Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sovelto Channel - Henkilöstötyön tuottavuuden kasvua yhteisöllisellä oppimisella

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Sovelto Channel - Henkilöstötyön tuottavuuden kasvua yhteisöllisellä oppimisella (20)

Weitere von Sovelto (20)

Anzeige

Sovelto Channel - Henkilöstötyön tuottavuuden kasvua yhteisöllisellä oppimisella

 1. 1. Vartti tunnista Sovelto Channel – Henkilöstötyön tuottavuuden  kasvua yhteisöllisellä oppimisella  Aamiaisseminaari 30.8.2013
 2. 2. Sovelton metodeja moderniin  työssäoppimiseen Avoimet intensiivit,  luennot,  asiakaskohtaiset,klinikka,  yksityisopetus, FastTrack, Bootcamp,  workshop, itseopiskelu, webinari,  etäkoulutus, Channel, opintopiiri,  nanopalat, yhteisöllinen oppiminen 2
 3. 3. Sovelto ja Sami M. Leppänen lyhyesti Ratkaisevaa osaamista • Olemme johtava suomalainen ICT‐ osaamisen keskus. Tuotamme ratkaisevaa  osaamista ja oppimisen  iloa tieto‐ ja  viestintätekniikan soveltamiseksi! • Edistämme ihmisten ja organisaatioiden  osaamista sovelluskehityksen, infran,  tietoliikenteen, tietoturvan, sovellusten  käytön ja tietohallinnon näkökulmasta.  • Osaamiskeskuksemme sijaitsevat  Helsingissä ja Tampereella. Tarvittaessa  tuomme osaamisen asiakkaan luokse,  mihin päin maailmaa tahansa. • Tavoitteenamme on, että vuonna 2020  suomalaiset ovat maailman tuottavin ja  rennoin kansa. Sovelto Channelin  kehittäjä ja  palvelupäällikkö   (2013‐) Learning  2.0  evankelista Henkilöstön‐ ja organisaation  osaamisen kehittäjä ja  työyhteisön muutoksen  mahdollistaja 
 4. 4. Kehitysfilosofia Koulutuksen suunnittelu Opetus- teknologian evoluutio LMS/admin järjestelmien evoluutio Aikajana 2001 2004 2007 2011 2015 Materiaalit verkosta E-Oppiminen ja monimuotoisuus Huomio talent ratkaisuíssa Informaalin oppimisen taidot Lähde: Josh Bersin 2011 Yrityskoulutuksen evoluutio Mobiili,pelillisyysjayhteisöllisyys Oppiminenjasuorituksenjohtaminen Rikas kurssikatalogi Roolipohjaiset oppimispolut Kompetenssi lähtöisyys Uralla kehittyminen Kurssien käsikirjoitus & Kirkpatrickin malli Monimuotoiset ratkaisut ja e- materiaalit Pilvioppiminen, PLE, yhteisöllisyys ja vertaisryhmät LMS / jäykkä oppimisalusta Materiaali verkossa, e- oppiminen Monimuoto- oppimisen ratkaisut Social Learning 2.0 Oppimisportaali & Learning 2.0 ajattelu LMS / Yritysratkaisut ja osaamisen johtaminen Simulaatiot ja yrityspelit
 5. 5. Tee jokaisesta päivästä oppimispäivä – oppiminen integroituu kiinteäksi osaksi työpäivää ja työuraa sekä muodostuu yritysten kilpailueduksi kilpailussa globaaleista talenteista Motivaatio, uteliaisuus, hyöty, tiedon käytettävyys, asenne, kognitiivisuus, kokemukset Learning 2.0 – yhteisöllinen oppiminen, teknologian kehitys ja sosiaalisen median tuoma kulttuurin muutos Pilvioppiminen ja Personal Learning Environment (PLE)
 6. 6. Teknologian kehitys Oppimismenetelmien ja ajattelun kehitys Lähde: Leppänen Sami.M, ei laajempaa tieteellistä hyväksyntää Yksilön oppimista korostava teknologialla avustettu aktiivisempi osallistuminen oppimisprosessiin ”PLE / E-learning” Yhteisöllistä oppimista ja kollektiivista sisällöntuotantoa korostava teknologia- avusteinen oppimisyhteisö ”fasilitoidut online oppimisyhteisöt” Yksilön oppimista korostava passiivinen osallistuminen oppimisprosessiin ”luokkahuone” Ryhmän osallistumista ja palautetta arvostava dynaaminen osallistuminen oppimisprosessiin ”osallistavat menetelmät” Learning  1.0 Learning  2.0
