Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Nelli Hankonen & Ari Haukkala

30 Aufrufe

Veröffentlicht am

Miten vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen?

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Nelli Hankonen & Ari Haukkala

 1. 1. 30/09/2019Nelli Hankonen 1 Nelli Hankonen & Ari Haukkala Sosiaalipsykologian yksikkö Helsingin yliopisto 30.9.2019 MITEN VAIKUTETAAN IHMISTEN KÄYTTÄYTYMISEEN? RATKAISUJA TUNNISTAVAN INTERVENTIOKEHITTÄMISEN VAIHEET
 2. 2. RATKAISUHAKUINEN KÄYTTÄYTYMIS- JA YHTEISKUNTATIETEEN TUTKIMUS JO KÄYTÖSSÄ
 3. 3. • Ryhmämme tutkii käyttäytymisen muutosta ja hyvinvoinnin edistämistä • Teemme käsitteellistä/teoreettista, metodologiaa edistävää & empiiristä sekä soveltavaa tutkimusta mm. • Nuorten liikunnan edistäminen • Genomiriskitiedon kommunikointi • Motivoivan vuorovaikutuksen keinojen oppiminen • Työmotivaation omahallinta • Digitaaliset interventiot
 4. 4. ESIMERKKEJÄ KÄYTTÄYTYMISEEN VAIKUTTAMISEN INTERVENTIOISTA • Esimerkkejä: • Suostuttelu/tiedotuskampanja (esim. somessa, teidenvarsilla) • Kouluttaminen (esim. osana koulun oppitunteja) • Lainsäädäntö (esim. turvavyön käyttöä koskeva laki) • Sääntely (esim. sakot) • Ympäristösuunnittelu (esim. kevyen liikenteen väylät) • Verotus 30/09/2019Nelli Hankonen 4
 5. 5. Interventiokehittämisen viitekehyksiä on useita VAIHEET (kehittäminen): 1. Analysoi ongelma ja muodosta interventiotavoite 2. Määrittele intervention käyttäytymistieteellinen ydin (ymmärrä kausaaliset ja kontekstin tekijät, logiikkamalli, määritä intervention ominaisuudet) 3. Suunnittele interventiomateriaalit 4. Suorita empiirinen optimointi Araujo-Soares, Hankonen, Presseau, Rodrigues, Sniehotta (2018). European Psychologist
 6. 6. Interventiotutkimuksen vaiheet (UK MRC Guidance on complex interventions) Toteutuskelpoisuus ja pilotointi Vaikuttavuuden arviointi (esim. kenttäkoe) . Laajamittainen implementointi (toimeenpano) Intervention kehittäminen 1. Analysoi ongelma ja muodosta interventiotavoite 2. Määrittele intervention käyttäytymistieteelli- nen ydin 3. Suunnittele interventiomateriaalit 4. Empiirinen optimointi
 7. 7. HUOLELLISEN INTERVENTIOSUUNNITTELUN EDUT: • Varmistaa, että • Interventio perustuu monesta lähteestä saatuun näyttöön (esim. tutkimuskirjallisuus, kohderyhmä, sidosryhmät, olennainen teoria) • Interventio on soveltuva ratkaisu ongelmaan • Konteksti ja mahdolliset ongelmat toimeenpanossa on huolellisesti harkittu ja huomioitu • Toteutuskelpoisuus, hyväksyttävyys ja resurssien käyttö (kustannusvaikuttavuus) on harkittu aikaisessa vaiheessa • Interventio on optimoitu ennen arviointia / toteutusta 30/09/2019Nelli Hankonen 7
 8. 8. PÄÄVAIHEET • 1. Tunnistetaan ja analysoidaan ongelma – käyttäytymisinä & interventiotavoitteiden kehittäminen • 2. Tunnistetaan interventiomekanismit, sisältö ja jakelutapa • Intervention logiikkamallin tai ohjelmateorian luonti • 3. Kehitetään materiaalit • 4. Varhainen testaus ja optimointi • Iteratiivinen prosessi • Voi olla kevyt, nopea tai pitkä, perinpohjainen prosessi 30/09/2019Nelli Hankonen 8
 9. 9. MUUTOKSEEN LIITTYY KÄYTTÄYTYMISTEN MUUTOS Kenen tarvitsee tehdä mitä eri tavalla milloin missä kontekstissa?
