Anzeige
Anzeige

Om dokumentation 2013 kick off

  1. ”Om vi fick bestämma” Kick-off 26-27 oktober 2013 Om dokumentation
  2. Dokumentation • Dokumentation – vad tänker du på då?
  3. Arvsfonden vill att vi dokumenterar: • Deltagarna – Antal – Antal flickor/kvinnor resp. pojkar/män – Hur målgruppen ser ut; ålder, kön, social och etnisk bakgrund. – Upplevelser av projektet • Processen – Framkomliga vägar – Hinder • Samarbeten • Resultat • Utvärderingar www.arvsfondsprojekten.se • Hur ska vi dokumentera? Vilka erfarenheter har ni ?
  4. Tips för dokumentation! • Hitta rutiner som funkar • Sitt inte ensam! • Enkla checklistor. Stäm av kort men regelbundet. – Vad vill vi åstadkomma, vad går bra, vad går mindre bra och varför. • Ta reda på vad målgruppen tycker. På deras villkor! • Tänk dokumentation från början och NU
  5. Loggbok
  6. Skissbok
  7. Reflektion i handling
Anzeige