Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Korona, talous ja koulutusala(20)

Anzeige

Más de Sivistystyönantajat - Finnish Education Employers(20)

Anzeige

Korona, talous ja koulutusala

 1. Korona, talous ja koulutus 17.4.2020
 2. Lyhyt vs pitkä aikaväli • Koronakin on vain tilapäinen häiriö – vaikkakin poikkeuksellinen, BKT supistuu kuluvana vuonna (5-10 %, vakava taantuma) – Hallitusohjelma unohdettava (hetkeksi) ja työllisyys / julkisen talouden tasapaino tavoitteiden osalta kokonaan – Julkisen talouden velka kasvaa n. 20 mrd. € • Lyhyellä aikavälillä tarvitaan nopeita toimia, joilla pyritään vaurioiden minimoimiseen ja kriisin laajenemisen estämiseen – Lisäbudjetit • Pitkän aikavälin kuva ei ole muuttunut: tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, tuottavuus ja työllisyys ratkaisevat – Syksyn budjettiriihi ->
 3. Lyhyt aikaväli • Rahoituksen turvaaminen yrityksille, kunnille ja koulutuksen järjestäjille • Verojen ja työnantajamaksujen maksujoustot • Tärkeintä kuitenkin lomautusmenettelyn tilapäinen nopeuttaminen ja laajentaminen sekä toimeentulon turvaaminen ilman karensseja ja omavastuita – Maksuvalmius turvataan yksinkertaisimmin ja laajimmin – Työpaikkoja turvataan • Lisäbudjeteissa lisää kriisin torjuntaa – varsinaiselle fipo elvytykselle ei suurempaa tarvetta – V/U-kuoppa: 4-6 kuukautta alas, sitten ylös (aluksi) nopeasti – Itse torjuntatoimet toimivat elvyttävästi kriisin jälkeen – Patoutunutta kysyntää löytyy – merkittävää inflaatiota ei kuitenkaan näköpiirissä (n. 0,5 % tänä vuonna, n. 1 % ensi vuonna)
 4. Pitkä aikaväli • Valtio ja kunnat velkaantuvat nopeasti lisää – Kyetäänkö EU:n piirissä koordinoimaan FIPOa? – Keskuspankkien rooli? • Rakenteellisten uudistusten merkitys vain korostuu • Julkisten menojen ja tulojen sopeuttamiselta ei voida välttyä – Koulutusmenot 11 % ja tki-menot 3 % julkisista menoista – Eivät voi välttyä sopeutustoimilta? • … toisaalta laman ja työttömyyden kasvun myötä koulutuksen ja tki-toiminnan tarve vain kasvaa, jos nopeaa toipumista halutaan!
 5. Keskeisiä ennustelukuja (VM)
 6. Keskeisiä ennustelukuja (VM)
 7. Skenaario: sulkutoimet 3 kk->6 kk (VM) 6 kk sulku
 8. Koronan tulevaisuus • Ensimmäinen epidemia-aalto menossa • Uusia tulossa: syksyllä seuraava? • Koronaa ei voiteta ilman rokotetta • Talous, koulutus ja sosiaalinen tilanne ei kestä uusia näin laajoja eristämistoimia • Tarvitaan testausta, jäljityskykyä ja täsmäeristämistä, jotta nykyisistä rajoituksista päästään eroon ja jotta koronan kanssa voidaan elää lähitulevaisuudessa talouden pysähtymättä
 9. Muu kuin julkinen rahoitus Muun kuin julkisen osuus Koronan vaikutus tähän Yleissivistävä 0 - 10 % vähän Taiteen opetus 40 - 50 % valtaosa Kansanopistot 40 - 50 % valtaosa Urheiluopistot 60 - 70 % lähes kaikki Kesäyliopistot 65 - 75 % valtaosa Opintokeskukset 75 - 85 % valtaosa Ammatillinen aikuiskoulutus 45 - 55 % merkittävä osa Ammatillinen koulutus 10 - 20 % vähän Korkeakoulutus 5 - 15 % vähän Koulutusvienti 75 - 85 % merkittävä osa Kulttuuri 75 - 85 % kaikki
 10. Koronan vaikutus toimintaan ja talouteen 2 39 36 23 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 En usko, että vaikuttaa ainakaan negatiivisesti Heikentää tilannettamme jonkin verran Heikentää tilannettamme melko paljon Heikentää tilannettamme erittäin paljon Kuinka arvioit koronavirustilanteen vaikuttavan yrityksesi toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen nykytiedon perusteella? % organisaatioista
 11. Koronan vaikutus lomautuksiin 25 48 27 0 10 20 30 40 50 60 Kyllä, olemme jo tehneet Ei vielä, mutta teemme todennäköisesti lähiviikkoina Ei, eikä ole vielä suunnitelmissa Onko yrityksessäsi jo tehty henkilöstön lomautuksia koronaviruksen seurauksena? % organisaatioista
 12. Koronan vaikutus toimintaan ja talouteen 3 9 89 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kyllä, olemme jo tehneet Ei vielä, mutta teemme todennäköisesti lähiviikkoina Ei, eikä ole vielä suunnitelmissa Onko yrityksessäsi jo tehty henkilöstön irtisanomisia koronaviruksen seurauksena? % organisaatioista
 13. KIITOS E t u n i m i . s u k u n i m i @ s i v i s t a . f i w w w. s i v i s t a . f i Tw i t t e r @ S i v i s t y s TA
Anzeige