Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Izvjesce o radu front vu grc 2018 19

177 Aufrufe

Veröffentlicht am

Izvjesce o radu front vu grc 2018 19

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Izvjesce o radu front vu grc 2018 19

 1. 1. IZVJEŠĆE O RADU VIRTUALNE UČIONICE GRČKI JEZIK ZA FRONTALNO UVOĐENJE PREDMETNOG KURIKULUMA (https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=10554)
 2. 2. Ova virtualna učionica okuplja učitelje i nastavnike grčkog jezika da bi se zajednički pripremili za uvođenje Nacionalnog kurikuluma predmeta Grčki jezik. Tijekom trajanja edukacija od 15. prosinca 2018. godine do 12. srpnja 2019. godine obrađeno je šest tema. U učionicu za uvođenje predmetnog kurikuluma za Grčki jezik upisano je 56 sudionika i 4 mentora (od toga su 2 voditeljice učionice). Broj polaznika je varirao tijekom perioda od prosinca 2018. do srpnja 2019., a na kraju šeste teme u učionici je bilo upisano 36 polaznika. U virtualnoj učionici Grčki jezik za frontalno uvođenje predmetnog kurikuluma u navedenom periodu ukupno je podijeljeno 126 značaka. I. dio edukacije 1. tema: Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja Ishodi: Učitelji i nastavnici objašnjavaju obilježja suvremenog pristupa nastavi. Primjenjuju temeljne postavke kurikulumskog pristupa poučavanju.  Trajanje teme: 15. 12. 2018. – 13.02. 2019. Broj sati edukacije: 12 Opis teme: Ova tema sastoji se od pet cjelina. U prvoj su se cjelini učitelji i nastavnici upoznali s uputama za rad u virtualnoj učionici da bi rad u virtualnoj učionici bio što uspješniji. U drugoj cjelini upoznali su se s kompetencijama koje se od učitelja očekuju u svijetu u kojem živimo. Treća cjelina prikazala je promjenu paradigme i pristupa učenju i poučavanju. U četvrtoj cjelini uočili su najčešće probleme i pogreške koji se javljaju pri oblikovanju odgojno-obrazovnih ishoda. U posljednjoj, petoj cjelini upoznali su važnost vrednovanja u procesu učenja i poučavanja. Bilo je potrebno je ispuniti sve uvjete da bi se dobila značka u ovoj temi. Aktivnosti: 1. Rad u virtualnoj učionici (test) pokušaja rješavanja 80, uspješno riješenih testova 46 2. Upoznajmo se! (forum) 3. Poželjne osobine učenika i učitelja (hot question) 29 sudionika podijelilo je svoja razmišljanaj 4. Refleksija (forum) 5. Samoprocjena osobnoga pristupa učenju i poučavanju (anketa) predanih odgovora 41, pitanja 10
 3. 3. 6. Kviz o promjeni paradigme poučavanja (h5p) 42 sudionika je riješilo kviz 7. Kviz dobar ili loš ishod (h5p) 42 sudionika je riješilo kviz 8. Povezanost ishoda i aktivnosti (forum) 9. Ishodi – aktivnosti – vrednovanje (forum) Značka: Kriteriji za dobivanje značke:  riješen test Rad u virtualnoj učionici  odgovor na forumu Upoznajmo se!  odgovor na hot question Poželjne osobine učenika i učitelja  odgovor na forumu Refleksija  odgovor na hot question Samoprocjena osobnoga pristupa učenju i poučavanju  riješen h5p Kviz o promjeni paradigme poučavanja  riješen h5p Kviz dobar ili loš ishod  odgovor na forumu Povezanost ishoda i aktivnosti  odgovor na forumu Ishodi – aktivnosti – vrednovanje Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 56 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 35 (62,50%) EVALUACIJA TEME predani odgovori: 12 pitanja 6
 4. 4. ______________________________________________________________________ 2. tema: Razvoj kompetencije Učiti kako učiti Ishodi: Učitelji i nastavnici opisuju važnost znanja, vještina, stavova i vrijednosti obuhvaćenih međupredmetnom temom Učiti kako učiti i njihov utjecaj na učenje. Učitelji se služe odabranim digitalnim alatom za izradu grafičkog organizatora. Učitelji i nastavnici povezuju različite situacije učenja i poučavanja s domenama međupredmetne teme Učiti kako učiti. Učitelji i nastavnici objašnjavaju kontekst poučavanja strategija učenja u nastavi. Učitelji predlažu strategije učenja primjenjive u određenim nastavnim aktivnostima. Učitelji i nastavnici primjenjuju rezultate samovrednovanja učenika radi prilagodbe procesa poučavanja. Trajanje teme: 30. 01. – 27. 02. 