Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Izvjesce o radu exp vu lat 2018 19

173 Aufrufe

Veröffentlicht am

Izvjesce o radu exp vu lat 2018 19

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Izvjesce o radu exp vu lat 2018 19

 1. 1. IZVJEŠĆE O RADU VIRTUALNE UČIONICE LATINSKI JEZIK U „ŠKOLI ZA ŽIVOT“ (https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=8795)
 2. 2. Ova virtualna učionica okuplja učitelje i nastavnike Latinskog jezika u provođenju eksperimentalnog programa. Tijekom trajanja edukacija od 15. svibnja 2018. godine do 12. srpnja 2019. godine obrađeno je šest tema u I. dijelu edukacije i četiri teme u II. dijelu edukacije. U neobaveznom dijelu edukacije obrađena je jedna tema (Digitalni alati) te je u ljetnom periodu od 12. srpnja 2018. do 19. kolovoza 2018. godine kroz Ljetnu učionicu otvoren edukativni blok koji se je sastojao od šest dijelova i bio je namijenjen polaznicima koji nisu izvršili aktivnosti i dobili značke iz prethodnih tematskih područja. U virtualnoj učionici Latinski jezik u ŠzŽ u navedenom periodu ukupno je podijeljeno 172 značke. I. dio edukacije 1. tema: Upoznajmo se! Ishodi: Učitelj stvara pozitivno i inkluzivno radno ozračje, pronalazi poticaj za osobni profesionalni napredak, pokazuje poznavanje sadržaja Predmetnog kurikuluma.  Trajanje teme: 15. 5. – 28. 5. 2018. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti: 1. Forum Predstavljanje 2. Test Poznavanje predmetnog kurikuluma za Latinski jezik Uspjeh sudionika u testu: Značka: Kriteriji za dobivanje značke: - prijava na forum Predstavljanje i predstavljanje prema zadanim elementima - rješavanje testa Poznavanje predmetnog kurikuluma za Latinski jezik Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 20 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 12 (60%)
 3. 3. ______________________________________________________________________ 2. tema: Pronađi priču Ishodi: Učitelj primjenjuje zahtjeve kurikuluma na primjeru, osmišljava vlastiti koncept na temelju kurikuluma.  Trajanje teme: 22. 5. – 4. 6. 2018. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti i resursi: 1. Stranica Pronađi priču 2. Forum Moja priča Značka: Kriteriji za dobivanje značke: - odgovori na zadatak u forumu Moja priča Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 20 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 13 (65%) ________________________________________________________________________________ 3. tema: Obrnuto planiranje (Od ishoda do cilja) Ishodi: Učitelj objašnjava princip "backward design", definira domene u kurikulumu na primjeru, definira učenička postignuća na kraju prve godine učenja. Trajanje teme: 29.5. – 18.6.2018. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti i resursi: 1. Stranica Što je novo? Kako planirati? 2. Stranica Planiranje učeničkih postignuća 3. Forum Planiranje učeničkih postignuća Značka: Kriteriji za dobivanje značke: - Pregledavanje stranica Što je novo? Kako planirati? i Planiranje učeničkih postignuća
 4. 4. - odgovor na zadatak u forumu Planiranje učeničkih postignuća Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 20 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 13 (65%) __________________________________________________________________________________ 4. tema: Razrada ishoda na konkretnom primjeru Ishodi: Učitelj navodi tekst u izvorniku, prilagođava tekst za učenike, razrađuje ishode na konkretnom primjeru izabranog teksta, navodi prijedloge mogućih aktivnosti za ostvarivanje ishoda.  Trajanje teme: 5. 6. 2018. – 18. 6. 2018. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti i resursi: 1. Knjiga Razrada ishoda 2. Zadatak na forumu Razrada ishoda na primjeru Značka: Kriteriji za dobivanje značke: - pregledavanje knjige Razrada ishoda - odgovor na zadatak u forumu Razrada ishoda na primjeru Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 20 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 12 (60%) __________________________________________________________________________________ 5. tema: Vrednovanje ostvarenosti ishoda na konkretnom primjeru Ishodi: Učitelj definira vrednovanje kao određivanje razine ostvarenosti ishoda, nudi oblike vrednovanja ostvarenosti ishoda na konkretnom primjeru.  Trajanje teme: 12. 6. 2018. – 25. 6. 2018. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti i resursi: 1. Stranica Vrednovanje u Latinskom jeziku 2. Zadaća Vrednovanje na konkretnom primjeru 3. Forum Vrednovanje ostvarenosti ishoda
 5. 5. Značka: Kriteriji za dobivanje značke: - predana zadaća Vrednovanje na konkretnom primjeru - odgovor na forumu Vrednovanje ostvarenosti ishoda Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 20 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 13 (65%) __________________________________________________________________________ 6. tema: Okviri i kurikulumi Međupredmetnih tema Ishodi: Učitelj objašnjava povezanost predmetnog kurikuluma s međupredmetnim temama i drugim predmetima, osmišljava  projekt kojim će povezati Latinski jezik s drugim predmetima i međupredmetnim temama.  Trajanje teme: 19. 6. 2018. – 2. 7. 2018. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti i resursi: 1. Poveznica na prezentaciju Sway Međupredmetne teme u Latinskom jeziku 2. Zadatak na forumu Projektna nastava Latinskog jezika Značka: Kriterij za dobivanje značke: - odgovor na zadatak u forumu Projektna nastava Latinskog jezika Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 21 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 12 (57%) __________________________________________________________________________ 7. tema: Nastavne aktivnosti u različitim domenama Ishodi: Učitelj povezuje ishode, načine vrednovanja i nastavne aktivnosti unutar predmetnog kurikuluma, definira načine učenja i poučavanja kroz različite domene, osmišljava nastavne aktivnosti na konkretnim primjerima.
