Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen periaatteet -julkistustilaisuus 26.3.2019

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen periaatteet -julkistustilaisuus 26.3.2019

Herunterladen, um offline zu lesen

Lisätietoa tapahtumasta ja linkit videotallenteeseen sekä materiaaleihin: https://www.sitra.fi/tapahtumat/elinikaisen-oppimisen-tahtotilan-julkaisutilaisuus/

Lisätietoa tapahtumasta ja linkit videotallenteeseen sekä materiaaleihin: https://www.sitra.fi/tapahtumat/elinikaisen-oppimisen-tahtotilan-julkaisutilaisuus/

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (12)

Ähnlich wie Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen periaatteet -julkistustilaisuus 26.3.2019 (20)

Anzeige

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen periaatteet -julkistustilaisuus 26.3.2019

 1. 1. Julkistustilaisuus 26.3.2019 #osaamisenaika
 2. 2. Ohjelma 8:30 Tervetuloa, Nina Honkala, Sitra Tilaisuuden avaus, Helena Mustikainen, Sitra Elinikäisen oppimisen rahoituksen periaatteiden esittely, Merja Leinonen, Valtiovarainministeriö & Riina Nousiainen, STTK Elinikäisen oppimisen muutoshaasteiden esittely, Sinimaaria Ranki, Sitra Keskustelut elinikäisen oppimisen muutoshaasteista • Kenellä on vastuu osaamisen kehittämisestä? • Aikuisten osaamisen kehittäminen – onko yhteinen raha kohdennettu oikein? Keskustelijat: Leena Wahlfors, toiminnanjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi Mauri Kotamäki, johtava ekonomisti, Keskuskauppakamari Samuli Maxenius, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Sitra • Miten elinikäisen oppimisen ilmiötä johdetaan läpileikkaavana kokonaisuutena? Keskustelijat: Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Tuija Oivo, johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö Helena Mustikainen, projektijohtaja, Sitra Mitä seuraavaksi? 10:00 Ohjelma päättyy, keskustelu jatkuu aamiaisen merkeissä #osaamisenaika osaamisenaika@sitra.fi
 3. 3. Koordinaatioryhmäläiset Teija Felt, Työ- ja elinkeinoministeriö Jani Goman, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi Liisa Hakala, Sosiaali- ja terveysministeriö Antti Hallia, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK Kristiina Halonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Teemu Hassinen, Sivistystyönantajat Mikko Heinikoski, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK Tapio Heiskari, Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL Kirsi Heinivirta, Opetus- ja kulttuuriministeriö Kati Korhonen-Yrjänheikki, Keva Mauri Kotamäki, Keskuskauppakamari Elina Laavi, Työeläkevakuuttajat TELA Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE Timo Lankinen, Valtioneuvoston kanslia Merja Leinonen, Valtiovarainministeriö Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos VTLM Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Juuso Luomala, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU Samuli Maxenius, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI Ida Mielityinen, Akava Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Jaana Nuottanen, Vapaa Sivistystyö Kari Nyyssölä, Opetushallitus Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto Eeva Reponen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI #osaamisenaika
 4. 4. Miksi Miten #osaamisenaika
 5. 5. #osaamisenaika
 6. 6. Elinikäisen oppimisen rahoituksen periaatteet • Riina Nousiainen, asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK • Merja Leinonen, budjettineuvos, Valtiovarainministeriö #osaamisenaika
 7. 7. TYÖIKÄISET 2. Rahoituksella turvataan myös heikommassa asemassa olevien työikäisten osaamisen kehittämisen 3. Rahoitus ja ohjaus mahdollistavat kestävän työuran edistämisen yksilöiden osaamista vahvistamalla 4. Organisaatioiden kehittymistä oppiviksi yhteisöiksi tuetaan ELINIKÄISEN OPPIMISEN JULKISET RESURSSIT 1. Osaamisen ja työelämän kehittämistä koskevien päätösten on perustuttava hallinnonalarajat ylittävään elinikäisen oppimisen politiikkaan TUOTTAVUUS 5. Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen lisää kansantalouden kestävää kasvua Viisi rahoituksen periaatetta