 10. 10. ONGELMIEN ERITTELY: • Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys • Oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen Mitkä ja kenen käyttäytymiset liittyvät ongelmiin? Mitkä ja kenen käyttäytymiset liittyvät mahdollisiin ratkaisuihin? 30/09/2019Nelli Hankonen 10
 11. 11. Tärkeää määritellä ongelma konkreettisesti käyttäytymisinä • Esimerkkinä energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävässä ohjelmassa identifioidut relevantit käyttäytymiset – Pystyttiin tunnistamaan 240 erillistä käyttäytymistä, joista ongelma koostui • Vaikuttaminen on tehokkaampaa, kun systemaattisesti pilkotaan ongelma konkreettisiin osasiin • Voidaan identifioida relevanteimmat käyttäytymiset intervention kohteiksi • Auttaa myös tunnistamaan vaikuttavat tekijät (osin samoja, osin eri)
 12. 12. YMMÄRRÄ KÄYTTÄYTYMINEN Miksi joku käyttäytyy kuin käyttäytyy? Minkä täytyy muuttua, että halutut käyttäytymiset toteutuvat? Tähän vastaamista helpottaa käyttäytymisen malli:
 13. 13. Käyttäytyminen toteutuu kolmen välttämättömän ehdon vuorovaikutuksena Kyvykkyys Tilaisuudet Käyttäytyminen Psykologiset tai fyysiset kyvyt ja taidot toteuttaa käyttäytyminen Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö joka mahdollistaa käyttäytymisen Michie, S., van Stralen, M., & West, R. (2011) The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 6(1), 42. ”Diagnosoitava” käyttäytyminen kontekstissaan – monesti useita vaikuttavia tekijöitä, tieto yksin ei riitä MotivaatioMotivaatio Harkitut ja automaattiset mekanismit jotka aktivoivat tai estävät käyttäytymisen
 14. 14. INTERVENTION VAIKUTUKSET INTERVENTIO Käyttäytymisen determinantit Käyttäytyminen Loppu- tulokset Käyttäytymisen muutostekniikat Kyvykkyys Motivaatio Tilaisuudet Huom. Ongelmakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät voivat olla eri kuin halutun käyttäytymisen selittävät tekijät Ongelman logiikkamalli ei ole välttämättä ratkaisun logiikkamalli “toisinpäin” Ratkaisua voi myös etsiä prosesseista, ei välttämättä determinanttilähtöisesti
 15. 15. 30.9.2019 15 Hankonen et al. 2019
 16. 16. Vaikuttavien tekijöiden etsintä • Aivoriihi • Luova prosessi, vapaat assosiaatiot Nalukwago, Alaii, van den Borne, Bukuluki, & Crutzen Frontiers in Public Health, 10.3389/fpubh.2018.00371
 17. 17. Nalukwago, Alaii, van den Borne, Bukuluki, & Crutzen Frontiers in Public Health, 10.3389/fpubh.2018.00371
 18. 18. MITEN MUUTTAA KÄYTTÄYTYMISTÄ? Intervention suunnittelijan kannattaa määritellä olettamansa, perusteltu muutoksen mekanismi eksplisiittisesti – ei arkijärjellä, saati implisiittisesti Näin tiedetään, Mihin osatekijöihin pitää pyrkiä vaikuttamaan ja miten Mitä arvioida  Myöhemmin Replikaatio intervention adaptoiminen muihin olosuhteisiin Nelli Hankonen 18
 19. 19. TEORIAN EDUT Teoriaan perustuvien interventioiden on osoitettu onnistuvan käyttäytymisen muuttamisessa paremmin kuin ilman teoriaa suunniteltujen interventioiden Teorian käyttö  vaikuttavuus (Webb et al., 2010; Peters, et al., 2009)e Teoria osoittaa keskeiset determinantit, joiden perusteella intervention viestit/toimenpiteet voi rakentaa Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria! Nelli Hankonen 19
 20. 20. INTERVENTION VAIKUTUKSET INTERVENTIO Käyttäytymisen determinantit Käyttäytyminen Loppu- tulokset Käyttäytymisen muutostekniikat Kyvykkyys Motivaatio Tilaisuudet
 21. 21. Interventiot koostuvat käyttäytymismuutostekniikoista Nelli Hankonen 21 INTERVENTIO Käyttäytymisen muutos Palkitaan? Pelotellaan riskeillä? Muutetaan fyysistä ympäristöä? Omaseurantalaitteet? Annetaan tietoa?
