Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (17)

Ähnlich wie Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse (20)

Anzeige

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse

 1. 1. Innovaatioportfoliot – mistä niissä on kyse? @mikaelseppala #SitraLab #Heräämö
 2. 2. Innovaatioportfolio- ryhmä ▪ 20 organisaatiota ▪ 2 pv. kv-työpaja ▪ 4 työpajaa ▪ Kokeiluja ▪ Julkaisu Kiitos Mervi Porevuolle työpajasarjan fasilitoinnista!
 3. 3. Nyt ladattavissa! sitra.fi/lab
 4. 4. * *toiminnan, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikainen muutos
 5. 5. Et voi Googlata ratkaisuja* viheliäisiin pulmiin Monia sidosryhmiä Erilaisia skaaloja ja aikajänteitä Vuorovaikutus synnyttää jatkuvaa muutosta * Niitä ei voi ratkaista lopullisesti
 6. 6. Nykyiset toimintatapamme eivät riitä taklaamaan aikamme suurimpia haasteita Aikamme suurimmat haasteet Vaikuttavuus- kuilu Toisistaan erilliset ratkaisut
 7. 7. “Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa” Kirsten Dunlop, toimitusjohtaja EU:n ilmastoaloite EIT Climate-KIC
 8. 8. Yksittäiset teot ja toimijat: konfetti Yhdistetyt teot ja toimijat: spagetti Suhteiden aktiivista luomista toimijoiden välillä ja pitkän ajan saatossa Monia interventioita eri tasoilla Hopealuoti? Haaste ei ole ideoiden puuttumisessa, vaan niiden kytkemisessä toisiinsa Kuvan metafora: Ingrid Burkett/TACSI Hankehumppa ei muuta maailmaa
 9. 9. Erilaisia tapoja organisoitua yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen K a n s a l a i s t e n h y v ä k s i Y h d e s s ä l u o d e n Y h d e s s ä o h j a u t u e n Instituutiot: Päättäjät & asiantuntijat Yhteiskehittely: Fasilitaattorit & yhteiskehittäjät Yhteistoiminta: Orkestraattorit, kutojat & yhteistyön rakentajat
 10. 10. Hahmottakaa portfolion vaikuttavuuden keinoja Koostakaa vaikuttava projektikokonaisuus Edistäkää yhteisen ymmärryksen luomista, päätelmien tekemistä ja toiminnan muuttamista Systeemistä muutosta vaativan haasteen tunnistaminen • Transformaatio • Systeemisyys • Tulevaisuusorientaatio • Muuntautumiskyky • Ekosysteemisyys • Jaettu käsitys vaikuttavuudesta • Jaettu merkitys • Jaetut keinot • Jatkuva yhteisen ymmärryksen edistäminen • Moninäkökulmaisuuden vaaliminen • Päätelmien tekeminen • Lupa uudistaa • Projektikokonaisuuden vaikuttavuuden hahmottelu • Koostamista, ei supplioita • Tasapaino • Osallistava arviointi Innovaatioportfoliot edistävät systeemistä muutosta tukevaa yhteistoimintaa
 11. 11. 1. SYSTEEMISTÄ MUUTOSTA VAATIVAN HAASTEEN TUNNISTAMINEN
 12. 12. Monimutkainen: Raketin lennättäminen kuuhun moniorganisatorisena yhteistoimintana Transformaatiota vaativa: Meriin kerääntyvän muovijätteen vähentäminen monikansallisessa yhteistoiminnassa Yksinkertainen: Talon rakentaminen moniammatillisena yhteistyönä Muuntautumista vaativa: Lapsi- ja perhekeskeisten sosiaalisten haasteiden ratkominen moniammatillisen tiimin avulla Haasteesta ja ratkaisuista voidaan olla varmoja Haasteeseen ja ratkaisuihin liittyy epävarmuutta Laaja-alaisuus Kapea-alaisuus Innovaatio- portfolioiden sovellusalue
