Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fiSijoittaja.fi
Sijoitustoimialan murros ja
sijoittamisen uudet
mahdollisuudet
Timo Heikkilä & Hannu Huuskonen
Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi (Investment Intelligence Oy)
- Riippumaton 100 %:sti sijoittajan näkökulmasta rakennettu
asiantuntijayritys, joka syntyi sijoittajien tarpeista
- Toiminta jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen:
1) Internetissä toimivaan Sijoittaja.fi -tietopalveluun sekä
2) pääasiassa instituutioita ja varakkaita yksityishenkilöitä palveleviin
SijoittajaPRO –palveluihin
Investment Intelligence Oy ei ole Sijoituspalvelulain mukainen sijoituspalveluyhtiö.
Emme anna toimiluvan alaista yksilöllistä sijoitusneuvontaa, emmekä ole
tekemisissä asiakkaiden rahavirtojen kanssa.
YLEISTÄ SIJOITUSTOIMIALAN
MURROKSESTA
Sijoittamisen rakenteellinen murros
rantautumassa myös Suomeen
• Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa:
• Innovaatiot rantautuvat Yhdysvalloista Ruotsin kautta Suomeen
muutaman vuoden viiveellä
• Tänä päivänä globalisaatio ja tietotekninen murros nopeuttavat
kehitystrendien leviämistä ainakin joissain innovaatioissa
• Sijoitustoimiala suhteellisen nuori Suomessa
• Ala edelleen hyvin pankkikeskeinen ja jämähtänyt
tuotemyyntilähtöiseen ajatteluun (joka pankilla ”paras” rahasto)
• Maailmalla passiiviset/ETF-rahastot valtaavat markkinoita,
vaihtoehtoisten sijoituskohteiden lukumäärä kasvaa ja jopa varainhoito
on yhä automatisoidumpaa
• Aidosti riippumattoman, asiakaslähtöisen varainhoidon (”IFA-
Independent Financial Advisor”) kulttuuri puuttuu Suomesta
• …tämä yhdistettynä sähköisen liiketoiminnan murrokseen…
 Syntyi Sijoittaja.fi
RAHASTOSIJOITTAMISEN MURROS
Indeksisijoittamisen evoluutio ensimmäisestä
indeksistä älykkäisiin ETF:iin
Teollisuusosakkeiden Dow Jones Industrial
Average indeksi 1896
Ensimmäinen indeksirahasto, Vanguardin
S&P 500 perustetaan 1976
Ensimmäinen ETF, SPDR S&P 500
perustetaan 1993
Suomen ensimmäinen perinteinen
rahasto perustetaan
Ensimmäinen Smart
Beta ETF 2003
Ensimmäinen markkina-
arvopainotteinen indeksi 1923
Rahastosijoittamisen murros
Perinteiset rahastot häviävät keskimäärin vertailuindeksilleen
- Valtaosa aktiivisista rahastoista häviää relevantille vertailukohdalleen
- Suuri ongelma: Valtaosa ”aktiivisista” rahastoista ei ole aidosti
aktiivisia, vaan ns. piiloindeksoijia. Tämä johtaa väistämättä
alituottoihin palkkioiden jälkeen!
- Aidosti aktiivisten rahastojen etsiminen on melko helppoa, mutta
tulevaisuuden voittajien jo selvästi haasteellisempaa
Rahastosijoittamisen murros
Mitä pidempi tarkasteluperiodi ja useampi rahasto salkussa, sitä
todennäköisemmin indeksirahastoilla voittaa
 18 % rahastoista
onnistui voittamaan
 Keskimääräinen
voitto 0,5 % p.a.
 2 % voitti yli
prosentilla
 82 % rahastoista
hävisi
 Keskimääräinen
häviö 1,1 % p.a.
 41 % hävisi yli
prosentilla
Rahastosijoittamisen murros
Indeksipohjaisen sijoittamisen kasvu on ollut voimasta,
erityisesti pörssilistatut ETF-rahastot ovat kasvattaneet pääomia
Tuottavatko aidosti aktiiviset rahastot lisäarvoa?
