SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 23
Julkistustilaisuus
26.3.2019
#osaamisenaika
Ohjelma
8:30 Tervetuloa, Nina Honkala, Sitra
Tilaisuuden avaus, Helena Mustikainen, Sitra
Elinikäisen oppimisen rahoituksen periaatteiden
esittely, Merja Leinonen, Valtiovarainministeriö & Riina
Nousiainen, STTK
Elinikäisen oppimisen muutoshaasteiden esittely,
Sinimaaria Ranki, Sitra
Keskustelut elinikäisen oppimisen muutoshaasteista
• Kenellä on vastuu osaamisen kehittämisestä?
• Aikuisten osaamisen kehittäminen – onko yhteinen raha
kohdennettu oikein?
Keskustelijat:
Leena Wahlfors, toiminnanjohtaja, Suomen yliopistojen
rehtorineuvosto Unifi
Mauri Kotamäki, johtava ekonomisti, Keskuskauppakamari
Samuli Maxenius, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen
ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry
Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Sitra
• Miten elinikäisen oppimisen ilmiötä johdetaan
läpileikkaavana kokonaisuutena?
Keskustelijat:
Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, Opetusalan
Ammattijärjestö OAJ
Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden
päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Tuija Oivo, johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö
Helena Mustikainen, projektijohtaja, Sitra
Mitä seuraavaksi?
10:00 Ohjelma päättyy, keskustelu jatkuu
aamiaisen merkeissä
#osaamisenaika
osaamisenaika@sitra.fi
Koordinaatioryhmäläiset
Teija Felt, Työ- ja elinkeinoministeriö
Jani Goman, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Liisa Hakala, Sosiaali- ja terveysministeriö
Antti Hallia, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Kristiina Halonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Teemu Hassinen, Sivistystyönantajat
Mikko Heinikoski, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö
SAK
Tapio Heiskari, Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL
Kirsi Heinivirta, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kati Korhonen-Yrjänheikki, Keva
Mauri Kotamäki, Keskuskauppakamari
Elina Laavi, Työeläkevakuuttajat TELA
Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys
AMKE
Timo Lankinen, Valtioneuvoston kanslia
Merja Leinonen, Valtiovarainministeriö
Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen
rehtorineuvosto ARENE
Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos VTLM
Hannele Louhelainen, Opetusalan
Ammattijärjestö OAJ
Juuso Luomala, Suomen Opiskelija-Allianssi –
OSKU
Samuli Maxenius, Suomen Ammattiin
Opiskelevien Liitto – SAKKI
Ida Mielityinen, Akava
Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät
Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK
Jaana Nuottanen, Vapaa Sivistystyö
Kari Nyyssölä, Opetushallitus
Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto
Eeva Reponen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma
Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat
Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI
#osaamisenaika
Miksi
Miten
#osaamisenaika
#osaamisenaika
Elinikäisen oppimisen rahoituksen periaatteet
• Riina Nousiainen, asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
• Merja Leinonen, budjettineuvos, Valtiovarainministeriö
#osaamisenaika
TYÖIKÄISET
2. Rahoituksella turvataan myös heikommassa asemassa
olevien työikäisten osaamisen kehittämisen
3. Rahoitus ja ohjaus mahdollistavat kestävän työuran
edistämisen yksilöiden osaamista vahvistamalla
4. Organisaatioiden kehittymistä oppiviksi yhteisöiksi tuetaan
ELINIKÄISEN OPPIMISEN JULKISET RESURSSIT
1. Osaamisen ja työelämän kehittämistä koskevien päätösten on
perustuttava hallinnonalarajat ylittävään elinikäisen oppimisen
politiikkaan
TUOTTAVUUS
5. Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan
vahvistaminen lisää kansantalouden kestävää kasvua
Viisi rahoituksen periaatetta
A Elinikäisen oppimisen
kokonaisuutta johdetaan yhteisen
tilannekuvan pohjalta.
B Elinikäisen oppimisen vaikutukset
ja vaikuttavuus huomioidaan
uudistusten ja lainsäädännön
valmistelussa.
C Perustaidot ja niiden jatkuva
ylläpitäminen mahdollistetaan läpi
elämän.
D Työllistymistä edistävissä
palveluissa kannustetaan osaamisen