2019. Broj sati edukacije: 16 Opis teme: Ova tema sastoji se od četiriju cjelina. U prvoj cjelini objašnjeni su koncepti ‘učiti kako učiti’ i 'metakognicija'. U drugoj cjelini učitelji su se upoznali s osnovnim konceptom kurikuluma međupredmetne teme Učiti kako učiti i njezinim domenama. Treća cjelina ukazala je na važnost i mogućnosti poučavanja različitih strategija učenja u pojedinom nastavnom predmetu. U četvrtoj 12 0 7 0 8 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 OCI JE NIT E S V OJE ZA DOV OLJ S T V O K OMUNIK A CI JOM S ME N T ORIMA OCI JE NIT E S V OJE ZA DOV OLJ S T V O ZA DA T CI MA U T E MI K URI K ULUMS K I P RIS T UP P OUČA VA NJ U: OD IS HODA DO VRE DN OV A NJA : OCI JE NIT E S V OJE ZA DOV OLJ S T V O MA T E RIJ A LIMA U T E MI K URIK UL UMS K I P RIS T UP P OUČ A V A NJU: OD IS HODA DO VRE DN OV A NJA : PITANJA 1, 2, 4 potpuno sam zadovoljna / zadovoljan djelomično sam zadovoljna / zadovoljan djelomično sam nezadovoljna / nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna / nezadovoljan 1 0 1 2 4 5 0 0 1 2 3 4 5 6 Upute za rad u virtualnoj učionici Kompetencije učitelja 21. st. Promjena paradigme poučavanja Ishodi učenja Vrednovanje ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda sve navedene nijedna od navedenih Koja će Vam cjelina u prvoj temi, prema Vašem mišljenju, najviše koristiti?
 5. 5. cjelini učitelji su se upoznali sa samovrednovanjem strategija učenja kao podrškom u razvoju kompetencije učiti kako učiti. Osim upoznavanja međupredmetne teme Učiti kako učiti tijekom rada na ovoj temi ostvarili su se i ishodi učenja vezani uz uporabu digitalnih alata u nastavnome predmetu. Bilo je potrebno je ispuniti sve navedene uvjete u svakoj cjelini da bi se dobila značka u ovoj temi. Aktivnosti: 1. Proces učenja (zadaća) 2. Domene u međupredmetnoj temi Učiti kako učiti (forum) 3. Strategije učenja u nastavi učenja Grčkog jezika (forum) 4. Samovrednovanje učenika (forum) Značka: Kriteriji za dobivanje značke:  predana i ocijenjena zadaća Proces učenja  ocijenjeni odgovor u forumu Domene u međupredmetnoj temi Učiti kako učiti  ocijenjeni odgovor u forumu Strategije učenja u nastavi učenja Grčkog jezika  ocijenjeni odgovor u forumu Samovrednovanje učenika Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 53 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 27 (50,94%) EVALUACIJA TEME predani odgovori: 12 pitanja 6 ________________________________________________________________________________
 6. 6. 3. tema: Kurikulum nastavnog predmeta Grčki jezik Ishodi: Učitelji i nastavnici definiraju dijelove kurikulumskog dokumenta, polazišta u poučavanju predmeta Grčki jezik, povezuju ishode na razini predmeta s onima na razini aktivnosti, prilagođavaju izvorni tekst za nastavu i razrađuju aktivnosti na temelju toga teksta. Trajanje teme: 27. 2. 2019. – 27. 03. 2019. Broj sati edukacije: 16 Opis teme: Ova tema sastoji se od četiriju cjelina. U prvoj cjelini učitelji i nastavnici pokazali su poznavanje kurikulumskog dokumenta na temelju testa Kurikulum nastavnoga predmeta Grčki jezik. Druga cjelina bila je posvećena povezanosti između domena, tj. horizontalnoj povezanosti unutar predmeta. U trećoj cjelini učitelji i nastavnici dobili su uvid u razradu ishoda od razine predmeta do razine aktivnosti, dok su u četvrtoj cjelini prilagođavali izvorni tekst na željenu razinu i razradili aktivnosti na temelju toga teksta. Bilo je potrebno je ispuniti sve navedene uvjete u svakoj cjelini da bi se dobila značka u ovoj temi. Aktivnosti: 1. Program vs. kurikulum (h5p) 2. Poznavanje predmetnog kurikuluma (test) pokušaja rješavanja 76, riješeno 31 3. Povezivanje domena na konkretnom primjeru (forum) 4. Od ishoda do ishoda (forum) 5. Tekst, ishodi i aktivnosti (forum) Značka:
