Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle(20)

Anzeige

Más de Sitra / Hyvinvointi(20)

Último(20)

Anzeige

Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle

 1. Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle Ovet auki vapaaehtoistoiminnalle -seminaari Tampere 2.12.2014 Liisa Reinman Kansalaisareena ry
 2. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa Puolet suomalaista tekee vapaaehtoistyötä Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmänkin, jos kutsu tulisi henkilökohtaisesti ”Tulisin mukaan, jos minua pyydettäisiin.” Eduskuntaan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä 2009 Käynnistäjänä Kansalaisareena Kansalaisareena on kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittämiskeskus KANSALAISAREENA VAPAAEHTOISTYÖTÄ VARTEN (www.kansalaisareena.fi)
 3. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen esteet ja kehittämistarpeet • Verotukseen liittyvät esteet Kulukorvaukset Kannusteet Ateriat • Lainsäädäntöön liittyvät esteet Rahankeräyslaki Työttömien vapaaehtoistoiminta • Hallinnolliset ja käytännölliset esteet Vakuutukset Vapaaehtoistoiminnan koordinointi Tilat ja avustukset (Kane, Eduskunnan tukiryhmä, Kansalaisareena ry 12.11.2014 www.kansalaisareena.fi/estekartoitus.pdf)
 4. Vapaaehtoistoiminnalle on kysyntää Avuntarve lisääntyy - väestö ikääntyy - vanhusväestön määrä lisääntyy Odotukset ja toiveet vapaaehtoistoiminnalle kasvaneet Vapaaehtoisten odotukset vapaaehtoistyölle kasvaneet - toiminnan tulee olla hyvin organisoitua ja johdettua - vapaaehtoiset odottavat hyvää ja laadukasta koulutusta - toiveissa ehkä uusi ”urakin” vapaaehtoissaralla (työuralta hyvinvointiuralle) Vapaaehtoistoiminnan rooli ammattityön rinnalla - uudenlainen työkulttuuri ja yhteistyön toimintatapa Yritysten vapaaehtoistoiminta (yhteiskuntavastuu)
 5. Miten löytää tasapaino julkisten palvelujen, vapaaehtoistyön ja yritystoiminnan välillä ”Niitä kaikkia tarvitaan rinnan. Poliitikot eivät saa käyttää onnistunutta vapaaehtoistyötä perusteena palveluista tinkimiseen.” (Marianne Nylund)
 6. Vapaaehtoistoiminnan haasteet (1/2) Vapaaehtoistoiminnan rooli ammattityön rinnalla ¤ vapaaehtoistoiminta ei saa eikä voikaan korvata ammattityötä (rajapintakeskustelu) ¤ lisäarvo, arjen rikastuttaja Rahoitus- ja työntekijäresurssit ¤ vapaaehtoistoiminta ei ole kulutonta Vapaaehtoistoimintaa koskevat lait ajan tasalle ¤ ohjeistusten ja lainsäädännön päivittäminen ¤ Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän ja Kansalaisareenan rooli ¤ tällä hetkellä ei ole viranomaistahoa, joka ottaisi kokonaisvastuun vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja edistämisestä
 7. Vapaaehtoistoiminnan haasteet 2/2) Järjestöjen välinen yhteistyö ja verkostoituminen ¤ yhdessä vaikuttaminen (vapaaehtoistoiminnan oikeuksienvalvonta) Vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyö työyhteisössä ¤ uudenlainen työkulttuuri ¤ vapaaehtoistyö entistä vahvemmin täydentävänä lisänä julkisissa palveluissa Miten saada vapaaehtoisia ja löytää heille oikea tehtävä ja miten pitää heidät mukana toiminnassa ¤ koulutus, kiitos, kannustus … ¤ vapaaehtoistoiminnan hyvä johtaminen
