Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Pronoms

  1. Sílvia Montals ELS PRONOMS Escolàpies Sant Martí
  2. ÍNDEX • Introducció • Característiques • Classes de pronoms – Personals forts – Personals febles – Possessius, demostratius i numerals – Interrogatius – Relatius
  3. INTRODUCCIÓ • Els pronoms són paraules (variables o invariables) que es refereixen a persones, coses, llocs, característiques, etc. – Jo he comprat un pastís. (a mi) – Posa’t les sabates! (tu) – S’ha espatllat el mòbil! (el mòbil) Ajuda’m a arreglar-lo!
  4. CARACTERÍSTIQUES • Punt de vista morfològic: – Hi ha pronoms: • Variables: (2-4 formes) ell/ella/ells/elles, el/la/els/les • Invariables: (1 forma) jo, tu
  5. • Punt de vista sintàctic: – Substitueixen mots o grups de mots per evitar repetir-los. • En Joan va treure a passejar el gos. El va lligar amb la corretja. – “El” fa referència a “el gos” • En Pau va anar al cinema. Hi va anar amb la Laura. – “Hi” fa referència a “al cinema”.
  6. • Punt de vista semàntic: – No solen tenir significat propi, sinó que adopten el significat de l’element que identifiquen. • La motxilla està al menjador, me la pots portar? – La  motxilla • Van trobar la Neus i la van entretenir. – La  Neus
  7. CLASSES DE PRONOMS • Pronoms personals forts (o tònics) – S’anomenen personals perquè es refereixen a una de les 3 persones. – Estan formats per una síl·laba tònica. / mi /si
  8. • Pronoms personals febles (o àtons) – S’anomenen personals perquè es refereixen a una de les 3 persones. – Estan formats per una síl·laba àtona.
  9. • Pronoms possessius, demostratius i numerals. – Si no acompanyen a cap nom seran pronoms. • El teu cotxe és vermell  DETERMINANT • El seu és blau.  PRONOM • El meu llapis és nou.  DETERMINANT • El meu és de la meva germana.  PRONOM
  10. • Pronoms interrogatius – Introdueixen una pregunta. – Qui, què, quina, quins, quines • Qui crida?  Es refereix a la persona que està cridant. • Pronoms relatius – Inclouen informació dins de l’oració. – Que, qui, què, el qual, la qual, els quals, les quals i on. • L’avió que acaba d’aterrar ve de París.
Anzeige