Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Osuuskunta
Osuuskunta
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman (20)

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Anzeige

Aktuellste (16)

2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman

  1. 1. Digitaaliset alustat demokratian palveluksessa Alustavat löydökset: Kansainvälinen selvitystyö puoluetoiminnan uudistamisesta Lia Heasman 27-5-2019
  2. 2. 2© 2019 Deloitte Oy, Group of Companies. Näin vaikutamme yhteiskuntaan Making an impact that matters • OSALLISTUMME AKTIIVISESTI YHTEISKUNNAN RAKENTAMISEEN Olemme aktiivinen osallistuja julkisilla foorumeilla ja mukana kehittämässä toimialamme lainsäädäntöä. • VASTUULLINEN TOIMINTATAPAMME Hankkeita ja toimintatapamme, joilla luodaan positiivista yhteiskunnallista vaikutusta ja minimoidaan oman toimintamme välittömät negatiiviset vaikutukset. • STRATEGISET KUMPPANUUTEMME Teemme yhteistyötä keskeisten organisaatioiden kanssa sosiaalisen ja ympäristöllisen kehityksen edistämiseksi. • JULKINEN SEKTORI Autamme julkista sektoria toteuttamaan onnistuneita, taloudellisesti kestäviä, kansalaisia auttavia palveluita. • YRITYSVASTUUN PALVELUT Autamme asiakkaitamme kasvamaan, hallitsemaan riskejä ja vähentämään kuluja vastuullisen liiketoiminnan avulla. • …JA KAIKKI MUU ASIAKASTYÖMME Auttamalla asiakastamme menestymään, kehitämme aina myös yhteiskuntaamme. EPÄSUORA VAIKUTUKSEMME SUORA VAIKUTUKSEMME
  3. 3. 3© 2019 Deloitte Oy, Group of Companies. Taustatietoa projektista Kansanvallan peruskorjaus: Kansainvälinen selvitystyö puoluetoiminnan uudistamisesta Suomen puoluetoiminta ei ole pystynyt uudistumaan tarpeeksi nopeasti pysyäkseen muuttuvan maailman mukana Puoluetoiminta ei puhuttele kansalaisia ja samalla pinnalla on tyytymättömyys politiikkaan Puoluetoiminnan uudistaminen adoptoimalla uusia toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka tiedottavat ja käsittelevät päätöksentekoa ja osallistavat kansalaisia Ongelma Syy Ratkaisu Parhaiden kansainvälisten käytäntöjen kartoittaminen ihmisten poliittiseen osallistamiseen • 15-20 organisaatiota • 4 syväanalyysia Meksiko Yhdysvallat Japani Ruotsi Islanti Ranska Puola Unkari Kreikka Viro
  4. 4. 4© 2019 Deloitte Oy, Group of Companies. Edistyneitä käytäntöjä kansalaisten poliittiseen osallistamiseen ja mobilisointiin Digitaaliset alustat demokratian palveluksessa Päätöksentekoon osallistaminen Kehitysideoiden joukkouttaminen ja matalan kynnyksen osallistuttaminen Päätöksenteon käsitteleminen Aktiivinen ja osallistava politiikan seuranta ja keskustelun fasilitointi Päätöksenteosta tiedottaminen Läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden lisääminen ja tapahtumien seurannan helpottaminen • Nuorten osallistaminen politiikkaan • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus • Yhteistyö poliitikkojen kanssa • Suora demokratia • Sivistynyt keskustelu- ja väittelysysteemi • Osallistava budjetointi • Keskustelukanava poliitikkojen ja kansalaisten välillä • Tilivelvollisuus • Päätösten ja aloitteiden selventäminen • Suora demokratia • Aktiivinen ja korkealaatuinen sisällöntuotanto • Päätösten ja aloitteiden selventäminen
  5. 5. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms. In Finland, Deloitte Oy is the Finnish affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), and services are provided by Deloitte Oy and its subsidiaries. In Finland Deloitte is among the nation’s leading professional services firms, providing audit, tax, risk advisory, legal, consulting, and financial advisory services through 500 people in 3 cities. Known as an employer of choice for innovative human resources programs, Deloitte is dedicated to helping its clients and its people excel. For more information, please visit our website at www.deloitte.fi. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. © 2019 Deloitte Oy, Group of Companies

×