 22. 22. ARVAA: Montako käyttäytymismuutostekniikkaa on voitu tunnistaa?
 23. 23. Käyttäytymismuutostekniikkojen luokitusjärjestelmä (2013): 93 tekniikkaa Abraham & Michie 2008 Health Psychology Michie et al 2013 Annals of Behavioral Medicine Nelli Hankonen 23 Joskus interventioiden suunnittelussa käytetään - Tilanteeseen epäsopivia - Liian harvoja - Harkitsematta
 24. 24. BCT Taxonomy v1 (Michie et al., 2013) Nelli Hankonen 24
 25. 25. Käyttäytymismuutostekniikoiden suomennokset • Psykologia-lehti 01/2017
 26. 26. MYÖS TOINEN TAKSONOMIA (TÄMÄ SOVELTUU INTERVENTION KEHITTÄMISEEN) 30.9.2019 26
 27. 27. MYÖS TOINEN TAKSONOMIA (TÄMÄ SOVELTUU INTERVENTION KEHITTÄMISEEN) 30.9.2019 27
 28. 28. 30.9.2019 28
 29. 29. ‘Mapping the Genome’ of Behavioral Interventions Intervention content Changing beliefs Changing risk perceptions Changing feelings Changing norms Promote positive identity Promote self- efficacy Promote goal setting Enhance social skills Change environ General information Describe conseq. Emphasise suscept. Arouse fear Others’ approval Prompt role Promote success experience Set graded goals Prompt mental rehearsal Prompt goal setting Provide feedback Resisting social pressure Use cues/ prompts Prof.MartinHagger
 30. 30. Mitä käyttäytymismuutos-tekniikoita sisältävät lasten & nuorten liikuntasovellukset? Yleisimmät: • Mahdollisuus sosiaaliseen vertailuun (40%) • Liikunnan omaseuranta • Palkitseminen • Yleinen kannustus • Ohjeiden antaminen (77%) Vähemmän hyödynnettyjä: • Motivoiva haastattelu • Stressinhallinta • Sosiaalisen tuen hankinnan opastus • Muistutusten käytön opastus • Minäpuheen opastus Schoeppe et al. (2017)
 31. 31. Esimerkki / Let’s Move It -logiikkamalli Nuorten… Lisääntynyt liikunta Vähentynyt istuminen -ohjelma Opettajien toiminta Koulu- ympäristö Omaehtoinen motivaatio Liikunta- käyttäytymisen säätelytaidot Liikuntakokeilut ? ? Alkumittaus 2 kk 14 kk
 32. 32. Esimerkkiaktiviteetti Identifying Personal Motives Group Activity – Osallistujat 1. Käyvät läpi kortteja, joissa on liikunnan tiedettyjä myönteisiä seurauksia (hyötyjä) (esim. parempi mieliala, uni, jaksaminen) 2. Valitsevat kortin, jossa näkyy heille itselleen tärkeä syy liikkua (tai harkita liikunnan aloittamista) 3. Puhuvat kortista muille ryhmäläisille: miksi valitsivat kortin, eli miksi tämä syy on/olisi hyvä syy liikkua (Hankonen et al 2017 IJBNPA)
 33. 33. MIKSI SINÄ LIIKUT?Virkeämpi fiilis Voittajaolo! Itsevarma fiilis Parempi keskittymiskyky Purkaa stressiä Voimaa! Helpottaa nukahtamista Vähentää päänsärkyä Ajatus kulkee paremmin Pitää painon kurissa Muu plussa, mikä? Matkaliikunta on luontoystävällistä Säästän bensa- ja bussirahaa pyöräilemällä ja kävelemällä Lisää luovuutta Let’s Move It –materiaaleja / Hynynen, Kaaja, Hankonen 2015 HYÖTYUSKOMUSTEN MONIPUOLISUUDEN VARMISTAMINEN!