Tutkimustulokset jossain määrin rohkaisevia erityisesti, jos
kustannukset ovat kohtuulliset
Rahastosijoittamisen murros: tyyli-
/strategiasijoittaminen
Strategiaindeksien (MSCI World) tuottoja ja riskejä vs. perinteinen
markkinaindeksi 06/1988 - 06/2013
V
u
o
s
i
t
u
o
t
t
o
Matala riski,
korkea tuotto
Korkea riski,
korkea tuotto
Korkea riski,
matala tuotto
Matala riski,
matala tuotto
Tasapainotettu
Momentti
Laatu
Osinko
Riskipainotettu
Minimivolatiliteetti
Arvo
Markkinatuotto
Riski (heilunta)
Keskimääräinen sijoittaja menestyy keskimääräistä
aktiivirahastoa heikommin
Sijoittaja.fi auttaa sijoittajaa varjelemaan tuottoja itseltään ja
tehottomilta sijoitusratkaisuilta (iltapäivän paneelissa lisää)
Sijoittaja.fi
auttaa
Rahastosijoittamisen murros
Yhteenveto ja johtopäätökset sijoittajalle
• Indeksisijoittamisen voittokulku on painanut kustannuksia sijoittajien
hyväksi, tosin Suomessa ala reagoinut vielä hitaasti
• ETF-rahastot tarjoavat sijoittajalle pääsyn erittäin kilpailtuun ja
monipuoliseen ETF-maailmaan vaikka omalta kotisohvalta
• Kovin kasvu Euroopassa ja erityisesti piensijoittajien keskuudessa
sekä tyyli-/strategia-ETF:ssä (iltapäivän paneelissa lisää)
• Normaalin sijoittajan ongelmana on oppia käyttämään ETF:iä: mistä
löydän tietoa, miten käyn kauppaa, miten löydän tehokkaimman ETF:n
• Aktiivisten voittajarahastoiden valinta on erittäin haastavaa niin
ammattilaiselle kuin piensijoittajalle
 Tuottojen kannalta indeksirahasto (ETF tai perinteinen) on turvallinen
ja aina hyvä valinta
Sijoittaja.fin ETF-valintatyökalu auttaa tehokkaiden ETF:ien valinnassa
Sijoittaja.fin aktiivisten ratkaisujen alta löytyy aidosti aktiivisten
rahastojen suosituksemme analyyseineen
Sijoittaja.fin Indeksin valintatyökalulla löydät houkuttelevia
markkinoita
ARVOPAPERIVÄLITYKSEN MURROS
Välitystoiminnan murros
• Välitystoiminnan kustannukset ovat laskeneet voimakkaasti online-
välittäjien tuoman kilpailun myötä
• Samalla sijoittajien saatavilla olevien instrumenttien avaruus on
kasvanut: osakesijoittaminen tänä päivänä on helppoa ja
kustannustehokasta ympäri maailman
• Myös salkun suojaaminen on entistä tehokkaampaa (futuurit,
minifutuurit, optiot,…)
• Kaupankäyntialustat ovat kehittyneet teknisesti harppauksin:
ammattilaisten työkalut ovat jo piensijoittajien ulottuvilla
• Lieveilmiönä isojen investointipankkien HFT-koneet (high frequency
trading) tulleet markkinoille (kurssivedätystä, ”sisäpiiritietoa”?)
• Joukkovelkakirjojen kauppa odottaa vielä siirtymistä aitoon
pörssikauppaan
Välitystoiminnan murros – Sijoittaja.fi:n
Välittäjävertailutyökalu auttaa (testattavana kaikille)
Sijoittaja.fi:n Välittäjävertailutyökalu auttaa valinnassa
Pian julkaistava KV-osakkeiden valintatyökalu auttaa
etsimään houkuttelevia osakkeita maailmalta
VARAINHOITOMALLIEN MURROS
Perinteinen allokaatiovarainhoito on
osoittautunut tehottomaksi
• Edellä esitettyyn ja lukuisiin SijoittajaPRO-palveluiden puolella
tehtyihin instituutiosalkkujen analyyseihin pohjautuen voimme
todeta, että vaikka omaisuusluokkien välinen allokaatio on tärkein
tuottoja selittävä komponentti, on se myös käytännössä
osoittautunut kaikista vaikeimmaksi
• Tämä on johtanut tyypillisesti perinteisen allokaatiovarainhoidon
pieniin liikkumaväleihin suurten virheiden välttämiseksi
• Salkun ydin onkin usein järkevää koota tehokkaista
indeksiosuusrahastoista ja jopa jättää allokaatiopäätökset
varainhoitomandaatin ulkopuolelle
• Maailmalla on syntynyt ns. Robo-advisors varainhoitomalli, jossa
salkun ydin ulkoistetaan tehokkaasti hoidettuun salkkuun suoraan
internetin välityksellä (Suomessa EVLIn Verkkopankkiiri askel tähän
suuntaan, tosin pääosin melko tehottomilla instrumenteilla, EVLIn
omilla rahastoilla, hoidettuna)
Sijoittaja.fi:n Markkinaympäristö ja riskit tarjoaa
systemaattisen lähestymistavan allokaatiopäätöksille
Kyetäänkö allokaatio-osaamisella kattamaan
kustannukset? Case-esimerkkinä yksinkertainen
Sijoittaja.fi:n mallisalkku Passiivinen Kulupihtari
Esimerkki Sijoittaja.fin Kokonaisriski-
indikaattorista allokaation apuvälineenä
LUOTTAMUKSELLINEN
Esimerkki Sijoittaja.fin Finanssiriski-
indikaattorista allokaation apuvälineenä
SIJOITTAMISEN UUDET MAHDOLLISUUDET
Vaihtoehtoiset sijoituskohteet tulevat
Erityisesti korkomarkkinoilla tuotot tiukassa ja riskit selvät
- Markkinaympäristö suosii voimakkaasti vaihtoehtoisia sijoituskohteita
korkomarkkinoiden näkymien ollessa poikkeuksellisen haastavat
Vaihtoehtoiset sijoituskohteet tulevat
Esim. 1. Reaalisijoituskohteet
- Reaalisijoituskohteiden kysyntä voimakkaassa kasvussa
- Myös varainhoitotalot tulleet voimakkaasti markkinoille (asunto-,
toimitila-, hoiva-, metsä-, infra- ym. rahastot)
- Alhainen korkotaso tukee myös velkavivun käyttöä
- Sijoittajan kannattaa suhtautua tuotto-oletuksiin varovasti, laskea
kulujen vaikutus huolellisesti auki ja tarkastella myös vaihtoehtoisia
tapoja, esim. metsä:
- Suora metsän omistus
- Metsärahastot
- Yhteismetsä
- (Metsäyhtiöt ja ETF:t)
Sijoittaja.fi aukaisee vaihtoehtoisen sijoittamisen
informaatio-osion sekä Platinum-kanavan tänä vuonna
Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden esiinmarssi on
alkamassa
Esim. 2. Joukkorahoitus ja vertaislainaus.
