Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Insight210910_lanseeraus_sosiaalinen_media

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Spinno Enterprise Center (20)

Anzeige

Insight210910_lanseeraus_sosiaalinen_media

 1. 1. Onnistunut lanseeraus - näy mediassa ja sosiaalisen median kanavissa Christina Forsgård, Netprofile Finland Oy Spinno, 21.9.2010 © Netprofile Finland Oy 2010
 2. 2. Lanseeraajan perisynnit Aloitus liian myöhään. Lopetus liian aikaisin. Lääke: Suunnittele! Älä pysähdy – vaan kiihdytä!
 3. 3. Ymmärrätkö markkinoitasi? Source: Adapted from the book Crossing the Chasm - Marketing and Selling High-tech Products to Mainstream Customers (Geoffrey A Moore 1991)
 4. 4. Suhteen rakentamisen tasot ja viestintä Suhteen tasot: 1. Esittäytyminen: avainkohderyhmien on tunnistettava yritys alan toimijajoukosta ja pystyttävä asemoimaan se markkinallaan Tunnistaminen 2. Vuoropuhelun avaus: yrityksen on pystyttävä erottautumaan kilpailijoistaan mielenkiintoisella tarinalla sekä muista toimijoista poikkeavilla viesteillä ja uutisilla Kiinnostuminen 3. Kohtaaminen: kohderyhmien kiinnostuksen herättämisen jälkeen tutustutaan kohderyhmien avainvaikuttajiin lähemmin uskottavuuden Tutustuminen vahvistamiseksi 4. Vuoropuhelun jatkaminen säännöllisellä yhteydenpidolla: vuoropuhelun Hyväksyminen jatkaminen kohderyhmille relevantilla sisällöllä niiden suosimien kanavien kautta auttaa rakentamaan luottamusta ja uskottavuutta laajemmin kohderyhmissä ja löytämään puolestapuhujia Suosiminen 5. Luottamuksellinen suhde: Kohderyhmät tuntevat yrityksen ja sen avainhenkilöt ja luottavat yritykseen alan suunnannäyttäjänä, mielipidejohtajana ja tiedonlähteenä
 5. 5. Miksi? Haasteena on uskottavuus. pieni arvioitu riski näkyminen osittainen kokonais- ratkaisu valtainen tarpeeseen ratkaisu (pieni arvo) tarpeeseen ? (suuri arvo) asiakaslähtöisyys suuri arvioitu riski Tavoite: korkeampi koettu arvo ja pieni koettu riski Source: Adapted from the book Crossing the Chasm - Marketing and Selling High-tech Products to Mainstream Customers (Geoffrey A Moore 1991)
 6. 6. Yritys kertoo mitä se tuo picnicille, miten se sopii muuhun tarjontaan ja miksi se on merkittävä juuri nyt. XXXX:n liiketoimintaan liittyviä trendejä xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX:n viestinnällinen asemointi LUOTTAMUKSELLINEN © Netprofile Finland Oy [2.1.2008] Sivu 3 xxxxxx xxxxxxx HUOM: kuvion tulkinta- ja käyttöohje XXXX xxxxxxx Kuvion tarkoitus on auttaa xxxxxxxxxx konkretisoimaan medialle XXXX:ää erottavat tekijät muihin median silmissä samalla alueella toimiviin yrityksiin nähden. xxxxxxxx xxxxxxxx Summittaisesti hahmoteltu kuvio ei ole tarkoitettu julkisesti näytettäväksi. Sen sijaan kuvion sisältöä xxxxxxxxxx xxxxxx voidaan tuoda esille xxxxxxx xxxxxxxxx viestinnän argumenteissa. xxxxxxxxx XXXX:n tavoiteprofiili xxxxxx xxxxxxx LUOTTAMUKSELLINEN © Netprofile Finland Oy [2.1.2008] xxxxxxxxxxx Sivu 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx LUOTTAMUKSELLINEN © Netprofile Finland Oy [2.1.2008] Siv u 6
