Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV

 1. LITERATURA CATALANA MEDIEVAL S. XIV-XV Sílvia Montals
 2. CONTEXT HISTÒRIC •Baixa edat mitjana: època de grans canvis en tots els àmbits. –Àmbit socioeconòmic: el sistema feudal decau i sorgeix la burgesia. –Àmbit cultural: es crea la impremta i les universitats.
 3. –Àmbit polític: els reis tenen l’autoritat. Sorgeixen moltes guerres. –Àmbit religiós: època de les heretgies del Cisma d’Occident. –Àmbit lingüístic: la literatura culta s’expressa en llengua vulgar.
 4. CONTEXT LITERARI •HUMANISME –Neix a la Toscana (Itàlia) a meitat del s. XIV. –Impulsors: Dante i Petrarca. –Característiques: •Redescobriment dels clàssics grecs i llatins •Preocupació pels problemes humans. •Es valora el saber i la raó.
 5. LITERATURA EUROPEA –Francesco Petrarca: •Es considera l’iniciador de l’humanisme. •Va estudiar i comentar les obres dels clàssics. •Va escriure molta poesia. •Obra més important: el Cançoner. –Canta l’amor a Laura, una dona terrenal que representa l’amor impossible. –Trenca el model dels trobadors, expressant l’amorideal, la brevetat de la vida…
 6. –Dante Alighieri: •Nascut a Florència. •Obra: La divina Comèdia (obra culminant de la literatura). •Narra el fantasiós viatge del poeta per trobar la seva estimada Beatriu amb el guiatge de Virgili. •Parts: Infern, Purgatori, Paradís.
 7. –Giovanni Boccaccio •Vinculat a la ciutat de Florència. •La seva obra és el Decameró: –Explica històries realistes. –Personatges quotidians (classes populars i burgesos). –Valora la intel·ligència i els gaudi dels plaers. –Consta de 100 narracions. –Durant l’epidèmia de la pesta uns joves fugen de la ciutat i es diverteixen explicant històries.
 8. LITERATURA CATALANA •S. XIV-XV: segles de crisi en el territori català. –Àmbit polític: •Mort el rei Martí l’Humà sense successió. •S’obren les portes a la dinastia castellana dels Trastàmara. •Al s. XV el rei Ferran II es casa amb Isabel de Castella. Provoca que Catalunya i Castella s’uneixin.
 9. •Àmbit econòmic: –Les epidèmies de pesta i les guerres afecten l’economia. •Àmbit cultural: –Barcelona pateix una davallada (València no). –Època de l’estil gòtic.
 10. HISTORIOGRÀFICA Les 4 grans cròniques: •A l’edat mitjana la guerra era un fet habitual. Per mantenir la fidelitat i l’esperit combatiu del seu poble, els reis i els nobles varen recórrer: –1r: A la poesia èpica, de la qual no es conserven mostres en llengua catalana. –2n: A les cròniques, unes narracions amb prosa amb pretensió d’autenticitat històrica.
 11. •Existeixen 4 grans cròniques en català, les quals presenten les característiques següents: –Narren fets contemporanis o anteriors a l’autor. –La figura central és el monarca o la dinastia. –Presenten uns monarques excel·lents, dotats de totes les virtuts. –Mostren una visió dels fets basada en la providència. –Exalten el patriotisme i l’esperit nacional
 12. •Llibre dels Fets, Jaume I (1244-1274) –Escrita en 1a persona majestàtica (nós). –El rei no escriu directament el text, sinó que el dicta als seus col·laboradors. –Explica els antecedents del rei i les seves conquestes: Mallorca i País Valencià.
 13. •Crònica de Bernat Desclot, Bernat Desclot (1283-1288) –Explica la història del rei en Pere el Gran per tal de glorificar i descriure les gestes més heroiques del monarca. –Es narra: • La conquesta de Sicília •Les lluites contra els francesos •Les accions dels almogàvers
 14. •Crònica de Ramon Muntaner, Ramon Muntaner (1265-1336) –És la crònica més extensa. –S’ocupa del regnat de diferents monarques, des de Jaume I fins a Alfons III el Benigne. –Narra l’expedició catalana a Orient. Apareixen els almogàvers i Roger de Flor.
 15. •Crònica de Pere el Cerimoniós, Pere el Cerimoniós (finals segle XIV). –Explica el regnat d’aquest rei i també el del seu pare, Alfons III el Benigne. –Destaquen les lluites contra la noblesa d’Aragó i València.
