Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
“puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roIncome/Outcome ®Simulation, Andromeda Training, USAWorkshop de Simulare de Bu...
“puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roIndiferent că este vorba de decizii din zona operațiunilor, a resurselor uman...
“puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roCUM LUCRĂMÎn cadrul activităților, participanții devin antreprenori sau manag...
“puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roContul de profit și pierderi evidențiază toate elementele importante pentruan...
“puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roCum apar diverșii indicatori legați de Contul de profit și pierdere?Care este...
“puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roprevizionare, planificare şi execuţie a strategiei de business;- Necesită con...
“puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roREFERINȚEDespre această simulare găsiți mai multe detalii:http://www.income-o...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Prezentare income-outcome Evolutiv

Simularea de business Income/Outcome ® este un seminar susținut de Evolutiv Consultants Network, care oferă o perspectivă și o cunoaștere aprofundată a afacerii, a leadership-ului, a impactului unei decizii manageriale și a responsabilității.

Cu ajutorul acestui program vă veți dezvolta competența de a percepe și înțelege într-un mod unitar informațiile financiare ale organizației, integrate toate în aceeași imagine de ansamblu a unui câmp de forțe care interacționează. Însă atunci când participați la un workshop Income/Outcome ®, nu vă dezvoltați doar competența financiară, ci și competențe necesare conducerii și dezvoltării durabile ale firmei din care faceți parte.

Veți putea privi, la modul propriu, imaginea de ansamblu, nu doar să vă familiarizați cu terminologia financiară. Vă veți dezvolta “simțul” afacerii.

Astfel, veți putea lua decizii mai bune, anticipând cu mai mare precizie impactul acestora. Impactul asupra cash-ului, asupra profitului, asupra investițiilor, asupra oamenilor. Impactul asupra afacerii dvs. pe termen mediu și lung!

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Prezentare income-outcome Evolutiv