Bill Gates: ”Banking is necessary, banks are not”
- Maailmalla nopeasti kasvava trendi Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian vetämänä
- Muodostumassa isoksi kilpailijaksi pankeille / perinteiselle rahoitukselle:
edistyneet teknologiset platformit ja vähän välikäsiä
- Sijoittajat ”vastuussa suoraan”, yhteiskunnallinen hyväksyttävyys!
- Esim. Lending Club IPO ”Transforming the banking system”
- Vuonna 2012 originoi lainoja 871 MUSD ja 2013 jo 2 100 MUSD (2014e
lähellä 4 000 MUSD)
- Aloittanut myös yrityslainauksen
- Aloituksesta v. 2006 mitattuna 92 % sijoittajista on saavuttanut 6-18 %
suuruisen vuosituoton. Viime vuosina institutionaalisten sijoittajien
- Suomessa vertaislainauksessa mm. Fellow Finance ja Fixura,
joukkorahoituksessa Invesdor (OPO), Fundu (VPO), Vauraus,…
- Sijoittaja.fi paneutumassa aiheeseen ja tulee ottamaan em. segmentin
seurantaan
Sijoittaja.fi aukaisee vaihtoehtoisen sijoittamisen
informaatio-osion sekä Platinum-kanavan tänä vuonna
ESIMERKKEJÄ VIIME VUODEN CASEISTÄ JA
AJATUKSIA TÄMÄN HETKEN MAHDOLLISUUKSISTA
Vuosi 2014: Strategiamestari
• Strategiamestari (ETF-
mallisalkku)
Laajasti hajauttava:
osakkeet, korot, REIT:it,
raaka-aineet
Tavoittelee
markkinatuottoa parempaa
tuottoa strategia-ETF:ien
avulla
Vuosituotto +18,5 %
50/50-yhdistelmärahastot
tuottivat +8,4 %
Vuosi 2014: Pelottaako Ukraina? Ideoita
salkun suojaamiseksi (19.3.2014)
• Erittäin pitkiin Yhdysvaltain
liittovaltion lainoihin sidotut
ETF:t
 Valtionlainojen kysyntä ja
hinta yleensä nousevat
riskien kasvaessa
 Yhdysvaltain dollari on
turvasatamavaluutta, joka
tyypillisesti vahvistuu
riskien ilmaantuessa
markkinoille
 Tuotto kuukaudessa +5,4 %
 Suomalaiset osakkeet +1,4
%
 Maailman osakkeet +1,7 %
Vuosi 2014: kiinalaiset osakkeet (25.7.2014)
• Arvostus alhainen ja
tuloskasvupotentiaali
houkuttelevalta
• Mannerkiinalaisten osakkeiden
sääntelyä puretaan
• Tulevat laajoihin indekseihin,
mikä lisää kysyntää
• Tarjoavat hyvää hajautusta
• Talousluvut Kiinasta
parantuneet
• Kiinalaisen kulutuskysynnän
kasvutrendi
 Tuotto 31.12.2014 asti +60,4 %
 db x-trackers CSI300 Index
UCITS ETF
Markkinaympäristö NYT
• Korot ennätysalhaalla:
Hyvän luottoluokituksen valtionlainojen korot negatiivisia
• Globaali talouskasvu
USA 3 %:n kasvuvauhdissa
Eurooppa ja Japani kääntymässä kasvuun
• Euroalueen 5-v inflaatio-odotus 0,3 %, USA:ssa 1,7 %
• EKP:n massiivinen elvytys
• Poliittiset riskit (Venäjä, Kreikka)
• Öljyn ja raaka-aineiden hintojen romahdus
• Dollarin vahvistuminen (euron heikentyminen)
3. MESSUJEN AJAN
SIJOITTAJA.FI
VUOSIJÄSENYYS -25
% (74,25 €, ovh. 99
€/v.)
1. LIITY UUTISKIRJELISTALLE
(maksuton) JA SAAT
SEMINAARIESITYKSET
SÄHKÖPOSTITSE!
2. SUPERKAKSARI:
SIJOITTAJA.FI
VUOSIJÄSENYYS +
ARVOPAPERI-LEHTI
VUODEKSI 99 €/v
• ETF-VALINTATYÖKALU
• VÄLITTÄJÄVERTAILU – UUTUUS!
• MARKKINAYMPÄRISTÖ JA RISKIT
• MALLISALKUT
• INDEKSIN VALINTATYÖKALU –
UUTUUS!
• OSAKEVALINTATYÖKALU
KIITOS!
Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle A12
Vastuuvapauslauseke
Tässä esityksessä ja internet-sivuillamme käsitellyt aiheet eivät ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, jolla tarkoitetaan Finanssivalvonnan mukaan
”yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi”. Tarkemman ja yksilöllisen sijoitusneuvonnan
antaminen edellyttäisi asiakkaan taustojen, tavoitteiden ja riskinsietokyvyn kartoittamista sekä erityistä toimilupaa.
Investment Intelligence Oy/Sijoittaja.fi ei ole sijoituspalvelulain tarkoittama sijoituspalveluyritys eikä omaa edellä mainittua toimilupaa. Vertailu -
/mallisalkuissa ja/tai yhtiön kotisivuilla tai esityksissä esittelemämme sijoitusinstrumentit eivät ole myynti-, osta-, merkitse- tai pidä -suosituksia,
vaan ne ovat puhtaasti informaatiotarkoitukseen julkaistuja tietoja. Täten esimerkiksi asiakkaan sijoituskulujen, riskitasojen tai menneiden
tuottojen arviointiin mahdollisesti käytetyt esimerkit eivät ole yksilöllisiä sijoitussuosituksia vaan ainoastaan yleistä informaatiota. Näin ollen
mahdollisesti esittelemämme vertailu -/mallisalkut tai muut sijoitusinstrumentit ovat vain esimerkkejä siitä, miten sijoitussalkkuja olisi yleisellä
tasolla voitu esimerkiksi tehostaa ja/tai sijoittamiseen liittyviä kuluja alentaa.