 8. 8. A Elinikäisen oppimisen kokonaisuutta johdetaan yhteisen tilannekuvan pohjalta. B Elinikäisen oppimisen vaikutukset ja vaikuttavuus huomioidaan uudistusten ja lainsäädännön valmistelussa. C Perustaidot ja niiden jatkuva ylläpitäminen mahdollistetaan läpi elämän. D Työllistymistä edistävissä palveluissa kannustetaan osaamisen kehittämiseen. PERIAATE 1 Osaamisen ja työelämän kehittämistä koskevien päätösten on perustuttava hallinnonalarajat ylittävään elinikäisen oppimisen politiikkaan
 9. 9. A Kaikille mahdollistetaan hyvät perustaidot ja yksilölliset palvelut työllistymisen tueksi. B Julkisin varoin tuetaan erityisesti niitä yksilöitä ja yrityksiä, joilla on heikot mahdollisuudet pysyä kyydissä. C Toimeentuloon liittyviä etuuksia uudistettaessa yhtenä lähtökohtana on se, että ne kannustavat osaamisen kehittämiseen. PERIAATE 2 Rahoituksella mahdollistetaan osaamistason nosto kaikkien työikäisten potentiaalin esiin saamiseksi
 10. 10. A Kehitetään integroituja, monikanavaisia tuki- ja ohjauspalveluita, jotka mahdollistavat sujuvat siirtymät. B Lainsäädännöllä tuetaan yksilöiden tasavertaisia mahdollisuuksia rakentaa osaamista koulutustaustasta riippumatta. C Oppilaitoksia kannustetaan lisäämään uudenlaista työikäisten ja työelämän tarpeita paremmin vastaavaa tarjontaa. PERIAATE 3 Rahoitus ja ohjaus mahdollistavat kestävän työuran edistämisen yksilöiden osaamista vahvistamalla
 11. 11. A Tunnistetaan oppivia yhteisöjä ja lisätään niiden määrää kannustamalla organisaatioita aktiiviseen osaamispääoman kehittämiseen. B Kannustetaan työpaikkoja vahvistamaan erityisesti niiden työntekijöiden osaamista, joiden työuran jatkuvuus on vaarassa. Mahdollistetaan osaamisen kehittäminen myös yrittäjille. C Luodaan edellytyksiä ja kannusteita työelämän organisaatioiden, oppimispalveluiden tuottajien ja oppimisteknologian kehittäjien väliseen yhteistyöhön. PERIAATE 4 Tuetaan organisaatioiden kehittymistä oppiviksi yhteisöiksi
 12. 12. A Tunnistetaan ja vahvistetaan uutta tietoa ja osaamista synnyttävien ekosysteemien toimintaedellytyksiä. B Tehostetaan innovaatiotoimintaan suunnattujen resurssien käyttöä ja parannetaan niiden tuottavuutta. C Vauhditetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja leviämistä laajasti yhteiskunnassa sekä erityisesti työ- ja elinkeinoelämässä D Huolehditaan siitä, että Suomi on yrityksille vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö. PERIAATE 5 Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen lisää kansantalouden kestävää kasvua
 13. 13. Kommenttipuheenvuoro • Teemu Hassinen, toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat #osaamisenaika
 14. 14. #osaamisenaika
 15. 15. #osaamisenaika
 16. 16. MUUTOSHAASTEET 1. Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että osaaminen ei vanhene työuran aikana? 2. Pitääkö kaikilla olla mahdollisuus ja velvollisuus kehittää osaamistaan etuisuuden lajista riippumatta? 3. Onko yhteinen raha kohdennettu oikein aikuisten osaamisen kehittämisessä? 4. Onko meillä varaa jättää osa ihmisistä ulos yhteiskunnan osallisuudesta, osaamisen kehittämisestä tai työelämästä? 5. Jos elinikäiseen oppimiseen tarvitaan lisää rahaa, mistä se otetaan? 6. Kuinka paljon julkista työikäisten osaamisen kehittämiseen suunnattua rahaa kannattaa kiinnittää yksilöön? 7. Pitääkö koulutuksen maksullisuudesta keskustella? 8. Miten elinikäistä oppimisen ilmiötä johdetaan läpileikkaavana kokonaisuutena? #osaamisenaika
 17. 17. KESKUSTELU 1. Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että osaaminen ei vanhene työuran aikana? 3. Onko yhteinen raha kohdennettu oikein aikuisten osaamisen kehittämisessä? Keskustelemassa: Leena Wahlfors, toiminnanjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi Mauri Kotamäki, johtava ekonomisti, Keskuskauppakamari Samuli Maxenius, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Osaamisen aika-avainalue, Sitra #osaamisenaika
 18. 18. #osaamisenaika
 19. 19. KESKUSTELU 8. Miten elinikäisen oppimisen ilmiötä johdetaan läpileikkaavana kokonaisuutena? Keskustelemassa: Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Tuija Oivo, johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö Helena Mustikainen, projektijohtaja, Osaamisen aika -avainalue, Sitra #osaamisenaika
 20. 20. #osaamisenaika
 21. 21. Työn eteneminen Oodi 6/2019
 22. 22. Facebook: Osaamisen aika – elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia osaamisenaika@sitra.fi #osaamisenaika Keskustelu jatkuu!

×