GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx

GAGNE 9 ADIM KURAMI
Sinem Nur Uçan
Dç. Dr Agah Tuğrul Korucu
Gagne 1960’lı yıllarda yeni davranışçı akımın
temsilcilerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte,
sonraki yıllarda bilgiyi işleme kuramcılarının
öncülerinden biri olmuş, davranışçı yaklaşımın
ilkeleri ile bilgi işlem süreci yaklaşımının ilkelerini
birleştirmiştir.
Gagne öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele
almıştır. Gagne’ye göre öğrenme, gözlenebilir
davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme
beyinde gerçekleşir
Modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla şu
adımlar atılmalıdır:
Dikkati çekme
Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme
Ön bilgilerin hatırlatılması
Uyarıcı materyalin sunulması
Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme)
Davranışı ortaya çıkarma
Dönüt-Düzeltme verme
Değerlendirme
Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
DİKKATİ ÇEKME
 Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için
öğrencinin dikkatini çekecek materyaller
tasarlanmalıdır.
Öğretmen bu hedef doğrultusunda görsel(resim, film
vb) ve sözel(fıkra vb) unsurlardan yararlanabilir.
ÖĞRENCİYİ DERSİN HEDEFLERİNDEN
HABERDAR ETME
Öğretmenin öğretime başlamadan önce öğrencilere
dersin içeriği hakkında genel bir bilgi verilmelidir.
Böylece öğrenci ne öğrenmesi gerektiği hakkında
güdülenmiş olur ve konu dışına çıkmaktan kurtulur.
Derste neyin öğrenilmesi gerektiği hakkında az çok
bilgi edinmiş olur ve ona göre kendini odaklar.
Böylece dersi kavram çatışmasına düşmeden daha
kısa zamanda öğrenir.
ÖN BİLGİLERİN HATIRLATILMASI
Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun
süreli belleğe anlamlı bir şekilde kodlanabilmesi için
önbilgilerle anlamlandırılması gerekir. Bunun için
öğrenciye bilgi verilmeden önce ön bilgilerin ortaya
çıkarılması sağlanmalıdır. Böylece öğrenci daha kolay
neden sonuç ilişkisi kurabilir.
Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları
bilgileri soru sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak
ortaya çıkarabilir. Bu yöntemle öğrenme daha hızlı ve
kolay gerçekleşir.
UYARICI MATERYALİN SUNULMASI
Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve daha verimli bir
öğretim sağlamak için stratejilerin kullanılması gerekir.
Öğrenciyi hedefe ulaştıracak materyaller doğru
seçilmelidir.
Bu materyaller öğrenmeyi kolaylaştıracak cinste
olmalıdır.
Öğrenci böylelikle sunulan önbilgilerle karşılaştırır,
anlamlandırır ve uzun süreli belleğe kodlamaya çalışır.
ÖĞRENCİYE YOL GÖSTERME
Öğrenciye neyi nerede ne zaman ne şekilde
yapılacağı nasıl kodlama yapılması gerektiği yeni
bilgilerin hangi ön öğrenmelere birleştirileceği
konularında ipuçları verilmelidir.
Öğrenciye ipuçları verilerek öğrencinin bilgiyi
kendisinin bulması sağlanmalıdır. Böylece öğrenme
kalıcı olacaktır.
DAVRANIŞI ORTAYA ÇIKARMA
Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu
davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması
gerekmektedir. Öğrenciye yazılı sözlü sorular
sorarak davranışı test edilmelidir.
DÖNÜT- DÜZELTME VERME
Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken
davranış ne ise onu yapması beklenir. Öğrenci
gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak
ister. Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu
öğrenirse davranışı pekiştirir ve öğrenmeye karşı
güdüsü artar.
Davranışın yanlış olduğunu öğrenirse hatasını
düzeltir ve o davranışı bir daha tekrarlamamaya
özen gösterir.
DEĞERLENDİRME
Öğrenmenin sonunda her bir öğrencinin istendik
davranışı ne derecede kazandığının belirlenmesi gerekir.
Öğretimsel olayların verimliliğini değerlendirmek için
beklenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği
sınanmalıdır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenmenin ne
derece gerçekleştiği gözlenir ve öğrenciler sonuçlar
hakkında bilgi verilerek gerekirse tamamlama eğitimi
yapılır.
ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞININ VE
TRANSFERİNİN SAĞLANMASI
Bir konuda uzmanlığı geliştirmek için yeni bilgilerin
başka alanlara da uygulanması gerekir. Öğrenmenin
ilk oluşumundan hemen sonra, öğrenciye öğrenmeyi
güçleştirici nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje
vb. ödevler verilmelidir.
Öğrenilen davranışların aralıklı olarak tekrar edilmesi
kalıcılığı büyük oranda etkiler.
1 von 12

Más contenido relacionado

Similar a GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx(20)