kehittämiseen.
PERIAATE 1
Osaamisen ja työelämän
kehittämistä koskevien
päätösten on perustuttava
hallinnonalarajat ylittävään
elinikäisen oppimisen
politiikkaan
A Kaikille mahdollistetaan hyvät
perustaidot ja yksilölliset palvelut
työllistymisen tueksi.
B Julkisin varoin tuetaan erityisesti
niitä yksilöitä ja yrityksiä, joilla on
heikot mahdollisuudet pysyä kyydissä.
C Toimeentuloon liittyviä etuuksia
uudistettaessa yhtenä lähtökohtana
on se, että ne kannustavat osaamisen
kehittämiseen.
PERIAATE 2
Rahoituksella
mahdollistetaan
osaamistason nosto
kaikkien työikäisten
potentiaalin esiin
saamiseksi
A Kehitetään integroituja,
monikanavaisia tuki- ja
ohjauspalveluita, jotka mahdollistavat
sujuvat siirtymät.
B Lainsäädännöllä tuetaan
yksilöiden tasavertaisia
mahdollisuuksia rakentaa osaamista
koulutustaustasta riippumatta.
C Oppilaitoksia kannustetaan
lisäämään uudenlaista työikäisten ja
työelämän tarpeita paremmin
vastaavaa tarjontaa.
PERIAATE 3
Rahoitus ja ohjaus
mahdollistavat kestävän
työuran edistämisen
yksilöiden osaamista
vahvistamalla
A Tunnistetaan oppivia yhteisöjä ja
lisätään niiden määrää kannustamalla
organisaatioita aktiiviseen
osaamispääoman kehittämiseen.
B Kannustetaan työpaikkoja
vahvistamaan erityisesti niiden
työntekijöiden osaamista, joiden
työuran jatkuvuus on vaarassa.
Mahdollistetaan osaamisen
kehittäminen myös yrittäjille.
C Luodaan edellytyksiä ja
kannusteita työelämän
organisaatioiden, oppimispalveluiden
tuottajien ja oppimisteknologian
kehittäjien väliseen yhteistyöhön.
PERIAATE 4
Tuetaan organisaatioiden
kehittymistä oppiviksi
yhteisöiksi
A Tunnistetaan ja vahvistetaan uutta
tietoa ja osaamista synnyttävien
ekosysteemien toimintaedellytyksiä.
B Tehostetaan innovaatiotoimintaan
suunnattujen resurssien käyttöä ja
parannetaan niiden tuottavuutta.
C Vauhditetaan uuden teknologian
käyttöönottoa ja leviämistä laajasti
yhteiskunnassa sekä erityisesti työ- ja
elinkeinoelämässä
D Huolehditaan siitä, että Suomi on
yrityksille vakaa ja ennakoitava
toimintaympäristö.
PERIAATE 5
Koulutuksen, tutkimuksen
ja innovaatiotoiminnan
vahvistaminen lisää
kansantalouden kestävää
kasvua
Kommenttipuheenvuoro
• Teemu Hassinen, toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat
#osaamisenaika
#osaamisenaika
#osaamisenaika
MUUTOSHAASTEET
1. Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että osaaminen ei vanhene työuran aikana?
2. Pitääkö kaikilla olla mahdollisuus ja velvollisuus kehittää osaamistaan etuisuuden
lajista riippumatta?
3. Onko yhteinen raha kohdennettu oikein aikuisten osaamisen kehittämisessä?
4. Onko meillä varaa jättää osa ihmisistä ulos yhteiskunnan osallisuudesta, osaamisen
kehittämisestä tai työelämästä?
5. Jos elinikäiseen oppimiseen tarvitaan lisää rahaa, mistä se otetaan?
6. Kuinka paljon julkista työikäisten osaamisen kehittämiseen suunnattua rahaa
kannattaa kiinnittää yksilöön?
7. Pitääkö koulutuksen maksullisuudesta keskustella?
8. Miten elinikäistä oppimisen ilmiötä johdetaan läpileikkaavana kokonaisuutena?
#osaamisenaika
KESKUSTELU
1. Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että osaaminen ei vanhene
työuran aikana?
3. Onko yhteinen raha kohdennettu oikein aikuisten osaamisen
kehittämisessä?
Keskustelemassa:
Leena Wahlfors, toiminnanjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi
Mauri Kotamäki, johtava ekonomisti, Keskuskauppakamari
Samuli Maxenius, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen ammattiin
opiskelevien liitto SAKKI ry
Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Osaamisen aika-avainalue, Sitra
#osaamisenaika
#osaamisenaika
KESKUSTELU
8. Miten elinikäisen oppimisen ilmiötä johdetaan
läpileikkaavana kokonaisuutena?
Keskustelemassa:
Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK
Tuija Oivo, johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö
Helena Mustikainen, projektijohtaja, Osaamisen aika -avainalue, Sitra
#osaamisenaika
#osaamisenaika
Työn eteneminen
Oodi 6/2019
Facebook: Osaamisen aika –
elinikäisestä oppimisesta
kilpailukykyä ja hyvinvointia
osaamisenaika@sitra.fi
#osaamisenaika
Keskustelu
jatkuu!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Petri Lempinen
 