 6. 6. Trajanje teme: 26. 6. 2018. – 9. 7. 2018. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti i resursi: 1. Kolekcija aktivnosti u nastavi latinskog jezika u padlet-u Značka: Kriterij za dobivanje značke: - odgovor na zadatak u padletu Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 21 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 21 (100%) __________________________________________________________________________ 8. tema: Završne aktivnosti Ishodi: Učitelj određuje uspješnost virtualne učionice, pojašnjava svoje mišljenje o edukaciji u virtualnoj učionici. Trajanje teme: 3. 7. 2018. – 11. 7. 2018. Broj sati edukacije: 1 Aktivnosti: 1. Anketa Značka: Kriterij za dobivanje značke: - riješena anketa Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 21 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 12(57%) __________________________________________________________________________
 7. 7. II. dio edukacije 1. tema: Vrednovanje Ishodi: Učitelj prepoznaje različite pristupe vrednovanju. Učitelj primjenjuje različite metode vrednovanja za učenje. Učitelj zaključuje o važnosti povratne informacije. Učitelj primjenjuje metodu vrednovanja kao učenje. Učitelj analizira provedbu samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja u procesu poučavanja. Učitelj uspoređuje vrednovanje naučenoga s vrednovanjem za učenje i vrednovanjem kao učenje. Učitelj oblikuje zadatak prema odabranoj kognitivnoj razini za vrednovanje naučenoga. Učitelj provodi samorefleksiju na temu Vrednovanje prema zadanim kriterijima. Trajanje teme: 13. 2. 2019. - 10. 4. 2019. Broj sati edukacije: 16 Aktivnosti i resursi: 1. Samorefleksija o vrednovanju 2. Tekst Zašto i kako vrednovati u resursu knjiga 3. Test Tri pristupa vrednovanju 4. Tekst Vrednovanje za učenje u resursu knjiga 5. Zadaća Vrednovanje za učenje 6. Tekst Vrednovanje kao učenje u resursu knjiga 7. Forum Vrednovanje kao učenje 8. Tekst Vrednovanje naučenoga u resursu knjiga 9. Forum Vrednovanje naučenoga 10. Anketa Samorefleksija o tri pristupa vrednovanju Značka: Kriterij za dobivanje značke: - riješen test Tri pristupa vrednovanju - predana zadaća Vrednovanje za učenje ocijenjena je prolaznom ocjenom - ocijenjeni odgovor na pitanje mentora i priložena lista procjene u obliku privitka na forumu Vrednovanje kao učenje - objava rasprave s jednim primjerom zadatka odabrane kognitivne razine na forumu Vrednovanje naučenoga, osvrt na jedan uradak kolegice/kolege te prolazna ocjena od mentora - popunjena anketa Samorefleksija o tri pristupa vrednovanju Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 21 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 9 (42,85%) __________________________________________________________________________ 2. tema: Vrednovanje pomoću digitalnih alata
 8. 8. Ishodi: Učitelj primjenjuje digitalni alat u izradi primjera za jedan od tri pristupa vrednovanju. Trajanje teme: 11. 4. 2019. – 8. 5. 2019. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti i resursi: 1. Tekst Vrednovanje pomoću digitalnih alata u resursu knjiga 2. Zadatak na forumu Digitalni alati za vrednovanje Značka: Kriterij za dobivanje značke: - izrađen i ocijenjen primjer vrednovanja pomoću digitalnoga alata Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 21 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 8 (38,09%) __________________________________________________________________________ 3. tema: Rubrike u vrednovanju Ishodi: Učitelj izrađuje analitičku rubriku. Trajanje teme: 9. 5. 2019. – 5. 6. 2019. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti i resursi: 1. Tekst Rubrike u resursu knjiga 2. Zadatak na forumu Izrada rubrike Značka: Kriterij za dobivanje značke: - izrađen primjer vrednovanja pomoću rubrike objavljen na forumu i pozitivno ocijenjen od mentora Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 21 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 8 (38,09%) __________________________________________________________________________ 4. tema: Refleksija na kurikulumsko planiranje u eksperimentalnoj provedbi Ishodi: Učitelj analizira vlastiti proces planiranja učenja i poučavanja i unaprjeđuje ga na temelju iskustava iz eksperimentalne provedbe.