Emme käsittele asiakkaiden maksuliikennettä emmekä hallinnoi asiakkaiden varallisuutta, vaan toimimme ainoastaan riippumattoman
asiantuntijan roolissa. Emme ota vastaan palkkionpalautuksia kolmansilta osapuolilta kannustimina suositelluista tuotteista/palveluista emmekä
toimi minkään sijoituspalveluyrityksen sidonnaisasiamiehenä. Annamme asiakkaille ainoastaan ei - yksilöllistä informaatiota sijoittamisesta,
markkinoista ja varainhoitajista noudattaen Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sijoitussuosituksien laatimisesta ja levittämisestä
(11/2013). Toimintamme perustuu aidosti riippumattomaan sijoittajan etua ajavaan toimintatapaan.
Julkaisun tai sivuston tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla.
Annetut tiedot eivät myöskään liity yksittäisen julkaisun vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin. Esityksen sisältämät arviot, tiedot
ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita Investment Intelligence Oy/Sijoittaja.fi pitää oikeina ja luotettavina.
Investment Intelligence Oy ei kuitenkaan takaa sitä, että oheiset tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia.
Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa sivuston mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen
perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Investment
Intelligence Oy ei vastaa sivuston kävijöiden esittämistä mielipiteistä ja kommenteista, ja mahdollisesti niiden perusteella tehdyistä tai tekemättä
jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Vastuu tämän esityksen perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista kantaa yksinomaan sijoittaja itse.
1 von 32

Recomendados

Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise... von
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...Sijoittaja.fi
1.4K views22 Folien
Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteille von
Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteilleHannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteille
Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteilleTurun Talouspäivät
95 views22 Folien
Joni Leskinen, Titanium - Mihin sijoittaa nyt ja tulevaisuudessa von
Joni Leskinen, Titanium - Mihin sijoittaa nyt ja tulevaisuudessaJoni Leskinen, Titanium - Mihin sijoittaa nyt ja tulevaisuudessa
Joni Leskinen, Titanium - Mihin sijoittaa nyt ja tulevaisuudessaTurun Talouspäivät
77 views21 Folien
Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteet von
Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteetMika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteet
Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteetTurun Talouspäivät
97 views12 Folien
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0 von
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0Turun Talouspäivät
79 views28 Folien
Johan Hamström, Sp-rahastoyhtiö - Sijoituskaatopaikan helmet von
Johan Hamström, Sp-rahastoyhtiö - Sijoituskaatopaikan helmetJohan Hamström, Sp-rahastoyhtiö - Sijoituskaatopaikan helmet
Johan Hamström, Sp-rahastoyhtiö - Sijoituskaatopaikan helmetTurun Talouspäivät
42 views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä... von
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...Turun Talouspäivät
124 views42 Folien
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019 von
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
1.4K views24 Folien
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi von
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fiNordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fiNordnet Suomi
350 views36 Folien
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019 von
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
1.4K views37 Folien
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019 von
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
1.3K views25 Folien
Oma talous hallintaan -talousaamiaisen esitykset 14.5.2014 von
Oma talous hallintaan -talousaamiaisen esitykset 14.5.2014Oma talous hallintaan -talousaamiaisen esitykset 14.5.2014
Oma talous hallintaan -talousaamiaisen esitykset 14.5.2014Suomen Ekonomit
782 views64 Folien

Was ist angesagt?(20)

Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä... von Turun Talouspäivät
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019 von Turun Talouspäivät
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi von Nordnet Suomi
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fiNordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi
Nordnet Suomi350 views
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019 von Turun Talouspäivät
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019 von Turun Talouspäivät
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Oma talous hallintaan -talousaamiaisen esitykset 14.5.2014 von Suomen Ekonomit
Oma talous hallintaan -talousaamiaisen esitykset 14.5.2014Oma talous hallintaan -talousaamiaisen esitykset 14.5.2014
Oma talous hallintaan -talousaamiaisen esitykset 14.5.2014
Suomen Ekonomit782 views
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin von Turun Talouspäivät
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinJarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019 von Turun Talouspäivät
Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019
Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist? von Turun Talouspäivät
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?
