Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
KORO: 
SA PIGING NG ATING 
PANGINOON 
TAYO’Y LAGING NATITIPON 
UPANG MATUTONG 
MAGMAHALAN 
SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
1. BUHAY AY INALAY 
N’YA SA DAKILANG 
AMA 
UPANG ATIN NANG 
MAKAMTAN 
BUHAY NA WALANG 
HANGGAN
KORO: 
SA PIGING NG ATING 
PANGINOON 
TAYO’Y LAGING NATITIPON 
UPANG MATUTONG 
MAGMAHALAN 
SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
2. BUHAY AY INIALAY 
N’YA 
UPANG TAYO’Y 
MAGKAISA 
SA PAGHAHATID NG 
LIGAYA 
MULA SA PAG-IBIG 
N’YA.
KORO: 
SA PIGING NG ATING 
PANGINOON 
TAYO’Y LAGING NATITIPON 
UPANG MATUTONG 
MAGMAHALAN 
SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
3. MAY GALAK NA 
MAKAKAMTAN 
SA BAWAT 
PAGBIBIGAYAN 
HABANG BUHAY AY 
INGATAN 
ANG TAPAT NA 
SAMAHAN.
KORO: 
SA PIGING NG ATING 
PANGINOON 
TAYO’Y LAGING NATITIPON 
UPANG MATUTONG 
MAGMAHALAN 
SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
KORO: 
ISANG 
PANANAMPALATAYA, 
ISANG PAGBIBINYAG, 
ISANG PANGINOON, 
ANGKININ NATING 
LAHAT
1.HABILIN NI 
HESUS, NOONG 
SIYA’Y LUMISAN 
KAYO AY 
MAGKATIPON SA 
PAGMAMAHALAN
KORO: 
ISANG 
PANANAMPALATAYA, 
ISANG PAGBIBINYAG, 
ISANG PANGINOON, 
ANGKININ NATING 
LAHAT
2. AMA, 
PAKINGGAN 
MO ANG AMING 
PANALANGIN 
DALISAY NA PAG-IBIG 
SA AMI’Y 
SUMAPIT
KORO: 
ISANG 
PANANAMPALATAYA, 
ISANG PAGBIBINYAG, 
ISANG PANGINOON, 
ANGKININ NATING 
LAHAT
3. MGA ALAGAD 
KO PA’NO 
MAKIKILALA? 
TAPAT NILANG 
PAG-IBIG, WALA 
NANG IBA PA.
KORO: 
ISANG 
PANANAMPALATAYA, 
ISANG PAGBIBINYAG, 
ISANG PANGINOON, 
ANGKININ NATING 
LAHAT
INAAMIN KO SA 
MAKAPANGYARIHANG 
DIYOS , AT SA INYO, MGA 
KAPATID, NA LUBHA 
AKONG NAGKASALA SA 
ISIP , SA SALITA , SA 
GA...
ISINASAMO KO SA 
MAHAL NA BIRHENG 
MARIA , SA LAHAT NG 
MGA ANGHEL AT MGA 
BANAL AT SA INYO, 
MGA KAPATID, NA 
AKO’Y IPANA...
PANGINOON , MAAWA KA . 
PANGINOON MAAWA KA. 
PANGINOON MAAWA KA. 
KRISTO , MAAWA KA. KRISTO 
MAAWA KA. 
KRISTO MAAWA KA.
PANGINOON, MAAWA KA, 
PANGINOON MAAWA KA. 
PANGINOON , MAAWA 
KA.PANGINOON , MAAWA 
KA. 
PANGINOON , MAAWA 
KA.PANGINOON ,...
ALELUYA , ALELUYA! 
WIKAIN MO, POON, 
NAKIKINIG AKO SA 
IYONG MGA SALITA 
ALELUYA, ALELU , 
ALELU- YA!
SUMASAMPALATAYA 
AKO SA DIYOS 
AMANG 
MAKAPANGYARIHAN 
SA LAHAT, NA MAY 
GAWA NG LANGIT AT 
LUPA. 
SUMASAMPALATAYA 
AKO
KAY HESUKRISTO, IISANG 
ANAK NG DIYOS, 
PANGINOON NATING 
LAHAT. NAGKATAWANG-TAO 
SIYA LALANG NG 
ESPIRITU SANTO, 
IPINANG...
PINAGPAKASAKIT NI 
PONCIO PILATO, IPINAKO 
SA KRUS, NAMATAY, 
INILIBING, NANAOG SA 
KINAROROONAN NG 
MGA YUMAO. NANG MAY 
...
