SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Raahen seudun osaamisen aika
Yhdessä uudistumalla elinvoimaa
#osaamisenaika
16.6.2021
Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa?
Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai
jakaa ajatuksiaan.
Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse
puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan
mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
Ohjelma
Raahen seudun vuorovaikutteinen tilannekuva
johtaja Pasi Pitkänen, Raahen Seudun Kehitys
Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta
toimitusjohtaja Pekka Miilukangas, Miilukangas Oy
Keskustelua ja kysymyksiä
Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
Pasi Pitkänen
johtaja
Raahen Seudun Kehitys
Raahen seudun
vuorovaikutteinen tilannekuva
Raahen seutukunta on kolmen kunnan
ja 32 500 asukkaan ainutlaatuinen
yhdistelmä uutta ja vanhaa, rannikon
kaupunkielämää ja maaseudun rauhaa.
SWOT
Keskeiset ilmiöt
Keskeisimmät tahtotilat
Vuorovaikutteinen tilannekuva:
Kokonaiskuva
Raahen seutu
1
2
3
4
• Teolliset investoinnit: ydinvoimala, kaivos, tuulivoima, vety,
kiertotalous
• Monikampus: korkeakoulumahdollisuudet
• Kansainvälisyys ja sitä kautta monipuolinen osaaminen ja
alueen tulevat asukkaat
• Pendelöinnin mahdollisuudet
• Sijainti: mahdollisuuksien kokonaisvaltainen hyödyntäminen
(maantie, raide, merenkulku, lentoliikenne)
• Digitalisaatio
• Monipaikkaisuus
• Tulevaisuususkon vahvistaminen
vahvuudet heikkoudet
• Yhteistyön merkitys
• Sijainti
• Tuotannolliset yritykset
• Työpaikkaomavaraisuus
• Koulutusmahdollisuudet (toinen aste ja
korkea-aste / monikampus)
• Seudun kompakti koko; helppo verkostoitua
• Asumisympäristö
• Väestökehitys (osaajat, palvelurakenne ym.)
• Yksipuolinen toimialarakenne
• Yksintekeminen (verkottoitumisen
merkitys)
• Asenne / rohkeuden puute
(vanhakantaisuus)
• ”Historian taakka” – muutoskyvyttömyys
• Kehityshaluttomuus
• Osaavan työvoiman riittävyys
• Väkiluvun vähenemisen kiihtyminen ja
väestörakenne
• Aluetta ei nähdä houkuttelevana
• Yritysten pito- ja vetovoima
• Kyvyttömyys hyödyntää kansainvälisten
suurhankkeiden mahdollisuudet ja alueelle
saapuva kv-työvoima
mahdollisuudet uhat
Alueen houkuttelevuus
• Muuttoliikkeen kääntämiseksi on nostettava
palvelutasoa sekä buustattava viestinnällä ja
markkinoinnilla vahvan teollisuuden lisäksi pehmeitä
vetovoimatekijöitä, myös trendit hyödynnettävä.
Asenne ja yhteinen tavoitetila
• Edellytykset menestymiselle on olemassa, yhteisen
suunnan lisäksi tarvitaan rohkeita avauksia ja ennen
kaikkea tekoja.
Toimialarakenteen monipuolistaminen
• Investoinnit ja (kasvu)yrittäjyys on nostettava
keskiöön, myös kv-asukkaiden merkitys huomioitava.
Työvoima
• Laaja-alaista yhteistyötä uusien motivoituneiden
tekijöiden saamiseksi tarvitaan, kaikki keinot on
käytettävä.
2. Keskeiset ilmiöt
3. Keskeisimmät tahtotilat
Käytännössä tämä tarkoittaa, että...
Tahdomme, että...
alueen koulutus ja TKI-toiminta on laajaa ja
työelämälähtöistä.
teemme tiivistä yhteistyötä, tunnistamme osaamistarpeet,
resurssit ja puitteet ovat kunnossa.
olemme tunnettuja yrittäjämyönteisyydestämme ja yritysten
arvostaminen on meillä arvo.
tukipalvelut ovat kunnossa, päätöksenteko ja asenneilmapiiri
tukevat yrittäjyyttä ja kasvua, käytämme yritysten palveluita.
teollisuuskaupungin rinnalla kehitymme mm.
