Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen(20)

Anzeige

Más de Sitra / Hyvinvointi(20)

Último(20)

Anzeige

Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen

 1. Kunnan (Turun kaupungin) ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen Kristiina Hellstén, hankejohtaja Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala Ovet auki vapaaehtoistoiminnalle Tampere 2.12.2014
 2. Esityksen sisältö 1. Kunta (Turun kaupunki) kumppanina 2. Kolmannen sektorin ja järjestötoiminnan erityispiirteitä 3. Yhteistyön/kumppanuuden rakentumien 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 3. TERVEISET TURUSTA! 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 4. Turku – Suomen vanhin kaupunki • Perustettu vuonna 1229 • Turun kaupungin väkiluku 182 072 (12/2013), joista yli 65-vuotiaita 35 800 • Yli 75-vuotiaita 15 997 (8.9 %), joista yli 85-vuotiaita 4964 (2,7 %) – eniten suurista kaupungeista • Kaksikielinen kaupunki, ruotsinkielisiä asukkaita 5,4 % muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuus n.8% 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 5. 65 + väestö Turussa 2012-2020 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 6. 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 7. TURKU 2029 Pohjoisen Itämeren kiinnostavin kaupunki
 8. Turun kaupungin visio Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.
 9. Strateginen ohjelma: Hyvinvointi ja aktiivisuus
 10. Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Kaupungin toiminnan päämääränä on kaupunkilaisten kestävä hyvinvointi o Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä o Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka o Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
 11. Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Puitteet kaupunkilaisten hyvinvoinnille luodaan laaja-alaisella yhteistyöllä, jossa •palveluohjauksen kehittämisessä hyödynnetään ulkopuolisia yhteistyökumppaneita •kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaedellytyksiä vahvistetaan kumppanuuksilla ja avustuspolitiikan uudistamisella strategian tavoitteita tukeviksi •kaupungin omaa toimintaa ja tehtäviä arvioidaan jatkuvasti ja soveltuvia toimintoja voidaan siirtää kolmannen sektorin toimijoiden toteutettavaksi kumppanuuteen perustuen •kaupungin hallinnoimia sisä- ja ulkotiloja avataan kuntalaisten sekä yhteisöjen käyttöön ja niiden käyttöä helpotetaan •kaikki kaupungin tilat arvioidaan laajemman hyödyntämisen näkökulmasta.
 12. Aktiivinen kaupunkilainen Aktiivisella harrastamisella on yhteys parempaan koettuun terveyteen ja hyvän elämän kokemuksiin o Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle o Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa o Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoa o Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä o Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa o Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen muotoja o Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi
 13. Turun Palvelutori-projekti Tavoitteena on kehittää erityisesti Turun kaupungin 1. palveluverkkoa, 2. asiakas- ja ratkaisulähtöistä toimintamallia, 3. julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä 4. palvelutiedon hallintaa. Tuloksilla uskotaan olevan positiivinen vaikutus •asiakkaan hyvinvointiin, •palveluntuottajien mahdollisuuksiin kehittää toimintaansa ja •kunnan talouteen. 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 14. Taustaa Palvelutorin kehittämiselle • Tavoitteet ovat johdettavissa Turun kaupungin strategioista ja kehittämisen painopisteistä. • Kaupungin uudistamisohjelma • Hyvinvointitoimialan toimialan organisaatiomuutos • Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla palveluohjaus on yhtenä kehittämisen painopistealueena. Asiakaspalvelupisteessä tapahtuvan toiminnan on tarkoitus olla vanhuspalvelulain ja kaupungin strategian mukaista tehokasta, vaikuttavaa ja asiakaskeskeistä palvelua. • Osa Sitran Aktiivinen kansalainen – avainaluetta. • Toteutetaan elokuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana. 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 15. Palvelutori-projektissa kehittäminen kohdentuu ennaltaehkäiseviin vanhuspalv eluihin Yksityiset palvelut UUSI ASIAKAS Ratkaisukeskeinen palvelunohjaus 1.Asiakkaan toiveiden ja tarpeen kuuleminen 2.Yhteinen tilanteen arvio 3.Toiveiden ja tarpeiden priorisointi 4.Ehdotus ratkaisuksi 5.Palveluista sopiminen / ohjaaminen palveluihin Kotihoito Jatkuva hoitoprosessiin kuuluva tarpeen arviointi SAS Ympärivuorokautinen hoito 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi Ohjaus ja neuvonta Järjestöt ja vapaaehtoistyö Omaiset ja omaishoito Ennaltaehkäisy Palveluseteli siivous Jatkuva ja säännöllinen kaupungin kotihoito Omaishoidontu ki Tukipalvelut Jatkuva ja säännöllinen kotihoito palvelusetelillä