UMAKYAT SA LANGIT. 
NALUKLOK SA KANAN 
NG DIYOS AMANG 
MAKAPANGYARIHAN SA 
LAHAT. DOON 
MAGMUMULANG 
PARIRITO AT HUHUKOM 
...
NANGABUBUHAY AT 
NANGANAGMATAY NA 
TAO. 
SUMASAMPALATAYA 
NAMAN AKO SA DIYOS 
ESPIRITU SANTO, SA 
BANAL NA SIMBAHANG 
KATO...
MGA BANAL. SA 
KAPATAWARAN NG 
MGA KASALANAN, SA 
PAGKABUHAY NA MULI 
NG NANGAMAMATAY 
NA TAO AT SA BUHAY 
NA WALANG 
HANG...
DI BA’T SADYANG MAY 
KAPWA ANG SARILI 
DAPAT HAINAN NG 
PAGSISILBI? AT 
MAMANGHA LIGAYA’Y 
DADALISAY, PAG SA 
KAPWA BUHAY ...
BAWAT GALING GAMITIN 
SA PAGLINGAP 
LAGING DAMHIN KUNG 
MAY NAGHIHIRAP 
AT TANDAAN, GANYANG 
PAGMAMAHALAN 
UNANG-UNANG ATA...
SANTO , SANTO, SANTO! 
PANGINOONG D’YOS 
NA 
MAKAPANGYARIHAN 
NAPUPUNO ANG LANGIT 
AT LUPA NG 
KALUWALHATIAN MO
OSANA , OSANA SA 
KAITAASAN! 
OSANA , OSANA SA 
KAITAASAN! 
PINAGPALA ANG NAPARIRITO 
SA NGALAN NG PANGINOON 
OSANA , OSAN...
SI KRISTO’Y NAMATAY 
SI KRISTO’Y NABUHAY, 
SI KRISTO’Y BABALIK 
SA WAKAS NG 
PANAHON
AMEN , AMEN , AMEN , AMEN , 
ALELUYA 
PURIHIN ANG DIYOS, 
PURIHIN ANG DIYOS. 
AMEN, ALELU - YA! 
AMEN , AMEN , AMEN , AMEN...
1. PAG-IBIG ANG SIYANG 
PUMUKAW SA ATING 
PUSO AT KALULUWA 
AT SIYANG NAGDULOT 
SA ATING BUHAY NG 
GINTONG ARAL AT PAG-ASA
2. PAG-IBIG, ANG SIYANG 
BUKLOD NATIN, DI 
MAPAPAWI KAILAN PA 
MAN 
SA PUSO’T DIWA, 
TAYO’Y ISA LAMANG, 
KAHIT NA TAYO’Y 
...
KORO: 
PAGKAT ANG DIYOS NATI’Y 
DIYOS NG PAG-IBIG, 
MAGMAHALAN TAYO’T 
MAGTULUNGAN 
AT KUNG TAYO’Y BIGO AY 
H’WAG LIMUTIN ...
1. IT ONLY TAKES A SPARK TO GET A 
FIRE GOING 
AND SOON ALL THOSE AROUND 
CAN WARM UP IN ITS GLOWING 
THAT’S HOW IT IS WIT...
2. WHAT A LOVELY TIME IS SPRING 
WHEN ALL THE TREES ARE 
BUDDING, 
THE BIRDS BEGIN TO SING, THE 
FLOWERS THEY ARE BLOOMING...
3. I WISH FOR YOU MY FRIEND 
THIS HAPPINESS THAT I’VE 
FOUND. YOU CAN DEPEND 
ON HIM, IT MATTERS NOT 
WHERE YOU’RE BOUND, ...
TAIZE VIGIL sa MALIBAY 
Ika- 22 ng Agosto, 2014 
TAYO NA … IPAGDIWANG ANG LIWANAG NI KRISTO 
TAYO NA SA ISANG GABI 
NG KAT...
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Aug.25,2014
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Aug.25,2014

400 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Aug.25,2014

 1. 1. KORO: SA PIGING NG ATING PANGINOON TAYO’Y LAGING NATITIPON UPANG MATUTONG MAGMAHALAN SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
 2. 2. 1. BUHAY AY INALAY N’YA SA DAKILANG AMA UPANG ATIN NANG MAKAMTAN BUHAY NA WALANG HANGGAN
 3. 3. KORO: SA PIGING NG ATING PANGINOON TAYO’Y LAGING NATITIPON UPANG MATUTONG MAGMAHALAN SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
 4. 4. 2. BUHAY AY INIALAY N’YA UPANG TAYO’Y MAGKAISA SA PAGHAHATID NG LIGAYA MULA SA PAG-IBIG N’YA.
