdsytelser, ikke jobb, ikke arbeidsledig Mottar velferdsytelser, i arbeidslivet Mottar ikke velferdsytelser 14,2 % 61 900 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - Alle (15-66 år) Innvandrere (15-66 år)
 23. 23. Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet - Hvor mange mottar velferdsytelser og er utenfor arbeidslivet? 12,3 % 413 400 Mottar velferdsytelser, ikke jobb, ikke arbeidsledig, ikke andre arbeidssøkende Mottar velferdsytelser, i arbeidslivet Mottar ikke velferdsytelser 10,4 % 45 300 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - Alle (15-66 år) Innvandrere (15-66 år)
 24. 24. Innvandrere på velferdsytelser utenfor arbeidslivet - Hvor mange mottar velferdsytelser og er utenfor arbeidslivet? 11,9 % 398 500 Mottar velferdsytelser, ikke jobb, ikke arbeidsledig, ikke andre arbeidssøkende, ikke under utdanning Mottar velferdsytelser, i arbeidslivet Mottar ikke velferdsytelser 10,0 % 43 600 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - Alle (15-66 år) Innvandrere (15-66 år)
 25. 25. Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet Mottar velferdsytelser
 26. 26. Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet Mottar velferdsytelser Svak tilknytning til arbeids-livet
 27. 27. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Hvordan definere «svak tilknytning til arbeidslivet»? 1 Ordinære tiltak, introduksjonsordning, m.m. 2 Pensjoner, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførestønad. 5 Ikke jobb  Ikke arbeidsledig  Ikke andre arbeidssøkende1  Ikke under utdanning  Ikke mottar ytelser knyttet til fravær av arbeidsinntekt2 
 28. 28. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet 25 20 15 10 5 0 Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Den øvrige befolkningen % 20-29 år 20-66 år 99 500 28 300 73 500 24 700 1 400 - Hvor mange?
 29. 29. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Flere eller færre over tid? 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2009 2010 2011 Øvrige Afrika Asia EU-land i Øst-Europa
 30. 30. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Flere eller færre over tid? 24.0 22.0 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 2009 2010 2011
 31. 31. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Flere eller færre over tid? 24.0 22.0 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 2009 2010 2011 I alt EU-land i Øst-Europa Afrika Asia, inkl. Tyrkia
 32. 32. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Flere eller færre over tid? 24.0 22.0 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 2009 2010 2011 I alt Norden Vest-Europa utenom Norden EU-land i Øst-Europa Øst-Europa utenom EU Afrika Asia, inkl. Tyrkia Latin-Amerika Nord-Amerika og Oseania
 33. 33. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Er dette en varig tilstand? • Året før: Halvparten med samme status • To år før: 36 % med samme status – Afrika og Asia: 42 % – EU-land i Øst-Europa: 21 %
 34. 34. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Flest kvinner 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 I alt Norden Vest-Europa utenom Norden EU-land i Øst-Europa Øst-Europa utenom EU Afrika Asia, inkl. Tyrkia Latin-Amerika Nord-Amerika og Oseania Menn Kvinner
 35. 35. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Kjennetegn ved de med svak tilknytning: 0 10 20 30 40 50 60 70 Gift Barn Kvinner Menn % - Finner 88% av kvinnenes ektefeller: – 70 % er innvandrere – 70 % er sysselsatt – 10 % har selv svak tilknytning til arbeidslivet
 36. 36. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Hva lever de av? Sosialhjelp Forsørgerytelser, med mer Ukjent status, hadde inntekt Ukjent status, hadde ikke inntekt
 37. 37. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Hva lever de av? Sosialhjelp Forsørgerytelser, med mer Ukjent status, hadde inntekt Ukjent status, hadde ikke inntekt 18 650
 38. 38. Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet - Hvem er de med ukjent status og ingen inntekt? • 18 650 innvandrere med ukjent status og ingen kjent inntekt – Svarer til 25,4 % av de med svak tilknytning – Svarer til 4,1 % av alle innvandrere (20-66 år) – Tilsvarende andeler for den øvrige befolkningen: • 3,5 % • 0,1 %
 39. 39. Utenfor arbeidslivet Innenfor arbeidslivet Mottar velferdsytelser Svak tilknytning til arbeids-livet
