Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

2019 05-27 demokratiakokeilut-setala

40 Aufrufe

Veröffentlicht am

2019-05-27 Demokratiakokeilut2020 Setälä

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

2019 05-27 demokratiakokeilut-setala

 1. 1. Mustasaaren kansalaisraati www.paloresearch.fi @paloresearch Maija Setälä Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hanke Turun yliopisto maiset@utu.fi
 2. 2. Kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmä • Kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmä (Citizens’ Initiative Review, CIR) on ollut käytössä Oregonissa vuodesta 2010 alkaen • kansalaisraati laatii kaikille äänestäjille jaettavan, kansalaisaloitetta koskevan julkilausuman ennen kansanäänestystä • tutkimusten mukaan on toiminut luotettuna informaation lähteenä (esim. Warren & Gastil 2015) • https://healthydemocracy.org/cir/ • Pilottihankkeita muissa Yhdysvaltojen osavaltioissa www.paloresearch.fi @paloresearch
 3. 3. Mustasaaren kansalaisraati • Mustasaaren kansalaisraati ensimmäinen Euroopassa toteutettu CIR-pilotti • Järjestäjinä Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat PALO- hankkeesta. • Mustasaari valikoitui tutkimuskohteeksi, koska • Kansanäänestyksiä järjestetään Suomessa melko harvoin • Kuntaliitoskysymys on hyvin monimutkainen ja kauaskantoinen kysymys • Ensimmäinen kaksikielinen CIR-kansalaisraati maailmassa. www.paloresearch.fi @paloresearch
 4. 4. Kuinka CIR-kansalaisraati toimii? Kuntalaisista valitaan satunnaisotannal- la edustava* kansalaisraati. 1 + - ? Kansalaisraati kuulee eri kantojen edus- tajien perusteluja ja riippumattomia asiantuntijoita sekä esittää kysymyksiä. 2 + … Raati keskustelee ja arvioi esitettyjä väitteitä. 3 Raati muotoilee julkilausuman, johon se kirjaa keskeiset tosiasiat ja tärkeimmät perustelut puolesta ja vastaan. 4 Julkilausuma postitetaan kaikille äänestäjille ja julkaistaan verkossa. 5 4
 5. 5. Kansalaisraadin osallistujien valinta • Raatiin kutsuttiin 1 400 satunnaisesti valittua äänioikeutettua. • Kutsuun vastasi 73 henkilöä (n. 5% kutsutuista) • Raatiin valittiin 24 henkilöä että he vastasivat Mustasaaren asukkaita • Raadin osallistujamääräksi vahvistui 21 henkilöä, jotka osallistuivat alusta loppuun. www.paloresearch.fi @paloresearch Ominaisuus Kansalaisraadin osallistujat Kieli 7 suomenkielistä, 14 ruotsinkielistä Asuinpaikka Kaikki alueet edustettuina Jotkut alueet aliedustettuja Ikä Keskiarvo 47 Minimi 18, maksimi 65 Sukupuoli 9 naista, 12 miestä Suhtautuminen kuntaliitokseen Keskiarvo 5.67 (SD 3.44) Skaala 0-10 (10=kuntaliitoksen puolesta)
 6. 6. • Kysymysten määrittely • Puolestapuhujien kysymys- ja vastauspaneeli • Asiantuntijoiden kysymys- ja vastauspaneelit • Uusien väitteiden ideointi ? • Uusien väitteiden luonnostelu • Väitteiden editointi • Väitteiden arviointi: ovatko olennaisia ja luotettavia? • Väitteiden priorisointi • Julkilausuman luonnoksen arviointi, täydentäminen ja viimeistely • Kielentarkistus • Äänestys julkilausumasta • Raadin toiminnan arviointi 1. PÄIVÄ 4. PÄIVÄ3. PÄIVÄ2. PÄIVÄ Kansalaisraadin kulku ja julkilausuman valmistelu 6 • Kansalaisraadin toiminnan esittely • Puntaroinnin harjoittelu • Aiheeseen tutustuminen • Eri kantojen puolestapuhujien puheenvuorot
 7. 7. Kokemukset kansalaisraadista Kysymys (n=21) Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Suosivatko moderaattorit jompaa kumpaa osapuolta (% eivät) 100 95.2 100 100 Oliko sinulla riittävästi tilaisuuksia ilmaista kantojasi (% oli ehdottomasti tai jokseenkin) 100 100 100 95.2 Koitko joskus painetta olla samaa mieltä (% ei koskaan tai harvoin) 85.7 95.2 71.4 85.7
 8. 8. Julkilausuman vaikutus
 9. 9. Julkilausuman vaikutus • Julkilausuma jaettiin kaikille Mustasaaren kunnan asukkaille (n.14 800) • 76.4% (n=184) vastaajista sanoi lukeneensa lausuman o63.0% katsoi, että lausuma oli jokseenkin tai hyvin hyödyllinen o55.7% katsoi, että lausuma sisälsi uutta informaatiota o72.0% katsoi, että lausuman informaatio oli jokseenkin tai hyvin luotettavaa Kansalaisraatia koskevan tiedon lähde % Tiedotusvälineet 67.9 Kansalaisraadin julkilausuma 65.3 Sosiaalinen media 18.6 Perhe, ystävät, työtoverit 20.6 Muut 3.3 Lähde: Kansanäänestyksen jälkeinen kysely (N=244) www.paloresearch.fi @paloresearch
 10. 10. Julkilausuman vaikutus • Alustavia tuloksia julkilausuman lukemisen vaikutuksista (koe-ja kontrollikysely): • Lisäsi äänestäjien tietotasoa kuntaliitoksesta • Lisäsi ymmärrystä eri näkökulmia kohtaan • Vaikutti erityisesti epävarmojen äänestäjien kantoihin kuntaliitoksen suhteen • Lisäsi luottamusta kansalaisraatia ja muita poliittisia toimijoita kohtaan www.paloresearch.fi @paloresearch • Kerro ovatko seuraavat väittämät tosia vai epätosia • 10 väittämää: 5 totta ja 5 epätotta • 5-asteinen Likert: ‘Varmasti tosi’ – ‘Varmasti epätosi’ • Indeksi mittaa vastausten oikeellisuutta/varmuutta; 0-40
 11. 11. Opetuksia ja lisätietoja • Kansalaisraati pystyy puntaroimaan vaikeita ja monimutkaisia kysymyksiä ja arvioimaan niihin liittyviä tosiasioita • Keskusteluprosessi kannattaa suunnitella huolellisesti • Kansalaisraadilla pystytään tarjoamaan luotettavaa ja olennaista tietoa kansalaisille (esim. ennen kansanäänestystä) • LISÄTIETOJA: http://paloresearch.fi/kansalaisraati/ www.paloresearch.fi @paloresearch

×