Sijoittaja.fi - Etf-rahastot kustannustehokas sijoitusvaihtoehto 8.6.2017 von Nordnet Suomi
Sijoittaja.fi - Etf-rahastot kustannustehokas sijoitusvaihtoehto 8.6.2017Sijoittaja.fi - Etf-rahastot kustannustehokas sijoitusvaihtoehto 8.6.2017
Sijoittaja.fi - Etf-rahastot kustannustehokas sijoitusvaihtoehto 8.6.2017
Nordnet Suomi1.5K views
FIM - Hedge-rahastot von FIM
FIM - Hedge-rahastotFIM - Hedge-rahastot
FIM - Hedge-rahastot
FIM704 views
Yksityinen riskisijoittaminen ja sen rooli matti lainema von FiBAN
Yksityinen riskisijoittaminen ja sen rooli  matti lainemaYksityinen riskisijoittaminen ja sen rooli  matti lainema
Yksityinen riskisijoittaminen ja sen rooli matti lainema
FiBAN975 views
Tekninen+analyysi+Vaasa+4 2 2016 von Rami Suni
Tekninen+analyysi+Vaasa+4 2 2016Tekninen+analyysi+Vaasa+4 2 2016
Tekninen+analyysi+Vaasa+4 2 2016
Rami Suni206 views
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh... von Nordnet Suomi
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Nordnet Suomi2.5K views
Nordnet-koulu: Hajauttamisen perusteet 2014 von Nordnet Suomi
Nordnet-koulu: Hajauttamisen perusteet 2014Nordnet-koulu: Hajauttamisen perusteet 2014
Nordnet-koulu: Hajauttamisen perusteet 2014
Nordnet Suomi784 views

Similar a Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet

Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille von
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleTurun Talouspäivät
932 views23 Folien
Team Finland -päivän työpajojen yhteenvedot von
Team Finland -päivän työpajojen yhteenvedotTeam Finland -päivän työpajojen yhteenvedot
Team Finland -päivän työpajojen yhteenvedotbusinessteamfinland
1.1K views13 Folien
Joukkorahoituksen ABC von
Joukkorahoituksen ABCJoukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABCOsuuskunta Ehta Raha
388 views28 Folien
Kiihdytyskaista ensisijoitukseen von
Kiihdytyskaista ensisijoitukseenKiihdytyskaista ensisijoitukseen
Kiihdytyskaista ensisijoitukseenMarkku Sjöstedt
270 views13 Folien
Kaupallistamisen Tila 2019 ja 2020 von
Kaupallistamisen Tila 2019 ja 2020Kaupallistamisen Tila 2019 ja 2020
Kaupallistamisen Tila 2019 ja 2020Proof Advisory
0 views90 Folien
Insight011111_start-up_rahoitus von
Insight011111_start-up_rahoitusInsight011111_start-up_rahoitus
Insight011111_start-up_rahoitusSpinno Enterprise Center
1.8K views38 Folien

Similar a Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet(20)

Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille von Turun Talouspäivät
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Finlandia china fund, eur von Taryn McGee
Finlandia china fund, eurFinlandia china fund, eur
Finlandia china fund, eur
Taryn McGee130 views
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille von Osuuskunta Ehta Raha
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Hallituksemme hyväksyy strategian päädraiverit von LionSteps Oy
Hallituksemme hyväksyy strategian päädraiveritHallituksemme hyväksyy strategian päädraiverit
Hallituksemme hyväksyy strategian päädraiverit
LionSteps Oy182 views
Ymmärrämme toimialan menestystekijät von LionSteps Oy
Ymmärrämme toimialan menestystekijätYmmärrämme toimialan menestystekijät
Ymmärrämme toimialan menestystekijät
LionSteps Oy331 views
Anni Salo Riskirahoituksen merkitys kansantaloudelle von Anni Norring
Anni Salo Riskirahoituksen merkitys kansantaloudelleAnni Salo Riskirahoituksen merkitys kansantaloudelle
Anni Salo Riskirahoituksen merkitys kansantaloudelle
Anni Norring406 views
Pääomarakenne oikeanlaiseksi von Leijonaksi
Pääomarakenne oikeanlaiseksiPääomarakenne oikeanlaiseksi
Pääomarakenne oikeanlaiseksi
Leijonaksi154 views
Pääomarakenne oikeanlaiseksi von LionSteps Oy
Pääomarakenne oikeanlaiseksiPääomarakenne oikeanlaiseksi
Pääomarakenne oikeanlaiseksi
LionSteps Oy105 views
Hallituksemme hyväksyy strategian päädraiverit von Leijonaksi
Hallituksemme hyväksyy strategian päädraiveritHallituksemme hyväksyy strategian päädraiverit
Hallituksemme hyväksyy strategian päädraiverit
Leijonaksi287 views
FiBAN - "Bisnesenkelisijoittajaksi?" -esite von FiBAN
FiBAN - "Bisnesenkelisijoittajaksi?" -esiteFiBAN - "Bisnesenkelisijoittajaksi?" -esite
FiBAN - "Bisnesenkelisijoittajaksi?" -esite
FiBAN7.8K views
Finlandia global allocation fund, eur von Taryn McGee
Finlandia global allocation fund, eurFinlandia global allocation fund, eur
Finlandia global allocation fund, eur
Taryn McGee146 views
Riskit maailmantaloudessa ja näkymät kasvumarkkinoilla 2016 von Evli Pankki
Riskit maailmantaloudessa ja näkymät kasvumarkkinoilla 2016Riskit maailmantaloudessa ja näkymät kasvumarkkinoilla 2016
Riskit maailmantaloudessa ja näkymät kasvumarkkinoilla 2016
Evli Pankki267 views

Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet

 • 1. Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet Timo Heikkilä & Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi
 • 2. Sijoittaja.fi (Investment Intelligence Oy) - Riippumaton 100 %:sti sijoittajan näkökulmasta rakennettu asiantuntijayritys, joka syntyi sijoittajien tarpeista - Toiminta jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: 1) Internetissä toimivaan Sijoittaja.fi -tietopalveluun sekä 2) pääasiassa instituutioita ja varakkaita yksityishenkilöitä palveleviin SijoittajaPRO –palveluihin Investment Intelligence Oy ei ole Sijoituspalvelulain mukainen sijoituspalveluyhtiö. Emme anna toimiluvan alaista yksilöllistä sijoitusneuvontaa, emmekä ole tekemisissä asiakkaiden rahavirtojen kanssa.
