Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Anzeige

Más de Sitra / Hyvinvointi(20)

Anzeige

Valtonen Olli esitys - hoivafoorumi 5.2.2013

  1. VASTUU OMASTA JA LÄHIMMÄISEN HYVINVOINNISTA Säätytalo 5.2.2013 Olli Valtonen
  2. HELSINKIMISSIO Sosiaalialan toimija vuodesta 1883 • 100 työntekijää • 1.600 vapaaehtoista • Toimialat – Senioripysäkki – lastenkoti – Nuorten Kriisipiste – Aggredi – Resonaari – kansalaistoiminta
  3. VAPAAEHTOISET MONINKERTAISTAVAT TOIMINTAMME VOLYYMIN • Nyt vapaaehtoisia kaikilla työaloillamme
  4. MITÄ OLEMME OPPINEET? • Ihmiset haluavat tehdä hyvää lähimmäisilleen. • Ihmiset eivät halua ratkaista pahoinvoinnin ongelmia vain antamalla rahaa. He haluavat antaa itsensä. • He odottavat selvää kutsua. • Ja toimivaa rakennetta, johon kutsutaan.  Vapaaehtoiset on helppo kadottaa, jos ei ole toimivaa järjestelmää • He tarvitsevat yhteisön, jossa heitä autetaan auttamaan.
  5. KANSALAISYHTEIS- KUNNASTA TULI LAITOSYHTEISKUNTA • Poliittinen ratkaisu – Lisää palkattuja työntekijöitä – Vain kunnan työntekijät voivat hoitaa ”kärsivien kansalaisten” ongelmat • Näkyy erityisesti vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa
  6. SUOMI ON LASTENSUOJELUSSA MAAILMAN LAITOSVALTAISIN MAA • Interventiot pääasiassa lastensuojelun asiakkuuksien kautta • Pääinstrumentti huostaanotto • Vrt. Idan (2v) yksinhuoltajaäiti, Siwan kassa, Idan isä ei kuvioissa, vanhemmat Kuopiossa ”Pelkään, että teen lapselle tai itselleni jotain”
  7. PERUSKYSYMYS: Miten Suomi aikoo vahvistaa sen sosiaalista pääomaa ja kansalaistoiminnan toimivuutta?
  8. SOSIAALINEN PÄÄOMA LUO HYVINVOINTIA • Robert Putnam tutki Pohjois- ja Etelä-Italian suuria hyvinvointieroja (1970-1990) • Yhteiskunta toimi tehokkaimmin siellä, missä oli kansalaistoimintaa (kansalaisuuden käsite radikaalisti toinen) • Putnamin selittävä tekijä: sosiaalinen pääoma • Maailmanpankki nosti sen yhdeksi talouskasvun tärkeimmistä tekijöistä • Uskotaan selittävän yhdessä inhimillisen pääoman kanssa kaksi kolmannesta taloudellisesta kasvusta
  9. SOSIAALISEN PÄÄOMAN KAKSI MITTARIA • Luottamus • Vapaaehtoistyön intensiteetti
  10. MITEN KANSALAISTOIMINTAA VOITAISIIN VAHVISTAA? • Järjestöille ja kunnille yhteinen strategia vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseksi • Vapaaehtoistoiminnalle saatava selkeä oma paikkansa valtionhallinnossa • Uudet innovaatiot avuntarpeen ja –tarjonnan nopealle kohtaamiselle
Anzeige