  1. 1. “puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roIncome/Outcome ®Simulation, Andromeda Training, USAWorkshop de Simulare de Business, bazat pe învățare experiențialăSimularea de business Income/Outcome®este un seminar susținut deEvolutiv Consultants Network1care oferă o perspectivă și o cunoaștereaprofundată a afacerii, a leadership-ului, a impactului unei deciziimanageriale și a responsabilității.Cu ajutorul acestui program vă veți dezvolta competența de a percepe șiînțelege într-un mod unitar informațiile financiare ale organizației, integratetoate în aceeași imagine de ansamblu a unui câmp de forțe careinteracționează.Însă atunci când participați la un workshop Income/Outcome®, nu vădezvoltați doar competența financiară, ci și competențe necesare conduceriiși dezvoltării durabile ale firmei din care faceți parte. Veți putea privi, lamodul propriu, imaginea de ansamblu, nu doar să vă familiarizați cuterminologia financiară. Vă veți dezvolta “simțul” afacerii.Astfel, veți putea lua decizii mai bune, anticipând cu mai mare precizieimpactul acestora. Impactul asupra cash-ului, asupra profitului, asuprainvestițiilor, asupra oamenilor.Impactul asupra afacerii dvs. pe termen mediu și lung!“X” MOTIVE PENTRU A PARTICIPAManagerii din companii lucrează, mai mult ca oricând, sub presiuneaconstrângerilor financiare.1Evolutiv Consultants Network SRL este singura companie din Romania, acreditată să ofereseminarii cu simularea de business Income/Outcome®.
  2. 2. “puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roIndiferent că este vorba de decizii din zona operațiunilor, a resurselor umanesau a vânzărilor, ceea ce facem azi are un impact financiar care neinfluențează deciziile de mâine.Regulile jocului s-au schimbat: cunoștințele financiare sunt, acum, cele carene protejează și ne ajută să performăm.Iată câteva motive pentru a participa la acest workshop de simularefinanciară, Income/Outcome®:- se pune accent pe învățarea experiențială;- regulile și limbajul specifice sunt explicate pe larg și pe îndelete – acelesituații financiare care uneori s-ar putea să vă fi produs unele temeri -sunt acum experimentate și înțelese pas cu pas;- sunt multe idei, pe care participanții la simularea financiarăIncome/Outcome®le duc, la final, în viața de business reală:o Fiecare dintre noi, antreprenori, manageri, angajați, putemînțelege și putem comunica în limbajul financiar;o Fiecare dintre noi, acolo unde suntem, în cadrul firmei noastre,suntem interconectați. Deciziile noastre au impact asupra echipeinoastre, asupra altor echipe și departamente, asupra organizațieica întreg;o Putem înțelege și vedea mai ușor consecințele deciziilor pe care leluăm la un moment dat. Astfel, anticipând consecințele, putemlua decizii mai bune;o La urma urmei, realitatea financiară a organizației noastre poate fipusă sub formă vizuală: putem vedea și simți profitul, bilanțul,fluxurile de cash, și toate astea se pot organiza în grafice simple șiindicatori.CE NE PROPUNEMObiectivul nostru este ca, printr-o simulare, să replicăm cât mai fidel unmediu de business, astfel încât participanții să-și dezvolte competențe cheiede conducere a unei afaceri.Scopul workshop-ului este ca, la final, după ce acesta se termină, participanțiisă poată lua, cu mai mare certitudine, decizii care să nu pună în pericolviitorul pe termen mediu/lung al companiei.
  3. 3. “puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roCUM LUCRĂMÎn cadrul activităților, participanții devin antreprenori sau manageriexecutivi.Echipele în care activează devin firme care acționează în piață.Sala de curs devine ea însăși, o întreagă piață concurențiala.Simularea crează un context ideal pentru învățare, și lecțiile însușite auaplicații imediate, fiind direct transferabile în realitatea simulării, și mai apoi,în realitatea de zi cu zi.Participanții își vor îmbunătăți competențele de ordin financiar și analitic pemăsură ce se vor “juca” cu sumele de bani, vor planifica și acționa treptat înactivități din ce în ce mai complexe, în care apar tot felul de situațiiprovocatoare, care sunt întâlnite în viața reală.Programul folosește o gamă variată de instrumente de învățare experiențială:auditiv, vizual, kinestezic.Transformarea unor raportări tabelare în forme vizuale ușor de înțeles, deutilizat și de reținut, reprezintă o experiență care are mare impact asupraparticipanților.Bilanțul contabil este prezentat într-o formă bine structurată, care modeleazăexact rolul lui în managementul financiar: prezentarea tuturor resurselor pecare le are o firmă și a surselor financiare din care provin.