 • 4. Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen • Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: • Innovaatiot rantautuvat Yhdysvalloista Ruotsin kautta Suomeen muutaman vuoden viiveellä • Tänä päivänä globalisaatio ja tietotekninen murros nopeuttavat kehitystrendien leviämistä ainakin joissain innovaatioissa • Sijoitustoimiala suhteellisen nuori Suomessa • Ala edelleen hyvin pankkikeskeinen ja jämähtänyt tuotemyyntilähtöiseen ajatteluun (joka pankilla ”paras” rahasto) • Maailmalla passiiviset/ETF-rahastot valtaavat markkinoita, vaihtoehtoisten sijoituskohteiden lukumäärä kasvaa ja jopa varainhoito on yhä automatisoidumpaa • Aidosti riippumattoman, asiakaslähtöisen varainhoidon (”IFA- Independent Financial Advisor”) kulttuuri puuttuu Suomesta • …tämä yhdistettynä sähköisen liiketoiminnan murrokseen…  Syntyi Sijoittaja.fi
 • 6. Indeksisijoittamisen evoluutio ensimmäisestä indeksistä älykkäisiin ETF:iin Teollisuusosakkeiden Dow Jones Industrial Average indeksi 1896 Ensimmäinen indeksirahasto, Vanguardin S&P 500 perustetaan 1976 Ensimmäinen ETF, SPDR S&P 500 perustetaan 1993 Suomen ensimmäinen perinteinen rahasto perustetaan Ensimmäinen Smart Beta ETF 2003 Ensimmäinen markkina- arvopainotteinen indeksi 1923
 • 7. Rahastosijoittamisen murros Perinteiset rahastot häviävät keskimäärin vertailuindeksilleen - Valtaosa aktiivisista rahastoista häviää relevantille vertailukohdalleen - Suuri ongelma: Valtaosa ”aktiivisista” rahastoista ei ole aidosti aktiivisia, vaan ns. piiloindeksoijia. Tämä johtaa väistämättä alituottoihin palkkioiden jälkeen! - Aidosti aktiivisten rahastojen etsiminen on melko helppoa, mutta tulevaisuuden voittajien jo selvästi haasteellisempaa
 • 8. Rahastosijoittamisen murros Mitä pidempi tarkasteluperiodi ja useampi rahasto salkussa, sitä todennäköisemmin indeksirahastoilla voittaa  18 % rahastoista onnistui voittamaan  Keskimääräinen voitto 0,5 % p.a.  2 % voitti yli prosentilla  82 % rahastoista hävisi  Keskimääräinen häviö 1,1 % p.a.  41 % hävisi yli prosentilla
 • 9. Rahastosijoittamisen murros Indeksipohjaisen sijoittamisen kasvu on ollut voimasta, erityisesti pörssilistatut ETF-rahastot ovat kasvattaneet pääomia
 • 10. Tuottavatko aidosti aktiiviset rahastot lisäarvoa? Tutkimustulokset jossain määrin rohkaisevia erityisesti, jos kustannukset ovat kohtuulliset
 • 11. Rahastosijoittamisen murros: tyyli- /strategiasijoittaminen Strategiaindeksien (MSCI World) tuottoja ja riskejä vs. perinteinen markkinaindeksi 06/1988 - 06/2013 V u o s i t u o t t o Matala riski, korkea tuotto Korkea riski, korkea tuotto Korkea riski, matala tuotto Matala riski, matala tuotto Tasapainotettu Momentti Laatu Osinko Riskipainotettu Minimivolatiliteetti Arvo Markkinatuotto Riski (heilunta)
 • 12. Keskimääräinen sijoittaja menestyy keskimääräistä aktiivirahastoa heikommin Sijoittaja.fi auttaa sijoittajaa varjelemaan tuottoja itseltään ja tehottomilta sijoitusratkaisuilta (iltapäivän paneelissa lisää) Sijoittaja.fi auttaa
 • 13. Rahastosijoittamisen murros Yhteenveto ja johtopäätökset sijoittajalle • Indeksisijoittamisen voittokulku on painanut kustannuksia sijoittajien hyväksi, tosin Suomessa ala reagoinut vielä hitaasti • ETF-rahastot tarjoavat sijoittajalle pääsyn erittäin kilpailtuun ja monipuoliseen ETF-maailmaan vaikka omalta kotisohvalta • Kovin kasvu Euroopassa ja erityisesti piensijoittajien keskuudessa sekä tyyli-/strategia-ETF:ssä (iltapäivän paneelissa lisää) • Normaalin sijoittajan ongelmana on oppia käyttämään ETF:iä: mistä löydän tietoa, miten käyn kauppaa, miten löydän tehokkaimman ETF:n • Aktiivisten voittajarahastoiden valinta on erittäin haastavaa niin ammattilaiselle kuin piensijoittajalle  Tuottojen kannalta indeksirahasto (ETF tai perinteinen) on turvallinen ja aina hyvä valinta Sijoittaja.fin ETF-valintatyökalu auttaa tehokkaiden ETF:ien valinnassa Sijoittaja.fin aktiivisten ratkaisujen alta löytyy aidosti aktiivisten rahastojen suosituksemme analyyseineen Sijoittaja.fin Indeksin valintatyökalulla löydät houkuttelevia markkinoita