 34. 34. Esimerkkiaktiviteetti Identifying personal Motives Group Activity – Osallistujat 1. Käyvät läpi kortteja, joissa on liikunnan tiedettyjä myönteisiä seurauksia (hyötyjä) (esim. parempi mieliala, uni, jaksaminen) 2. Valitsevat kortin, jossa näkyy heille itselleen tärkeä syy liikkua (tai harkita liikunnan aloittamista) 3. Puhuvat kortista muille ryhmäläisille: miksi valitsivat kortin, eli miksi tämä syy on/olisi hyvä syy liikkua BCTs (BCTTv1): 5.1. Information about health consequences 5.2. Salience of consequences 5.3. Information about social and environmental consequences 5.4. Information about emotional consequences . 6.3. Information about others’ approval TEOREETTISET DETERMINANTIT: (Hankonen et al 2017 IJBNPA)
 35. 35. KÄYTTÄYTYMISMUUTOSTA KOSKEVIA TEORIOITA ON PALJON 30/09/2019Nelli Hankonen 37 • Michie et al (2014) ABC of Behaviour Change theories: 84 teoriaa • Kwasnicka et al (2016). Theoretical explanations for maintenance of behaviour change: a systematic review of behaviour theories: 100 teoriaa
 36. 36. MITEN TEHDÄ VALINTOJA? (TAVOITTEIDEN, DETERMINANTTIEN, MUUTOSKEINOJEN SUHTEEN) YLEISIÄ KÄYTETTYJÄ KRITEEREITÄ • Hyväksyttävyys • Käytännöllisyys, toteutettavuus • Vaikuttavuus / relevanssi / tärkeys • Edullisuus • Sivuvaikutukset • Tasa-arvo • Muutettavuus / muokattavuus 30/09/2019Nelli Hankonen 38
 37. 37. 3. VAIHE Materiaalituotanto - Perustuen aiemmassa vaiheessa luotuun vaikuttamisen teoriaan Esitestaus ja osallistaminen äärimmäisen tärkeää 30.9.2019 39
 38. 38. Interventiotutkimuksen vaiheet (UK MRC Guidance on complex interventions) Toteutuskelpoisuus ja pilotointi Vaikuttavuuden arviointi (esim. kenttäkoe) . Laajamittainen implementointi (toimeenpano) Intervention kehittäminen 1. Analysoi ongelma ja muodosta interventiotavoite 2. Määrittele intervention käyttäytymistieteelli- nen ydin 3. Suunnittele interventiomateriaalit 4. Empiirinen optimointi
 39. 39. PÄÄVIESTIT • Käyttäytymisen muutos on aina hankalaa • Monitasoiset interventiot usein vaikuttavimpia. Yksilöön vaikuttamisella usein lyhyet jäljet • Mieti, millaisen muutosteorian interventio sisältää – millaisen oletuksen muutoksen logiikasta? • Vaihtoehtoisia vaikuttamisen keinoja & toteutustapoja on USEITA • Keinon tulee sopia yhteen keskeisten vaikuttavien tekijöiden kanssa (kyseisessä kohderyhmässä, kontekstissa, käyttäytymismuodossa..) • ~ design ja muotoiluajattelu; osallistaminen – mutta huomioitava käyttäytymistiede • Joskus käyttäytymistä koskeva mutu-ajattelu on johtanut pieleen menneisiin interventioihin (mm. terveyden edistämiskampanjat) • Kohderyhmä ei välttämättä pysty keksimään kaikkia käytettävissä olevia keinoja TAI realistisesti arvioimaan mikä heihin todellisuudessa vaikuttaa • Esitestaaminen käytännössä olennaista