 7. 7. VERKOSTOT KOTISIVUT TILAISUUDET ESITTEET ARGUMENTIT MEDIANÄKYVYYS MAINE KOKEMUKSET IMAGO ILME BRÄNDI TOONI REFERENSSIT IHMISET TAVAT PROSESSIT TOIMITILAT
 8. 8. Tavoitteena ansaittu julkisuus ja liiketoiminnan kasvu. Tavoiteasema Myynti ja Ansaittu Ansaittu Maksettu asiakaspalvelu yhteisömedia perinteinen media mediatila Käytännön Brändin, pääviestien, liiketoiminnan Kohderyhmien asemoinnin ja suunnittelu priorisointi ja markkinatrendien ja resursointi liiketoimintastrategia määrittely Toimintaympäristö
 9. 9. ”Yhteisöllinen eli sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla.”
 10. 10. Mitä sosiaalinen media sitten tarkoittaa liiketoiminnalle? • Suhdetoimintaa • Luottamusta • Luotausta • Kriisinhallintaa • Liiketoiminnan näkymistä, tukemista • Sitouttamista • Osallistumista -> osallistamista • Verkostoitumista • Vuorovaikutusta – vuoroin vaikuttamista ja vaikuttumista
 11. 11. Työkalujen kirjo on laaja - valitse paikkasi ja keinosi.
 12. 12. Sosiaalinen media sopii ennakkolanseeraukseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen Perusta: Palvelujen valinta, harmoninen nimeämiskäytäntö, miten näytään, millä resursseilla, mitä/miten mitataan Kohderyhmät: 1. Ensisijaisesti potentiaaliset rekryt, yhteistyökumppanit, pilottiasiakkaat? 2. Toissijaisesti muut sidosryhmät, kuten mediat, toimittajat ja toimialan vaikuttajat Suositus: Sosiaalisen median strategia on osa viestinnän strategiaa. Etenemisjärjestys: 1. Sosiaalisen median kuuntelu: mitä puhutaan, missä puhutaan ja kuka puhuu: on mentävä sinne, missä oman alan keskustelu ja keskustelijat ovat 2. Sosiaalisen median jäsentäminen: mitä liiketoiminnallisia hyötyjä on saatavissa, miksi sosiaalisessa mediassa pitäisi olla, mitkä ovat alkuvaiheen parhaiten liiketoimintaa tukevat tavoitteet, mihin resurssit ja investointimahdollisuudet riittävät 3. Käytännön toimenpiteiden suunnittelu ja suunnitelman jalkauttaminen: miten yritys voi osallistua keskusteluun, miten se voi hyödyntää keskusteluja tuotekehityksessä (alfa, suljettu beta, beta, tuotanto?)
 13. 13. Blogi on kotipesä. Luodaan sisältöä, joka leviää ja vaikuttaa.
 14. 14. Lanseeraisitko uuden henkilökohtaiseen taloudenhallintaan liittyvän palvelun? Ennakkolanseerauksen tavoitteena olisi herättää keskustelua henkilökohtaisen talouden hallinnasta ja kuluttamisesta sekä tuoda asiasta kiinnostuneet tutustumaan ja rekisteröitymään palveluun beta- testaajiksi. Ennakkolanseerauksen viestinnän sisältö perustetaan konkreettisiin arjen tilanteisiin ja tarinoihin, jotka koskettavat, huvittavat, mietityttävät, innostavat ja vaikuttavat. Viestinnällä haetaan ihmisten pöhinää ja puhetta. Henkilökohtaisen talouden valinnat viedään ihmisten kielelle ja arkeen. Pääasiallinen keino tähän ovat autenttiset, todellisten ihmisten kertomat lyhyet tarinat, joilla havainnollistetaan henkilökohtaisen taloudenpidon nykytilaa ja hallinnan tarpeita. Tarinat käynnistävät keskustelun ja toimivat viestinnän runkona. Soveltuvin osin materiaalit julkaistaan yrityksen internet-sivuilla ja Facebook-ryhmässä. Niitä myös kierrätetään ja annetaan kierrättää. Käynnistetään keskustelu – annetaan ihmisen puhua! © Netprofile Finland Oy