 5. 5. KORO: SA PIGING NG ATING PANGINOON TAYO’Y LAGING NATITIPON UPANG MATUTONG MAGMAHALAN SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
 6. 6. 3. MAY GALAK NA MAKAKAMTAN SA BAWAT PAGBIBIGAYAN HABANG BUHAY AY INGATAN ANG TAPAT NA SAMAHAN.
 7. 7. KORO: SA PIGING NG ATING PANGINOON TAYO’Y LAGING NATITIPON UPANG MATUTONG MAGMAHALAN SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
 8. 8. KORO: ISANG PANANAMPALATAYA, ISANG PAGBIBINYAG, ISANG PANGINOON, ANGKININ NATING LAHAT
 9. 9. 1.HABILIN NI HESUS, NOONG SIYA’Y LUMISAN KAYO AY MAGKATIPON SA PAGMAMAHALAN
 10. 10. KORO: ISANG PANANAMPALATAYA, ISANG PAGBIBINYAG, ISANG PANGINOON, ANGKININ NATING LAHAT
 11. 11. 2. AMA, PAKINGGAN MO ANG AMING PANALANGIN DALISAY NA PAG-IBIG SA AMI’Y SUMAPIT
 12. 12. KORO: ISANG PANANAMPALATAYA, ISANG PAGBIBINYAG, ISANG PANGINOON, ANGKININ NATING LAHAT
 13. 13. 3. MGA ALAGAD KO PA’NO MAKIKILALA? TAPAT NILANG PAG-IBIG, WALA NANG IBA PA.
 14. 14. KORO: ISANG PANANAMPALATAYA, ISANG PAGBIBINYAG, ISANG PANGINOON, ANGKININ NATING LAHAT
 15. 15. INAAMIN KO SA MAKAPANGYARIHANG DIYOS , AT SA INYO, MGA KAPATID, NA LUBHA AKONG NAGKASALA SA ISIP , SA SALITA , SA GAWA, SA AKING PAGKUKULANG.
 16. 16. ISINASAMO KO SA MAHAL NA BIRHENG MARIA , SA LAHAT NG MGA ANGHEL AT MGA BANAL AT SA INYO, MGA KAPATID, NA AKO’Y IPANALANGIN SA PANGINOONG ATING DIYOS
 17. 17. PANGINOON , MAAWA KA . PANGINOON MAAWA KA. PANGINOON MAAWA KA. KRISTO , MAAWA KA. KRISTO MAAWA KA. KRISTO MAAWA KA.
 18. 18. PANGINOON, MAAWA KA, PANGINOON MAAWA KA. PANGINOON , MAAWA KA.PANGINOON , MAAWA KA. PANGINOON , MAAWA KA.PANGINOON , MAAWA KA.
 19. 19. ALELUYA , ALELUYA! WIKAIN MO, POON, NAKIKINIG AKO SA IYONG MGA SALITA ALELUYA, ALELU , ALELU- YA!
 20. 20. SUMASAMPALATAYA AKO SA DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, NA MAY GAWA NG LANGIT AT LUPA. SUMASAMPALATAYA AKO
 21. 21. KAY HESUKRISTO, IISANG ANAK NG DIYOS, PANGINOON NATING LAHAT. NAGKATAWANG-TAO SIYA LALANG NG ESPIRITU SANTO, IPINANGANAK NI SANAT MARIANG BIRHEN,
 22. 22. PINAGPAKASAKIT NI PONCIO PILATO, IPINAKO SA KRUS, NAMATAY, INILIBING, NANAOG SA KINAROROONAN NG MGA YUMAO. NANG MAY IKATLONG ARAW, NABUHAY NA MAG-MULI,
 23. 23. UMAKYAT SA LANGIT. NALUKLOK SA KANAN NG DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT. DOON MAGMUMULANG PARIRITO AT HUHUKOM SA
 24. 24. NANGABUBUHAY AT NANGANAGMATAY NA TAO. SUMASAMPALATAYA NAMAN AKO SA DIYOS ESPIRITU SANTO, SA BANAL NA SIMBAHANG KATOLIKA, SA KASAMAHAN NG
 25. 25. MGA BANAL. SA KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN, SA PAGKABUHAY NA MULI NG NANGAMAMATAY NA TAO AT SA BUHAY NA WALANG HANGGAN. AMEN
 26. 26. DI BA’T SADYANG MAY KAPWA ANG SARILI DAPAT HAINAN NG PAGSISILBI? AT MAMANGHA LIGAYA’Y DADALISAY, PAG SA KAPWA BUHAY MO AY NA-A-LAY.