 • 15. Välitystoiminnan murros • Välitystoiminnan kustannukset ovat laskeneet voimakkaasti online- välittäjien tuoman kilpailun myötä • Samalla sijoittajien saatavilla olevien instrumenttien avaruus on kasvanut: osakesijoittaminen tänä päivänä on helppoa ja kustannustehokasta ympäri maailman • Myös salkun suojaaminen on entistä tehokkaampaa (futuurit, minifutuurit, optiot,…) • Kaupankäyntialustat ovat kehittyneet teknisesti harppauksin: ammattilaisten työkalut ovat jo piensijoittajien ulottuvilla • Lieveilmiönä isojen investointipankkien HFT-koneet (high frequency trading) tulleet markkinoille (kurssivedätystä, ”sisäpiiritietoa”?) • Joukkovelkakirjojen kauppa odottaa vielä siirtymistä aitoon pörssikauppaan
 • 16. Välitystoiminnan murros – Sijoittaja.fi:n Välittäjävertailutyökalu auttaa (testattavana kaikille) Sijoittaja.fi:n Välittäjävertailutyökalu auttaa valinnassa Pian julkaistava KV-osakkeiden valintatyökalu auttaa etsimään houkuttelevia osakkeita maailmalta
 • 18. Perinteinen allokaatiovarainhoito on osoittautunut tehottomaksi • Edellä esitettyyn ja lukuisiin SijoittajaPRO-palveluiden puolella tehtyihin instituutiosalkkujen analyyseihin pohjautuen voimme todeta, että vaikka omaisuusluokkien välinen allokaatio on tärkein tuottoja selittävä komponentti, on se myös käytännössä osoittautunut kaikista vaikeimmaksi • Tämä on johtanut tyypillisesti perinteisen allokaatiovarainhoidon pieniin liikkumaväleihin suurten virheiden välttämiseksi • Salkun ydin onkin usein järkevää koota tehokkaista indeksiosuusrahastoista ja jopa jättää allokaatiopäätökset varainhoitomandaatin ulkopuolelle • Maailmalla on syntynyt ns. Robo-advisors varainhoitomalli, jossa salkun ydin ulkoistetaan tehokkaasti hoidettuun salkkuun suoraan internetin välityksellä (Suomessa EVLIn Verkkopankkiiri askel tähän suuntaan, tosin pääosin melko tehottomilla instrumenteilla, EVLIn omilla rahastoilla, hoidettuna) Sijoittaja.fi:n Markkinaympäristö ja riskit tarjoaa systemaattisen lähestymistavan allokaatiopäätöksille
 • 19. Kyetäänkö allokaatio-osaamisella kattamaan kustannukset? Case-esimerkkinä yksinkertainen Sijoittaja.fi:n mallisalkku Passiivinen Kulupihtari
 • 20. Esimerkki Sijoittaja.fin Kokonaisriski- indikaattorista allokaation apuvälineenä LUOTTAMUKSELLINEN
 • 23. Vaihtoehtoiset sijoituskohteet tulevat Erityisesti korkomarkkinoilla tuotot tiukassa ja riskit selvät - Markkinaympäristö suosii voimakkaasti vaihtoehtoisia sijoituskohteita korkomarkkinoiden näkymien ollessa poikkeuksellisen haastavat
 • 24. Vaihtoehtoiset sijoituskohteet tulevat Esim. 1. Reaalisijoituskohteet - Reaalisijoituskohteiden kysyntä voimakkaassa kasvussa - Myös varainhoitotalot tulleet voimakkaasti markkinoille (asunto-, toimitila-, hoiva-, metsä-, infra- ym. rahastot) - Alhainen korkotaso tukee myös velkavivun käyttöä - Sijoittajan kannattaa suhtautua tuotto-oletuksiin varovasti, laskea kulujen vaikutus huolellisesti auki ja tarkastella myös vaihtoehtoisia tapoja, esim. metsä: - Suora metsän omistus - Metsärahastot - Yhteismetsä - (Metsäyhtiöt ja ETF:t) Sijoittaja.fi aukaisee vaihtoehtoisen sijoittamisen informaatio-osion sekä Platinum-kanavan tänä vuonna
 • 25. Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden esiinmarssi on alkamassa Esim. 2. Joukkorahoitus ja vertaislainaus. Bill Gates: ”Banking is necessary, banks are not” - Maailmalla nopeasti kasvava trendi Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian vetämänä - Muodostumassa isoksi kilpailijaksi pankeille / perinteiselle rahoitukselle: edistyneet teknologiset platformit ja vähän välikäsiä - Sijoittajat ”vastuussa suoraan”, yhteiskunnallinen hyväksyttävyys! - Esim. Lending Club IPO ”Transforming the banking system” - Vuonna 2012 originoi lainoja 871 MUSD ja 2013 jo 2 100 MUSD (2014e lähellä 4 000 MUSD) - Aloittanut myös yrityslainauksen - Aloituksesta v. 2006 mitattuna 92 % sijoittajista on saavuttanut 6-18 % suuruisen vuosituoton. Viime vuosina institutionaalisten sijoittajien - Suomessa vertaislainauksessa mm. Fellow Finance ja Fixura, joukkorahoituksessa Invesdor (OPO), Fundu (VPO), Vauraus,… - Sijoittaja.fi paneutumassa aiheeseen ja tulee ottamaan em. segmentin seurantaan Sijoittaja.fi aukaisee vaihtoehtoisen sijoittamisen informaatio-osion sekä Platinum-kanavan tänä vuonna
 • 26. ESIMERKKEJÄ VIIME VUODEN CASEISTÄ JA AJATUKSIA TÄMÄN HETKEN MAHDOLLISUUKSISTA
 • 27. Vuosi 2014: Strategiamestari • Strategiamestari (ETF- mallisalkku) Laajasti hajauttava: osakkeet, korot, REIT:it, raaka-aineet Tavoittelee markkinatuottoa parempaa tuottoa strategia-ETF:ien avulla Vuosituotto +18,5 % 50/50-yhdistelmärahastot tuottivat +8,4 %