 13. 13. Strateginen portfoliojohtaminen Systeemistä muutosta/transformaatiota tukevat innovaatioportfoliot Tarkoitus Strategian toteuttaminen ja liiketoimintamallin kehittäminen ohjelmien ja projektien avulla Maailmassa tapahtuviin muutoksiin tähtäävän yhteistoiminnan sekä niiden parissa toimivan kentän jaetun kehittymisen koordinointi Innovaatioiden luonne Nykyisen toiminnan parantamiseen ja hallittuun muutokseen perustuvat innovaatiot Missio-orientoituneet ja ennakoivat innovaatiot Haasteen tyyppi Monimutkainen ja tekninen Kompleksiset ja muuntautumista vaativat Haasteen laajuus Rajattavissa oleva ja kapea Avoin ja laaja Suhde haasteisiin ja ratkaisuihin Haaste ja ratkaisut voidaan määritellä Haaste tunnistetaan ja ratkaisuja kehitetään oppimalla tekemisen kautta Toimijat Tiimi tai organisaatio Ekosysteemi (monia organisaatioita) Projektien luonne Projektit ovat keinoja suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja Projektit ovat keinoja oppia kokeilujen avulla haasteesta sekä sen taklaamisesta Aikajänteet Suunnitelma ja budjetointi määrittelee tekemisen aikajänteet Muutoksen aikaansaaminen maailmassa määrittelee aikajänteet
 14. 14. 2. PORTFOLION VAIKUTTAVUUDEN HAHMOTTELU
 15. 15. Iso kuva ja pitkä aikajänne Vaikuttavuus syntyy useilla projekteilla tai kokeiluilla, joita tehdään erilaisten vaikuttavuuden keinojen avulla. Yhteistoiminnallisesti ja projektit sekä kokeilut ylittävillä aikajänteellä.
 16. 16. Ekosysteeminen vaikuttavuusajattelu Vaikuttavuustavoitteet eli mihin halutaan vaikuttaa? Vaikuttavuuden keinot eli miten teemme muutosta? Projektit ja toimijat (voivat olla eri tasoilla)
 17. 17. Vaikuttavuutta tukevan osaamisportfolion kokeilu Sitrassa Miten löydämme yhteistyötä lisääviä linkkejä isossa kuvassa (150+ hlö)? Osasto Henkilö Vaikuttamisen kohderyhmä Vaikuttavuuden keino
 18. 18. 3. VAIKUTTAVAN PROJEKTI- KOKONAISUUDEN KOOSTAMINEN
 19. 19. Ei kilpailua projektien ja tekijöiden välillä, vaan yhteistoimintaa ja jaettua vaikuttavuutta
 20. 20. Koostamiskokeilu Sitra Labissa: Osallistujavalinnat
 21. 21. Keinot ja vaikutukset
 22. 22. 4. JAETUN YMMÄRRYKSEN LUOMINEN, PÄÄTELMIEN TEKEMINEN JA TOIMINNAN MUUTTAMINEN
 23. 23. Jaetun ymmärryksen luominen ja päätelmien tekeminen vaativat aikaa pysähtyä* … ja tarkastella keskustelua kokonaisuuden kannalta relevanteista näkökulmista *vaikka neljäksi päiväksi
 24. 24. Toiminnan muuttaminen tehtyjen päätelmien perusteella Lupa uudistaa! Johtajan näköinen ihminen
 25. 25. Kohti isompien ongelmien taklaamista yhteistoiminnassa? Labit Hubit + Verkostot Collective Impact Innovaatio- ekosysteemit + Yhteiskehittelyä: Oppimista tekemällä yhdessä + Alkavaa yhteistoimintaa: Vuorovaikutusta ja toimintaa + Vakiintuvaa yhteistoimintaa: Jaettu agenda, jaetut mittarit, tukiorganisaatio + Edistynyttä yhteistoimintaa: Rahoitus, portfoliot, alustat, R&D&I, ekosysteemikyvykkyydet
 26. 26. sitra.fi/en @sitrafund

×