puuteollisuuteen, matkailuun ja ensiluokkaiseen palveluun.
alueelle saadaan lisää investointeja ja uusia kasvuhalukkaita
yrityksiä, rahoitusmahdollisuudet käytetään tehokkaasti,
palveluasenne on kunnossa.
alueelle työ- ja koulutusperäisen (maahan)muuton kautta
tulevat henkilöt jäävät pysyvästi alueelle.
sopivia asuntoja on riittävästi, julkisen ja yksityisen sektorin
palvelutarjonta ja -asenne ovat kunnossa, kielitaito ei muodostu
esteeksi.
aktiivisia alueen kehittäjiä on nykyistä enemmän. verkostoon saadaan uusia jäseniä, kehitystyölle on otollinen
ilmapiiri, kehittäminen on tuloksekasta.
Raahen seudun pito- ja vetovoiman
ratkaisevat ihmiset, yritykset, asenteet ja
palvelut.
Vahvan yhteistyön ja kovan osaamisen
lisäksi tarvitaan päätöksiä, tekoja ja
viestintää.
4. Vuorovaikutteinen tilannekuva:
Kokonaiskuva
Tahdomme, että
Raahen seutua kehitetään entistä
vaikuttavammin yhteistyössä
kohti muuttovoittoista, hyvinvoivaa ja
monimuotoista aluetta, jossa syntyy uutta ja
tilaisuuksiin tartutaan rohkeasti.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että
Tarvitaan lisää tekijöitä ja tekoja.
Toiminnan kehittämiselle on selkeät tavoitteet ja vastuutahot.
Vuoropuhelu on avointa ja sille varataan tilaa.
Päätöksenteko on linjakasta ja ulottuu pitkälle tulevaisuuteen.
Yhteisessä viestinnässä ovat mukana
julkiset toimijat, yritykset ja seudun asukkaat
hyvällä asenteella.
Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että...
...alueen koulutus ja TKI-toiminta on laajaa ja
työelämälähtöistä.
...teemme tiivistä yhteistyötä, tunnistamme
osaamistarpeet, resurssit ja puitteet ovat
kunnossa.
...olemme tunnettuja
yrittäjämyönteisyydestämme ja yritysten
arvostaminen on meillä arvo.
...tukipalvelut ovat kunnossa, päätöksenteko ja
asenneilmapiiri tukevat yrittäjyyttä ja kasvua,
käytämme yritysten palveluita.
...teollisuuskaupungin rinnalla kehitymme mm.
puuteollisuuteen, matkailuun ja ensiluokkaiseen
palveluun.
...alueelle saadaan lisää investointeja ja uusia
kasvuhalukkaita yrityksiä,
rahoitusmahdollisuudet käytetään tehokkaasti,
palveluasenne on kunnossa.
...alueelle työ- ja koulutusperäisen
(maahan)muuton kautta tulevat henkilöt jäävät
pysyvästi alueelle.
...sopivia asuntoja on riittävästi, julkisen ja
yksityisen sektorin palvelutarjonta ja -asenne ovat
kunnossa, kielitaito ei muodostu esteeksi.
...aktiivisia alueen kehittäjiä on nykyistä
enemmän.
...verkostoon saadaan uusia jäseniä, kehitystyölle
on otollinen ilmapiiri, kehittäminen on
tuloksekasta.
Raahen seudun
vuorovaikutteinen tilannekuva
S W
O T
Tunnistetut ilmiöt
Alueen
houkuttelevuus
Asenne ja
yhteinen
tavoitetila
Työvoima
Toimiala-
rakenteen
monipuolista-
minen
Pekka Miilukangas
toimitusjohtaja
Miilukangas Oy
Yrityksen näkökulma
alueen elinvoimaan
Kysymyksiä tai kommentteja?
Mitä ajatuksia herää?
Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä
puheenvuoro!
Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions-
valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
Raahen seudun osaamisen aika
Yhdessä uudistumalla elinvoimaa
#osaamisenaika
Kiitos – palataan vielä hetkeksi
yhteiseen tilaan ennen
tilaisuuden päättämistä!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Talent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura LindemanTalent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura LindemanBusiness Turku
 