 16. 3 Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen (Kristiina Hellstén) 1. Kerätään tarvittava tieto järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin palvelutarjoajien toiminnasta. 2. Muokataan tieto sellaiseen muotoon, että se on palveluohjaustilanteissa helposti ja tavoitteellisesti hyödynnettävissä. 3. Tehdään toimintasuunnitelma ja – malli kolmannen sektorin ja muiden palvelutarjoajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. TURKU 2029 STRATEGIA lähtökotana Tuloksena KUMPPANUUSMALLI- ja KUMPPANUUSSOPIMUKSET, joita työstetään ja arvioidaan KUMPPANUUSFOORUMEISSA v. 2014 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 17. Kolmas sektori • Kolmannella sektorilla tarkoitetaan pääasiallisesti yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja yhteiskunnallisia liikkeitä, uusosuuskuntia ja oma-apuryhmiä, joiden nähdään yleensä toimivan välittävässä roolissa yksityisen (markkinat) ja julkinen (valtio/kunnat) välillä (Ojala 2009). • Kolmannen sektorin toimijoilla tarkoitetaan perinteisesti kansalaisjärjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä säätiöitä ja osuuskuntia, joille on ominaista vapaaehtoistoimintaan perustuva, voittoa tavoittelematon sekä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita omaava toiminta (Konttinen 2008; Pyykkönen 2008). • Kolmannen sektorin toiminta yksityisen ja julkisen sektorin rinnalla täydentää ja tukee yhteiskunnallista palvelutarjontaa, mutta vapaaehtoistoiminnalla ei voida tuottaa lakisääteisiä palveluita 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 18. Järjestö/yhdistys Järjestöllä tarkoitetaan useamman kuin kahden henkilön vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteenliittymää, jonka perustana on jokin yhteiseksi ymmärretty intressi (Patentti- ja rekisteri-hallitus, PRH, 2014). PRH:n järjestöjen luokittelurunko: 1. Poliittiset järjestöt 2. Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset 3. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 4. Kulttuurialan yhdistykset (sis. kyläyhdistykset) 5. Vapaa-ajan yhdistykset (sis. nuorisoyhdistykset) 6. Urheilu- ja liikuntayhdistykset 7. Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset 8. Maanpuolustukseen ja kv-suhteisiin liittyvät yhdistykset 9. Muut yhdistykset (sis. VPK, Martat, eläkeläisyhdistykset) 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 19. Yhdistyskentän laajuus ja merkitys • Rekisteröidyt yhdistykset: Suomessa yli 139 000; Varsinais-Suomessa noin 9700; Turussa n. 5000 kpl • Ikääntyneiden järjestöosallistuminen Suomessa EU:n huipputasoa: yli puolet 60 vuotta täyttäneistä osallistuu jonkin järjestön tai seurakunnan toimintaan • Eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen jäsenmäärä on n. 450 000 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 20. Kumppanuus = kahden tai useamman autonomisen toimijan välinen pitkäjänteinen yhteistyö, jonka perustana on keskinäinen luottamus -> osapuolet toisiinsa nähden autonomisia eli riippumattomia -> kumppanit ovat itsenäisiä päätöksentekijöitä ja ne voivat milloin tahansa päättää osallistua tai olla osallistumatta yhteistyöhön -> kumppanuus on pitkäjänteistä KOORDINAATIO/YHTEISTYÖ/KUMPPANUUS/VERKOSTO? -> käytännössä yksikään suhde ei ole samanlainen 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 21. Kumppanuuden rakenteet • Kumppanuuden toimijajoukko • Kumppaneiden väliset suhteet, roolitukset ja työnjako • Kumppanuuteen liittyvät sopimukset • Kumppanuuden kehittämisfoorumit ja dialogiset toimintatavat • Riittävät resurssit ja kannustimet 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 22. Kumppanuussopimukset • kirjoitetut tai kirjoittamattomat sopimukset • sovitaan mitä kumppanuudella tavoitellaan, miten kumppanuustoimintaa koordinoidaan, mihin ja millä tavoin osapuolten tulee sitoutua kumppanuuteen ja miten tieto liikkuu osapuolten välillä • liian tarkat kirjalliset sopimukset voivat heikentää toimijoiden autonomisuuden ja osallisuuden tunnetta • Euroopan unionin sisämarkkinoiden vahvistaminen on muuttanut järjestöjen, kuntien ja yritysten keskinäisiä suhteita: palvelujen kilpailuttaminen • -> KUMPPANUUDESTA TARKEMMIN SÄÄDELLYIKSI PALVELUIDEN HANKINTASUHTEIKSI 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 23. Kumppanuuden kehittämisprosessi 1. Yhteistyön tarpeen tunnistaminen 2. Tarvittavien kumppanien kartoittaminen ja rekrytointi 3. Yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen sopiminen 4. Yhteistyön käynnistäminen ja juurruttaminen 5. Toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi ja seuranta yhdessä 02.12.2014 kristiina.hellstén@turku.fi
 24. Kiitos! Yhteystiedot: Hellsten Kristiina, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen, puh. 044 907 3330 Lehtonen Antero, palveluverkon ja palveluohjauksen kehittäminen, puh. 0449072785 Penkkala Päivi, projektipäällikkö, puh. 040 766 1099 Wallin Noora, projektisihteeri, puh. 040 729 1185 etunimi.sukunimi@turku.fi www.turku.fi/aktiivinenkuntalainen
Anzeige