 8. Mikä vetää vapaaehtoistoimintaan Halu tehdä jotain hyvää ja hyödyllistä – ja saada siitä itselleenkin ja omaan elämään jotain hyvää ja hyödyllistä….. Saada sisältöä elämään - ryhtiä, rytmitystä arkeen - saada vaihtelua, uutta näkökulmaa … - saada jotain….. Tuntea olevansa merkityksellinen - minua tarvitaan, olen tarpeellinen - vapaaehtoistyöllä on merkitystä, haluan tehdä jotain hyvää, jolla on merkitystä Ryhmän kaipuu - kuulua johonkin yhteisöön, porukkaan - saada uusia ystäviä, luoda verkostoja
 9. …..mikä vetää vapaaehtoistoimintaan Toive saada kokemusta vapaaehtoistyöstä - tulevalle työuralle, työelämään hakeutumiselle - työelämään palaamiselle…. Halu oppia jotain uutta - oppia uusia taitoja ja saada lisävirtaa elämään - katsella elämää eri kantilta, erilaisuuttakin - oppia uutta itsestäänkin, löytää uusia kykyjä Uusi ”hyvinvointiura” työuran jälkeen Vapaaehtoisen arvostettu identiteetti ¤ Ystävän hyvät kokemukset toiminnasta ¤ Uteliaisuus, kokeilunhalu ¤ Sattuma….lehti-ilmoitus…
 10. Vapaaehtoistoiminnan perusedellytykset Palkattu koordinaattori Toimintakulut Toimitilat ja välineet Vapaaehtois-toiminta 2.12.2014 VALIKKO-ryhmä/Liisa Rein Vapaaehtois-ten koulutus ja virkistys Vapaaehtois-toiminta organisaatiossa organisaatiossa
 11. Työnohjauksellinen tuki Vapaaehtoisten koulutus 2.12.2014 VALIKKO-ryhmä/Liisa Reinman Toiminnassa mukana pitäminen Asiakaskontaktit Vapaaehtoisten hankinta Välitystoiminnan organisointi arvostus perehdytys ohjaus ja neuvonta kiitos ja kannustus virkistystoiminta Tiedotus, julkisuus- ja vaikuttamistyö Uudet työmuodot ja menetelmät Alan tutkimus Oma koulutus Visionääri Vastuualueen kehittäminen Yritysyhteistyö yhteiskuntavastuu Osaava ja ammatillinen koordinaattori mahdol-listaa toiminnan ja vapaa-ehtoisavun jatkuvuuden Arviointi ja seuranta Verkostoyhteistyö Järjestöt, yhdistykset, Srk:t Kaupungin / kunnan päättäjät Motivoituneet vapaaehtoiset välittävät yhteisöstään myönteisen kuvan ulospäin
 12. Toimintaedellytysten luominen Yhteinen näkemys toiminnan tärkeydestä, merkityksestä ja vaikuttavuudesta Yhteinen tahtotila  Koko yhteisön/eri osapuolten sitoutuminen toimintaan ”me yhdessä” Vapaaehtoistoiminnasta vastaava työntekijä Koko henkilökunnan kouluttaminen vapaaehtoistoimintaan
 13. Ammattilaisen ja vapaaehtoisen hyvä yhteistyö Selkeät roolit ja vastuualueet = > Yhdessä luodaan työssä toimimisen malli ja yhteistyön pelisäännöt David Milliband ennakoi, että 2010-luvulla MINÄ muuttuu MEIKSI ja syntyy vertaisyhteiskunta ME YHDESSÄ
 14. Vapaaehtoistoiminta vaikuttaa ¤ Yhteiskunnan toimivuuteen ¤ Ihmisten väliseen luottamukseen ¤ Välittämisen eetokseen ¤ Kansantalouteen: – Ruralia-instituutin (Helsingin yliopisto) tutkimus 2011: ”Järjestöjen vapaaehtoistyöhön sijoitetulla 1 eurolla saadaan noin 6-kertainen tuotos yhtä työtuntia kohti laskettuna.” Kansalaisareenan-Taloustutkimuksen selvitys 2010 – vertailu minimipalkkaan
 15. Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle Vapaaehtoistoiminta osana kuntien vanhuspalveluja Seminaari Mikkelissä 25.9.2014 Liisa Reinman Kansalaisareena ry