7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
smeyyezkan35 views
Garge 9 Adım Kuramı.pptxGarge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptx
Havva AYYILDIZ4 views
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
MustafaKoyun632 views
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
AhmetAltnda347 views
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09522 views
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09900 views
gagne 9 adım kuralı gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı
BilalTilki8 views
Gagne dokuz adım kuramı.pdfGagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdf
Hatice Genç54 views
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
Nazmiye KOYUN31 views
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Glenzgezyldz55 views
Bloom taksonomiBloom taksonomi
Bloom taksonomi
zelihaercen1.4K views
Içerik birmlerIçerik birmler
Içerik birmler
zelihaercen566 views
gagne.pptxgagne.pptx
gagne.pptx
OmerDilber18 views
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
HelinSavun34 views
Yeni microsoft power pointYeni microsoft power point
Yeni microsoft power point
KazmEnesAKKU23 views
KuramlarKuramlar
Kuramlar
GamzeBayraktar479 views
Banu hoca strateji̇ler slaytiBanu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slayti
Elif Güllübudak2.7K views
Öğretim Durumlarının PlanlanmasıÖğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının Planlanması
2011yazsube11.6K views

Más de SinemNurUan(6)

İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptxİKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx
İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx
SinemNurUan5 views
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptxİHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
SinemNurUan5 views
GESTALT İLKELERİ.pptxGESTALT İLKELERİ.pptx
GESTALT İLKELERİ.pptx
SinemNurUan12 views
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
SinemNurUan4 views
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pptx
SinemNurUan7 views
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
SinemNurUan5 views

GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx

 • 1. GAGNE 9 ADIM KURAMI Sinem Nur Uçan Dç. Dr Agah Tuğrul Korucu
 • 2. Gagne 1960’lı yıllarda yeni davranışçı akımın temsilcilerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte, sonraki yıllarda bilgiyi işleme kuramcılarının öncülerinden biri olmuş, davranışçı yaklaşımın ilkeleri ile bilgi işlem süreci yaklaşımının ilkelerini birleştirmiştir. Gagne öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır. Gagne’ye göre öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir
 • 3. Modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla şu adımlar atılmalıdır: Dikkati çekme Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme Ön bilgilerin hatırlatılması Uyarıcı materyalin sunulması Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme) Davranışı ortaya çıkarma Dönüt-Düzeltme verme Değerlendirme Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
 • 4. DİKKATİ ÇEKME  Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin dikkatini çekecek materyaller tasarlanmalıdır. Öğretmen bu hedef doğrultusunda görsel(resim, film vb) ve sözel(fıkra vb) unsurlardan yararlanabilir.
 • 5. ÖĞRENCİYİ DERSİN HEDEFLERİNDEN HABERDAR ETME Öğretmenin öğretime başlamadan önce öğrencilere dersin içeriği hakkında genel bir bilgi verilmelidir. Böylece öğrenci ne öğrenmesi gerektiği hakkında güdülenmiş olur ve konu dışına çıkmaktan kurtulur. Derste neyin öğrenilmesi gerektiği hakkında az çok bilgi edinmiş olur ve ona göre kendini odaklar. Böylece dersi kavram çatışmasına düşmeden daha kısa zamanda öğrenir.
 • 6. ÖN BİLGİLERİN HATIRLATILMASI Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir şekilde kodlanabilmesi için önbilgilerle anlamlandırılması gerekir. Bunun için öğrenciye bilgi verilmeden önce ön bilgilerin ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. Böylece öğrenci daha kolay neden sonuç ilişkisi kurabilir. Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları bilgileri soru sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya çıkarabilir. Bu yöntemle öğrenme daha hızlı ve kolay gerçekleşir.
 • 7. UYARICI MATERYALİN SUNULMASI Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve daha verimli bir öğretim sağlamak için stratejilerin kullanılması gerekir. Öğrenciyi hedefe ulaştıracak materyaller doğru seçilmelidir. Bu materyaller öğrenmeyi kolaylaştıracak cinste olmalıdır. Öğrenci böylelikle sunulan önbilgilerle karşılaştırır, anlamlandırır ve uzun süreli belleğe kodlamaya çalışır.
 • 8. ÖĞRENCİYE YOL GÖSTERME Öğrenciye neyi nerede ne zaman ne şekilde yapılacağı nasıl kodlama yapılması gerektiği yeni bilgilerin hangi ön öğrenmelere birleştirileceği konularında ipuçları verilmelidir. Öğrenciye ipuçları verilerek öğrencinin bilgiyi kendisinin bulması sağlanmalıdır. Böylece öğrenme kalıcı olacaktır.
 • 9. DAVRANIŞI ORTAYA ÇIKARMA Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması gerekmektedir. Öğrenciye yazılı sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir.
 • 10. DÖNÜT- DÜZELTME VERME Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir. Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak ister. Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu öğrenirse davranışı pekiştirir ve öğrenmeye karşı güdüsü artar. Davranışın yanlış olduğunu öğrenirse hatasını düzeltir ve o davranışı bir daha tekrarlamamaya özen gösterir.
 • 11. DEĞERLENDİRME Öğrenmenin sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne derecede kazandığının belirlenmesi gerekir. Öğretimsel olayların verimliliğini değerlendirmek için beklenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği sınanmalıdır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenmenin ne derece gerçekleştiği gözlenir ve öğrenciler sonuçlar hakkında bilgi verilerek gerekirse tamamlama eğitimi yapılır.
 • 12. ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞININ VE TRANSFERİNİN SAĞLANMASI Bir konuda uzmanlığı geliştirmek için yeni bilgilerin başka alanlara da uygulanması gerekir. Öğrenmenin ilk oluşumundan hemen sonra, öğrenciye öğrenmeyi güçleştirici nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje vb. ödevler verilmelidir. Öğrenilen davranışların aralıklı olarak tekrar edilmesi kalıcılığı büyük oranda etkiler.