Anzeige

Prediktiv prosessering og den Bayesianske hjernen.pdf

Fysioterapeut - Manuellterapeut - Primærkontakt at Centrum Fysioterapi AS
12. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Prediktiv prosessering og den Bayesianske hjernen.pdf

 1. Prediktiv Prosessering hjernen syr sammen en mening basert på indre modeller (priors) tilgjengelig sanseinformasjon hvis hypotesen ikke stemmer prediksjonsfeil diskrepans mellom forventning og realitet affekt ambivalens uforutsigbarhet hvis uavklart vedvarende symptomer? @SigMik
 2. OVERLEVELSE ENERGI- ØKONOMISERING HJERNENS FUNKSJON PREDIKTIV PROSESSERING kroppslig & mental helse adferd, kognisjon, persepsjon, handling
 3. Rigget for overlevelse Indre modeller - medfødte - innlærte
 4. Free Energy Principle Hjernen bruker mye energi 1. Hjernen er reaktiv og fungerer som et refleksorgan? 2. Hjernen er proaktiv og fungerer som et prediksjonsorgan? Stemmer forventningen?
 5. Free Energy Principle Hjernen bruker mye energi 1. Hjernen er reaktiv og fungerer som et refleksorgan? 2. Hjernen er proaktiv og fungerer som et prediksjonsorgan? Stemmer forventningen?
 6. 10% av synapsene til synsbarken bærer informasjon fra retina. Sherman & Guillery 2002 – The role of the thalamus in the flow of information to the cortex Hjernen bruker MYE mer energi på å predikere enn å håndtere innkommende sanseinformasjon! 10 x flere synapser fra synsbarken til talamus.
 7. Prediktiv Prosessering indre modeller sanseinformasjon + = prediksjonsfeil Hvordan endre prediksjonsfeil: 1) oppdatere indre modell 2) påvirke måten man innhenter sanseinformasjon
 8. til å stole på Sansene er ikke fordi det er for mye å ta inn
 9. Barrett & Simmons 2015 – Interoceptive predictions in the brain Presisjonsvekting av prediksjonsfeil Glutamat ↑ GABA ↓ Dopamin ☆
 10. Den Bayesianske Hjernen (sannsynlighetsberegning basert på medfødte og innlærte indre modeller) Presisjonsvekting av hypoteser
 11. indre modeller sanseinformasjon e f f e r e n t f e e d f o r w a r d a f f e r e n t f e e d b a c k biologiske script erfaringer narrativ eksterosepsjon interosepsjon nevrosepsjon uavklart = PREDIKSJONSFEIL
 12. dysregulering av homeostase når det går galt
 13. Integrerings- kapasitet Petzschner et al 2017 Alt som truer eksistensiell og kroppslig integritet
 14. Genetikk Tidlige leveår Senere leveår dysregulering av homeostase sårbarhet robusthet næring tæring Daskalakis et al 2013 Three hit concept of vulnerability and resilience
 15. Genetikk Tidlige leveår Senere leveår Descalzi et al 2017 - Neuropathic pain promotes adaptive changes in gene expression in brain networks involved in stress and depression
 16. N E I SAMME SYSTEM kroppen OG toppen Genetikk Tidlige leveår Senere leveår Chapman et al 2008 Stress and pain in a systems perspective
 17. transversus abdominis muscle tuning traumer dissosiasjon kroppsskjema aleksitymi depresjon angst Kohnstamm-fenomenet symptomrapportering emosjoner generalisering Grand Unifying Theory ? placebo nocebo mening-respons smerte Up for grabs?
Anzeige