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaKotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaCursor Oy
 
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessaPäivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessaPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suomen Ekonomit
 
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätElinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätMaria Virtanen
 
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purkuLuovaVeto
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Business Arena Oy
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020MS SOSTE
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Petri Lempinen
 

Was ist angesagt? (19)

Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
 
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
 
Talent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura LindemanTalent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura Lindeman
 
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
 
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaKotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
 
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessaPäivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
 
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätElinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
 
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
 
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
 

Ähnlich wie Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621

Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorinaKaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorinaKuopionkaupunki
 
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorinaKaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorinaKuopionkaupunki
 
Luova veto slideshare
Luova veto slideshareLuova veto slideshare
Luova veto slideshareLuovaVeto
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Markku Rimpelä
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Markku RimpeläLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Markku Rimpelä
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Markku RimpeläSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Miten maakuntauudistus muuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluja?
Miten maakuntauudistus muuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluja?Miten maakuntauudistus muuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluja?
Miten maakuntauudistus muuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluja?Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Pyhtään kuntastrategia
Pyhtään kuntastrategia Pyhtään kuntastrategia
Pyhtään kuntastrategia Jouni Eho
 
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdfSosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdfSOSTEtalk! 2023
 
Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019
Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019
Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019MS SOSTE
 
Tytti määttä harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017 2020 diaesitys...
Tytti määttä harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017 2020 diaesitys...Tytti määttä harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017 2020 diaesitys...
Tytti määttä harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017 2020 diaesitys...Maaseutupolitiikan verkosto
 
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössäSosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössäTHL
 
STEA Teemarahoitus
STEA TeemarahoitusSTEA Teemarahoitus
STEA TeemarahoitusMarjo Orava
 
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittelyTE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittelyTHL
 

Ähnlich wie Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621 (20)

Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorinaKaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina
 
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorinaKaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina
 
Luova veto slideshare
Luova veto slideshareLuova veto slideshare
Luova veto slideshare
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Markku Rimpelä
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Markku RimpeläLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Markku Rimpelä
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Markku Rimpelä
 
Miten maakuntauudistus muuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluja?
Miten maakuntauudistus muuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluja?Miten maakuntauudistus muuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluja?
Miten maakuntauudistus muuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluja?
 
Elinvoimatekoja kunnissa
Elinvoimatekoja kunnissaElinvoimatekoja kunnissa
Elinvoimatekoja kunnissa
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
 
Rakennamme menestystä
Rakennamme menestystäRakennamme menestystä
Rakennamme menestystä
 
Pyhtään kuntastrategia
Pyhtään kuntastrategia Pyhtään kuntastrategia
Pyhtään kuntastrategia
 
Ennakoinnin uudet tuulet Pirkanmaalla - Petri Räsänen
Ennakoinnin uudet tuulet Pirkanmaalla - Petri RäsänenEnnakoinnin uudet tuulet Pirkanmaalla - Petri Räsänen
Ennakoinnin uudet tuulet Pirkanmaalla - Petri Räsänen
 
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdfSosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
 
Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019
Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019
Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019
 
Tytti määttä harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017 2020 diaesitys...
Tytti määttä harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017 2020 diaesitys...Tytti määttä harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017 2020 diaesitys...
Tytti määttä harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017 2020 diaesitys...
 
