Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Sivistystyönantajat - Finnish Education Employers(19)

Anzeige

Kuntavaalit 2021

  1. SIVISTYSKUNTA - KUNTAVAALIT 2021
  2. Keskeiset tavoitteet kuntavaalikaudelle 2021-2025 • Koulutuksen rahat koulutukseen – Yksityinen toimintamuoto mahdollistaa läpinäkyvyyden • Turvataan laadukas koulutus koko Suomessa – Järjestämismuoto – Uudet oppimismenetelmät (digiloikka!) • Sivistyskunta – Koulutuksen järjestäjät kunnan kumppaneina – Taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö • Kuntalaisille jatkuvaa oppimista, houkuttelevuus • Korkeakoulut kasvun ja elinvoiman lähteinä – Kunnan kumppanuus – elinkeinopolitiikassa – Koulutus- ja työperäinen maahanmuutto edellyttää palveluita
  3. Miten turvataan koulutuksen järjestämisen edellytykset? • Kunnista sote-uudistuksen myötä sivistyskuntia – Perusopetus – Toinen aste – Vapaa sivistystyö – Kaupungeissa vahva yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa • Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa vahvistaa niin korkeakoulujen kuin koko kaupunkiseudun elinvoimaa • TAUSTA: – Ikäluokat pienenee 2040 mennessä (Mille väestölle -selvitys) • Varhaiskasvatus ja perusopetus (0-15 v): -183 105 (-21 %) • Toinen aste (15-24v): -91 280 (-15 %) – SOTE siirtyy maakuntiin
  4. Miten turvataan laadukas koulutus pienenevien ikäluokkien Suomessa? • Onko kunnalla tulevaisuutta, jos sillä ei ole edellytyksiä järjestää perusopetusta? – Yhteistyö – Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo? • Yksityinen tärkein kumppani koulutuksen järjestämisessä • Toisen asteen koulutuksen järjestäminen – Yksityinen toimintamuoto varmistaa koulutukseen kohdistuvan rahoituksen perillemenon. • Jo neljännes ammatillisen koulutuksen järjestäjistä toimii yhtiömuodossa (2/3 on yksityismuotoisia) – kannattaisiko Sinunkin kuntasi tehdä näin? • Yksityisen järjestäjämuodon hyödyt: – Raha kohdentuu koulutukseen – Jatkuva parantuminen ja kumppanuusajattelu – Työelämä- ja opiskelijalähtöistä toimintaa
  5. Sivistyskunnassa muistetaan kaikki • Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus – Musiikkikasvatusta kaikenikäisille, kansan- ja kansalaisopistot, yhteisöllisyys, mielekästä harrastamista, jatkuvaa oppimista • Korkeakoulut – Ammattikorkeakouluissa kunnat osaomistajina – Yliopistot kaupunkiseutujen laaja-alaisina vaikuttajina – Kumppanuudet alueen elinvoiman lisäämisessä • Kansainvälisyys! – Monikieliset palvelut mm. englanti: varhaiskasvatus, koulut
  6. KIITOS E t u n i m i . s u k u n i m i @ s i v i s t a . f i ww w. s i v i s t a . f i Twi t t e r @ S i v i s t y s TA
Anzeige