  4. 4. “puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roContul de profit și pierderi evidențiază toate elementele importante pentruanaliză și luare decizii: marja brută, profit operațional, profit înainte deimpozitare, profit net. Ce este EBITDA? Ce este EBIT? Ce semnificații au și ce“comunică” toți acești indicatori?Modul în care circulă banii în organizație:- de ce putem avea profit și totuși să nu dispunem de sumele de baninecesare activităților curente?- de ce nu putem face investiții, deși piața și concurența ne obligă să lefacem?Cum putem analiza modul în care este capabilă organizația să creeze plus-valoare?
  5. 5. “puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roCum apar diverșii indicatori legați de Contul de profit și pierdere?Care este corelația dintre performanța activității de azi și modul în care se vadezvolta organizația noastră în viitor?LA FINALUL WORKSHOP-ULUI, PARTICIPANȚII VOR FI EXPERIMENTATURMĂTOARELE COMPETENȚE:Competenţenecesare pentrumanagerii uneicompaniiConţinutul programului în raport cu aceste competenţeResponsabilitate- Echipele sunt responsabile pentru deciziile şi rezultatele lor;- Nu există elementul “şansă” în simulare. Toate evenimentele suntrezultatele directe ale deciziilor luate şi ale acţiunilor întreprinse.Construirea derelaţii şi reţele- Clarificarea funcţiei fiecărui departament din interiorul organizaţiei;- Oferă o imagine aproximativă a nevoilor celorlalţi angajaţi aicompaniei, precum şi a nevoilor acestora.Expertiza afacerii- Oferă cunoştinţe profesionale cu privire la afacere şi conceptespecifice;- Include rapoarte financiare standard şi instrumente comune demăsură a afacerii;- Oferă experienţă practică prin planificare financiară şi instrumentede analiză.Centrarea peclient- Simularea unei pieţe competitive reaminteşte importanţasatisfacerii nevoilor clientului;- Implică respectarea promisiunilor, calitate, customer service,reputaţie, pieţe de nişă, precum şi impactul prețului asupra afacerii.Cât putem da discount fără să afectăm stabilitatea financiară afirmei?Orientarea perezultate- Reaminteşte importanţa cash-flow-ului, clarificând nevoia degestionare şi management separat al profitului şi al cash-flow-ului;- Oferă instrumente de urmărire a veniturilor şi a cheltuielilor, de
  6. 6. “puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roprevizionare, planificare şi execuţie a strategiei de business;- Necesită constant luări de decizii şi acţiuni în ceea ce priveştealocarea resurselor;- Oferă imaginea modului în care măsurătorile au impact asupracomportamentului şi cum astfel pot influenţa rezultatele.Flexibilitate- Presupune o monitorizare constantă a competitorilor şi adaptărifrecvente ale planului de afaceri ca răspuns la schimbărilecondiţiilor pieţei;- Abordarea problemelor din mai multe puncte de vedere, reflectânddiversele paradigme departamentale şi numeroasele presiunifinanciare.Inovarea- Demonstrează nevoia de îmbunătăţire continuă;- Oferă un mediu fără riscuri în care se pot încerca noi idei şiabordări.Comunicaredeschisă- Clarifică nevoia unui limbaj şi al unei înţelegeri comune a afacerii;- Dezvoltă un vocabular standard al afacerii cu elemente specificecompaniei;- Pune la dispoziţie un forum de schimb al ideilor într-un context cestrânge laolaltă diferitele îngrijorări şi priorităţi aledepartamentelor.Aptitudiniorganizaţionale- Dezvoltă o matrice pentru organizarea conceptelor de business,încurajând utilizarea acesteia în prioritizarea informaţiilorfinanciare;- Construieşte un model vizual pentru reţinerea tuturor factorilornecesari a fi luaţi în considerare în dezvoltarea unui plan sau înluarea unei decizii.Aptitudini deplanificare aproiectelor- Oferă o imagine de ansamblu pentru înţelegerea afacerii;- Oferă informaţii despre modul de lucru cu instrumente deplanificare cum ar fi previziunile, bugetele, prag de rentabilitate.Lucru în echipă- Dovedeşte nevoia lucrului în echipă pentru atingerea termenelor şia obiectivelor financiare;- Împărtăşirea luării deciziilor într-un mediu fără riscuri;- Oferă un cadru oportun schimbului de idei;- Mărimea echipelor este astfel gândită încât să maximizezeparticiparea fiecărui membru.Respectarea valoriiinvestitorului- Prezintă punctul de vedere pe termen lung al investitorului;- Oferă experienţa riscului şi a beneficiilor investitorului.Simularea de business Income/Outcome ®, în cei aproape 10 ani de când există pe piațainternațională, a dovedit că aceste competențe cheie sunt construite și exersate!
  7. 7. “puterea valorilor”www.evolutivconsultants.roREFERINȚEDespre această simulare găsiți mai multe detalii:http://www.income-outcome.com/Despre Andromeda Training Inc., compania care a creat această simulare:http://www.income-outcome.com/about/Companii internaționale care au folosit Simularea de businessIncome/Outcome ®http://www.income-outcome.com/clients/Acreditarea este oferită prin Yissum Applied Management:http://www.income-outcome.com/blog/bid/56385/Yissum-our-management-training-partner-in-Israel

×