Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021 (20)

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Anzeige

Aktuellste (13)

Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021

 1. 1. Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.
 2. 2. 2 Ohjelma: 8.30 Tervetuloa ja virittäytyminen 8.35 Erätauko-dialogi osaamisen huomaamisesta osana Osaaminen näkyviin -viikkoja 8.40 Erätauko Tauko 5 min 9.10 Erätauko osaamisen huomaamisesta -kaava Tauko 5 min 9.50 Kokemuksia ja huomioita osaamisteemaisista Erätauoista 10.20 Lisäperehtyminen Erätaukoon •Ohjaustoimet (kokemuspuhe, hiljaiset äänet, dominointi) •Valmistautuminen, kutsuminen 10.40 Kysymyksiä ja vastauksia 11.00 Lopetus
 3. 3. 3 Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi kysyä ja kommentoida. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Pidä mielellään kameraa päällä.
 4. 4. 4 Muu, kirjoita chattiin mikä? Yritys Oppilaitos/ korkeakoulu Järjestö Opisto Työeläkeyhtiö Yhdistys tai liitto Julkishallinto Tutkimuslaitos Yksityishenkilö Minkälaisia toimijoita on tänään paikalla? Näin osallistut: - Vie hiiri näytön ylälaitaan: - Klikkaa View Options - valikossa 'Annotate' ja sitten 'Stamp'
 5. 5. 5 Osaaminen näkyviin –viikot •Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi •Herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto •Kokoaa monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle Viikkoja ovat suunnitelleet yhteistyössä Sitran kanssa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis.
 6. 6. Miksi Erätauko-dialogi osaamisen huomaamisesta ? Vuorovaikutuksella ja muilla ihmisillä on keskeinen rooli oman osaamisen huomaamisessa. Hyvä tapa huomata omaa osaamista on tasavertainen ja luottamuksellinen keskustelu – muut ihmiset toimivat peilinä osaamisen pohtimiselle.
 7. 7. Osaaminen näkyviin –kampanjaa ja osaamisteemaista Erätauko-dialogia ohjaavat seuraavat periaatteet: • Myönteisyys ja ihmisen arvostaminen • Keskitytään osaamiseen, jota osallistujilla on - ei siihen, mitä ei ole. Osaamisen arviointi, vertailu ja arvottaminen eivät ole keskusteluun sopiva lähtökohta. • Missä vain syntynyt osaaminen on arvokasta - oli se sitten työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus jne
 8. 8. Osaamisteemaisen Erätauko-dialogin tavoite: Osaamisen Erätauko-dialogin tarkoituksena on auttaa keskustelijoita huomaamaan omaa osaamistaan: tietoja, taitoja, vahvuuksia, asenteita – kaikkea sitä missä on hyvä!
 9. 9. Osaamisteemaisen Erätauko-dialogin hyödyt: •Syventää ymmärrystä omasta osaamisesta ja siitä, mikä auttaa huomaamaan sitä •Auttaa ajattelemaan osaamista laajemmin ja monipuolisemmin •Mahdollistaa osaamisen pohtimisen vapaasti, muussa kuin kilpailutilanteessa ja ilman painetta osaamisen arvottamisesta •Dialoginen keskustelu lisää luottamuksen ja empatian tunnetta •Mahdollisuus tuoda erilaisia ihmisiä yhteen tasavertaisesti •Matala kynnys osallistua keskusteluun
 10. 10. Keskusteluja voi käydä monenlaisten ryhmien kanssa, esim: • Työyhteisön • Asiakasryhmien • Harraste- ja opintoryhmien • Toisilleen tuntemattomat ihmiset tai jo ennestään toisilleen tutut ryhmät
 11. 11. Erätauko-säätiö ja Erätauko-menetelmä
 12. 12. TEHDÄÄN SUOMESTA MAAILMAN PARHAITEN KESKUSTELEVA KANSA.
 13. 13. Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden ovat perustaneet uuden Erätauko-säätiön dialogin lisäämiseksi Suomessa. ”Olemme huolissamme yhteiskunnan polarisaatiosta ja sen myötä kasvavista jännitteistä. Kyky ja halu käydä rakentavaa keskustelua on yhä tärkeämpää, jotta ymmärrämme toisiamme erilaisista lähtökohdistamme huolimatta,” Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto
 14. 14. ERÄTAUKO-SÄÄTIÖ ● Miksi tärkeää? ○ Demokratia ja yhteiskuntarauha ○ Luottamuksen säilyttäminen ja lisääminen ○ Yhteiskunnallisen resilienssin säilyttäminen ja vahvistaminen ● Osana Suomen tarinaa ○ Sosiaaliseen infrastruktuuriin panostaminen, jossa dialogisuus ja keskusteluyhteys eri todellisuuksissa elävien ihmisten kesken on avainasemassa. ● Dialogisuudesta kansalaistaito