 40. 40. Program Mer forskjeller enn likheter: Innvandrere er ingen homogen gruppe i arbeidslivet Helge Næsheim, leder seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Hvor mange er utenfor arbeidsmarkedet og på velferdsordninger? Erik Horgen, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk KAFFEPAUSE Overkvalifisering – varig tilstand? Om utviklingen de senere år. Ole Villund, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Innvandrere blant helsepersonell Åsne Vigran, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 41. 41. Overkvalifisering – varig tilstand? Om utviklingen de senere år. Ole Villund Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 42. 42. Definisjon Hvem er overkvalifisert? Altså telles IKKE: Registrert utdanning universitet/høyskole Uten utdanning, ukjent utdanning, uformell utdanning, lavere utdanning, håndverksutdanning Registrerte ansatte Arbeidsledige, svart arbeid, hjemmeværende, familiearbeidere, selvstendig næringsdrivende Yrke som, formelt sett, ikke krever høyere utdanning Ansatte, i formelt sett riktig yrke, som føler seg overkvalifisert
 43. 43. Klar for noen tall?
 44. 44. Utvikling?
 45. 45. Sammenlignbare grupper?
 46. 46. Variasjon, mangfold   Ensartet, sammenlignbar
 47. 47. Konklusjon  Overkvalifisering varierer ofte som forventet mellom ulike grupper.  Men innenfor mange av gruppene har innvandrere høyere overkvalifisering.  Lignende resultater også når vi følger sammenlignbare grupper over tid.
 48. 48. Innvandrere blant helsepersonell Åsne Vigran Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 49. 49. Definisjoner • Innvandrer: Personer bosatt i Norge, født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. • Lønnstaker på korttidsopphold: Personer som arbeider i Norge, men som forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i landet, og derfor ikke blir registrert som bosatt • Helsepersonell: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning og /eller autorisasjon som helsepersonell • Autorisasjon: Autorisasjon eller lisens etter lov om helsepersonell til utøvelse av yrke
 50. 50. Sysselsatte i Norge med helse- eller sosialfaglig utdanning, etter næringsområde 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Helse og sosialtjenester Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger mm Undervisning Utleie av arbeidskraft Tjenesteyting ellers Primær- og sekundærnæringer
 51. 51. Sysselsatte i helse- og sosialtjenester etter innvandringsbakgrunn 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 Innvandrere Lønnstakere på korttidsopphold Resten av befolkningen
 52. 52. Innvandrere og lønnstakere på korttidsopphold Utdannet helsepersonell - innenfor helse- og sosialtjenester 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Sykepleier, jordmor og helsesøster Hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsearbeider Lege med spesialitet Lege
 53. 53. Innvandrere og lønnstakere på korttidsopphold Utdannet helsepersonell - utenfor helse- og sosialtjenester 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Sykepleier, jordmor og helsesøster Lege Hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsearbeider Lege med spesialitet
 54. 54. Innvandret helsepersonell, etter alder. 2013 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Leger Legespesialister Sykepleier, jordmor og helsesøster Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider 67 år og over 55-66 år 40-54 år 15-39 år
 55. 55. Leger, etter landbakgrunn 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand EU/EØS-land, Canada, Australia, USA og New Zealand Europa utenom EU-/EØS-området Norden
 56. 56. Legespesialister, etter landbakgrunn 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand EU/EØS-land, Canada, Australia, USA og New Zealand Europa utenom EU-/EØS-området Norden
 57. 57. Sykepleiere, etter landbakgrunn 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand EU/EØS-land, Canada, Australia, USA og New Zealand Europa utenom EU-/EØS-området Norden
 58. 58. Helsefagarbeidere, etter landbakgrunn 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand EU/EØS-land, Canada, Australia, USA og New Zealand Europa utenom EU-/EØS-området Norden
 59. 59. Mer informasjon om: Innvandring og arbeid? • Publiseringer: – 10 publikasjoner per år • Rapporter • Samfunnsspeilet • Artikler – 9 statistikker • www.ssb.no : – Innvandrere og arbeid – Nøkkeltallside
 60. 60. Mer informasjon om: Innvandring og arbeid? • Statistikk for helse- og sosialpersonell http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/ statistikker/hesospers • Statistikk for sysselsatte på korttidsopphold http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/ statistikker/kortsys • Statistikk for fastleger http://www.ssb.no/helse/statistikker/helsetjko • Statistikk for sysselsetting blant innvandrere http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/ statistikker/innvregsys
 • BirgitStokke

  Jun. 2, 2015

Fagseminar om arbeid og innvandring basert på arbeidsmarkedsstatistikk 26. november 2014.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.080

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

10

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×