 15. 15. 1. Keskustelujen käynnistäminen FB:ssä ja mikroblogeissa: Kerro kuluttamisesta. Mikä on kivaa? Miksi raha aina loppuu? Milloin iskee kulutuskrapula? Mietitkö kuluttamisen eettisiä valintoja? Tiedätkö millainen kuluttaja olet? Millainen kuluttaja haluaisit olla? Mikä sinua estää tekemään parempia valintoja? Näistä aiheista käynnistetään keskusteluja mm. FB:ssä ja Qaikussa ja osallistetaan jakamaan ajatuksia kuluttamisesta ja henkilökohtaisesta taloudenpidosta. FB-alusta antaa mahdollisuuden käyttää useita erilaisia keinoja keskustelujen levittämiseksi ja ylläpitämiseksi, kuten mm. testit. Keskustelujen verkostoon kudotaan kuluttamisesta ja henkilökohtaisesta taloudenpidosta kiinnostuneita tavallisia kansalaisia, mutta yritetään myös houkutella alan neuvontaan erikoistuneita asiantuntijoita mukaan. 2. Yhteistyötä esim. Kululutusjuhlan kanssa – tilaisuus bloggaajille ja Kulutusjuhlan jäsenille Yhteistyötä yhdessä Kulutusjuhlan kanssa, kuluttamiseen ja taloudenpitoon liittyvä yhteinen keskustelutilaisuus. Striimataan tilaisuudesta Qik- videota ja tilaisuuden sisältö mikroblogataan (Qaiku/Twitter). © Netprofile Finland Oy
 16. 16. 3. Tarinoita kuluttamisesta ja taloudenpidosta Tuotetaan ”katuhaastattelu”-tyyppinen korkealaatuinen online-video kuluttamisesta ja toinen yrityksen edustajan journalistisesta haastattelusta. Online-videot tehdään journalistiseen tyyliin, jolloin niitä voidaan myös tarjota verkkomedioille käyttöön. Haastattelut toteutetaan Kulutusjuhlatilaisuuden yhteydessä. Suunnitellaan sisältöjen rungot ja tuotetaan korkealaatuiset materiaalit. Videomateriaalia tarjotaan niille verkkomedioille, jotka ottavat vastaan valmista materiaalia. Videomateriaali jaellaan myös useilla sosiaalisen median videoalustoilla (esim. YouTube, Vimeo). © Netprofile Finland Oy
 17. 17. Vaikuttava viestintä, ansaitun julkisuuden edellytys. Perinteiset mediaympäristöt lehdistö- uutisvinkki tiedote media- haastattelu tilaisuus asiantuntija- case-kuvaus artikkeli Uutinen tai näkemys Palaute ja vaikutus yhteisö- yritysblogi tiedote jaettu kuvat ja kalvoesitys videot Yhteisölliset mediaympäristöt
 18. 18. Onnistuneen tiedotejakelun taustalla on hyvät mediatietokannat ja jakelujärjestelmät.
 19. 19. Netprofile Finland Oy Hyppää bussiin ja pysy kyydissä. Kasarmikatu 44 00130 Helsinki puh. (09) 6812 080 faksi (09) 6812 0850 www.facebook.com/netprofile info@netprofile.fi www.twitter.com/netprofile http://www.netprofile.fi
 20. 20. Netprofile Finland Oy // Kasarmikatu 44, 6 krs., 00130 Helsinki // puh. (09) 6812 080, faksi (09) 6812 0850 // email info@netprofile.fi, www.netprofile.fi © Netprofile Finland Oy 2010

×