 9. 9. Trajanje teme: 8. 6. 2019. – 12. 7. 2019. Broj sati edukacije: 4 Aktivnosti i resursi: 1. Zadatak na forumu Refleksija na kurikulumsko planiranje u eksperimentalnoj provedbi Značka: Kriterij za dobivanje značke: - odgovor na forumu Refleksija na kurikulumsko planiranje u eksperimentalnoj provedbi Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 21 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 7 (33,33%) _________________________________________________________________ Neobvezni dio edukacije Tema: Digitalni alati Ishodi: Učitelj upoznaje različite digitalne alate i procijeniti njihovu primjerenost i korisnost za učenje i poučavanje. Učitelj primjenjuje digitalne alate u nastavi kao podršku učenju i stvaranju. Učitelj stvara nove sadržaje i kreativno se izražavati s pomoću digitalnih alata. Trajanje teme: 20. 8. – 1. 11. 2018. Broj sati edukacije: 8 Aktivnosti i resursi: 1. Tekst Digitalni alati u resursu knjiga 2. Stranica Izazov za učenike: Virtualne potrage za blagom 2. Zadatak na forumu Digitalni alati Značka: Kriterij za dobivanje značke: - izrada jedne nastavne aktivnosti u digitalnom alatu po izboru Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 21 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 17 (80,09%) _________________________________________________________________ LJETNA UČIONICA
 10. 10. Trajanje edukacije: 12.7. – 19.8.2018. Naziv teme (broj sati edukacije): Upoznajmo se! (3 sata) Značka: Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 2 ............................................................... Naziv teme (broj sati edukacije): Pronađi priču (3 sata) Značka: Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 0 ........................................................... Naziv teme (broj sati edukacije): Obrnuto planiranje: od ishoda do cilja(3 sata) Značka: Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 3 ........................................................... Naziv teme (broj sati edukacije): Razrada ishoda na konkretnom primjeru (3 sata) Značka: Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 1 ........................................................... Naziv teme (broj sati edukacije): Vrednovanje ostvarenosti ishoda na konkretnom primjeru (3 sata) Značka: Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 0 ........................................................... Naziv teme (broj sati edukacije): Projektna nastava u latinskom jeziku (3 sata) Značka: Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 2 Naziv teme (broj sati edukacije): Kolekcija aktivnosti u nastavi latinskog jezika(3 sata)
 11. 11. Značka: Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 4 Naziv teme (broj sati edukacije): Završne aktivnosti (3 sata) Značka: Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 0 _______________________________________________________________________ Latinski jezik u Školi za život – aktivnost do 12. srpnja 2019. Aktivnost Prikazi Obavijesti 1395 pregleda od 58 korisnika Pitanja i dogovori 989 pregleda od 37 korisnika Pitanja vezana uz početak školske godine 1053 pregleda od 35 korisnika Primjeri dobre prakse 130 pregleda od 26 korisnika Predmetni kurikulum Latinskog jezika 231 pregleda od 46 korisnika Popis preporučene opreme za učionicu Latinskog jezika 97 pregleda od 38 korisnika Loomen na pametnom telefonu/tabletu 2 pregleda od 2 korisnika Kurikulum nastavnoga predmeta 1 pregleda od 1 korisnika Kurikulumski pristup poučavanju - otkud smo krenuli? 167 pregleda od 12 korisnika Godišnji izvedbeni kurikulum 44 pregleda od 15 korisnika Osvrt na Godišnji izvedbeni kurikulum 96 pregleda od 15 korisnika Godišnji izvedbeni kurikulum - a što dalje? 217 pregleda od 12 korisnika Rubrike 376 pregleda od 17 korisnika Izrada rubrike 209 pregleda od 15 korisnika Vrednovanje pomoću IKT-a 196 pregleda od 15 korisnika Digitalni alati za vrednovanje 383 pregleda od 18 korisnika Pojmovnik 43 pregleda od 19 korisnika Samorefleksija o vrednovanju 78 pregleda od 20 korisnika Zašto i kako vrednovati? 368 pregleda od 22 korisnika
