Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Prosjektleder sivilingeniør

153 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prosjektleder – sivilingeniør/ ingeniør VA. Prosjektets varighet er beregnet til ca 2 år med gode muligheter for forlengelse/fast ansettelse.

Krødsherad kommune skal sammen med Sigdal kommune og Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) bygge en framtidsrettet avløpsrenseløsning med en kapasitet på 10 000 PE. Det skal legges til rette for en løsning som transporterer og renser avløp fra Norefjell-området og for boligområder i tettstedene Noresund og Krøderen, samt fra spredt bebyggelse langs Krøderen (innsjøen). Det skal etableres rørledning mellom Noresund og Krøderen og vurderes to renseløsninger: jordrenseanlegg og konvensjonelt anlegg.

Rørledningen kan legges på land eller i innsjøen Krøderen, og det skal vurderes mulige tilkoblinger langs traseen. Dagens to renseanlegg skal legges ned.

For mer informasjon http://tiny.cc/75f2xx Eller kontakt ellen@skanpers.no

Veröffentlicht in: Karriere
  • Als Erste(r) kommentieren

Prosjektleder sivilingeniør

  1. 1. Duvilfåensentralogviktigrolleiorganisasjonen. Duermedpåogharansvaretforutviklingav samfunnsviktiginfrastrukturgjennom prosjektetduskallede. SKANPERSKOMMUNIKATION SKANPERS Kreativitet, Utfordringer og Påvirkningskraft Du får stor innflytelse på egen arbeidssituasjon med fleksibel arbeidstid. Det motiverer deg til å • planlegge og strukturere arbeidsoppgaver • arbeide systematisk og analytisk • samarbeide profesjonelt med alle deltakere i og i tilknytning til prosjektet • kommunisere tydelig, så vel skriftlig som muntlig • ta selvstendige avgjørelser i situasjoner hvor det forventes og kreves. Prosjektets varighet er beregnet til ca 2 år med gode muligheter for forlengelse/fast ansettelse. Prosjektleder-sivilingeniør/ingeniørVA

×