 16. Vapaaehtoistyön arvo ja merkitys ” Vapaaehtoistyön arvoa ei voi mitata pelkästään numeroina. Vapaaehtoistoiminnan tuloksellisuus ja merkitys syntyy vapaaehtoisten ja autettavien välisessä vuorovaikutuksessa, jolloin merkityksiä voi arvioida vasta pitkäaikaisen seurannan aikana… Vapaaehtoisen hoivan merkitystä ei voi perusteella kustannussäästöillä vaan arvokkuudella, vuorovaikutuksen laadulla ja oikeudella arvokkaaseen elämään.” Anne Hartikainen 2009
 17. Vapaaehtoistoiminnassa kaikki osapuolet saavat hyvää, hyötyä ja hyvinvointia 1. Vapaaehtoinen ( vrt. mikä vetää vapaaehtoistoimintaan) - tarpeellisuuden ja elämän mielekkyyden tunne, onnellisuus - uusia ystäviä, uusia taitoja, tietoa ja oppia - ”urakehitys” vapaaehtoisena ja vapaaehtoistehtävissä - vaikuttamismahdollisuus - oma vireys ja toimintakyky pysyy yllä.. ” Kun nyt annan aikaani vapaaehtoistyölle ja saan siitä itselleni paljon hyvää, niin ehkä sitten joskus kun/jos apua tarvitsen, sitä on helpompi vastaanottaa .” 2. Avun saaja (avusta hyötyvä vanhus) - konkreettista apua, sisältöä ja tukea arkeen - lievitystä yksinäisyyteen - mahdollisuus tavata muita ihmisiä, uusia ystäviä… - itsensä arvokkaaksi kokemisen tunne
 18. Vapaaehtoistoiminnassa kaikki osapuolet saavat hyvää, hyötyä ja hyvinvointia 3. Avun saajan omainen - lisää omaa aikaa - hyvä mieli avusta - vähemmän huolta - arvostus vapaaehtoistyötä kohtaan 4. Toiminnasta vastaava organisaatio ja henkilökunta - lisäresursseja - mahdollisuus keskittyä omaan perustehtävään
 19. ……vapaaehtoistoiminnasta hyötyvät 5. Yhteiskunta - kansalaisten terveys ja hyvinvointi kohentuu - välittämisen asenne vahvistuu - yhteisöllisyys, yhteisvastuu ja yhdessä toimimisen ilo - yksinäisyyden negatiiviset seuraukset vähenevät - sukupolvien välinen vuorovaikutus lisää arvostusta ja ymmärrystä - eriarvoisuus vähenee - resurssit kasvavat, kustannustehokkuus kasvaa 6. Oppilaitokset ja opiskelijat - yhteistyökumppaneita (työelämään tutustuminen ) - opiskelijoiden yhteiskunta- ja osallistumistaidot kehittyvät - vapaaehtoisuuden hyvän siemenen kylväminen - tulevaa vapaaehtoispotentiaalia
 20. …. Vapaaehtoistoiminnasta hyötyvät 7. Yritykset - mahdollisuus toteuttaa yhteiskuntavastuuta - vaikutus henkilöstöön (työtyytyväisyys kasvaa, työilmapiiri) - työntekijöiden mahdollisuus tutustua vapaaehtoistoimintaan - vaikutus imagoon 8. Media - kiinnostavia juttuja - yhteiskuntavastuun toteuttamismahdollisuus 9. Palvelun tuottajat ( mukaellen: Utriainen 2012)
 21. Vapaaehtoistoiminta • edistää aktiivista kansalaisuutta • vahvistaa yhteisöjä • parantaa elämänlaatua • lisää terveitä elinvuosia • luo onnellisuutta • tarjoaa elämänmittaista oppimista • antaa hyvän mielen
 22. Jokainen tarvitsee joskus apua ja jokainen voi sitä joskus antaa Tänään olet avun antaja ja huomenna ehkä vapaaehtoisen avun vastaanottaja
 23. ”Meille on tuttua, miten me puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka osaa nähdä meissä olevan hyvän ja osaa houkutella esiin parhaan meistä, ja tiedämme, miten me kaikki kuihdumme sellaisen ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää meistä vain vikoja.” (Desmond Tutu) Kukoistavaa yhteistyötä ja hyvän tekemisen ja hyvän jakamisen iloa Kiitos !
Anzeige