 7. 7. Kriteriji za dobivanje značke:  točan odgovor na h5p Program vs. kurikulum  ocijenjeni odgovor u forumu Poznavanje predmetnog kurikuluma  ocijenjeni odgovor u forumu Povezivanje domena na konkretnom primjeru  ocijenjeni odgovor u forumu Od ishoda do ishoda  ocijenjeni odgovor u forumu Tekst, ishodi i aktivnosti Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 53 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 18 (33,96%) EVALUACIJA TEME __________________________________________________________________________________ 4. tema: Vrednovanje Ishodi: Učitelj prepoznaje različite pristupe vrednovanju. Učitelji primjenjuju različite metode vrednovanja za učenje. Učitelji zaključuju o važnosti povratne informacije. Učitelj primjenjuje metodu vrednovanja kao učenje.  Učitelj analizira provedbu samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja u procesu poučavanja.  Učitelj uspoređuje vrednovanje naučenoga s vrednovanjem za učenje i vrednovanjem kao učenje.  Učitelj oblikuje zadatak prema odabranoj kognitivnoj razini za vrednovanje naučenoga.  Učitelj provodi samorefleksiju na temu Vrednovanje prema zadanim kriterijima.  Trajanje teme: 27. 03. 2019. – 08. 05. 2019. Broj sati edukacije: 16 Opis teme: Ova tema sastoji se od četiriju cjelina. U prvoj cjelini objašnjena je svrha vrednovanja i razlikuju tri pristupa vrednovanju. U drugoj cjelini zaključuje se o ulozi vrednovanja za učenje u unaprjeđenju strategija učenja i poučavanja. U trećoj se cjelini ukazano je na ulogu vrednovanja kao učenja u učenikovom samostalnom i samoreguliranom pristupu učenju. U četvrtoj cjelini stavljen je naglasak na vrednovanje naučenog. Završna aktivnost teme Vrednovanje obuhvatila je samorefleksiju kao temelj profesionalnog rasta i razvoja. Za dobivanje značke bilo je potrebno ispuniti sve navedene uvjete u svakoj cjelini. Aktivnosti:
 8. 8. 1. Samorefleksija o vrednovanju (hot question) 2. Tri pristupa vrednovanju (test) pokušaja 37, riješeno 28 3. Vrednovanje za učenje (zadaća) predano i ocijenjeno 17 4. Vrednovanje kao učenje (forum) 5. Vrednovanje naučenog (forum) 6. Samorefleksija o tri pristupa vrednovanju (anketa) predano 17, 3 pitanja otvorenog tipa Značka: Kriteriji za dobivanje značke:  odgovor na hot question Samorefleksija o vrednovanju  riješen test Tri pristupa vrednovanju  predana i ocijenjena zadaća Vrednovanje za učenje  ocijenjeni odgovor u forumu Vrednovanje kao učenje  ocijenjeni odgovor u forumu Vrednovanje naučenog  riješena anketa Samorefleksija o tri pristupa vrednovanju Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 45 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 17 (37,37%)
 9. 9. EVALUACIJA TEME __________________________________________________________________________________ 5. tema: Kurikulumi međupredmetnih tema Ishodi: Učitelj/nastavnik analizira kurikulume međupredmetnih tema i povezuje odgojno- obrazovna očekivanja međupredmetnih tema s odgojno-obrazovnim ishodima predmetnog kurikuluma. Trajanje teme: 08. 05. 2019. – 29. 05. 2019. Broj sati edukacije: 4 Opis teme: Ova tema ima samo jednu cjelinu u kojoj učitelji nakon čitanja knjige o kurikulumima međupredmetnih tema odgovaraju na zadatak u forumu. Aktivnosti: 1. Ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda međupredmetnih tema (forum) Značka: Kriteriji za dobivanje značke:  ocijenjeni odgovor u forumu Ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda međupredmetnih tema. Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 39 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 17 (43,58%) EVALUACIJA TEME Predanih odgovora: 2
 10. 10. Pitanja: 6 Odgovori su pozitivni na sva pitanja, jer je 50% odgovora potpuno zadovoljno, a 50% djelomično zadovoljno ovom temom. __________________________________________________________________________ 6. tema: Kurikulumsko planiranje poučavanja u predmetu Grčki jezik Ishodi: Učitelj/nastavnik planira za kurikulumsko poučavanje. Trajanje teme: 15. 05. 2019. – 12. 07. 2019. Broj sati edukacije: 16 Aktivnosti: 1. Dosadašnji način planiranja (hot question) 2. Uvod u planiranje (test) 3. Godišnji izvedbeni kurikulum (forum) 4. Prijedlog projekata (forum) (nije uvjet za značku) 5. Sajam projekata (forum) (nije uvjet za značku) Značka: Kriterij za dobivanje značke:  odgovor na hot question Dosadašnji način planiranja  riješen test Uvod u planiranje  ocijenjeni odgovor u forumu Godišnji izvedbeni kurikulum Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 36 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 12 (33,33%) EVALUACIJA TEME __________________________________________________________________________

×