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus ja perustaidot - Mika Tammilehto
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus ja perustaidot - Mika TammilehtoAmmatillisen koulutuksen strategiarahoitus ja perustaidot - Mika Tammilehto
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus ja perustaidot - Mika TammilehtoNordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015SYL
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuSDP
 
Ammatillinen koulutus uudistuu - tarvitaanko enää oppilaitoksia 10112015
Ammatillinen koulutus uudistuu - tarvitaanko enää oppilaitoksia 10112015Ammatillinen koulutus uudistuu - tarvitaanko enää oppilaitoksia 10112015
Ammatillinen koulutus uudistuu - tarvitaanko enää oppilaitoksia 10112015Petri Lempinen
 

Was ist angesagt? (12)

Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
 
OPVA-opinnoilla tukea aikuisten perustaitoihin?
OPVA-opinnoilla tukea aikuisten perustaitoihin?OPVA-opinnoilla tukea aikuisten perustaitoihin?
OPVA-opinnoilla tukea aikuisten perustaitoihin?
 
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi HeinivirtaJatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
 
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
 
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus ja perustaidot - Mika Tammilehto
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus ja perustaidot - Mika TammilehtoAmmatillisen koulutuksen strategiarahoitus ja perustaidot - Mika Tammilehto
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus ja perustaidot - Mika Tammilehto
 
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
 
Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuu
 
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Ammatillinen koulutus uudistuu - tarvitaanko enää oppilaitoksia 10112015
Ammatillinen koulutus uudistuu - tarvitaanko enää oppilaitoksia 10112015Ammatillinen koulutus uudistuu - tarvitaanko enää oppilaitoksia 10112015
Ammatillinen koulutus uudistuu - tarvitaanko enää oppilaitoksia 10112015
 

Ähnlich wie Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen periaatteet -julkistustilaisuus 26.3.2019

Kehittämiskeskus OPINKIRJO, tätä me teemme!
Kehittämiskeskus OPINKIRJO, tätä me teemme!Kehittämiskeskus OPINKIRJO, tätä me teemme!
Kehittämiskeskus OPINKIRJO, tätä me teemme!Minna Riikka Järvinen
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Games for Health Finland
 
