Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Timo Hämäläinen

11 Aufrufe

Veröffentlicht am

Oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Timo Hämäläinen

 1. 1. Oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen Timo Hämäläinen, Sitra Sitran 100 päivän hyvinvointihaasteen infotilaisuus 30.9.2019 Helsinki #hyvinvointiekosysteemi @HmlinenTimo
 2. 2. Suuri Suuri Pieni Pieni Haasteiden ja ongelmien vaikeusaste Henkilön voimavarat C B A Arjen haasteiden ja henkilön voimavarojen suhde Soveltaen: Csikzentmihalyi 1990; Boisot & McKelvey 2011 Tylsistyminen Hallinnan puute, stressi ja ahdistus Elämänhallinta ja hyvinvointi
 3. 3. x Osaamiset ja resurssit Elämän- ja talouden- hallinnan haasteet + + - - 1. Henkilöllä useita kumuloituneita ongelmia 2. Elämän taitekohtien haasteet 3. Taloustilanteen monimutkaisuus ja kokonaiskuvan puuttuminen 4. Puuttuvat taloudelliset puskurit 5. Siiloutunut, pirstaleinen ja jäykkä palvelujärjestelmä 6. Tuotteiden ja rahoituksen markki- noinnin sekä perintäyhtiöiden agressiivisuus 1. Puutteellinen talousosaaminen 2. Henkisten voimavarojen puutteet 3. Palvelujärjestelmän puutteet Taloudenhallinan ongelmien juurisyyt x Hallinnan puute, stressi ja ahdistus Elämänhallinta ja hyvinvointi Tylsistyminen Lähteet: Ashby 1956; Boisot & McKelvey 2011; Antonovsky 1987; Csikzentmihalyi 1990; Bakker & Demerouti 2007
 4. 4. 1. Henkilöllä useita kumuloituneita ongelmia • Arjen hallinnan ongelmia • Päihteitä • Terveysongelmia • Työttömyys • Ihmissuhdeongelmia • Talousongelmia • Jne.
 5. 5. 2. Elämän taitekohtien haasteet • Aikuistuminen (18 v.) • Varusmiespalvelu • Kotoa pois muuttaminen • Työttömyys • Avioero • Vakava sairastuminen • Eläköityminen
 6. 6. 3. Taloustilanteen monimutkaisuus ja kokonaiskuvan puuttuminen • Finanssiteknologioiden nopea kehitys (ymmärrys heikkoa) • Taloussitoumusten monimutkaisuus (useita velkoja ja vastuita) • Maksutapojen monipuolistuminen ja helpottuminen • Laskuttajien, velkojien, perintäyhtiöiden ja ulosottomiesten epäselvät käytännöt ja viestintä
 7. 7. 4. Puuttuvat taloudelliset puskurit • Pienituloisuus • Yksinhuoltajuus • Liiallinen kulutus / olematon säästäminen • Korkea velkaantumisaste (mm. asuntojen korkeat hinnat suurkaupungeissa, lapsiperheet) • Työelämän pirstaloituminen (pätkä-, keikka-, ym. epäsäännölliset työt)
 8. 8. 5. Siiloutunut, pirstaleinen ja jäykkä palvelujärjestelmä • Kukaan ei ota asiakkaasta kokonaisvastuuta • Paljon toimijoita, työnjako epäselvä, tietoisuus toisten toiminnasta heikkoa • Tiukat organisatoriset ja vastuualuerajat • Sosiaalityön ja talousneuvonnan yhteistyön puute • Kommunikaatio-ongelmat sektorirajoja ylitettäessä • Asiakkaita pallotellaan luukulta toiselle • Ongelmia velkaneuvontaan pääsyssä äskettäin ylivelkaantuneilla • Asiakkaat jäävät yksin tiukkojen maksujärjestelyiden aikana
 9. 9. 6. Tuotteiden ja rahoituksen markkinoinnin sekä perintäyhtiöiden agressiivisuus • Tuotteiden ja palveluiden agressiivinen markkinointi • Rahoituksen agressiivinen markkinointi • Velkojen vapaaehtoisen sovittelun vähäisyys ja uudelleen järjestelyn ehtojen tiukkuus (laskujen perinnän ulkoistaminen)
 10. 10. Osaamiset ja resurssit 1.Puutteellinen talousosaaminen 2.Henkisten voimavarojen puutteet 3.Palvelujärjestelmän puutteet
 11. 11. 1. Puutteellinen talousosaaminen • Kotona saadun talouskasvatuksen vähäisyys • Talousopetuksen vähäisyys koulussa • Aikuisten talouskasvatuksen vähäisyys ja neuvonnan puutteet • Koulutusmateriaalien puutteet
 12. 12. 2. Henkisten voimavarojen puutteet • Vanhemmuuden ongelmat (vanhempien elämänhallinta, riitely, talousongelmat, päihteet, työttömyys, sairaus) • Mielenterveysongelmat • Peliriippuvuus • Elämän kokemuksen puute (nuoret) • Persoonalliset tekijät (lyhytjänteisyys, itsekurin puute, taipumus liialliseen kulutukseen ja riskinottoon) • Motivaation ja rohkeuden puute, häpeä  Neuvontaan hakeudutaan liian myöhään.
 13. 13. 3. Palvelujärjestelmän puutteet • Ennaltaehkäisevän toiminnan vähäisyys ja tehottomuus: - pääpaino ylivelkaantumista korjaavissa palveluissa - palvelujärjestelmän pirstaloituneisuus, toimijoiden epäselvä työnjako - resurssien puute - talous- ja velkaneuvonnan organisointi, laatu ja saatavuus vaihtelevaa - sosiaalitoimen ja muun palveluhenkilökunnan kiire ja puutteelliset taidot talousneuvontaan - palvelun tarvitsijoita ei tunnisteta ajoissa • Asiakkaiden tieto neuvonta- ja tukipalveluista on puutteellista • Sosiaalisen luototuksen rajallisuus (SIB:ien mahdollisuus?)
 14. 14. ”Palvelujärjestelmä tarvitsee uusia lähesty- mistapoja, joilla voidaan vahvistaa ylivel- kaantuneiden voimavaroja ja osallisuutta… Ylivelkaantuneen auttaminen tulee olla elämänhallinnan kokonaisvaltaista tukemista.” VNK:n ylivelkaantumisselvityksen yhteenvedosta (2019).

×