 7. 7. Oppimisen & kehittämisen muutos Learning 1.0 • Monimuotoisten oppimiskokemusten suunnittelu • Monikanavaiset lähestymiset • Kampanja –muotoisuus • Interaktiivisuus & osallistuminen • Huomio yksilöstä yhteisöön ja yritystasolle • Liiketoimintalähtöisyys ja muutoksen johtaminen Learning 2.0Muutos Kehittäjille Oppijoille Työyhteisöille • Oppimisen demokratisoituminen • 24/7/365 saatavuus & Täsmäoppiminen • Vertaisryhmältä oppiminen ja kokemusten jakaminen • Strategian ja liiketoiminnan ymmärtäminen ja älykäs soveltaminen omassa työssä • Osallistuminen kollektiiviseen sisällöntuotantoon ja vastuu yhteisön oppimisesta • Hiljaisen tiedon ja organisaation kokemusten tuominen näkyväksi • Nopeat ketterät jalkautukset • Nopeus, tehokkuus, täsmällisyys • Nopeammat reagoinnit muuttuvan liiketoiminta ympäristön tiedontarpeeseen • Jokaisesta päivästä oppimispäivä!
 8. 8. Henkilöstötyön tuottavuuden  nostaminen ‐ Esimerkkejä miten  modernit oppimissisällöt  tukevat  tuottavuuden nousua
 9. 9. Esimerkkejä sisältökokonaisuuksista Sujuvat  virtuaaliset  palaverikäytännöt Sujuva tietotyö Oman työn  johtaminen Projektitoiminta  tutuksi Hyväksi havaittuja käytäntöjä, pelisääntöjä, esimerkkejä, tarinoita, harjoituksia  Toiminnallisuudet, ominaisuuksien oikea käyttö, esimerkkejä, harjoituksia  Miten hyödynnän esimerkiksi Windows 8 & Office 2013 uusia piirteitä eri tarpeissa… 
 10. 10. ESIMERKKI: Pilven ja avoimmuuden edut • Jaettu Outlook kalenteri – helpottaa palavereiden sopimista ja työkaverin  löytämistä • Kerro oletko vapaa viestimään vai asiakkaalla ‐ Lync läsnäolotiedot • Älä aloita pitkää sähköpostiketjua ja odottele vastausta päiviä – Kysy  pikaviestillä ja saa vastaus heti • Tallenna pilveen (SkyDrive) – tiedosto on saatavissa eri päätelaitteille sekä  muille käyttäjille  • Luo muistikirjasi OneNote:lla ja tallenna ne pilveen eri päätelaitteilla  luettavaksi. Muutkin voivat niitä lukea ja täydentää. • Haluaisitko tietää mitä omat kollegasi ovat mieltä ideastasi tai miten koko  organisaatio asiaan suhtautuu ? Hyödynnä Yammeria tai muita yhteisöllisen  viestinnän keinoja ja kuuntele organisaation ääntä Usein pelisääntöjen sopiminen ja laatiminen,  käytettävien työkalujen valinta, käytäntöjen  ohjeistaminen ja jalkauttaminen kannattaa  tietotyön tehostamiseksi
 11. 11. ESIMERKKI: Säästä vartti tunnista! • Toimisto‐ohjelmiston  siirtymäkoulutuksen tavoitteena  on minimoida organisaation  työtehon lasku siirtymähetkellä ja  parantaa liiketoiminnan  kustannustehokkuutta työnteon  tehostumisen myötä. • Henkilöstö itse on arvioinut  säästävänsä keskimäärin 54  minuuttia viikoittaista työaikaansa uusien tehostuneiden  toimintatapojen myötä • Työvoimakustannukset olivat  Tilastokeskuksen mukaan  keskimäärin noin 27,4 EUR /  työtunti (2008). Kaikista  työvoiman kustannuksista noin  76% on palkkoja. • Jos työyhteisö (30 hlöä) pystyy  koulutuksen avulla tehostamaan  työtään "vartilla päivässä"  kokonaissäästöt voivat olla jopa  40 000 EUR / vuosi.  "Vuositasolla tehostuminen vastaa  43 tunnin työpanosta" "Koulutukseen osallistuneista 95%  arvioi työtapojen tehostuneen"