 • 28. Vuosi 2014: Pelottaako Ukraina? Ideoita salkun suojaamiseksi (19.3.2014) • Erittäin pitkiin Yhdysvaltain liittovaltion lainoihin sidotut ETF:t  Valtionlainojen kysyntä ja hinta yleensä nousevat riskien kasvaessa  Yhdysvaltain dollari on turvasatamavaluutta, joka tyypillisesti vahvistuu riskien ilmaantuessa markkinoille  Tuotto kuukaudessa +5,4 %  Suomalaiset osakkeet +1,4 %  Maailman osakkeet +1,7 %
 • 29. Vuosi 2014: kiinalaiset osakkeet (25.7.2014) • Arvostus alhainen ja tuloskasvupotentiaali houkuttelevalta • Mannerkiinalaisten osakkeiden sääntelyä puretaan • Tulevat laajoihin indekseihin, mikä lisää kysyntää • Tarjoavat hyvää hajautusta • Talousluvut Kiinasta parantuneet • Kiinalaisen kulutuskysynnän kasvutrendi  Tuotto 31.12.2014 asti +60,4 %  db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF
 • 30. Markkinaympäristö NYT • Korot ennätysalhaalla: Hyvän luottoluokituksen valtionlainojen korot negatiivisia • Globaali talouskasvu USA 3 %:n kasvuvauhdissa Eurooppa ja Japani kääntymässä kasvuun • Euroalueen 5-v inflaatio-odotus 0,3 %, USA:ssa 1,7 % • EKP:n massiivinen elvytys • Poliittiset riskit (Venäjä, Kreikka) • Öljyn ja raaka-aineiden hintojen romahdus • Dollarin vahvistuminen (euron heikentyminen)
 • 31. 3. MESSUJEN AJAN SIJOITTAJA.FI VUOSIJÄSENYYS -25 % (74,25 €, ovh. 99 €/v.) 1. LIITY UUTISKIRJELISTALLE (maksuton) JA SAAT SEMINAARIESITYKSET SÄHKÖPOSTITSE! 2. SUPERKAKSARI: SIJOITTAJA.FI VUOSIJÄSENYYS + ARVOPAPERI-LEHTI VUODEKSI 99 €/v • ETF-VALINTATYÖKALU • VÄLITTÄJÄVERTAILU – UUTUUS! • MARKKINAYMPÄRISTÖ JA RISKIT • MALLISALKUT • INDEKSIN VALINTATYÖKALU – UUTUUS! • OSAKEVALINTATYÖKALU KIITOS! Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle A12
 • 32. Vastuuvapauslauseke Tässä esityksessä ja internet-sivuillamme käsitellyt aiheet eivät ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, jolla tarkoitetaan Finanssivalvonnan mukaan ”yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi”. Tarkemman ja yksilöllisen sijoitusneuvonnan antaminen edellyttäisi asiakkaan taustojen, tavoitteiden ja riskinsietokyvyn kartoittamista sekä erityistä toimilupaa. Investment Intelligence Oy/Sijoittaja.fi ei ole sijoituspalvelulain tarkoittama sijoituspalveluyritys eikä omaa edellä mainittua toimilupaa. Vertailu - /mallisalkuissa ja/tai yhtiön kotisivuilla tai esityksissä esittelemämme sijoitusinstrumentit eivät ole myynti-, osta-, merkitse- tai pidä -suosituksia, vaan ne ovat puhtaasti informaatiotarkoitukseen julkaistuja tietoja. Täten esimerkiksi asiakkaan sijoituskulujen, riskitasojen tai menneiden tuottojen arviointiin mahdollisesti käytetyt esimerkit eivät ole yksilöllisiä sijoitussuosituksia vaan ainoastaan yleistä informaatiota. Näin ollen mahdollisesti esittelemämme vertailu -/mallisalkut tai muut sijoitusinstrumentit ovat vain esimerkkejä siitä, miten sijoitussalkkuja olisi yleisellä tasolla voitu esimerkiksi tehostaa ja/tai sijoittamiseen liittyviä kuluja alentaa. Emme käsittele asiakkaiden maksuliikennettä emmekä hallinnoi asiakkaiden varallisuutta, vaan toimimme ainoastaan riippumattoman asiantuntijan roolissa. Emme ota vastaan palkkionpalautuksia kolmansilta osapuolilta kannustimina suositelluista tuotteista/palveluista emmekä toimi minkään sijoituspalveluyrityksen sidonnaisasiamiehenä. Annamme asiakkaille ainoastaan ei - yksilöllistä informaatiota sijoittamisesta, markkinoista ja varainhoitajista noudattaen Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sijoitussuosituksien laatimisesta ja levittämisestä (11/2013). Toimintamme perustuu aidosti riippumattomaan sijoittajan etua ajavaan toimintatapaan. Julkaisun tai sivuston tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Annetut tiedot eivät myöskään liity yksittäisen julkaisun vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin. Esityksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita Investment Intelligence Oy/Sijoittaja.fi pitää oikeina ja luotettavina. Investment Intelligence Oy ei kuitenkaan takaa sitä, että oheiset tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia. Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa sivuston mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Investment Intelligence Oy ei vastaa sivuston kävijöiden esittämistä mielipiteistä ja kommenteista, ja mahdollisesti niiden perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu tämän esityksen perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista kantaa yksinomaan sijoittaja itse.