Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 41 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Sivistystyönantajat - Finnish Education Employers (16)

Aktuellste (20)

Anzeige

Koulutus

 1. 1. KOULUTUS
 2. 2. Kansalaisten tyytyväisyys koulutusjärjestelmään Lähde: OECD
 3. 3. Kansalaisten luottamus instituutioihin Lähde: Tiedebarometri
 4. 4. 15-vuotiaiden osaaminen lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - OECD Lähde: OECD, PISA 2018
 5. 5. 15-vuotiaiden osaamisen kehitys kirjallisuudessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - Suomi Lähde: OECD, PISA
 6. 6. 15-vuotiaiden osaamisen kehitys kirjallisuudessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - Suomi Lähde: OECD, PISA 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 Lukutaito 546 543 547 536 524 526 520 Matematiikka 536 544 548 541 519 511 507 Luonnontieteet 538 548 563 554 545 531 522 Ongelman ratkaisu 548 523 Taloustaidot
 7. 7. Koulujen sisäisen ja välisen vaihtelun osuus kokonaisvaihtelusta lukutaidossa Lähde: OECD, PISA
 8. 8. Osaaminen alueittain Lähde: OECD, PISA
 9. 9. Lukutaito sosioekonomisen taustan mukaan Lähde: OECD, PISA
 10. 10. Taitojen kehitys kantaväestössä ja maahanmuuttajissa Lähde: OECD, PISA
 11. 11. Opiskeluun käytetty aika Lähde: Tilastokeskus, ajankäyttö
 12. 12. Koulussa tai oppilaitoksessa viihtyminen Lähde: THL
 13. 13. Koulussa tai oppilaitoksessa opiskelevien terveydentila-arviot Lähde: THL
 14. 14. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2005-2019 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 15. 15. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2013-2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 16. 16. Opetusryhmien koko peruskoulutuksessa Lähde: OECD
 17. 17. Opetusryhmien koko toisella asteella Lähde: OECD
 18. 18. Opetusryhmien koon jakautuminen Lähde: OECD, Talis 2018
 19. 19. Opetusryhmien koon kehitys peruskoulussa Lähde: OPH
 20. 20. Tehostettua ja erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat 2000-2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 21. 21. Tutkintokoulutuksen keskeyttäminen lukuvuonna 2019/2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 22. 22. Koulutuksen keskeyttäminen lukuvuosina 2007/2008 - 2019/2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 23. 23. Koulutuksen keskeyttäminen lukuvuosina 2005/2006 - 2019/2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Koulutus- sektori Lukuvuosi 2005 / 2006 % 2006 / 2007 % 2007 / 2008 % 2008 / 2009 % 2009 / 2010 % 2010 / 2011 % 2011 / 2012 % 2012 / 2013 % 2013 / 2014 % 2014 / 2015 % 2015 / 2016 % 2016 / 2017 % 2017 / 2018 % 2018 / 2019 % 2019 / 2020 % Lukiokoulu- tus (nuorille suunnattu) 4,2 4,2 4,5 3,9 4,0 4,0 3,5 3,4 3,4 3,1 3,0 3,1 3,2 3,0 3,6 Ammatilli- nen koulutus (nuorille suunnattu) 10,5 10,2 9,8 8,5 9,1 9,1 8,7 8,5 7,6 7,6 7,3 7,4 8,7 9,4 13,3 Ammatti- korkeakou- lukoulutus 9,2 9,0 9,2 8,6 8,6 8,8 8,5 8,3 8,3 7,6 7,2 7,3 7,1 7,5 7,2 Yliopisto- koulutus 5,8 5,6 6,1 6,2 5,9 6,5 6,4 6,9 6,7 6,2 6,1 5,9 5,9 5,8 5,4
 24. 24. Koulutuksen keskeyttäminen EU:ssa 2021, 18-24 -vuotiaiden osuus, joilla peruskoulutus eivätkä opiskele Lähde: Eurostat
 25. 25. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen mukaan 2011-2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 26. 26. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen mukaan 2008-2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Koulutussektori Opiskeli -joita yhteen- sä 2019 Työllisiä opiskelijoita 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 % % % % % % % % % % % Lukiokoulutus 43 374 10 646 24,5 32,6 31,8 31,5 27,0 26,0 25,8 27,4 28,4 30,1 29,1 27,6 32,3 Ammatillinen koulutus 164 382 70 526 42,9 47,0 51,5 52,7 49,7 47,8 48,2 49,8 53,2 57,4 56,3 56,6 62,0 Ammattikorkea koulukoulutus 148 768 78 174 52,5 57,7 58,6 57,8 55,2 54,3 54,3 56,3 57,1 57,1 58,9 56,8 59,5 Yliopistokoulu- tus 156 566 79 484 50,8 55,0 56,1 56,2 55,2 55,0 56,3 57,9 58,4 58,4 61,2 59,6 61,4 Yhteensä 513 090 238 830 46,5 51,2 53,2 53,3 50,8 49,7 50,3 52,0 53,7 56,9 56,1 55,2 58,7
 27. 27. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen ja iän mukaan 2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 28. 28. Koulutuksessa olevien nuorten (15-24 –vuotiaiden) jakautuminen työmarkkina-aseman mukaan EU:ssa 2021 Lähde: Eurostat
 29. 29. Tutkinnon 1992, 1997 ja 2002 suorittaneet ja heistä väh. yhden lisätutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan v. 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 30. 30. Ylioppilastutkinnon 1992, 1997 ja 2002 suorit- taneiden myöhemmät jatkotutkinnot v. 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 31. 31. Toisen asteen amm.tutkinnon 1992, 1997 ja 2002 suorittaneiden myöhemmät jatkotutkinnot v. 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 32. 32. Ammattikorkeakoulututkinnon 1997 ja 2002 suorittaneiden myöhemmät jatkotutkinnot v. 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 33. 33. Yl. korkeakoulututkinnon 1992, 1997 ja 2002 suorittaneiden myöhemmät jatkotutkinnot 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 34. 34. Tohtoritutkinnon 1992, 1997 ja 2002 suoritta- neiden myöhemmät jatkotutkinnot 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 35. 35. Tutkinnon suorittaneet pääasiallisen toiminnan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2018 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 36. 36. Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 37. 37. Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta koulutusaloittain Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 38. 38. Työvoiman tarve avautuviin työpaikkoihin ja tarjonta nuorten ikäluokista km. vuoteen 2035 Lähde: Koulutuksen ennakointifoorumi
 39. 39. Nuorten ikäluokkien kehitys väestöennusteessa Lähde: Koulutuksen ennakointifoorumi ja Tilastokeskus
 40. 40. Avautuvat työpaikat ja koulutustarve vuodessa km. vuoteen 2035 Lähde: Koulutuksen ennakointifoorumi
 41. 41. KIITOS E t u n i m i . s u k u n i m i @ s i v i s t a . f i w w w. s i v i s t a . f i Tw i t t e r @ S i v i s t y s TA

×