Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

pulen i kratuk chlen

30.451 Aufrufe

Veröffentlicht am

Хитринки за справяне с правилото за пълен и кратък член.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Login to see the comments

pulen i kratuk chlen

 1. 1. Пълна и кратка членна форма при имената от/в мъжки род, единствено число
 2. 2. <ul><li>Когато пишем . </li></ul><ul><li>При някои съществителни имена . </li></ul><ul><li>При прилагателните имена . </li></ul><ul><li>При пълните форми на притежателните местоимения ( мой, свой ). </li></ul><ul><li>При числителните редни ( първи, втори и т.н.). </li></ul>
 3. 3. Кога пишем пълната членна форма ? <ul><li>Когато съществителното е подлог в изречението и е от мъжки род в единствено число . </li></ul><ul><li>Когато прилагателните, числителните редни и притежателните местоимения са съгласувани определения на подлога в изречението , който е от мъжки род в единствено число. </li></ul>
 4. 4. СЪГЛАСУВАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ <ul><li>Прилагателните, притежателните местоимения и числителните редни се членуват, когато се съгласуват в изречението по род и число със съществителното име, чието значение уточняват, т.е. когато са съгласувани определения . </li></ul>
 5. 5. 1. Като заместим с той или с него : <ul><li>Мъж( -ът/-а? ) пресече улицата. </li></ul><ul><li>Той пресече улицата. </li></ul><ul><li>Мъж ът пресече улицата. </li></ul><ul><li>Жената погледна мъж( -ът/-а? ). </li></ul><ul><li>Жената го ( =него ) погледна. </li></ul><ul><li>Жената погледна мъж а . </li></ul>
 6. 6. Има ли предлог ? <ul><li>Излязох от университет( -ът/-а? ). </li></ul><ul><li>Думата “от” е предлог . </li></ul><ul><li> Излязох от университет а . </li></ul><ul><li>Казах на приятел ( -ят/-я? ) си . </li></ul><ul><li>Думата “на” е предлог . </li></ul><ul><li> Казах на приятел я си. </li></ul>
 7. 7. Има ли предлог ? <ul><li>Жената се скара с полица( -ят/-я? ) </li></ul><ul><li>Думата “с” е предлог . </li></ul><ul><li> Жената се скара с полица я . </li></ul>
 8. 8. Конструкция “ Х е такъв ” <ul><li>Иван е най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Той е най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Иван се оказа най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Той се оказа най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Иван стана най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Той стана най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Иван остава най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Той остава най-добри ят ми приятел. </li></ul>
 9. 9. Изрази за време – винаги кратка членна форма ! <ul><li>Минали я понеделник той отново изглеждаше уморен. </li></ul><ul><li>Следващи я вторник ще се видим отново. </li></ul><ul><li>(През) По-следващи я месец отново ще идвам в Бургас. </li></ul>
 10. 10. Прозвища и прякори и някои географски имена <ul><li>Владимир Димитров – Майстор а е роден в Кюстендил. </li></ul><ul><li>Ицо Хазарт а е завършил Националната гимназия за древни езици и култури. </li></ul><ul><li>Но! </li></ul><ul><li>Кралич ът се превръща в Бойчо Огнянов . </li></ul><ul><li>Предел а е уникална местност в България. </li></ul>
 11. 11. Уточнение след запетая, тире или двоеточие: <ul><li>Най-накрая го видях – най-велики я футболист на всички времена! </li></ul><ul><li>Всички стояха като вцепенени пред тази чудна гледка: и мъж ът с раницата, и малчуган ът с топката, и водач ът на групата. </li></ul><ul><li>Кого видяхме - политик а или загрижени я баща? </li></ul><ul><li>Кой говори в момента - политик ът или загрижени ят баща? </li></ul>
 12. 12. Пълна или кратка членна форма? <ul><li>От единствения засега източник на безплатно рекламно време – ( договорът или договора? ) със CNN – остават 60 минути, каза ( рекламният или рекламния ) шеф на БНТ. </li></ul><ul><li>От единствения засега източник на безплатно рекламно време – договора със CNN – остават 60 минути, каза рекламният шеф на БНТ. </li></ul><ul><li>= От ( предлог ) договора със CNN остават 60 минути. </li></ul>
 13. 13. Пълна или кратка членна форма? <ul><li>( Химн ът или Химн а ) на Германия безусловно е ( най-из с традалия т или най-изстрадалия ) сред събратята си. </li></ul><ul><li>Химнът ( = той ) на Германия безусловно е най-изстрадалият ( =Химнът е такъв ) сред събратята си. </li></ul>
 14. 14. Пълна или кратка членна форма? <ul><li>( Правописният или Правописния ) речник можете да го използвате и когато се колебаете за ударението в някоя дума. </li></ul><ul><li>Правописния речник можете да го използвате и когато се колебаете за ударението в някоя дума. </li></ul>
 15. 15. Пълна или кратка членна форма? <ul><li>В спор т( -ът/- а ) вече не е важна играта на този, който я играе, а големи ( - ят /-я ) карнавал преди и след нея; важен е не толкова мач ( - ът /-а ) , а седмицата след мач (- ът /-а ) , когато играе зрител ( - ят /-я ) , а не играч (- ът /-а ) . </li></ul>
 16. 16. Отговор: <ul><li>В спор т а вече не е важна играта на този, който я играе, а големи ят карнавал преди и след нея; важен е не толкова мач ът , а седмицата след мач а , когато играе зрител ят , а не играч ът . </li></ul>
 17. 17. ВНИМАНИЕ! <ul><li>Пълната членна форма не е ГОЛЯМ ЧЛЕН ! </li></ul><ul><li>Кратката членна форма не е МАЛЪК ЧЛЕН ! </li></ul><ul><li>;-) </li></ul>

×