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin elySatu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely
 
Sodankylä, Pesonen, Finlandia-talo 6.11.2014
Sodankylä, Pesonen, Finlandia-talo 6.11.2014Sodankylä, Pesonen, Finlandia-talo 6.11.2014
Sodankylä, Pesonen, Finlandia-talo 6.11.2014
 
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössäSosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
 
STEA Teemarahoitus
STEA TeemarahoitusSTEA Teemarahoitus
STEA Teemarahoitus
 
Missä mennään - Kasvupalvelut
Missä mennään - KasvupalvelutMissä mennään - Kasvupalvelut
Missä mennään - Kasvupalvelut
 
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittelyTE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
 
Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012
Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012
Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund

Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleSitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaSitra the Finnish Innovation Fund
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminenSitra the Finnish Innovation Fund
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationOrchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationSitra the Finnish Innovation Fund
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund (16)

Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
 
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
 
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
 
Elämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeenElämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeen
 
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöilleMaaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
 
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
 
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
 
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change ProjectsIina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
 
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationOrchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
 

Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621

 • 1. Raahen seudun osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 • 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 • 3. Ohjelma Raahen seudun vuorovaikutteinen tilannekuva johtaja Pasi Pitkänen, Raahen Seudun Kehitys Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta toimitusjohtaja Pekka Miilukangas, Miilukangas Oy Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 • 4. Pasi Pitkänen johtaja Raahen Seudun Kehitys Raahen seudun vuorovaikutteinen tilannekuva
 • 5. Raahen seutukunta on kolmen kunnan ja 32 500 asukkaan ainutlaatuinen yhdistelmä uutta ja vanhaa, rannikon kaupunkielämää ja maaseudun rauhaa.
 • 6. SWOT Keskeiset ilmiöt Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Raahen seutu 1 2 3 4
 • 7. • Teolliset investoinnit: ydinvoimala, kaivos, tuulivoima, vety, kiertotalous • Monikampus: korkeakoulumahdollisuudet • Kansainvälisyys ja sitä kautta monipuolinen osaaminen ja alueen tulevat asukkaat • Pendelöinnin mahdollisuudet • Sijainti: mahdollisuuksien kokonaisvaltainen hyödyntäminen (maantie, raide, merenkulku, lentoliikenne) • Digitalisaatio • Monipaikkaisuus • Tulevaisuususkon vahvistaminen vahvuudet heikkoudet • Yhteistyön merkitys • Sijainti • Tuotannolliset yritykset • Työpaikkaomavaraisuus • Koulutusmahdollisuudet (toinen aste ja korkea-aste / monikampus) • Seudun kompakti koko; helppo verkostoitua • Asumisympäristö • Väestökehitys (osaajat, palvelurakenne ym.) • Yksipuolinen toimialarakenne • Yksintekeminen (verkottoitumisen merkitys) • Asenne / rohkeuden puute (vanhakantaisuus) • ”Historian taakka” – muutoskyvyttömyys • Kehityshaluttomuus • Osaavan työvoiman riittävyys • Väkiluvun vähenemisen kiihtyminen ja väestörakenne • Aluetta ei nähdä houkuttelevana • Yritysten pito- ja vetovoima • Kyvyttömyys hyödyntää kansainvälisten suurhankkeiden mahdollisuudet ja alueelle saapuva kv-työvoima mahdollisuudet uhat
