Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Yksityinen ja kunnallinen opetusala palkkavertailu 2022

 1. VÄHIMMÄISPALKKA- ja KOKONAISANSIOVERTAILUA – YKSITYINEN JA KUNTA
 2. TYÖEHTOSOPIMUSTEN VÄHIMMÄISPALKAT
 3. TES:ien vähimmäispalkkojen vertailu – peruskoulut 3 Lähde: Sivistystyönantajat
 4. TES:ien vähimmäispalkkojen vertailu – lukiot 4 Lähde: Sivistystyönantajat
 5. TES:ien vähimmäispalkkojen vertailu – kansanopistot Lähde: Sivistystyönantajat
 6. TES:ien vähimmäispalkkojen vertailu – kansanopistot, kokonaistyöaika Lähde: Sivistystyönantajat
 7. TES:ien vähimmäispalkkojen vertailu – kansalaisopistot Lähde: Sivistystyönantajat
 8. TES:ien vähimmäispalkkojen vertailu – musiikkioppilaitokset Lähde: Sivistystyönantajat
 9. TES:ien vähimmäispalkkojen vertailu – taidekoulut 9 Lähde: Sivistystyönantajat
 10. TES:ien vähimmäispalkkojen vertailu – ammatilliset, vuosityöaika 10 Lähde: Sivistystyönantajat
 11. Havaintoja 11 • Pääsääntöisesti vähimmäispalkat ovat yksityisellä opetusalalla kuntien vastaavia korkeampia pl. alkupalkat ensimmäiset 3 vuotta • Täytyy ottaa huomioon, että alkupalkka on vain yksi osa TES:n vähimmäisehtoja – ratkaisut syntyneet ajassa osana kokonaisuutta (esim. kokemuslisäportaat ja ns. tekstit) • Täytyy ottaa huomioon, että harva aloittavakaan opettaja saa vähimmäispalkkaa
 12. OPETTAJIEN TILASTOITUJEN KOKONAISANSIOIDEN VERTAILUA OPETUSALAN SISÄLLÄ
 13. Opetustehtävien keskimääräiset kokonaisansiot 2020 13 Lähde: Tilastokeskus, palkkarakenne
 14. Havaintoja 14 • Opetustehtävien maksetut kokonaisansiot ovat yksityisellä opetusalalla kuntia korkeammat pl. ammatillinen • Vaikka yksityisen opetusalan korkeammat opetusvelvollisuudet otettaisiin huomioon, ei havainto muutu • Eroa selittää vähimmäispalkkojen erot sekä erilaisten lisien ja ylituntipalkkioiden maksaminen vähimmäispalkkojen päälle • Vuodelle 2022 sovitteluissa ehdotetut sopimuskorotukset olisivat kaventaneet eroja – eivät poistaneet
 15. OPETTAJIEN TILASTOITUJEN KOKONAISANSIOIDEN VERTAILUA MUIHIN PALKANSAAJIIN
 16. Opettajien palkkataso: palkka suhteessa korkeakoulutettujen keskipalkkaan, kokoaikaiset Lähde: OECD
 17. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausittaisen kokonaisansion jakauma 2019: md, 1. ja 9. desiili Lähde: Tilastokeskus
 18. Havaintoja 18 • Opettajien ansiot vastaavat hyvin muiden vastaavan tasoisten tehtävien ansioita
 19. YKSITYISEN OPETUSALAN TILASTOITUA NIMELLISTÄ JA REAALISTA ANSIOKEHITYSTÄ
 20. Ansiokehitys: id. opetus- ja tutkimushenkilöstö yliopistoissa 20 Lähde: Sivistystyönantajat
 21. Ansiokehitys: harjoittelukoulujen opetushenkilöstö 21 Lähde: Sivistystyönantajat
 22. Yks. oppilaitosten ansiokehitys: id. opetushenkilöstö 22 Lähde: Sivistystyönantajat
 23. Amm. aikuiskoulutuskeskusten id. opetushenkilöstön ansiokehitys 23 Lähde: Sivistystyönantajat
 24. Sivistan TES:ien henkilöstöryhmien ansiokehitys km. vuodessa 2010-2021 24 Lähde: Sivistystyönantajat
 25. Ansiokehitys ja inflaatio: yliopistot Lähde: Sivistystyönantajat
 26. Ansiokehitys ja inflaatio: yksityinen opetusala ja aikuiskoulutuskeskukset Lähde: Sivistystyönantajat
 27. Ansio- ja työllisyyskehitys: opetus- ja tutkimushenkilöstö yliopistoissa Lähde: Sivistystyönantajat
 28. Havaintoja 28 • Opettajien ansiot ovat kehittyneet tuntuvasti TES- neuvottelujen sopimuskorotuksiakin paremmin (ns. liukuma) • Opettajien ansioiden ostovoima on kehittynyt pitkään hyvin • Viime vuosina myös opettajien määrä on ollut kasvussa (viime vuosikymmenen puolivälin taloudellisesti tiukkojen vuosien jälkeen) – esim. yliopistoissa palkkasumman kasvu onkin ollut huipputasoa
 29. Naisten ja miesten palkkaerot: ”naisen euro on 83 senttiä”, mutta koulutuksessa… • Naisten euro yksityisissä oppilaitoksissa: – Opetus (66 % naisia): 92 senttiä – Hallinto- ja tukipalvelu (68 % naisia): 94 senttiä • Naisten euro ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa: – Opetus (51 % naisia): 101 senttiä – Hallinto- ja tukipalvelu (71 % naisia): 85 senttiä • Naisten euro yliopistoissa: – Opetus- ja tutkimus (47 % naisia): 92 senttiä – Muu henkilöstö (67 % naisia): 96 senttiä • Jos otettaisiin huomioon ammattirakenne, kokemus, vastuut, jne. havaittavaa merkittävää eroa tuskin olisi 29
 30. KIITOS E t u n i m i . s u k u n i m i @ s i v i s t a . f i w w w. s i v i s t a . f i Tw i t t e r @ S i v i s t y s TA
Anzeige