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskykyTyön nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskykyRatkaisu 100
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkistustilaisuus_7.2.2019
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkistustilaisuus_7.2.2019Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkistustilaisuus_7.2.2019
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkistustilaisuus_7.2.2019gopaivi
 
Esitysmateriaali: Elinikaisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisutilaisuus...
Esitysmateriaali: Elinikaisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisutilaisuus...Esitysmateriaali: Elinikaisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisutilaisuus...
Esitysmateriaali: Elinikaisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisutilaisuus...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittelyTE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittelyTHL
 
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...Strateginen tutkimus
 
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassaKohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassaArja Kemppainen
 
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Nopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case Kuopio
Nopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case KuopioNopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case Kuopio
Nopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case KuopioGames for Health Finland
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenTHL
 
Merja Koivisto: vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelut
Merja Koivisto: vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelutMerja Koivisto: vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelut
Merja Koivisto: vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelutTHL
 
Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa
Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa
Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa Kestäväelamantapa.fi
 
Smart moves slideshare
Smart moves  slideshareSmart moves  slideshare
Smart moves slideshareSmartMoves_UKK
 
Kuntakesu yksittäisen koulun näkökulmasta
Kuntakesu yksittäisen koulun näkökulmastaKuntakesu yksittäisen koulun näkökulmasta
Kuntakesu yksittäisen koulun näkökulmastaeviherva
 
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011SYL
 
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissaDARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissaHannu Linturi
 

Ähnlich wie Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen periaatteet -julkistustilaisuus 26.3.2019 (20)

Kehittämiskeskus OPINKIRJO, tätä me teemme!
Kehittämiskeskus OPINKIRJO, tätä me teemme!Kehittämiskeskus OPINKIRJO, tätä me teemme!
Kehittämiskeskus OPINKIRJO, tätä me teemme!
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
 
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskykyTyön nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkistustilaisuus_7.2.2019
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkistustilaisuus_7.2.2019Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkistustilaisuus_7.2.2019
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkistustilaisuus_7.2.2019
 
Esitysmateriaali: Elinikaisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisutilaisuus...
Esitysmateriaali: Elinikaisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisutilaisuus...Esitysmateriaali: Elinikaisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisutilaisuus...
Esitysmateriaali: Elinikaisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisutilaisuus...
 
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittelyTE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
TE-määrärahoista rahoitetut hankkeet_hankkeiden esittely
 
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminenAmmatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen
 
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
 
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseenMuutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
 
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassaKohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
 
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperiJatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
 
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
 
Nopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case Kuopio
Nopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case KuopioNopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case Kuopio
Nopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case Kuopio
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
 
Merja Koivisto: vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelut
Merja Koivisto: vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelutMerja Koivisto: vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelut
Merja Koivisto: vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelut
 
Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa
Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa
Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa
 
Smart moves slideshare
Smart moves  slideshareSmart moves  slideshare
Smart moves slideshare
 
Kuntakesu yksittäisen koulun näkökulmasta
Kuntakesu yksittäisen koulun näkökulmastaKuntakesu yksittäisen koulun näkökulmasta
Kuntakesu yksittäisen koulun näkökulmasta
 
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
 
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissaDARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund

Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleSitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaSitra the Finnish Innovation Fund
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminenSitra the Finnish Innovation Fund
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
 
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
 
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
 
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
 
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
 
Elämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeenElämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeen
 
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöilleMaaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
 

Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen periaatteet -julkistustilaisuus 26.3.2019