 40. 40. TILAISUUS TÄYNNÄ, MUTTA LIVESTREAM: • Behavioural insights in designing public policy and interventions • Keynote speakers include: • Professor Susan Michie, Centre for Behaviour Change, University College London • Professor Cass Sunstein, Harvard University (distance) • Francesca Papa, OECD Behavioural Insights Team • Dr Adam Oliver, LSE • Dates: October 3-4, 2019 30/09/2019Nelli Hankonen 42 LIVESTREAM-OSOITTEET: 3.10. https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/21225 4.10. (aamup.) https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/21230 4.10. (iltapäivä) https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/21231
 41. 41. Handbook of Behavior Change Hagger, M. S., Cameron, L. D., Hamilton, K., Hankonen, N., & Lintunen, T. (tulossa). The Handbook of Behavior Change. New York, NY: Cambridge University Press. Ajzen & Schmidt Luszczynska & Schwarzer Keller, Gollwitzer, & Sheeran Deutsch & Strack Orbell et al. DiClemente & Graydon Hagger, Hankonen, & Ryan Schwarzer & Hamilton Salmon et al. Cameron et al. Reynolds & Branscombe Hofmann et al. Ruiter, Crutzen, & Kok Orbell & Verplanken Abraham & Denford Rothman, Klein, & Sheeran Yardley et al. Moss-Morris et al. Schüz & Webb-Hooper Brown Hankonen & Hardeman Matthews & Simpson Luszczynska et al. Chamberlain & Lyons Trickett & Paterson Kavanagh Anne Berman et al. Hagger & Conroy Hamilton & Johnson Conner et al. de Ridder et al. Reeve & Cheon Gneezy, Kajackaite, & Meier Gardner et al. Rhodes, Grant, & de Bruin Warner & French Marteau et al. Webb & de Bruin Scholz et al. Tarrant, Smith, Haslam et al. Epton & Armitage
 42. 42. Terveyden psykologia (2019) – Tarjoushinta osoitteesta www.ps-kustannus.fi/6857
 43. 43. 30/09/2019Nelli Hankonen 45 @Nhankonen @AriHaukkala Blogs.helsinki.fi/nhankone Nelli.Hankonen@helsinki.fi, Ari.Haukkala@helsinki.fi KIITOS!
 44. 44. 30/09/2019Nelli Hankonen 46 http://www.ukkinstituutti.fi/muutospyora
 45. 45. TDF-aihealue Kyvyt Psykologiset Tieto Taidot Muisti-, havaitsemis- ja päätöksentekoprosessit Käyttäytymisen säätely (esim. omaseuranta) Fyysiset Taidot Mahdollisuudet Sosiaaliset Sosiaaliset vaikutteet (esim. sosiaaliset normit, sosiaalinen tuki, sosiaalinen vertailu, valta) Fyysiset Ympäristökonteksti ja resurssit (esim. materiaaliset resurssit, ihmisen x ympäristön interaktio, organisaatiokulttuuri) Motivaatio Reflektiivinen Sosiaalinen tai ammattirooli ja identiteetti Uskomukset kyvyistä (esim. pystyvyys, havaittu käyttäytymisen kontrolli, voimaantuminen) Optimismi Uskomukset seurauksista (esim. tulosodotukset) Aikomukset (esim. aikomusten stabiilius) Tavoitteet (esim. tavoitteiden priorisointi, tavoitteiden autonomisuus) Automaattinen Sosiaalinen tai ammattirooli ja identiteetti Optimismi Vahvistaminen (esim. palkinnot, rangaistukset)
 46. 46. Demovideoita motivointityyleistä www.letsmoveit.fi/motivointi

×