Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Els gèneres narratius

  1. ELS GÈNERES NARRATIUS Escolàpies Sant Martí Sílvia Montals
  2. ÍNDEX • Introducció • Narrativa culta – Novel·la – conte • Narrativa tradicional – Rondalla – Faula – Llegenda – Conte
  3. INTRODUCCIÓ • Els gèneres narratius (tan en vers com en prosa) expliquen fets reals i imaginaris • Cal distingir entre els gèneres de: – Narrativa culta – Narrativa tradicional
  4. NARRATIVA CULTA • Està escrita per autors coneguts. • Té una finalitat estètica o artística. • Els principals gèneres són: – Novel·la: • • • • • Gènere més extens. L’argument sol ser molt elaborat. Es descriuen els llocs i els personatges. Estan dividides en capítols. Exemple: Els jocs de la fam
  5. – Conte: • Gènere més breu. • Presenta una trama senzilla. • Hi apareixen pocs personatges i gairebé no es descriuen. • Se sol llegir d’una tirada. • Ex: Raspall de Pere Calders La narrativa culta té una gran varietat de gèneres: d’aventures, històrica, policíaca, de ciència ficció, de terror...
  6. NARRATIVA TRADICIONAL • S’ha anat transmetent oralment al llarg dels anys, per tant no hi ha autor. • Solen ser històries adreçades als infants que pertanyen a la cultura popular. • La finalitat és: entretenir i moralitzar sobre aspectes quotidians. • Presenten: fets i personatges fantàstics (ogres, fades, gegants...).
  7. • Els seus subgèneres són: – Contes populars: • Ús de llenguatge col·loquial • Comencen amb fórmules: – D’encapçalament: Hi havia una vegada..., temps era temps... – Acabament: i visqueren feliços i van menjar anissos... • Exemples: Blancaneus, la caputxeta vermella...
  8. – Rondalles: • Literatura d’arrels populars (molta cultura tradicional). Poden haver-hi elements meravellosos. • Hi ha un ensenyament moral. • Exemple – Faules: • Relat en què els protagonistes són animals. • Tenen un ensenyament moral. • Exemple: llebre i la tortuga
  9. Mites: Relat sagrat que narrava fets inexplicables per la societat. Formen part de les creences de la societat. Apareixen personatges com: déus, herois... Per exemple: Adam i Eva, Hèrcules, Orfeu....
  10. – Llegendes: • Relat meravellós amb un component històric. • Per exemple: La llegenda de Sant Jordi, la llegenda de les 4 barres.
Anzeige