 16. LITERATURA RELIGIOSA I MORAL •Apareix en un moment de crisi de la societat medieval. •L’església vol instruir els ciutadans segons el cristianisme i els bons costums. •Autors importants: – Francesc Eiximenis –Vicent Ferrer
 17. Vicent Ferrer -Nascut a València (1350-1419) -Frare de l’orde dels dominicans. -Va dedicar la vida a: -L’ensenyament -La política -La predicació. -Va predicar l’Evangeli per tot Europa. -Creava un espectacle que tenia multitud de seguidors.
 18. -En els sermons emprava recursos dramàtics: -Gesticulació, dramatització d’escenes, explicació d’acudits i històries... -Obra: -Sermons: -Versió escrita de les predicacions. -Realitzada per uns escrivans que el seguien i reproduïen tot el que recitava.
 19. Francesc Eiximenis -Nascut a Girona (1327-1409) -Frare de l’orde dels franciscans. -Va rebre formació en diferents universitats estrangeres. -En els seus escrits s’adreça a les classes de les ciutats naixents. -Obra: -Lo Crestià: enciclopèdia estructurada a l’entorn del cristianisme.
 20. HUMANISME •L’Humanisme arriba a Catalunya a través de la Cancelleria Reial. •El corrent humanista es manifesta a Catalunya en: –La traducció dels clàssics grecs i llatins. –La traducció de les obres dels humanistes italians del moment. –La incorporació d’autors catalans al nou corrent.
 21. Bernat Metge (1340-1413) - Pertanyia a la burgesia. -Professions: - Secretari reial -Escriptor i traductor d’obres. -Obra destacada: -Lo somni: escrita per exculpar-se d’uns càrrecs que li imputaren i el portaren a la presó (mort del rei Joan). -Obra dividida en 4 llibres.
 22. NOVEL·LA CAVALLERESCA •Sorgeix el que molts autors anomenen: la novel·la moderna. –Trama més realista –Els sentiments i la raó guanyen protagonisme. –La visió del món és més humana. •A Catalunya sorgiran 2 grans novel·les. –Tirant lo Blanc –Curial e Güelfa
 23. •Joanot Martorell (1413- 1464) –Neix a Gandia (País Valencià). –Procedia de la mitjana noblesa i va esdevenir cavaller. –Va escriure lletres de batalla (es reptava a una lluita a mort). –Va viatjar per diverses corts europees i va participar a molts actes cavallerescos.
 24. •La seva obra és el Tirant lo Blanc. –Es considera una obra completa perquè hi intervenen molts elements: •Referència a fets històrics •Referència a costums de l’època •Descripció d’escenes eròtiques •Temes principals: guerra i amor.
 25. •Sinopsi: història de Tirant lo Blanc que, després de viure moltes aventures, és considerat com el millor cavaller del món. –Part 1: •Tirant és nombrat cavaller a Anglaterra. –Part 2: •Tirant marxa a Sicília i a Rodes i és nomenat almirall en les batalles navals. •Història d’amor entre un amic de Tirant i la filla del rei de Sicília.
 26. •Part 3: –Tirant es desplaça a Constantinoble i esdevé cabdill victoriós contra els turcs. –S’enamora de la princesa Carmesina. •Part 4: –Tirant naufraga a Tuníssia i conquereix el nord d’Àfrica •Part 5: –Torna a l’imperi grec i es casa amb Carmesina. – Se’l nomena cèsar de l’imperi –Mor d’una pulmonia i Carmesina de pena.
 27. Curial e Güelfa (1432-1468) •És un llibre anònim. •L’obra es divideix en 3 llibres. •Es relaten les aventures del cavaller Curial que aconsegueix ascendir socialment i econòmi- cament, gràcies la Güelfa, una dama noble i culte, que s’ena- mora d’ell.
 28. POESIA DEL S.XV •Jordi de Sant Jordi (1339-1424) – Va ser un cavaller i poeta valencià. –Escrivia poemes d’amor seguint els tòpics cavallerescos, tot i que trenca amb alguna característica. –Es conserven 18 poemes seus. Els més famosos: •Estramps, Presoner, Lo setge d’amor.
 29. •Ausiàs March (1397-1459) –Millor poeta català del s.XV. –Nascut a Gandia (País Valencià) en una família de cavallers. –Va ser falconer del rei Alfons el Magnànim. –La seva obra destaca per: •Allibera la poesia catalana de la llengua occitana (poemes en català). •Crea una poètica personal: original amb els temes.
Anzeige