 12. 12. Aktivnost Prikazi Tri pristupa vrednovanju - test 604 pregleda od 24 korisnika Vrednovanje za učenje 481 pregleda od 20 korisnika Primjeri i smjernice pri oblikovanju povratnih informacija 70 pregleda od 19 korisnika Vrednovanje za učenje 848 pregleda od 22 korisnika Aktivnosti učenika koje pomažu učitelju pri vrednovanju za učenje 9 pregleda od 2 korisnika Vrednovanje kao učenje 511 pregleda od 18 korisnika Vrednovanje kao učenje 292 pregleda od 18 korisnika Vrednovanje naučenoga 305 pregleda od 16 korisnika Vrednovanje naučenoga 578 pregleda od 20 korisnika Samorefleksija o tri pristupa vrednovanju - Kvalitativni osvrt 254 pregleda od 31 korisnika Digitalni alati 608 pregleda od 38 korisnika Izazov za učenike: virtualne potrage za blagom 62 pregleda od 28 korisnika Digitalni alati - vaši primjeri 892 pregleda od 31 korisnika METODIČKI PRIRUČNIK ZA LATINSKI JEZIK 380 pregleda od 54 korisnika Metodički priručnik za Latinski jezik - verzija za preuzimanje 135 pregleda od 35 korisnika Pitanja, sugestije, komentari 395 pregleda od 32 korisnika PREDSTAVLJANJE 1582 pregleda od 50 korisnika Poznavanje Predmetnog kurikuluma za Latinski jezik 570 pregleda od 40 korisnika Izvještaj o upisu u virtualnu učionicu i uspjehu na testu 188 pregleda od 28 korisnika Pronađi priču - upute 169 pregleda od 39 korisnika Moja priča 749 pregleda od 36 korisnika Izvještaj o uspjehu u drugoj temi "Pronađi priču" 622 pregleda od 27 korisnika ŠTO JE NOVO? KAKO PLANIRATI? 106 pregleda od 33 korisnika Backward design 50 pregleda od 27 korisnika PLANIRANJE UČENIČKIH POSTIGNUĆA 139 pregleda od 31 korisnika Planiranje učeničkih postignuća 721 pregleda od 29 korisnika Izvještaj za temu Obrnuto planiranje (Od ishoda do cilja) 257 pregleda od 16 korisnika Razrada ishoda 727 pregleda od 33 korisnika Razrada ishoda na primjeru 523 pregleda od 32 korisnika Izvještaj i primjeri razrade ishoda na konkretnom primjeru 293 pregleda od 17 korisnika
 13. 13. Aktivnost Prikazi Vrednovanje ostvarenosti ishoda 93 pregleda od 23 korisnika Vrednovanje na konkretnom primjeru 373 pregleda od 27 korisnika Vrednovanje ostvarenosti ishoda 345 pregleda od 22 korisnika Izvještaj o aktivnosti u temi Vrednovanje ostvarenosti ishoda na konkretnom primjeru 25 pregleda od 15 korisnika Međupredmetne teme i projekti u nastavi latinskog jezika 91 pregleda od 21 korisnika Projektna nastava Latinskog jezika 359 pregleda od 30 korisnika Izvještaj o aktivnostima u temi Okviri i kurikulumi međupredmetnih tema 36 pregleda od 20 korisnika Kolekcija aktivnosti u nastavi latinskog jezika 136 pregleda od 27 korisnika Izvještaj o aktivnostima u temi Nastavne aktivnosti u različitim domenama 30 pregleda od 16 korisnika Anketa o virtualnoj učionici i pripremi za "Školu za život" - Ljeto - Poznavanje Predmetnog kurikuluma za Latinski jezik 42 pregleda od 4 korisnika Ljeto - Moja priča 38 pregleda od 6 korisnika Ljeto - Planiranje učeničkih postignuća 94 pregleda od 6 korisnika Ljeto - Razrada ishoda na primjeru 77 pregleda od 8 korisnika Ljeto - Vrednovanje na konkretnom primjeru 18 pregleda od 5 korisnika Ljeto - Vrednovanje ostvarenosti ishoda 39 pregleda od 11 korisnika Ljeto - Projektna nastava Latinskog jezika 53 pregleda od 7 korisnika Ljeto - Kolekcija aktivnosti u nastavi latinskog jezika 25 pregleda od 5 korisnika Kolekcija IKT aktivnosti u nastavi latinskog jezika 26 pregleda od 9 korisnika Virtualna učionica 179 pregleda od 35 korisnika

×