 • 2. Ohjelma 8:30 Tervetuloa, Nina Honkala, Sitra Tilaisuuden avaus, Helena Mustikainen, Sitra Elinikäisen oppimisen rahoituksen periaatteiden esittely, Merja Leinonen, Valtiovarainministeriö & Riina Nousiainen, STTK Elinikäisen oppimisen muutoshaasteiden esittely, Sinimaaria Ranki, Sitra Keskustelut elinikäisen oppimisen muutoshaasteista • Kenellä on vastuu osaamisen kehittämisestä? • Aikuisten osaamisen kehittäminen – onko yhteinen raha kohdennettu oikein? Keskustelijat: Leena Wahlfors, toiminnanjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi Mauri Kotamäki, johtava ekonomisti, Keskuskauppakamari Samuli Maxenius, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Sitra • Miten elinikäisen oppimisen ilmiötä johdetaan läpileikkaavana kokonaisuutena? Keskustelijat: Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Tuija Oivo, johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö Helena Mustikainen, projektijohtaja, Sitra Mitä seuraavaksi? 10:00 Ohjelma päättyy, keskustelu jatkuu aamiaisen merkeissä #osaamisenaika osaamisenaika@sitra.fi
 • 3. Koordinaatioryhmäläiset Teija Felt, Työ- ja elinkeinoministeriö Jani Goman, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi Liisa Hakala, Sosiaali- ja terveysministeriö Antti Hallia, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK Kristiina Halonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Teemu Hassinen, Sivistystyönantajat Mikko Heinikoski, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK Tapio Heiskari, Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL Kirsi Heinivirta, Opetus- ja kulttuuriministeriö Kati Korhonen-Yrjänheikki, Keva Mauri Kotamäki, Keskuskauppakamari Elina Laavi, Työeläkevakuuttajat TELA Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE Timo Lankinen, Valtioneuvoston kanslia Merja Leinonen, Valtiovarainministeriö Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos VTLM Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Juuso Luomala, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU Samuli Maxenius, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI Ida Mielityinen, Akava Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Jaana Nuottanen, Vapaa Sivistystyö Kari Nyyssölä, Opetushallitus Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto Eeva Reponen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI #osaamisenaika
 • 6. Elinikäisen oppimisen rahoituksen periaatteet • Riina Nousiainen, asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK • Merja Leinonen, budjettineuvos, Valtiovarainministeriö #osaamisenaika
 • 7. TYÖIKÄISET 2. Rahoituksella turvataan myös heikommassa asemassa olevien työikäisten osaamisen kehittämisen 3. Rahoitus ja ohjaus mahdollistavat kestävän työuran edistämisen yksilöiden osaamista vahvistamalla 4. Organisaatioiden kehittymistä oppiviksi yhteisöiksi tuetaan ELINIKÄISEN OPPIMISEN JULKISET RESURSSIT 1. Osaamisen ja työelämän kehittämistä koskevien päätösten on perustuttava hallinnonalarajat ylittävään elinikäisen oppimisen politiikkaan TUOTTAVUUS 5. Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen lisää kansantalouden kestävää kasvua Viisi rahoituksen periaatetta
 • 8. A Elinikäisen oppimisen kokonaisuutta johdetaan yhteisen tilannekuvan pohjalta. B Elinikäisen oppimisen vaikutukset ja vaikuttavuus huomioidaan uudistusten ja lainsäädännön valmistelussa. C Perustaidot ja niiden jatkuva ylläpitäminen mahdollistetaan läpi elämän. D Työllistymistä edistävissä palveluissa kannustetaan osaamisen kehittämiseen. PERIAATE 1 Osaamisen ja työelämän kehittämistä koskevien päätösten on perustuttava hallinnonalarajat ylittävään elinikäisen oppimisen politiikkaan