 15. 15. EI ● Konfliktinratkaisua, sovittelua, työnohjausta ● Ratkaisu- eikä päätöksentekotavoitetta ● Taikatemppu KYLLÄ ● Syvemmän ymmärryksen lisääminen (teemasta, muista, itsestä) ● Luottamuksen rakentamista ● Osallistamista ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 16. 16. YTIMESSÄ ● Moniäänisyys ○ Ei pelkästään ääripäät vaan kaikkea siltä väliltä ○ “Hiljaiset äänet”: ketkä eivät normaalisti osallistu keskusteluihin? ● Kokemuspuhe ○ Tasavertaisemman kohtaamisen mahdollistaminen ○ Poikkeaa asiantuntija- ja tietopuheesta ○ Mahdollistaa uudenlaiset oivallukset ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 17. 17. Rakentavan keskustelun pelisäännöt 1. Kuuntele toisia, älä keskeytä. 2. Liity toisten puheeseen. 3. Kerro omasta kokemuksesta. 4. Kysy, jos et ihan ymmärrä. 5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä luottamuksen ilmapiiriä. 6. Pohdi rauhassa. Anna tilaa keskeneräisyydelle.
 18. 18. Ei mitään ihmeellistä vaan mahdollisimman yksinkertaista ja helposti käyttöön otettavaa ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 19. 19. FASILITOINTI ● Aktiivinen rooli ● Riippumaton ● Yhtymällä keskusteluun mahdollisuuksien/tarpeen mukaan ○ Näyttää esimerkkiä miten tuottaa kokemuspuhetta ○ Luo luottamusta ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 20. 20. TEHDÄÄN SUOMESTA MAAILMAN PARHAITEN KESKUSTELEVA KANSA.
 21. 21. OHJAUSTOIMET ● Osallistujien rohkaiseminen puhumaan omasta osaamisestaan ● Hiljaiset äänet aktiivisiksi keskustelussa ● Mitä tehdä kun joku dominoi keskustelua? ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 22. 22. VALMISTAUTUMINEN ● Verkossa vai kasvokkain? ○ 4-10 osallistujaa (verkko) ○ 6-12 osallistujaa (kasvokkain) ● Viestinnän merkitys ● Kutsuminen ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 23. 23. 23 Video osaamisen huomaamisesta
 24. 24. Kokemuksia osaamisteemaisesta Erätauosta Lotta Pakanen, Opintokeskus Sivis
 25. 25. 25  Olen innokas ruuanlaittaja.  Olen aika remonttitaitoinen ihminen.  Tämä oli vaikea, mutta olen äärimmäisen hyvä pihvin paistaja.  Olen tosi intohimoinen virkkaaja.  Osaan vieläkin seisoa päälläni ja tehdä kärrynpyörän.  Olen hyvä kuuntelemaan ja toimimaan paineen alla ja kiireessä.  Olen omasta mielestäni hyvä ihmisten kanssa.  Minuun on kuulemma helppo tutustua.  Tykkään piirtää ja maalata.  Olen selviytynyt isosta kriisistä.  Osallistujat puhuivat paljon osaamisesta, jota syntyy arjen ja harrastusten kautta.  Osaamista kuvattiin usein taitona ja kokemuksena.
 26. 26. 26  Herranjestas miten hyvää osaamista meillä on!! WAU! Aivan huippujengi koossa.  Heti ajattelin alkuun, että tämä on hyvä harjoitus suomalaiselle ihmiselle. Emme ole tottuneet kehumaan itseämme.  Mulle tuli tosi hyvä fiilis, aika lyhyessä ajassa saa aika syvän kuvan kaverista.  Osaaminen on moninaista ja meillä kaikilla on valtava osaaminen. Miten sitä voisi jakaa paremmin?  Ajattelin, jos kaikki tää osaaminen saisi näkyvyyttä, niin elämä olisi parempaa. Nyt ollaan niin formaalin varassa ja saa numeroita ja arvotetaan.  Mikä etuoikeus saada olla mukana positiivisessa kannustavassa keskustelussa keskellä työpäivää.  Mulle heräsi ajatus, että sai mahdollisuuden tulla aidosti nähdyksi.  Oli aluksi hassua kehua itseään. Mutta sitten kun laski rimaa ja ajatteli, että ei tarvi olla ydinfyysikon osaamista.  Mä ihan liikutuin.
 27. 27. Hyödynnä materiaalit Ohjeet kutsumiseen ja verkkodialogin vetämiseen www.sitra.fi/artikkelit/ohjeita-eratauko-dialogiin/ Keskustelun käsikirjoitus: media.sitra.fi/2021/05/21172625/erataukokasikirjoitusosaamisenhuomaaminen202 1.pdf Keskustelukortit eratauko.s3.eu-west- 1.amazonaws.com/production/2020/02/23025932/eriskeskustelukortit13-11- 2018muokatutfin4.painos.pdf

×