 • 8. Alueen houkuttelevuus • Muuttoliikkeen kääntämiseksi on nostettava palvelutasoa sekä buustattava viestinnällä ja markkinoinnilla vahvan teollisuuden lisäksi pehmeitä vetovoimatekijöitä, myös trendit hyödynnettävä. Asenne ja yhteinen tavoitetila • Edellytykset menestymiselle on olemassa, yhteisen suunnan lisäksi tarvitaan rohkeita avauksia ja ennen kaikkea tekoja. Toimialarakenteen monipuolistaminen • Investoinnit ja (kasvu)yrittäjyys on nostettava keskiöön, myös kv-asukkaiden merkitys huomioitava. Työvoima • Laaja-alaista yhteistyötä uusien motivoituneiden tekijöiden saamiseksi tarvitaan, kaikki keinot on käytettävä. 2. Keskeiset ilmiöt
 • 9. 3. Keskeisimmät tahtotilat Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... alueen koulutus ja TKI-toiminta on laajaa ja työelämälähtöistä. teemme tiivistä yhteistyötä, tunnistamme osaamistarpeet, resurssit ja puitteet ovat kunnossa. olemme tunnettuja yrittäjämyönteisyydestämme ja yritysten arvostaminen on meillä arvo. tukipalvelut ovat kunnossa, päätöksenteko ja asenneilmapiiri tukevat yrittäjyyttä ja kasvua, käytämme yritysten palveluita. teollisuuskaupungin rinnalla kehitymme mm. puuteollisuuteen, matkailuun ja ensiluokkaiseen palveluun. alueelle saadaan lisää investointeja ja uusia kasvuhalukkaita yrityksiä, rahoitusmahdollisuudet käytetään tehokkaasti, palveluasenne on kunnossa. alueelle työ- ja koulutusperäisen (maahan)muuton kautta tulevat henkilöt jäävät pysyvästi alueelle. sopivia asuntoja on riittävästi, julkisen ja yksityisen sektorin palvelutarjonta ja -asenne ovat kunnossa, kielitaito ei muodostu esteeksi. aktiivisia alueen kehittäjiä on nykyistä enemmän. verkostoon saadaan uusia jäseniä, kehitystyölle on otollinen ilmapiiri, kehittäminen on tuloksekasta.
 • 10. Raahen seudun pito- ja vetovoiman ratkaisevat ihmiset, yritykset, asenteet ja palvelut. Vahvan yhteistyön ja kovan osaamisen lisäksi tarvitaan päätöksiä, tekoja ja viestintää. 4. Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva
 • 11. Tahdomme, että Raahen seutua kehitetään entistä vaikuttavammin yhteistyössä kohti muuttovoittoista, hyvinvoivaa ja monimuotoista aluetta, jossa syntyy uutta ja tilaisuuksiin tartutaan rohkeasti.
 • 12. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Tarvitaan lisää tekijöitä ja tekoja. Toiminnan kehittämiselle on selkeät tavoitteet ja vastuutahot. Vuoropuhelu on avointa ja sille varataan tilaa. Päätöksenteko on linjakasta ja ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Yhteisessä viestinnässä ovat mukana julkiset toimijat, yritykset ja seudun asukkaat hyvällä asenteella.
 • 13. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...alueen koulutus ja TKI-toiminta on laajaa ja työelämälähtöistä. ...teemme tiivistä yhteistyötä, tunnistamme osaamistarpeet, resurssit ja puitteet ovat kunnossa. ...olemme tunnettuja yrittäjämyönteisyydestämme ja yritysten arvostaminen on meillä arvo. ...tukipalvelut ovat kunnossa, päätöksenteko ja asenneilmapiiri tukevat yrittäjyyttä ja kasvua, käytämme yritysten palveluita. ...teollisuuskaupungin rinnalla kehitymme mm. puuteollisuuteen, matkailuun ja ensiluokkaiseen palveluun. ...alueelle saadaan lisää investointeja ja uusia kasvuhalukkaita yrityksiä, rahoitusmahdollisuudet käytetään tehokkaasti, palveluasenne on kunnossa. ...alueelle työ- ja koulutusperäisen (maahan)muuton kautta tulevat henkilöt jäävät pysyvästi alueelle. ...sopivia asuntoja on riittävästi, julkisen ja yksityisen sektorin palvelutarjonta ja -asenne ovat kunnossa, kielitaito ei muodostu esteeksi. ...aktiivisia alueen kehittäjiä on nykyistä enemmän. ...verkostoon saadaan uusia jäseniä, kehitystyölle on otollinen ilmapiiri, kehittäminen on tuloksekasta. Raahen seudun vuorovaikutteinen tilannekuva S W O T Tunnistetut ilmiöt Alueen houkuttelevuus Asenne ja yhteinen tavoitetila Työvoima Toimiala- rakenteen monipuolista- minen
 • 15. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 • 16. Raahen seudun osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!