 12. 12. ESIMERKKI: Vähennä matkustamista! • "Virtuaalitoimisto"‐projektin  tuella kaikilla työntekijöille on  mahdollisuus käyttää uusia  viestintäratkaisuja.  • Uudistuksella kannustetaan  vähentämään matkustamista  ja tuetaan työhyvinvointia. • Työpäivistä merkittävä osa  kuluu palavereissa istumiseen  sekä palavereihin siirtymisiin • Työpäivän ajankäyttö tehostuu • Uusi järjestelmä mahdollistaa  videoneuvottelut ja internet‐ puhelut omalta työpisteeltä.  Nopeat asiat voi hoitaa  chatissa. • Ajankäytön tehostumisen  lisäksi uusi toimintatapa  vaikuttaa henkilöstön  hyvinvointiin. Matkustus, kiire  ja stressi vähenevät ja aikaa jää  enemmän työnteolle.  "2‐3 hengen palaverit neukkareissa vähentyneet yli 40%" "Virtuaalitoimisto vähentää  matkakuluja ja palavereihin  siirtymiseen kuluvaa aikaa  sekä tehostaa ajankäyttöä"
 13. 13. "Pariporina" • Keskustele parisi kanssa työyhteisösi muutoshaasteista. • Minkä muutoksen toivoisit pystyväsi viemään organisaatiossasi  läpi loppuvuoteen mennessä ? • Olisiko yhteisöllisestä muutoksen läpiviemisestä apua  jalkautukseen ?
 14. 14. Sovelto Channel ‐ Nyt ja tulevaisuudessa
 15. 15. Yhteisöllinen online oppimisympäristö (Learning 2.0) • Moderoitu oppimisyhteisö jossa oppimisessa selkeät tavoitteet ja tarkoitus • Digitaaliset oppimateriaalit (luentoja, haastatteluita, harjoituksia, esimerkkejä)  • Yhteisöllisyys (keskustelut ja vertaisryhmältä oppiminen kouluttajien johdolla)   • Pelillisyys,  palkitseminen, arvon yhteisluominen jakamalla ja yhdessä tekemällä • Mitattavaa oppimista ‐ Itsearvioinnit, testit, sertifioinnit, kyselyt, edistymisen  seuranta valituissa tavoitteissa "Social Learning 2.0" Vapaasti muokattavissa  oleva henkilökohtainen  oppimisympäristö  hyödyntäen Web 2.0  elementtejä (blogs, Wikis, RSS feeds,  Twitter, Facebook ) Corporate Learning  University / Learning  Management  System (LMS) Personal Learning  Environment 
 16. 16. Miten Channel kehittyy Käyttäjäkokemuksen kehittäminen Käyttäjän aktivointi ja  vuorovaikutus Oma profiili oppimisen tukena Tavoitteelliset  oppimiskokemukset Henkilökohtainen  oppimisympäristö (PLE) Itsearviointi ja realistinen  palaute Yhteisöllisyyden kehittäminen Yhteisölliset elementit Ryhmät ja heimoutuminen Läsnäoloa ilmoittava  tilapäivitys  ja  reaaliaikaisuuden  hyödyntäminen viestinnässä Sosiaaliset kannustimet ja  yhteisön palaute Älykkäät kehittyvät sisällöt Pilvioppiminen ja aggregoidut sisällöt Oppiva analytiikka ja  kohdennetut sisällöt Metadata ja Big Data Profiiliin ja käyttöhistoriaan  sekä käyttäjäryhmään  perustuva sisältöjen suosittelu Ajankohtaisen asiakastarve‐ ja käyttäjälähtöisen tarjonnan ja sisältöjen kehittäminen
 17. 17. Case: Office 2013 siirtymä (blended) Why What How Tietoisuus ja  keskustelu Perehdytys ja  kiinnostuminen Opiskelu ja  harjoittelu
 18. 18. Oppimiskulttuurin ja asenteiden muutos • Arvon yhteisluominen • Jakaminen ja kollektiivinen  sisällöntuotanto Kulttuurin  muutos • Yhteisöllinen oppiminen  online • Digitaalinen 70/20/10 Learning  2.0
 19. 19. Kiitos! Sami M. Leppänen sami.leppanen@sovelto.fi 040 161 5157 LinkedIn:  fi.linkedin.com/in/samimleppanen/ Twitter: samileppanen Blog: samimleppanen.wordpress.com

×