 27. 27. BAWAT GALING GAMITIN SA PAGLINGAP LAGING DAMHIN KUNG MAY NAGHIHIRAP AT TANDAAN, GANYANG PAGMAMAHALAN UNANG-UNANG ATAS NG KABANALAN
 28. 28. SANTO , SANTO, SANTO! PANGINOONG D’YOS NA MAKAPANGYARIHAN NAPUPUNO ANG LANGIT AT LUPA NG KALUWALHATIAN MO
 29. 29. OSANA , OSANA SA KAITAASAN! OSANA , OSANA SA KAITAASAN! PINAGPALA ANG NAPARIRITO SA NGALAN NG PANGINOON OSANA , OSANA SA KAITAASAN!
 30. 30. SI KRISTO’Y NAMATAY SI KRISTO’Y NABUHAY, SI KRISTO’Y BABALIK SA WAKAS NG PANAHON
 31. 31. AMEN , AMEN , AMEN , AMEN , ALELUYA PURIHIN ANG DIYOS, PURIHIN ANG DIYOS. AMEN, ALELU - YA! AMEN , AMEN , AMEN , AMEN , ALELUYA
 32. 32. 1. PAG-IBIG ANG SIYANG PUMUKAW SA ATING PUSO AT KALULUWA AT SIYANG NAGDULOT SA ATING BUHAY NG GINTONG ARAL AT PAG-ASA
 33. 33. 2. PAG-IBIG, ANG SIYANG BUKLOD NATIN, DI MAPAPAWI KAILAN PA MAN SA PUSO’T DIWA, TAYO’Y ISA LAMANG, KAHIT NA TAYO’Y MAGKAHIWALAY
 34. 34. KORO: PAGKAT ANG DIYOS NATI’Y DIYOS NG PAG-IBIG, MAGMAHALAN TAYO’T MAGTULUNGAN AT KUNG TAYO’Y BIGO AY H’WAG LIMUTIN NA MAY DIYOS TAYONG NAGMAMAHAL.
 35. 35. 1. IT ONLY TAKES A SPARK TO GET A FIRE GOING AND SOON ALL THOSE AROUND CAN WARM UP IN ITS GLOWING THAT’S HOW IT IS WITH GOD’S LOVE, ONCE YOU’VE EXPERIENCED IT YOU SPREAD HIS LOVE TO EVRYONE , YOU WANT TO PASS IT ON.
 36. 36. 2. WHAT A LOVELY TIME IS SPRING WHEN ALL THE TREES ARE BUDDING, THE BIRDS BEGIN TO SING, THE FLOWERS THEY ARE BLOOMING THAT’S HOW IT IS WITH GOD’S LOVE, ONCE YOU’VE EXPERIENCED IT YOU WANT TO SING, IT’S FRESH LIKE SPRING, YOU WANT TO PASS IT ON.
 37. 37. 3. I WISH FOR YOU MY FRIEND THIS HAPPINESS THAT I’VE FOUND. YOU CAN DEPEND ON HIM, IT MATTERS NOT WHERE YOU’RE BOUND, I’LL SHOUT IT FROM THE MOUNTAINTOPS, I WANT THE WORLD TO KNOW, THE LOVE OF GOD HAS COME TO ME, I WANT TO PASS IT ON.
 38. 38. TAIZE VIGIL sa MALIBAY Ika- 22 ng Agosto, 2014 TAYO NA … IPAGDIWANG ANG LIWANAG NI KRISTO TAYO NA SA ISANG GABI NG KATAHIMIKAN ! SAMA-SAMANG SUMAMO SA AMA, TANGGAPIN ANG LIWANAG NI KRISTO ! TAYO NA… TUNAY NA IPAGDIWANG ANG IKA-50 TAON NG PAROKYA NG SAN JUAN NEPOMUCENO! TAYO NA… SIMULAN ANG 5TAON NG PAGHAHANDA SA IKA-50 TAON NG PAARALANG SAN JUAN NEPOMUCENO MAGDIWANG TAYO!

×