Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Timo Hämäläinen - tervetuloa

16 Aufrufe

Veröffentlicht am

Timo Hämäläinen - tervetuloa

Veröffentlicht in: Business
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Timo Hämäläinen - tervetuloa

  1. 1. Hyvinvointiekosysteemi –hankkeen tausta • Sitran visiotyö: Hyvinvointi-innovaatiot Suomen mahdollisuus • Ekosysteemitason innovaatio- ja elinkeinopolitiikan kehittäminen • Hyvinvoinnin muutosta ja uusia haasteita koskeva tutkimus   • Uusia hyvinvointiongelmia • Niistä hyvää tutkimus- ja käytännön tietoa • Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan osaaminen • Suomen loistava maine maailmalla  • Ongelmalähtöinen, osallistava innovaatioprosessi • Korkean lisäarvon ratkaisuja • Uutta liiketoimintaa sekä parempia hyvinvointipalveluita ja elinympäristöjä  Suomalainen hyvinvointiekosysteemi!
  2. 2. Arjen hallinta ja päätöksenteko ovat vaikeutuneet +- +- +- +- TYÖT -Tehtävä 1 -Tehtävä 2 -Tehtävä 3 -Jne. PERHE/ KOTI YSTÄVÄT/ SUKULAISET LIIKUNTA TALOUS- ASIAT LIIKKUMINEN HARRAS- TUKSET -Harrastus 1 -Harrastus 2 -Harrastus 3 -Jne. HARRASTUS 2 Synergiat ja konfliktit Kullakin tehtäväalueella on omat: - Päämäärät - Käytännöt - Kontekstit - Viitekehykset - Normit RAVITSEMUS Syitä: 1. Kasvanut epävarmuus ja kompleksiteetti 2. Vaihtoehtojen ja valintojen ongelma (paradox of choice) 3. Päätöksenteon vinoumat 4. Niukat resurssit: aika ja mentaalinen kapasiteetti
  3. 3. Tulevaisuuden hyvinvointiekosysteemi INNOVAATIOALUSTA Tekoäly (AuroraAI) + Tutkimustieto Yhteistyötilat ja –prosessit, tapahtumat, match making, julkishallinnon tuki Palveluiden tarjoajat Asiakkaat tarpeineen Sektori- spesialistit Elämän- hallinnan- palvelut- Terveys - Talous - Ravitsemus - Liikunta - Perhe - Jne. - Yritykset - Järjestöt - Julkinen sektori - Sosiaalityö - Life coaching - Life style mgmt - Personal assistants - Consierge service - Henkinen koherenssi - Sosiaaliset tarpeet - Perustarpeet
  4. 4. Hankkeen painopisteet ja tavoitteet vuonna 2019 1. Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys • Luodaan syvällinen ja monipuolinen ymmärrys ongelmien juurisyistä ja ratkaisumahdollisuuk-sista parhaaseen tutkimukseen ja käytännön tietoon perustuen (raportti)  Juurisyyanalyysi • Aktivoidaan ja koordinoidaan innovaatio-toimintaa avoimien innovaatioprosessien avulla  100 päivän hyvinvointihaaste  Jyväskylä ja Kuopio • Valmistellaan parhaiden innovaatioiden skaalaamissuunnitelma relevanttien sidosryhmien kanssa (yritykset, BF, STM, jne.) • Pilotoidaan ja kehitetään käytännössä ilmiöpohjaista PPP-toimintatapaa  Portfolioanalyysi + sidosryhmät • Sirpaleisesta hankeviidakosta päästään systemaattiseen ja pitkäjänteiseen ekosysteemiyhteistyöhön • Luodaan keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien yhteinen visio, strategiset tavoitteet ja tahtotila 2. Oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen • Luodaan syvällinen ja monipuolinen ymmärrys ongelmien juurisyistä ja ratkaisumahdollisuuk-sista parhaaseen tutkimukseen ja käytännön tietoon perustuen (raportti)  Juurisyyanalyysi • Kartoitetaan ja hyödynnetään ulkomaisia esimerkkejä oman talouden hallintaa tukevista innovaatioista (esim. UK)  Opintomatka Lontooseen • Tuodaan Corporate Social Responsibility (CSR) – ajattelua suomalaiseen Fintech –ekosysteemiin  Fintech ekosysteemin haastaminen 21.10.2019 • Aktivoidaan ja koordinoidaan innovaatio-toimintaa avoimien innovaatioprosessien avulla 100 päivän hyvinvointihaaste  Portfolioanalyysi + sidosryhmät • Luodaan ekosysteemin keskeisten toimijoiden yhteinen visio, strategiset tavoitteet ja tahtotila • Valmistellaan parhaiden innovaatioiden skaalaamissuunnitelma relevanttien sidosryhmien kanssa (rahoitus- ja vakuutus-yhtiöt, BF, Suomen pankki, Finanssivalvonta, jne.)
  5. 5. 4.11. Kansallinen tapahtuma 31.10. Valinnat 12.2. Innovaatioiden esittelyseminaari 10.12. Kansallinen tapahtuma Paikallinen ekosysteemi Paikallinen ekosysteemi Paikallinen ekosysteemi 30.9.-24.10. Haku 30.9. Info- tapahtuma 100 päivän hyvinvointihaaste 4.11.2019-12.2.2020

×