 • 9. A Kaikille mahdollistetaan hyvät perustaidot ja yksilölliset palvelut työllistymisen tueksi. B Julkisin varoin tuetaan erityisesti niitä yksilöitä ja yrityksiä, joilla on heikot mahdollisuudet pysyä kyydissä. C Toimeentuloon liittyviä etuuksia uudistettaessa yhtenä lähtökohtana on se, että ne kannustavat osaamisen kehittämiseen. PERIAATE 2 Rahoituksella mahdollistetaan osaamistason nosto kaikkien työikäisten potentiaalin esiin saamiseksi
 • 10. A Kehitetään integroituja, monikanavaisia tuki- ja ohjauspalveluita, jotka mahdollistavat sujuvat siirtymät. B Lainsäädännöllä tuetaan yksilöiden tasavertaisia mahdollisuuksia rakentaa osaamista koulutustaustasta riippumatta. C Oppilaitoksia kannustetaan lisäämään uudenlaista työikäisten ja työelämän tarpeita paremmin vastaavaa tarjontaa. PERIAATE 3 Rahoitus ja ohjaus mahdollistavat kestävän työuran edistämisen yksilöiden osaamista vahvistamalla
 • 11. A Tunnistetaan oppivia yhteisöjä ja lisätään niiden määrää kannustamalla organisaatioita aktiiviseen osaamispääoman kehittämiseen. B Kannustetaan työpaikkoja vahvistamaan erityisesti niiden työntekijöiden osaamista, joiden työuran jatkuvuus on vaarassa. Mahdollistetaan osaamisen kehittäminen myös yrittäjille. C Luodaan edellytyksiä ja kannusteita työelämän organisaatioiden, oppimispalveluiden tuottajien ja oppimisteknologian kehittäjien väliseen yhteistyöhön. PERIAATE 4 Tuetaan organisaatioiden kehittymistä oppiviksi yhteisöiksi
 • 12. A Tunnistetaan ja vahvistetaan uutta tietoa ja osaamista synnyttävien ekosysteemien toimintaedellytyksiä. B Tehostetaan innovaatiotoimintaan suunnattujen resurssien käyttöä ja parannetaan niiden tuottavuutta. C Vauhditetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja leviämistä laajasti yhteiskunnassa sekä erityisesti työ- ja elinkeinoelämässä D Huolehditaan siitä, että Suomi on yrityksille vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö. PERIAATE 5 Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen lisää kansantalouden kestävää kasvua
 • 13. Kommenttipuheenvuoro • Teemu Hassinen, toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat #osaamisenaika
 • 16. MUUTOSHAASTEET 1. Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että osaaminen ei vanhene työuran aikana? 2. Pitääkö kaikilla olla mahdollisuus ja velvollisuus kehittää osaamistaan etuisuuden lajista riippumatta? 3. Onko yhteinen raha kohdennettu oikein aikuisten osaamisen kehittämisessä? 4. Onko meillä varaa jättää osa ihmisistä ulos yhteiskunnan osallisuudesta, osaamisen kehittämisestä tai työelämästä? 5. Jos elinikäiseen oppimiseen tarvitaan lisää rahaa, mistä se otetaan? 6. Kuinka paljon julkista työikäisten osaamisen kehittämiseen suunnattua rahaa kannattaa kiinnittää yksilöön? 7. Pitääkö koulutuksen maksullisuudesta keskustella? 8. Miten elinikäistä oppimisen ilmiötä johdetaan läpileikkaavana kokonaisuutena? #osaamisenaika
 • 17. KESKUSTELU 1. Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että osaaminen ei vanhene työuran aikana? 3. Onko yhteinen raha kohdennettu oikein aikuisten osaamisen kehittämisessä? Keskustelemassa: Leena Wahlfors, toiminnanjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi Mauri Kotamäki, johtava ekonomisti, Keskuskauppakamari Samuli Maxenius, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Osaamisen aika-avainalue, Sitra #osaamisenaika
 • 19. KESKUSTELU 8. Miten elinikäisen oppimisen ilmiötä johdetaan läpileikkaavana kokonaisuutena? Keskustelemassa: Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Tuija Oivo, johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö Helena Mustikainen, projektijohtaja, Osaamisen aika -avainalue, Sitra #osaamisenaika
 • 22.
 • 23. Facebook: Osaamisen aika – elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia osaamisenaika@sitra.fi #osaamisenaika Keskustelu jatkuu!